EvA-PROJEKTI

EvA-projektin tarkoituksena on tuottaa kirjan EVANKELIUMI käännökset kaikille maailman kielille vapaaehtoisvoimin ja järjestää sen ilmaisjakelu kaikille perheille, suvuille, heimoille ja kansoille koko maailmassa kaikkia tunnettuja tiedonvälityskeinoja käyttäen.

 

EvA-PROJEKTI

op/2020-06-16/2020-11-10

Ystävieni pyynnöstä ryhdyin noin 7 vuotta sitten tekemään yleisesitystä Jumalan valtakunnan EVANKELIUMISTA. Tein tekstistä suomen- ja venäjänkieliset versiot, jotka nyt ovat netissä. Muutoksia niihin on vielä tulossa, mutta päälinjat ovat selvillä. Samanaikaisesti projekti on edennyt seuraavaan vaiheeseen, joka on saman tekstin kääntäminen ja sen raamattulainojen lisääminen marinkielistä versiota varten. Marin kieli siksi, että koko homma lähti käyntiin marinkielisten ystävieni pyynnöstä. Mutta valmiista pohjasta on jo helpompi tehdä muitakin versioita. Google-kääntäjää käyttämällä syntyi mielenkiintoisia aihioita, ja niitä korjailemalla syntyivät ensimmäiset koekappaleet omaan käyttöön sellaisilla kielillä, joita jotenkuten ymmärrän. Näin syntyi Eva-PROJEKTI. EvA-PROJEKTIN tarkoituksena on tuottaa kirjan EVANKELIUMI käännökset kaikille maailman kielille vapaaehtoisvoimin niin, että sen ilmaisjakelu kaikille perheille, suvuille, heimoille ja kansoille koko maailmassa kaikkia tunnettuja tiedonvälityskeinoja käyttäen tulee mahdolliseksi.

Tänään kirjasta EVANKELIUMI luettavissa olevat sivut löytyvät kieliversioiden linkeistä:

Suomenkieliset, kts. www.opsti.net/24/eu00.htm ja www.opsti.net/24/eu00.pdf

Venäjänkieliset, kts. http://www.opsti.net/12/eu00.htm ja www.opsti.net/12/eu00.pdf

Marinkieliset, kts. www.opsti.net/marla.htm

Tämän sivun osoite oli www.opsti.net/eva.htm. Muuta tietoa projektin vaiheelta saattaa löytyä sivulta VERSIOT, kts. www.opsti.net/24/versiot.htm

Osmo Pöysti

2020-11-10

Ikaalinen

Finland

 

Sikäli kun Luoja hyväksi katsoo, kirjan EVANKELIUMI tekstistä on tarkoitus tehdä raakakäännöksiä muillekin kielille muitten asianharrastajien paranneltaviksi. Kristikunnassa erityistä arvonantoa nauttivat ne kansat, jotka ensimmäisenä saivat tai käänsivät Uuden Testamentin ja/tai mahdollisesti myös Vanhan testamentin omille kielilleen. Näitä kieliä ovat kreikka, aramea, kopti eli egypti, latina (itala), armenia, georgia ja geez, nykyinen amhari. Myös gootit kuuluvat tähän ryhmään, mutta kun gootit alistuivat Rooman holhoukseen, he tuhosivat itse raamattunsa. Vain yksi kappale ja sekin vain osittain, tuosta erinomaisesta käännöksestä on säilynyt.

Arabian, ja persian kielille tehtiin käännöksiä, mutta niistä ei ole säilynyt kuin osia. Uudempia käännöksiä on olemassa. Hebreankielinen kristillisyys käytti Jeesuksen ajan puhekieltä, eri arameaa. Nyt, kun hebrea on tullut uudestaan käyttöön, myös Uusi Testamentti on käännetty hebreaksi.

Raamatun käännöstyö slaavilaisille kielille alkoi ennen vuotta 900, mutta näitä käännöksiä ei ole säilynyt. Tiedetään vain, että bogomileillä oli käytössään "Nastolna Evangelija", pöytäevankeliumi. Kirkollisia käsikirjoja on säilynyt enemmän. Uudempi käännöstyö lähti käyntiin 1300-luvulla Tshekeissä. Valkovenäläinen Raamattu ilmestyi vuonna 1525 Vilnassa. Nyt puhuttuja slaavilaisia kieliä ovat bosnia, bulgaria, makedonia, puola, serbi, slovakki, sloveeni, tshekki, ukraina ja valkovenäjä

Suomalais-ugrilaisia kieliä ovat mm: aunuksen karjala, erzä, mansi, karjala, komi, komi-permjakki, saame, suomi, udmurtti, unkari, vepsä viro ja vuorimari. Ensimmäinen raamatunkäännös tehtiin komin kielelle Rostovissa noin vuonna 1370 lähellä Moskovaa, kun venäjän kieltä ei vielä ollut. Tätä Sterfan Permalaisen käännöstä ei ole säilynyt.

Turkkilais-tataarilaiseen kieliperheeseen kuuluvat muun muassa altai, azeri, jakuutti, karakalpakki, kazahi, kirgiisi, tataari, tshuvassi, turkki, turkmen, tuva, uiguuri ja uzbekki

Goottilaiset saivat Raamatun omalla kielellään noin vuonna 370. Käännös oli erittäin hyvä, mutta kun goottilaiset alistuivat Rooman valtaan, ne menettivät Raamattunsa. Ny goottilainen kantakieli on hävinnyt, mutta sen eläviä versoja ovat islanti, norja, ruotsi, tanska, saksa, hollanti ja englanti.

Muita indoeurooppalaisen kieliperheen haaroja ovat mm. persia, tadzhikki, urdu, hindi

Romaanisia kieliä ovat mm: romaania, italia, portugali, espanja. Mustalaiskielissä on paljon erilaisia murteita, mutta yrityksiä Raamatun kääntämiseksi eri murteille on tehty.

Mongoolikieliä ovat: Mongooli ja Burjatti

Kaukoidän kielistä mainittakoon tässä nämä: Kiina, Japani ja Korea.

Indonesian, Afrikan ja Amerikkojen kieliä minä tunnen huonosti, että mieleeni tulee vain muutama kieli, lähinnä swahili, somali sekä suomalaisille läheinen namibia, koska kristinuskon perusteet Namibiassa julisti Inkerinmaan suomalainen Martti Rautanen, joka myös loi Namibian kirjakielen ja käänsi Raamatun namibiaksi.

Maailmassa on yli viisi tuhatta kieltä, joten ei tämä tähän lopu, mutta täydennä itse ja tee se, minkä osaat. Ilmaisjakeluihin ei tarvita muita lupia kuin tämä, kunhan et rajoita muiden haluja muokata sinun käännöksiäsi ja käyttää niitä ilman sinulta lupaa kysymättä. Ja toinenkin rajoitus on olemassa: Älä käytä tekstissä olevien raamatunpaikkojen lainauksissa kopiosuojattuja käännöksiä siellä, missä laki ja/tai ko. oikeuksien haltija ei sitä salli. Kirjan EVANKELIUMI tekijänoikeudet kuuluvat etusivulla nimetylle tekijälle, eikä kirjan kaupallista levitystä sallita, vaikka ilmaisjakelut sallitaankin. Lukijaa suosittelen tulostamaan tai tulostuttamaan tekstit pdf-muotoisesta tiedostosta, sikäli kun niitä tältä sivustolta löytyy.

op/2020-11-10