21


EvA11 2022 Fi PLAIN print eu11

(Marla + Глава 11 из книги ЕВАНГЕЛИЕ + ) Luku A11 kirjasta EVANKELIUMI

2022-02-25 klo 19:30. 21 sivua, B01-B84, 8 454 sanaa, 62 380 merkkiä; 2022-03-26 klo 13:49
Täydellisyys##

A11B01Fi


Kun teologit ja muut filosofit puhuvat täydellisyydestä, he puhuvat oppirakenteensa aukottomuudesta, mutta kun me puhumme täydellisyydestä, tarkoitamme Jumalan tahdon mukaista tekoa. Ymmärsitkö: me puhumme kokonaan eri asioista, ja siksi on uskovan ja teologin on turha edes keskustella täydellisyydestä. Tämä ei kuitenkaan estä meitä uskovia keskenämme puhumasta siitä.


##

A11B02Fi


Hebreaksi täydellinen on "tamim". Täydellinen Jumalan silmissä on myös nuhteeton Jumalan silmissä. Ensimmäinen henkilö, josta tätä sanaa käytetään on Nooa, josta myös sanotaan, että hän löysi armon (hen) Olevan (Jehovah) silmissä:


Tämä on kertomus Nooan suvusta. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas (tsadik) ja nuhteeton (tamim) mies ja vaelsi (hit'halek) Jumalan yhteydessä (et-ha-Elohim). (01 1.Ms 6:9)


##

A11B03Fi


Samat sanat lausuttiin Abrahamille kaksi tuhatta vuotta myöhemmin:


Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Oleva (Jehovah) hänelle ja sanoi hänelle: "Minä olen (Ani) Jumala (El), Kaikkivaltias (Shaddai); vaella (hit'haleh) minun edessäni ja ole nuhteeton (tamim). (01 1.Ms 17:1)


##

A11B04Fi


Kaksi tuhatta vuotta Aabrahamin jälkeen tuli Jeesus ja kehoitti meitäkin täydellisyyteen (hebr. "tamim" ja kr. "teleios") :


Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän Isänne, joka on taivaissa, täydellinen on (τελειος εστιν). (40 Mt 5:48)


##

A11B05Fi


Vaeltaminen Olevan kasvojen edessä ja täydellisyys kuuluvat yhteen. Vanhan testamentin opetus paljastaa koko juonen. Nämä lauseet psalmista 37:


Anna tiesi Olevan haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. (19 Ps 37:5)

Oleva vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Oleva tukee hänen kättänsä. (19 Ps 37:23-24)

Oikean suu lausuu viisautta, ja hänen kielensä puhuu oikeuden sanoja. Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessään, hänen askeleensa eivät horju. (19 Ps 37:30-31)


##

A11B06Fi


Oma rukoukseni on psalmin 119 jakeesta 133:


Tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi äläkä salli minkään vääryyden minua hallita. (19 Ps 118:133)


##

A11B07Fi


Kun monta askelta asetetaan peräkkäin, puhutaan jo vaeltamisesta. Kun sinä asetat päämääräksi Jumalan kunnian, Pyhä Henki johtaa sinua kuin navigaattori. Sinä saat neuvot ja ohjeet, jonka lisäksi sen tien varrella, jota Pyhä Henki sinua ohjaa kulkemaan, ovat huoltoasematkin paikallaan. Onhan kyse vaeltamisesta Jumalan ennalta valmistetuissa teoissa. Mutta meidän on myös selvästi tajuttava, että synnynnäiset vietit ja ihmissuvulta perityt käyttäytymismallit taistelevat Pyhän Hengen johtoa vastaan. Siksi on kirjoitettu:


Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. 5:17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. 5:18 Mutta jos te olette Hengen johdatettavina, te ette ole lain alla. (55 Gal 5:16-18)


##

A11B08Fi


Jakeen 5:18 ilmoitus on kuin toiselta planeetalta, niin ettei sitä juuri kukaan tajua. Luetaan siis se uudelleen:


Mutta jos te olette Hengen johdatettavina, te ette ole lain alla. (55 Gal 5:18)


##

A11B09Fi


Pyhän Hengen johdatus korvaa lain, mutta on lakia vaativampi. Niin kauan kuin puhutaan laista, ymmärretään kyllä, että laki on määräys, jonka rikkomisesta tulee seuraamuksia. Sellaiset asiat, kuin Ensimmäisen Liiton kymmenen käskyä ovatkin vain normaalin yhteiskuntaelämän perusedellytyksiä, alarajoja, jotka on helppo muistaa:


1. Minä olen Oleva, sinun Jumalasi (Anohi Jehovah Eloheiha), joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä (mi-beit ebedim). Älä pidä muita jumalia (elohim) minun rinnallani (02 2.Ms 20:2-3).

2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa (fesel) äläkä mitään kuvaa (tmuna), älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaissa, äläkä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Äläkä kumarra (Lo tishtachave) niitä, äläkä palvele niitä (ve-lo ta'ovdem). Sillä minä, Oleva, sinun Jumalasi, (ki anohi Jehovah Eloheiha) olen kiivas Jumala (El kanna), joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen polveen ja neljän­teen polveen niille, jotka minua vihaavat, mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. (02 2.Ms 20:4-6)

3. Älä turhaan lausu Olevan, sinun Jumalasi, nimeä, (et-shem Jehova eloheiha) sillä hän ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. (02 2.Ms 20:7)

4. Muista pyhittää lepopäivä (et jom ha-shabat). Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki as­kareesi, mutta seitsemäs päivä on Olevan, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä, älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai juhtasi tai muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Oleva teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on, mutta seitsemän­tenä päivänä hän lepäsi, sen tähden Oleva siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. (02 2.Ms 20:8-11).

5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Oleva, sinun Jumalasi, sinulle antaa. (02 2.Ms 20:12)

6. Älä tapa. (02 2.Ms 20:13)

7. Älä tee huorin (02 2.Ms 20:14)

8. Älä varasta. (02 2.Ms 20:15)

9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. (02 2.Ms 20:16).

10. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on hänen omaansa. (02 2.Ms 20:17)


##

A11B10Fi


Nämä käskyt paljastivat ihmisen synnin, mutta niistä ei ollut paljon apua synnin voittamisessa. Puolitoista tuhatta vuotta Israel sai vielä odottaa, ennenkuin asia oli saatu järjestykseen, jonka jälkeen ja vielä nytkin se, joka lähestyy Jumalaa Evankeliumin ohjeiden mukaan, saa Pyhän Hengen navigaattoriinsa. Mutta Pyhä Henkikään ei tartu rattiin. Jos sinä Pyhän Hengen antamista ohjeista huolimatta ajat kärrysi kallioon, niin vastuu on sinun.


Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. (52 Rm 8:13-14)


##

A11B11Fi


Vaeltaminen Hengessä ei ole vain tietynlainen elämäntapa tai käytösohje, vaan elämän tien kulkemista Jumalassa niin, että Jumala on sinussa, neuvoo sinua ja ilmoittaa sinulle tahtonsa. Siksi monissa lauseissa, joissa Raamattu puhuu kristityn uskovan elämästä jonkun "vaeltamista" merkitsevän sanan yhteydessä, me tapaamme sanan "omatunto", tai paremminkin "yhteistunto", kuten sana syneidisis pitäisi kääntää, kuten englannissa (conscience), ruotsissa (samvete), venäjässä (sovestj) jne. onkin tehty:


Rukoilkaa meidän edestämme; sillä me uskomme, että meillä on hyvä omatunto (συνειδησιν - yhteistunto), koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa (αναστρεφεσθαι). (65 Hebr 13:18)


##

A11B12Fi


Hyvästä omastatunnosta kertoo myös tämä Johanneksen 1. kirjeen lause:


Mutta jos me valkeudessa vaellamme (περιπατωμεν), niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys (κοινωνιαν) keskenämme (μετ αλληλων), ja Jeesus Voidellun, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. (48 1.Joh 1:7)


##

A11B13Fi


Meidät luotiin "Jumalan kuvaksi Jumalan kuvassa" ja tämä kuva on Jeesus Kristus. Ja sitten tuli se lankeemus, josta hän on nyt meidät lunastanut, että me lopultakin tulisimme hänen kaltaisikseen, että me voisimme palata Jumalan yhteyteen synnittöminä, Jumalan pojiksi asettamista varten:


Hänessä meillä on lunastus hänen verensä kautta, syntien anteeksisaaminen, 1:15 hän on näkymättömän Jumalan kuva, kaiken luomakunnan esikoinen. 1:16 Sillä hänessä luotiin kaikki, taivaalliset ja maalliset, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, vanhoja tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, 1:17 ja hän on ennen kaikkia, ja kaikki pysyy koossa hänessä. 1:18 Ja hän on ekklesiaruumiin pää, joka on alku, kuolleista nousseitten esikoinen, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. 1:19 Sillä hänessä näki hän hyväksi kaiken täyteyden asuvan 1:20 ja hänen kauttaan uudestaan sovittaa kaikki itseensä, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sekä ne, jotka maan päällä ovat, että ne, jotka taivaissa ovat, 1:21 teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissa, hän nyt on sovittanut takaisin 1:22 poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, 1:23 kunhan vain pitäydytte uskoon, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on saarnattu, kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut. (58 Kol 1:16-23)


##

A11B14Fi


Jeesuksen aikalaiset ihmettelivät, mistä tulee se viisaus, jota hän heille opettaa ja ne ihmeelliset teot, jotka hän tekee. Asia olisi ollut helppo ymmärtää, jos he olisivat tunnistaneet Jeesuksen siksi Jumalaksi, joka oli alusta asti johtanut Israelia, ja josta he olivat niin paljon lukeneet ja kuulleet. Nyt Pyhä Henki jatkaa tätä työtä ja johdattaa niitä, jotka Pyhän Hengen ovat saaneet. Kuuliaisina Jumalan Hengen jatkuvalle ilmoitukselle me pystymme täyttämään sen, mitä Jumala on ikuisuudessa meitä varten jo valmistanut. Meiltä vaaditaan vain usko, ikään kuin suostumuksena siihen, että suostumme Jumalan tahtoon, ja täytämme sen omassa elämässämme joka hetki, "askel askeleelta".


Sillä meidän kerskauksemme on tämä: meidän omantuntomme todistus, että me olemme vaeltaneet Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa, emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa maailmassa ja varsinkin teidän luonanne. (54 2.Kor 1:12)


##

A11B15Fi


Pyhä Henki toimii kuin virustutka. Jos me voisimme tulla Jumalan yhteyteen synteinemme, Jumalan pyhyys olisi mennyttä. Me tuhoaisimme, ei ainoastaan itsemme, vaan myös Jumalan. Mutta kun Pyhä Henki paljastaa viruksen, meidän on itse painettava nappia delete. Matka Jumalan täydellisyyteen voi jatkua vasta, kun asia on korjattu, ja näin aina siihen asti kunnes olemme perillä.


##

A11B16Fi


Paavali oli pannut merkille sen eron, joka vallitsee lihallisen viisauden ja Jumala armon välillä, kun hän sanoo:


Niinkuin te siis olette ottaneet vastaan Voidellun Jeesuksen, Isännän, niin vaeltakaa hänessä (εν αυτω περιπατειτε), 2:7 häneen juurtuneina ja hänessä rakentuen ja uskossa lujittuen, niinkuin teille on opetettu, siinä kiitollisina edistyen. 2:8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen filosofialla (δια της φιλοσοφιας) ja tyhjällä petoksella ihmisten perinteiden ja maailman alkeiden, vaan ei Voidellun mukaisesti. (58 Kol 2:6-8)


##

A11B17Fi


Pietari varoittaa meitä ihmisten fyysisten taipumusten vaaroista:


Kuuliaisuuden lapsina älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, 1:15 vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. 1:16 Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä". (46 1.Piet 1:14-16)


##

A11B18Fi


Yksityiskohtaisia käyttäytymisohjeita Paavali kirjoittaa nuorimmille työtovereilleen. Tämä kirjeestä Timoteukselle:


Kirjoitan sinulle tämän toivoen pian tulevani sinun tykösi (ταυτα σοι γραφω ελπιζων ελθειν προς σε ταχιον), 3:15 mutta jos viivyn (εαν δε βραδυνω), niin tietäisit (ινα ειδης), miten tulee käyttäytyä (αναστρεφεσθαι) Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan ekklesia, totuuden pylväs ja perusta. (61 1.Tim 3:14-15)


##

A11B19Fi


Maailma ei Jeesuksen opetuslapsista tykkää, joten meidän tulee tietää, miten menetellä - käyttäytyä eli vaeltaa – maailmassa, joka vihaa Jumalaa:


Vaan vaikka saisittekin kärsiä oikeuden tähden (δια δικαιοσυνην), olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö", 3:15 vaan pyhittäkää Isäntä, Jumala sydämissänne (κυριον δε τον θεον αγιασατε εν ταις καρδιαις υμων) ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla (ετοιμοι δε αει προς απολογιαν παντι τω αιτουντι υμας λογον περι της εν υμιν ελπιδος μετα πραυτητος και φοβου), 3:16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Voidellussa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä haukkuvat pahantekijöiksi (ινα εν ω καταλαλωσιν υμων ως κακοποιων καταισχυνθωσιν οι επηρεαζοντες υμων την αγαθην εν χριστω αναστροφην). 3:17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. (46 1.Piet 3:14-17)


##

A11B20Fi


Kun hebreassa puhutaan Jumalan yhteydessä vaeltamisesta, käytetään verbiä halah, kulkea, vaeltaa. Uuden Testamentin kreikassa käytössä on useita eri verbejä, jotka tarkoittavat Hengessä vaeltamista, käyttäytymistä tai jotakin siltä väliltä. Vivahde-erojen ymmärtäminen on hyödyllistä, varsinkin jos käytetty käännös käyttää samaa sanaa kaikkien näiden sanojen käännösvastineena: αναστρεφω 033; αναστροφη 033; διερχομαι 123; εκπορευομαι 152; εμπεριπατεω 161; οδος; περιαγω 421; περιπατεω 423-424; πολιτευομαι 445; πορευομαι 447; προπορευω; στοιχειω 507; τροπος; υποποδεω. Kääntäminen sanalla vaeltaa on kuitenkin puolusteltavissa sillä, että näin säilytetään yhteys Vanhan Testamentin tekstiin.


##

A11B21Fi


Hebrean sanan tamim, täydellinen, vastineena kreikassa käytetään sanaa teleios, joka esiintyy Uudessa Testamentissa ensimmäisen kerran lauseessa "Olkaa siis täydelliset (teleioi) kuten teidän taivaallinen isänne täydellinen (teleios) on". Toisen kerran tämä sana löytyy Jeesuksen vastauksessa miehelle, joka oli tullut kysymään, mitä hänen olisi tehtävä saadakseen iankaikkisen elämän.


Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen (τελειος), niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa; ja tule ja seuraa minua". (40 Mt 19:21)


##

A11B22Fi


Nuorukainen oli noudattanut melkein kaikkia lain vaatimuksia, mutta omaisuus oli tullut hänelle epäjumalaksi. Joillekin yksi lasi kaljaa on tärkeämpi kuin Jumala, joten ei tämä nuorukaisen synti siihen verraten niin kamala ollut. Asia vain on niin, että neulansilmän läpi ei mahdu kaljapullokaan. Jumalan johdatukseen astuvan on myös uskottava, että Jumala pitää omistaan huolen, joten voi rauhassa luopua sekä kaljasta että omaisuuksista. Ja jos halut juopua, niin juovu Pyhästä Hengestä.


##

A11B23Fi


Hengen (pneuma) uudistus tekee ihmisestä elävän. Roomalaiskirjeen luvussa 12 kirjoitetaan ensin siitä, ja sitten siitä mitä tehdä ruumiille (soma). Mutta Jumalan Henki johtaa myös mielen (nous) uudistusta:


Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä (τελειον). (52 Rm 12:2)


##

A11B24Fi


Turmeltuneen mielen uudistus on mittava tehtävä, mutta se on mahtavaa menoa heti alusta alkaen. Paalupaikka löytyy Vanhasta Testamentista:


Autuas se mies, joka ei vaella (lo halah) jumalattomain neuvossa (ba-atsat reshaim) (kts. 19 Ps 1:1-2)


##

A11B25Fi


Mielen uudistamisesta Uudessa Testamentissa puhutaan paljon. Tästä laajasta aiheesta käytetään sanaa nouthesia, mielen paikalleen paneminen. Prosessi alkaa kehoituksella mielenmuutokseen, ja jatkuu demonisen ajattelun torjumisella, ja totuuden etsimisellä Hengessä. Kyse on siis ainakin osittain myös kasvatuksesta, joka jatkuu uskovien keskuudessa jäsentenvälisenä. Jäähyväispuheessaan Efeson ekklesian vanhimmille Paavali varoitti ja sanoi:


Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itsekutakin. (44 Apt 20:31)


##

A11B26Fi


Hyvin usein niinsanottujen seurakuntien johtajat ovat susia, mutta onhan meillä vielä veljesyhteisö, Raamattu ja Pyhä Henki. Nouthesia, järjen kohdalleen asettaminen, ei olekaan yksin vanhinten tehtävä. Roomalaiskirjeessä hän sanoo:


Veljeni, olen kyllä itsekin varma teistä, että te jo olette täynnä hyvyyttä, kaikella tuntemuksella (γνωσεως) täytettyinä, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. (52 Rm 15:14)


##

A11B27Fi


Pieni sana, allilous, toinen toistaan jää helposti huomaamatta, mutta Isännän edessä kaikki lähtee pienestä. Ruohonjuuritasolta, sanottaisiin ehkä nykyisin. Tämä sana esiintyy kuitenkin Uudessa Testamentissa vähän yli sata kertaa, ja jos otamme sanan huomioon, olemme paremmin varustautuneita susien hyökkäyksiä vastaan. Ymmärsitkö: sudet haluavat pitää yllä nikolaiittojen tavoin yksinvaltaa Jumalan huoneessa, mutta Jumalan järjestys on elävä, toimiva ja tasavertainen toimintamalli, jossa nikolaiitoilla ei ole mitään valtaa.


##

A11B28Fi


Myös Vanhan Testamentin kertomuksilla on kasvattava merkitys:


Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu ojennukseksi meille (προς νουθεσιαν ημων), niille, joille maailmanaikojen loppukausi on kohdannut. (53 1.Kor 10:11)


##

A11B29Fi


Opetuksella on arvoa vain, jos se on Jumalan Sanan, Logoksen, mukainen:


Ja häntä me julistamme, neuvoen (νουθετουντες jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä (τελειον) Voidellussa Jeesuksessa. (58 Kol 1:28)


##

A11B30Fi


Logiikka ei toimi ilman sanoja. Jos minun on mietittävä, mennäkö Ukrainaan lentäen, bussilla, autolla vai junalla, joudun pukemaan ajatukseni sanoiksi, että voisin käyttää logiikkaa. Autolla saan vietyä enemmän tavaraa, linja-auto on halvempi, juna on mukavampi ja lentäen joudun menemään pääkaupungin kautta, mikä tekee reittiin turhan mutkan. Mutta jos minun on päätettävä, mennäkö vai eikö mennä, on minun tunnettava Jumalan tahto, sillä logiikka ilman Logosta ei ole mahdollista.


Runsaasti asukoon teissä Voidellun sana opettaen ja neuvoen (νουθετουντες) toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten kiitollisesti Isännälle sydämessänne. 3:17 Ja kaikki, minkä sanassa tai työssä teettekin (εν λογω η εν εργω), tehkää kaikki Isäntä Jeesuksen nimessä, kiittäen Jumalaa ja Isää hänen kauttansa. (58 Kol 3:16-17)


##

A11B31Fi


Pyhän Hengen ohjaus ei poikkea kirjoitetusta Sanasta, mutta se on tilannekohtainen ja muutenkin yksityiskohtaisempi. Kirjoitettua sanaa kokonaisuudessaan voitaisiin sanoa uskontunnustukseksi, sillä Raamatussa omo-logia, tunnustus, tarkoittaa yhtä kuin "samat sanat". Jos emme tottele kirjoitettua sanaa, kuinka tottelisimme sitä silloin, kun Pyhä Henki puhuu? Jo yhden Pyhässä Sanassa ilmoitetun asian noudattamatta jättäminen saattaa pysäyttää koko iäisyysprojektin kuin seinään. Tulee ihan mieleen se Davidin sana Jonathanille, kun kuningas Saul, Jonathanin isä vainosi Davidia:


Mutta niin totta kuin Oleva elää ja niin totta kuin sinä itse elät: on vain askel minun ja kuoleman välillä. (09 1.Sam 20:3)


Poikkeama osoitetulta tieltä on vakava asia, mutta useimmiten kysymyksessä on erehdys. Kun ihminen lähtee risteyksestä väärään suuntaan, hänen on palattava takaisin, ja jatkettava matkaa Pyhän Hengen ohjauksessa.


##

A11B32Fi


Sanat nouthesia (νουθεσια) ja noutheteo (νουθετεω) ovat yhdyssanoja, joissa ensimmäinen osa nous (νοος) tarkoittaa järkeä ja toinen osa tithimi (τιθημι) asettamista, paikalleen pistämistä. Sanasta nouthesia, järjen asettaminen, kasvatus, sanotaan Juuson sivulla 356: νουθεσια,ας, η, (νουθετεω) mieleen l. sydämeen paneminen; muistutus, nuhde, varoitus 1.Kor 10:11. Tit. 3:10; κυριου Herran, s. o. Herrasta lähtevä nuhde, jossa ajatellaan, että Herra hengellänsä ohjaa isiä, kun he lapsiansa kasvattavat Ef 6:4. Vastaavasti verbistä noutheteo asettaa järki, neuvoa Juuso kertoo: νουθετεω, sup.ω, (νοθετης varoittaja, εν τω νω τιθημι) panna mieleen l. sydämeen, muistuttaa, nuhdella, varoittaa, neuvoa, ojentaa, τινα. Apt 20:31. Rom 15:14. 1.Kor 4:14. Kol 1:28. 3:16. 1.Thess 5:12. 14. 2.Thess 3:15.


##

A11B33Fi


Lapset oppivat pääasiassa käyttäytymismallien mukaan. Ne vanhemmat, jotka rakastavat lastaan, joutuvat jo tämän takia tarkoin valvomaan omaa vaellustaan, että lapsi saisi heiltä oikeat käyttäytymismallit, ja myös suojelemaan heitä parhaan kykynsä mukaan tältä maailmalta. Lapsien kasvatuksen alkuna voidaan pitä käskyä vanhempien kunnioituksesta, sillä se on valtarakenne, jota vastaan "tämä maailma" käy katkeraa sotaansa:


Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Isännässä, sillä se on oikein (δικαιον). 6:2 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus - 6:3 "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä". 6:4 Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne, vaan kasvattakaa heitä Isännän ohjauksessa ja neuvossa (εκτρεφετε αυτα εν παιδεια και νουθεσια κυριου). (56 Ef 6:1-4)


##

A11B34Fi


Viittaus Vanhan liiton lakiin ei ole tässä sattumaa. Lasten osa määräytyy vanhempien mukaan aina siihen saakka, kun he, upotuksen Voideltuun saatuaan, saavat upotuksen Pyhään Henkeen niin, että heille syntyy Jumalaan henkilökohtainen isä-suhde. Vanhan Liiton laki on rakennettu sisään jo luomisjärjestelmään, ja sitä sanotaan patriarkaaliseksi järjestelmäksi. Se on niin hyvin esillä, että oli ihminen kuinka paha tahansa, hän tietää, mikä on oikein ja mikä väärin, ja jopa niin, että sen kautta jokaisella ihmisellä on tunto Jumalasta. Se näkyy siinäkin, että mitä pahemmin ihminen on poikennut Jumalan tahdosta, sitä enemmän hän vaatii kanssaihmisiään tekemään hänelle sitä, mikä on hyvää. Näin hän tulee ikäänkuin huomaamattaan tunnustaneeksi, että hän tuntee Jumalan tahdon. Kun Vanhan Liiton laki annettiin, sen ensimmäisillä käskyillä torjuttiin Babylonialaisen "uuden maailmanjärjestyksen" vaikutuksia Israelin asioihin. Babylonialisessa maailmanjärjestyksessä "viisaat" magit ja sotilaat olivat alistaneet perheen, suvut, heimot ja useita kansoja, ja sama peli senkun pahenee. Tänä päivänä Saatana uskollisine palvelijoineen tekee kaikkensa pilatakseen kaiken sen, minkä Jumala on hyvin luonut, mutta ymmärtäväiset sanovat: "vitsa vierahan verinen". Kun suomalais-karjalainen kulttuuri kaksisataa vuotta sitten saavutti huippunsa, tuloksia tallennettaessa kirjattiin myös tämä runo:


Lämmin paita liinainenkin

Oman äitin ompelema;

Vilu on vaippa villainenkin

Vaimon vierahan tekemä.


Lämmin on emosen sauna

Ilman lyölyn lyömättäkin;

Kylmäpä kulainen sauna,

Vaikka löyly lyötäköhön.


Koria kotoinen leipä,

Jos on täynnä tähkäpäitä;

Vihavainen vieras leipä,

Vaikka voilla voituohon.


Villainen emosen vitsa,

Ruotoinen isosen ruoska,

Jospa viikon virpokohon,

Rupeaman ruoskikohon;

Vitsa vierahan verinen,

Kyläläisen kynnäppäinen,

Joska kerran iskeköhän,

Tahi puolen koskekohon.


Ohoh kultaista kotia,

Armasta ison eloa!

Jos oli leipeä vähempi,

Niin oli unta viljemmältä;

Ei toruttu torkunnasta,

Makoomasta ei manattu.


##

A11B35Fi


Ihminen ei voi tulla uskoon, muuttamatta käsityksiään siitä, kuka on viisas. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä Paavali vertaa maailmassa viisauden maineessa olevia käsityksiä siihen viisauteen, joka tulee Jumalalta. Ja sitten hän sanoo:


Kuitenkin me puhumme viisautta (σοφιαν) täydellisten seurassa (εν τοις τελειοις), mutta emme tämän maailmanajan viisautta emmekä tämän maailmanajan valtiasten, jotka kukistuvat, 2:7 vaan me puhumme salaisuuteen kätkettyä Jumalan viisautta (σοφιαν θεου εν μυστηριω την αποκεκρυμμενην), jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kunniaksemme, 2:8 sitä, jota ei kukaan tämän maailmanajan valtiaista ole tuntenut (εγνωκεν) - sillä jos he olisivat sen tunteneet (ει γαρ εγνωσαν), eivät he olisi kunnian Isäntää ristiinnaulinneet - 2:9 vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat". (53 1.Kor 2:6-9)


##

A11B36Fi


Pyhä Henki liittää meidät Jumalan tietokantaan niin, että kaikki on meidän. Saatana, josta maailman viisaus on lähtöisin, pyrkii yhdistämään ihmisen aivot rakenteilla olevaan tietoverkkoon, joka sisältää kaiken maailman tiedon, hallitakseen kaikkea tekoälyn avulla, jonka ohjelmat laatii hän itse. Vaikka hanke valmistuisikin, ei Saatana voi päästä lähellekään asettamaansa tavoitetta, eli Jumalan vertaiseksi, sillä maallinen on maallista, ja taivaallinen taivaallista. Ilman Henkeä ihminen ei voi ymmärtää mitään, joka on psyykkisiä ja fyysisiä ulottuvuuksia korkeampaa. Jumala toimii Hengen kautta ja kaiken aikaan tuo esiin uutta. Kun Jumalan orja herää aamulla, Isäntä antaa hänelle tehtävän, jota kukaan muu ei ole sitä ennen tuntenut. Ainoa, jota saatana uskollisine palvelijoineen voi siinä tilanteessa tehdä, on yrittää Jumalan orjan orjuuttamistani niin, että Jumalan hänelle antama tehtävä ei täyty. Sitä hän yrittääkin, ja mutta se mitä Jumala sanoo, se voidaan uskossa häneen myös toteuttaa. Huonompi on tilanne sillä, jolla ei ole käsitystä Jumalan voimasta ja uskoa siihen.


##

A11B37Fi


Estääkseen ihmisiä ja Jumalan orjia toteuttamasta Jumalan tahtoa, Saatanan agentit esiintyvät Jumalan valtakunnan asiantuntijoina. Eksytys on niin vakava, että jos jopa valitut petettäisiin, jos se vain mahdollista olisi. Sen takia seuraava asia, josta Paavali samassa korinttolaiskirjeessä puhuu, on Jumalan asiamiehen edellytykset toimia Jumalan salaisuuksien taloudenhoitajana, ja sen jälkeenkin hän puhuu pitkään sellaisista "negatiivista" asioista, joihin monet kompastuvat, eivätkä pääse kokemaan elämän rikkautta Kristuksessa. Mutta kirjeensä kahdennessatoista luvussa hän vihdoin kirjoittaa:


Mutta hengellisistä, veljet, en tahdo pitää teitä tietämättöminä. (53 1.Kor 12:1)


##

A11B38Fi


On olemassa kahdenlaista tietoa, ja tässä puhutaan siitä, mikä voidaankin kääntää tuntemiseksi tai kokemiseksi, sillä se tieto, joka ylhäältä tulee tulee Jumalan tuntemisen kautta. Kolme lukua Paavali omistaa näiden, maallisessa elämässä välttämättömien hengellisten asioiden selostamiselle, ja kaksi kertaa mainitaan, että kyse on mysteereistä. Niitäkin tärkeämpi on rakkaus ja myös se saadaan Pyhän Hengen mukana, ikään kuin lahjaksi. Jo Hengessä vaeltaminen on ihmeellistä, mutta rakkaus on myös päämäärä:


Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, 13:5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 13:6 ei iloitse vääryydestä (τη αδικια), vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; 13:7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii (παντα υπομενει). (53 1.Kor 13:4-7)


##

A11B39Fi


Perille tultaessa rakennusvaiheessa tarpeelliset Pyhän Hengen lahjat käyvät tarpeettomiksi:


Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto (γνωσις) katoaa. 13:9 Sillä me tunnemme vajavaisesti (εκ μερους γαρ γινωσκομεν), ja profetoimisemme on vajavaista. 13:10 Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on (το τελειον), silloin katoaa se, mikä on vajavaista. (53 1.Kor 13:8-10)


##

A11B40Fi


Kun ihminen tulee uskoon, hän saa armoituksia, "harismata". Pyhän Hengen lahjoista ensimmäisenä annettiin kielillä puhumisen lahjat, mutta ne saavat toisia muotoja sitä mukaa kun hengellinen ymmärrys lisääntyy. Paavali opettaa:


Minä kiitän Jumalaani, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan; 14:19 mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin, kuin kymmenentuhatta sanaa kielillä. 14:20 Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa vauvoja; mutta ymmärrykseltä olkaa täydellisiä (τελειοι γινεσθε). 14:21 Laissa on kirjoitettuna: "Vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Isäntä". 14:22 Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko; mutta profetoiminen ei ole uskottomille, vaan uskoville. 14:23 Jos nyt koko ekklesia kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? 14:24 Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion 14:25 ja näin hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. (53 1.Kor 14:18-25)


##

A11B41Fi


Kirkkoraamattu m.38 käännöksessä 1.Kor 14:20 sana teleios on käännetty täysi-ikäiseksi, mikä taas kerran tuo esiin kirkonmiesten haluttomuuden tunnustaa se, että me olemme Kristuksessa olleet täydellisiä jo alusta lähtien, ja jos meiltä jotakin puuttuu, me saamme sen, kunhan vain pyydämme sitä siihen tilanteeseen, jossa sitä kulloinkin tarvitaan:


Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, 1:3 tietäen (γινωσκοντες), että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä . 1:4 Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen (τελειον) teon, että te olisitte täydelliset (τελειοι) ja eheät (και ολοκληροι) ettekä missään puuttuvaiset. 1:5 Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. 1:6 Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee (ο γαρ διακρινομενος), on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. (45 Jaak 1:2-6)


##

A11B42Fi


Suomen kielessä sanat "täysi" ja "täydellinen" ovat erehdyttävän samankaltaiset. Näin ei kreikassa, jossa täysi on "pliris" ja täydellinen "teleios". Täysi on mitallinen käsite, teleios on Jumalan ominaisuus, johon Henki meitäkin johdattaa. Myös Efesolaiskirjeen jakeessa 4:12 käytetty sana katartismos tarkoittaa mitallista ominaisuutta - täysin valmista johonkin tarkoitukseen, mutta kuitenkin kaukana Jumalan täydellisyydestä. Seuraava katkelma selvittänee tätäkin asiaa:


Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki (ινα πληρωση τα παντα). 4:11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, 4:12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi (προς τον καταρτισμον των αγιων) palveluksen työhön, Voidellun ruumiin rakentamiseen, 4:13 kunnes me kaikki pääsemme uskon ja täydellisen miehen (εις ανδρα τελειον), Jumalan pojan tuntemisen yhteyteen, Voidellun täyteyden (του πληρωματος) täyteen mittaan, 4:14 ettemme enää olisi lapsukaisia, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Voideltu, 4:16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman (κατ ενεργειαν) määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. (56 Ef 4:10-16)


##

A11B43Fi


Jakeessa 4:10 yllä sanottiin myös, että Kristus on astunut kaikkia taivaita ylemmäs, siis fysikaalisen luomakuntaa ylempään todellisuuteen, joka on ikuinen. Koska myös meidät on luotu Kristuksessa, merkitsee Kristuksen paluu Jumalan immateriaalisen kunnian ja loiston asuinsijoille meille pelastusta kuolemasta. Kolossalaiskirjeen lopussa esitetty Epafraan tervehdys kertookin sen, että meidän tehtävämme on seisoa lujina Kristuksen täydellisyyden turvin ja täyttää kaikki Jumalan tahto:


Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Voidellun orja, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te tulisitte täydellisiksi (τελειοι) ja täyttyisitte (πεπληρωμενοι) kaikessa, mikä on Jumalan tahto. (58 Kol 4:12)


##

A11B44Fi


Ihminen on mitallinen, mutta Jumalan voima ei. Jumala myös tahtoo, että hänen lapsensa olisivat vahvoja, ei omasta, sangen mitättömästä voimastaan, sillä se vain haittaa Jumalan voiman ilmestymistä, vaan täynnä Voidellun ylösnousemuksen voimaa. Paavalilla oli henkilökohtainen ongelma, jonka ratkaisua hän rukoili kolme kertaa. Jeesus ei poistanut ongelmaa, mutta antoi selityksen, johon Paavali tyytyi jopa mielellään:


Ja hän sanoi minulle: "Minun armoni riittää sinulle, sillä minun voimani tulee täydelliseksi (τελειουται) heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Voidellun voima asettuisi minuun asumaan. (54 2.Kor 12:9)


##

A11B45Fi


Roomassa vankina ollessaan Paavali miettii elämänsä vaiheita, ja tekee johtopäätöksen: (hae fi käännös edellistä kappaleista)


Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Voidellun tähden lukenut tappioksi. 3:8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Voidellun Jeesuksen, minun Isäntäni, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja arvostan roskaksi, että voittaisin omakseni Voidellun 3:9 ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa oikeutta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Voidellun uskon kautta, sen oikeuden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, 3:10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, samaistumalla hänen kuolemaansa, 3:11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. 3:12 Ei niin, että jo olisin sen saanut (ουχ οτι ηδη ελαβον) tai että jo olisin tullut täydelliseksi (τετελειωμαι), vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Voideltu Jeesus on voittanut minut. (57 Fil 3:7-12)


##

A11B46Fi


Ihminen on pyhä, kun hän on tullut Jumalan yhteyteen. Jumalan pyhät eivät kuitenkaan mielellään sano itseään kristityiksi, koska sana kristitty (hristianos) tarkoittaa voideltua. Jeesus on Voideltu, ja siihen mekin pyrimme, koska se on saavutettavissa, mutta täydellisyys on vain Voidellussa, ja siksi meidän täydellisyytemme on olla kokonaan Voidellussa, niin kuin hän ja Isä yhtä ovat:


Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, 3:14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut ylhäisellä kutsumisella kutsunut Voidellussa Jeesuksessa. (57 Fil 3:13-14)


##

A11B47Fi


Jumala ei vaadi mahdottomia, mutta täydellisyys on mahdollista vain Hänessä:


Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä (τελειοι), tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille paljastava, kuinka asia on. 3:16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, jatkakaamme saman säännön mukaan ja samaa ajatellen! (57 Fil 3:15-16)


##

A11B48Fi


Jos täydellisyys (τελειότης) jää saavuttamatta, tulee loppu (τελος), joka ei lohduta ketään:


Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat (περιπατουντας), niinkuin me olemme teille esikuvana. 3:18 Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat (περιπατουσιν) Kristuksen ristin vihollisina ; 3:19 heidän loppunsa (το τελος) on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. (57 Fil 3:17-19)


##

A11B49Fi


Vaihtoehto kuolemalle on elämä, mutta kuoleman voittamiseen tarvitaan voima. Me tiedämme jo, että Isäntämme ylösnousemuksen voima vaikuttaa uskon kautta toivotun tuloksen:


Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Isäntää, Jeesus Voideltua Vapahtajaksi, 3:21 joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, että se tulee hänen kunniansa ruumiin kaltaiseksi sen voimansa vaikutuksesta (κατα την ενεργειαν του δυνασθαι αυτον), jolla hän myös tekee kaikki itsellensä alamaiseksi. (57 Fil 3:20-21)


##

A11B50Fi


Opetus täydellisyydestä tihenee Uuden Testamentin loppua kohti. Vasta Hebrealaiskirjeessä otetaan käsiteltäväksi tarina Aabrahamista, joka sai siunauksen Melkisedekiltä, "korkeimman papilta". Kertomus on esikuva siitä siunauksesta, joka täyttyy Jeesuksessa Kristuksessa:


Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, 5:9 ja kun oli täydelliseksi tullut (και τελειωθεις εγενετο), tuli hän iankaikkisen pelastuksen aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset, 5:10 hän, jota Jumala nimittää "ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan". 5:11 Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. 5:12 Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. 5:13 Sillä jokainen, joka vielä käyttää maitoa, on kokematon oikeuden sanassa (λογου δικαιοσυνης), sillä hän on lapsukainen; 5:14 mutta vahva ruoka on täydellisiä (τελειων) varten , niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. (65 Hebr 5:8-14)


##

A11B51Fi


Ihmisen tottelemattomuus näkyi siinä, että hän kiellosta huolimatta söi hyvän ja pahan tiedon puun hedelmiä, mutta nyt, kun kielletyn hedelmän karvaus on käynyt ilmeiseksi, hänen pelastuksensa on siinä voimassa, jolla Jumala auttaa niitä, jotka kääntyvät kuolemaa tuottavan puun hedelmistä etsimään elämän puun hedelmistä saatavaa siementä. Mutta myös nyt tiedon on muututtava teoiksi, muuten ei tiedosta ole mitään hyötyä, eikä suinkaan minkälaisiksi teoiksi tahansa, vaan nimenomaan hyviksi teoiksi, koska hän nyt tuntee sekä hyvän että pahan.


Jättäkäämme sentähden Voidellun opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen (επι την τελειοτητα), ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: mielen siirtymistä pois kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, 6:2 oppia upotuksista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. 6:3 Ja niin me teemmekin, jos vain Jumala sallii. 6:4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja ylitaivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet 6:5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 6:6 ja sitten ovat pois langenneet - taas uudistaa mielenmuutokseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. 6:7 Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta; 6:8 mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. (65 Hebr 6:1-6:8)


##

A11B52Fi


Hebrealaiskirje on kirjoitettu ennen vuotta 70, koska tekstissä kerrotaan veriuhrien uhraamisen vielä jatkuvan Jerusalemin temppelissä. Kunnostuksen aika oli kuitenkin jo lähellä:


Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo. 9:9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan (κατα συνειδησιν τελειωσαι) sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa, 9:10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesot ja lihan oikeudetkin (και δικαιωμασιν σαρκος) ovat voimassa kunnostuksen aikaan asti. 9:11 Sillä kun Voideltu tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän (τελειοτερας) majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, 9:12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. 9:13 Sillä jos härkäin ja kauristen veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, 9:14 kuinka paljoa enemmän on Voidellun veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava teidän omantuntonne kuolleista teoista palvelemaan (εις το λατρευειν) elävää Jumalaa! (65 Hebr 9:8-14)


##

A11B53Fi


Jumala on rakkaus. Jos me pysymme hänessä ja meidän jokainen askeleemme on tämän rakkauden sanelema, me olemme tulleet täydelliseksi rakkaudessa.


Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa. 4:16 Ja me olemme tulleet tuntemaan ja uskomaan sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. 4:17 Näin on rakkaus tullut täydelliseksi (τετελειωται) meissä, että meillä olisi varmuus tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. 4:18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus (η τελεια αγαπη) karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole tullut täydelliseksi (ου τετελειωται) rakkaudessa. (48 1.Joh 4:15-18)


##

A11B54Fi


Jaakob opettaa, että Synti siittää (συλλαβουσα) ihmisen halut, niin että halu synnyttää (τικτει) synnin, ja kun synti on täytetty, se synnyttää (αποκυει) kuoleman:


Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. 1:14 Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee; 1:15 kun sitten himo on tullut raskaaksi (συλλαβουσα), synnyttää se synnin (τικτει αμαρτιαν), mutta kun synti on täytetty (αποτελεσθεισα), synnyttää (αποκυει) se kuoleman. (45 Jaak 1:13-15)


##

A11B55Fi


Jumala on isä, joka synnyttää. Tässä Jaakobin tekstissä kuitenkin siittäjänä esiintyy Synti ja lisäksi tekstissä esiintyvät kaksi sanalla synnyttää käännettyä sanaa tikto ja apokueo tarkoittavat eri asioita. Himosta syntyy synti samalla tavalla kuin ihminen syntyy maailmaan, mutta kun synti on täytetty, se synnyttää kuoleman, ja kuten ihmisenkin kuolemasta hyvin näkyy. Tämän jälkeen onkin mielenkiintoista nähdä, miten Jaakob jatkaa:


Älkää eksykö, rakkaat veljeni. 1:17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja (δωρημα τελειον) tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. 1:18 Tahtonsa mukaan hän synnytti (απεκυησεν) meidät totuuden sanalla, ollaksemme eräänlaiset* hänen luotujensa esikoiset. 1:19 Niin että rakkaat veljeni olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan; 1:20 sillä miehen viha ei tee Jumalan oikeutta (δικαιοσυνην θεου). 1:21 Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. 1:22 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. 1:23 Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; 1:24 hän tarkastelee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. 1:25 Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin (εις νομον τελειον), siihen, joka on vapaudesta, ja pysyy siinä, ei ole muistamaton kuulija, vaan työn tekijä; hän on oleva autuas tekemisessään. (45 Jaak 1:16-25)


##

A11B56Fi


Jos kaikki askeleet ovat oikein, niin pysyt tiellä, mutta onko myös sinun puheesi täydellistä? Sinulle ei riitä, että saat oikeat ohjeet navigaattoriltasi, sillä sinun käyttäytymisesi punnitaan sen mukaan, mitä sinä itse sanot ja teet:


Veljeni, älkööt aivan monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. 3:2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies (τελειος ανηρ) ja kykenevä (δυνατος) hillitsemään myös koko ruumiinsa. (45 Jaak 3:1-2)


##

A11B57Fi


Kristityn ensimmäinen elonmerkki on, että hän tunnustaa Jeesuksen Isännäkseen. Tämä tunnustushan kuuluu esittää jo Taivaan kuningaskunnan portilla, ennen upotusta. Mutta kun verbin omo-logizo, tunnustaa, etten pannaan etuliite eks, (pois, ulos) saattaa kyse olla jonkun epämiellyttävän asian tunnustamisesta:


Tunnustakaa siis toisillenne hairahduksenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; oikean (δικαιου) rukous voi paljon, kun se on toimiva (ενεργουμενη). 5:17 Elia oli ihminen, samojen kärsimysten alainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. 5:18 Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen, ja maa kasvoi hedelmänsä. (45 Jaak 5:16-18)


##

A11B58Fi


Elia oli hyvin erikoinen henkilö. Hän ilmestyi kuvaan kuin tyhjästä, teki voimallisia tekoja, ja otettiin näyttävästi ylös taivaaseen, eikä jättänyt jälkeensä yhtään kirjaa. Kertomus Eliasta alkaa siitä, kun hän tulee kuningas Ahabin eteen:


Tisbeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille: "Niin totta kuin Oleva, Israelin Jumala, elää, jonka edessä minä seison: näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta". (11 1.Kun 17:1)


##

A11B59Fi


Eliasta ei kerrota mitään, jonka perusteella me voisimme väittää hänen olleen jossakin kohdin epätäydellinen tai "vajavainen", kuten kr-38 Jaakobin kirjeen käännöksessä väittää. Mutta jos hän olisi ollut epätäydellinen, olisiko hän voinut sanoa seisovansa Israelin Jumalan kasvojen edessä kuolematta siihen paikkaan syntiensä tähden? Meillä, siis myös uskovilla, on taipumus hypätä tiettyjen asioiden yli niitä huomaamatta, kunnes sitten käy niin, että se, mitä olimme odottaneet, ei toteudukaan. Luetaan yksi niistä monista teksteistä, joissa me olemme olleet sokeita:


Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. 2:43 Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja paljon ihmeitä ja tunnustekoja tapahtui (εγινετο) apostolien kautta. (44 Apt 2:42-43)


##

A11B60Fi


Ymmärsitkö? Jos haluat tehdä suuria ja ihmeellisiä tekoja kuin apostolit niin muista, että ne seuraavat marssijärjestyksessä vasta apostolisen opetuksen, keskinäisen yhteyden, leivän murtamisen ja rukouksien jälkeen. Mutta tämä Elia, hän ilmestyi myös vuorelle yhdessä Mooseksen kanssa, jonne Jeesus vei Pietarin ja Alfeuksen pojat Jaakobin ja Johanneksen kuulemaan Isän todistuksen pojastaan Jeesuksesta: "Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä".


##

A11B61Fi


Isä ei käskenyt kuuntelemaan poikansa sanoja valinnaisesti, tai tottelemaan vain silloin, kun meitä huvittaa. Jos Jeesus olisi sanonut vain, että "Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se teille tapahtuu", ei pankkiautomaattia tarvittaisi lainkaan. Mutta ihmissuku on niin ovela, että pettää vaikka itsensä. Tämä lause kuitenkin kertoo, että vain Jumalan orjalla on täysi ylöspito.


Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. 15:7 Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se teille tapahtuu. (43 Joh 15:6-7)


##

A11B62Fi


Jumalan tahto ei ole niin kovin monimutkainen asia, ettei sitä kannattaisi yrittää. Mutta ei ole kovinkaan korrektia vaatia ihmiseltä sitä, mitä hänellä ei ole. Ei Hengen hedelmiä voi vaatia niiltä, joilla ei ole henkeä. Tämäkin kirje on kirjoitettu uskoville, eikä sitaatti siitä ole suinkaan kirjeen alusta, vaan sen neljännessä luvussa, ja silti siinä vieläkin varoitetaan tekemästä sellaista, joista peli voidaan viheltää poikki:


Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta (ο αγιασμος υμων απεχεσθαι υμας απο της πορνειας), 4:4 että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa (εν αγιασμω και τιμη), 4:5 ei himon kiihkossa niinkuin ne kansat, jotka eivät Jumalasta tiedä; 4:6 ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Isäntä on kaiken tämän kostaja (εκδικος), niinkuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. 4:7 Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. 4:8 Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä meihin (τον και δοντα το πνευμα αυτου το αγιον εις ημας) (59 1.Tess 4:3-8)


##

A11B63Fi


Isä-meidän rukouksessa Jumalan nimen pyhittäminen on ensimmäinen pyyntö. Siinä Jeesus opetti meitä rukoilemaan, että meidän taivaissa olevan Isämme nimi pyhitettäisiin, eli sitä ei käytettäisi mistään muusta kuin oikeasta Jumalasta, ja hänestäkin ainoastaan asiallisesti.


Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitettäköön sinun nimesi; (kts. 40 Mt 6:9)


##

A11B64Fi


Jumalan pyhyydellä ei ole vertauskohteita, eikä hebrean kielessä edes superlatiivimuotoja, mutta kun sama asia sanotaan Raamatussa kolmeen kertaan, on kyse absoluuttisesta superlatiivista:


Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Olevan istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. 6:2 Serafit seisoivat hänen ympärillään; kullakin oli kuusi siipeä: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensivät. 6:3 Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: "Pyhä, pyhä, pyhä Sotajoukkojen Oleva (Jehova Sebaot); kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa". (23 Jes 6:1-3)


##

A11B65Fi


Ilmestyskirjassa sama toistetaan:


Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Isäntä Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on". (66 Ilm 4:8)


##

A11B66Fi


Jumala yksin on pyhä, mutta hän kutsuu meitä evankeliumin kautta pyhitykseen, jakamaan oman pyhyytensä meidän kanssamme Jeesuksessa Kristuksessa. Paavali kirjoittaa:


Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden orjiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne oikeuden orjiksi pyhitykseen. 6:20 Sillä kun olitte synnin orjia, niin te olitte vapaat oikeudesta. 6:21 Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. 6:22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan orjiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armoitus on iankaikkinen elämä Voidellussa Jeesuksessa, meidän Isännässämme. (52 Rm 6:19-23)


##

A11B67Fi


Hengen hedelmät ovat siinä saaneet nimen "pyhitys", ja tekstistä käy ilmi myös, että pyhitys on prosessi, jota hyvin voi kuvailla sanalla vaeltaminen:


Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli epäjumalien kanssa? Sillä te olette elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva (ενοικησω εν αυτοις) ja heissä vaeltava (και εμπεριπατησω) ja oleva heidän Jumalansa, ja he tulevat olemaan minun kansani". 6:17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Isäntä, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 6:18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Isäntä, Kaikkivaltias". 7:1 Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi (επιτελουντες αγιωσυνην) Jumalan pelossa. (54 2.Kor 6:16-7:1)


##

A11B68Fi


Vaikka tämän prosessin tulos tulee julki vasta Jeesuksen toisessa tulemisessa, se on jo valmiina ikuisuudessa:


Siunattu olkoon meidän Isäntämme Jeesus Voidellun Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Voidellussa 1:4 niinkuin hän ennen maailman alasheittämistä oli valinnut meidät hänessä, ollaksemme pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. (Kts. 56 Ef 1:3-5)


##

A11B69Fi


Kovia kokeneille Thessalonikin kristityille kirjoitettu kirje on erityisen tärkeä meille nyt, kun sama toistuu koko maailman mittakaavassa. Varoitettuaan meitä Paavali, Silvanus ja Timoteus rohkaisevat heitä, ja samalla myös meitä näin:


Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen (ενεργειαν πλανης), niin että he uskovat valheen, 2:12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen (εν τη αδικια). 2:13 Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Isännän rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen 2:14 johon hän on kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Isäntämme Jeesus Voidellun kunnian. (60 2.Tess 2:11-14)


##

A11B70Fi


Meidän täydellisyytemme on siis sitä, että me pääsemme omistamaan Isäntämme Jeesuksen kunnian ja täydellisyyden "evankeliumin kautta" kunhan vain olemme syntyneet Jumalan sanasta:


Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kunniaan, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi (τελειωσαι), 2:11 sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, 2:12 kun hän sanoo: "Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua ekklesian keskellä"; 2:13 ja taas: "Minä panen uskallukseni häneen"; ja taas: "Katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!" (65 Hebr 2:10-13)


##

A11B71Fi


Jos meidän pyhyytemme olisi omatekoista pyhyyttä, se olisi parhaimmillaankin vain teatteria. Mutta koska me olemme pyhitetyt uskon kautta Kristuksessa, saattavat Paavali ja Soostenes sanoa Jumalan Sanasta syntyneitä uskovia pyhiksi:


Paavali, Jeesus Voidellun kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta, ja veli Soostenes 1:2 Jumalan eklesialle, joka on Korintossa, Jeesus Voidellussa pyhitetyille, kutsututuille pyhille (κλητοις αγιοις), ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Isäntämme Jeesus Voidellun nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin: 1:3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Isännältä Jeesus Voidellulta! (53 1.Kor 1:1-3)


##

A11B72Fi


Maailma ei nykyisin kerskaile pyhyydellään, mutta viisaaksi ne kyllä itseään väittävät. Meidän ilomme on Isäntä itse:


Mutta hänestä on teidän olemisenne Voidellussa Jeesuksessa , joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta (ος εγενηθη ημιν σοφια απο θεου) ja oikeudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, 1:31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Isäntä". (53 1.Kor 1:30-31)


##

A11B73Fi


Jumala meissä tekee meistä hänen asumuksensa:


Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? 3:17 Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. (53 1.Kor 3:16-17)


##

A11B74Fi


Meidän tehtävämme on hoitaa tätä Jumalan huonetta ohjeiden mukaisesti:


Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. 6:19 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on temppeli Pyhälle Hengelle, joka teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette te ole itsenne omat? 6:20 Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa (δοξασατε)* siis Jumala ruumiissanne ja hengessänne, jotka ovat Jumalan. (53 1.Kor 6:18-20)


##

A11B75Fi


Korintton pyhien moraalissa oli pahoja puutteita. Heitä hoitanut Paavali kysyykin:


Vai ettekö tiedä, etteivät väärät (αδικοι) saa arpaosakseen Jumalan kuningaskuntaa? Älkää eksykö (μη πλανασθε). Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä homot, 6:10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan kuningaskuntaa. 6:11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette tehty oikeiksi (εδικαιωθητε) meidän Isäntämme Jeesus Voidellun nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä. (53 1.Kor 6:7-11)


##

A11B76Fi


Jo yli kymmenen vuotta ennen efesolaiskirjeen kirjoittamista Paavali oli kirjoittanut Thessalonikan uskoville:


Mutta itse rauhan Jumala (αυτος δε ο θεος της ειρηνης) pyhittäköön teidät kokonaan täydellisenä (ολοτελεις) ja teidän teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne täysin eheänä (ολοκληρον) nuhteettomana meidän Isäntämme Jeesus Voidellun tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, joka sen myös tekee (ος και ποιησει). (59 1.Tess 5:23-24)


##

A11B77Fi


Toisessa Tessalonikalaiskirjeessä puhutaankin sitten enemmän Jeesuksen toisesta, julkisesta tulemisesta ja sitä edeltävistä tapahtumista. Lopulta ne, jotka ovat liittyneet Kristuksen nimellä esiintyvään Laittomuuden ihmiseen, tuomitaan, mutta samana päivänä pyhien usko muuttuu näkemiseksi:


Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Isännän kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta (και απο της δοξης της ισχυος αυτου). 1:10 Hänen tullessaan hänen kunniansa näkyy hänen pyhissään (οταν ελθη ενδοξασθηναι εν τοις αγιοις αυτου) ja on ihmeteltävä kaikissa uskovissa (και θαυμασθηναι εν πασιν τοις πιστευουσιν), sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme sinä päivänä (οτι επιστευθη το μαρτυριον ημων εφ υμας εν τη ημερα εκεινη). (60 2.Tess 1:9-10)


##

A11B78Fi


Kristuksen uhri on se perusta, jolle Uusi Liitto rakennettiin. Kirjoittaja lainaa profeetan tekstiä, joka nyt on toteutunut:


Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi (τετελειωκεν) ne, jotka pyhitetään . 10:15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: 10:16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Isäntä: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieliinsä"; 10:17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista". (65 Hebr 10:14-17)


##

A11B79Fi


Ja ettei totuus unohtuisi, kirjoittaja sanoo:


Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Isäntää. (65 Hebr 12:14)


##

A11B80Fi


Kun meille nyt on selvinnyt, että meidän tulee olla täynnä Jumalan täyteyttä, niin mitä se on, se Jumalan täyteys? Kuka muistaa? Mehän luimme siitä jo Efesolaiskirjeessä, että ...


Ja tulla tuntemaan (γνωναι) Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tuntemista (της γνωσεως) ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä (το πληρωμα). (56 Ef 3:19)


##

A11B81Fi


Evankeliumi paljastaa Jumalan salaisuuden. Mutta Raamattu kertoo myös toisesta salaisuudesta, laittomuuden salaisuudesta. Jumalan kärsivällisyyden turvissa laittomuuden harjoittajat pystyvät toimimaan säädettyyn rajaan asti, eikä tämä edes heilauta Jumalan suunnitelmaa, se päinvastoin edistää sitä, sillä Jumala panee laittomuudenkin palvelemaan itseään. Se on sitä Jumalan kaikkivaltiutta se. Armon ajan päättyessä laittomuus saa jopa nousta kukkaansa ja tuottaa hedelmänsä, kunnes valittujen täyteys on tullut sisälle Jumalan valtakuntaan. Sitten Jeesus hakee omansa pois maailmasta, mutta Jaakobin heimosta merkitään 144000. Ilmestyskirjassa, kts. Ilm 7:4-8, luetellaan 12 heimoa, mutta luettelo ei täysin vastaa sitä, mikä Jaakobin kahdentoista pojan nimistä on ilmoitettu. Jotakin nimiä puuttuu ja toisaalta Joosefin heimo on yliedustettu:


Ja tämän jälkeen minä näin neljän enkelin seisovan (τεσσαρας αγγελους εστωτας) maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei tuuli puhaltaisi maan päälle, eikä meren päälle, eikä mihinkään kaikista puista.
7:2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti. Ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu vahingoittaa (αδικησαι) maata ja merta,
7:3 sanoen: "Älkää vahingoittako maata (μη αδικησητε την γην) älkääkä merta, älkääkä puita, ennenkuin me olemme merkinneet Jumalamme orjat sinetillä heidän otsaansa (αχρις ου SBAσφραγισωμεν Tσφραγιζωμεν τους δουλους του θεου ημων επι των μετωπων αυτων)".
7:4 Ja minä kuulin sinetöityjen luvun, sata neljäkymmentä neljä (ρμδ = εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες) tuhatta sinetöityä kaikista Israelin lasten sukukunnista:
7:5 Juudan sukukunnasta (εκ φυλης ιουδα) kaksitoista tuhatta sinetöityä, Ruubenin sukukunnasta (εκ φυλης ρουβην) kaksitoista tuhatta sinetöityä, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta sinetöityä,
7:6 Asserin sukukunnasta (εκ φυλης ασηρ) kaksitoista tuhatta sinetöityä, Naftalin sukukunnasta (εκ φυλης νεφθαλειμ) kaksitoista tuhatta sinetöityä, Manassen sukukunnasta kaksitoista tuhatta sinetöityä,
7:7 Simeonin sukukunnasta (εκ φυλης συμεων) kaksitoista tuhatta sinetöityä, Leevin sukukunnasta (εκ φυλης λευι) kaksitoista tuhatta sinetöityä, Isaskarin sukukunnasta (εκ φυλης ισαχαρ) kaksitoista tuhatta sinetöityä,
7:8 Sebulonin sukukunnasta (εκ φυλης ζαβουλων) kaksitoista tuhatta sinetöityä, Joosefin sukukunnasta (εκ φυλης ιωσηφ) kaksitoista tuhatta sinetöityä, Benjaminin sukukunnasta (εκ φυλης βενιαμιν) kaksitoista tuhatta sinetöityä. (66 Ilm 7:1-8)


##

A11B82Fi


Luettelossa on sekä Joosefin heimo, että Jaakobin adoptoima Joosefin poika Manasse. Joosefin pojista Jaakob adoptoi myös Efraimin, mutta sitä ei luettelossa näy, mutta sillä on syynsä. Efraim on Raamatun esikuva kristikunnasta, ja siksi heti lueteltujen heimojen jälkeen seuraa teksti:


Tämän jälkeen minä näin (μετα ταυτα ειδον), ja katso (και ιδου), oli suuri joukko (οχλος πολυς), jota ei kukaan voinut lukea (ον αριθμησαι αυτον ουδεις ηδυνατο), kaikista kansanheimoista (εκ παντος εθνους) ja sukukunnista (και φυλων) ja kansoista (και λαων) ja kielistä (και γλωσσων), ja ne seisoivat valtaistuimen edessä (εστωτες ενωπιον του θρονου) ja Karitsan edessä (και ενωπιον του αρνιου) puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin (περιβεβλημενοι στολας λευκας), ja heillä oli palmut käsissään (και φοινικες εν ταις χερσιν αυτων), 7:10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen (και κραζοντες φωνη μεγαλη λεγοντες): "Pelastus valtaistuimella istuvalle meidän Jumalallemme (η σωτηρια τω καθημενω επι του θρονου του θεου ημων), ja Karitsalle (και τω αρνιω)!". 7:11 Ja kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen ympärillä (και παντες οι αγγελοι εστηκεσαν κυκλω του θρονου) ja vanhinten (και των πρεσβυτερων) ja neljän olennon ympärillä (και των τεσσαρων ζωων) ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen (και επεσον ενωπιον του θρονου επι προσωπον αυτων) ja kumartaen rukoilivat Jumalaa (και προσεκυνησαν τω θεω), 7:12 sanoen (λεγοντες): "Amen (αμην)! Siunaus (η ευλογια) ja kunnia (και η δοξα) ja viisaus (και η σοφια) ja ylistys (και η ευχαριστια) ja arvo (και η τιμη) ja voima (και η δυναμις) ja väkevyys (και η ισχυς) meidän Jumalallemme (τω θεω ημων) aina ja iankaikkisesti (εις τους αιωνας των αιωνων), amen (αμην)!" (66 Ilm 7:9-12)


##

A11B83Fi


Tämä Ilmestyskirjan jakeessa 7:12 kahden aamenen väliin sijoitettu sana aloittaa kertomuksen siitä, mitä ensimmäiseen ylösnousemukseen kelpuutetut pyhät saavat katsella taivaista.


Amen! Siunaus ja kunnia ja viisaus ja ylistys ja arvo ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen! (66 Ilm 7:12)


##

A11B84 Fi


Index 24


Sivulle 12: Jumalan kunnian julkinen ilmestyminen