#285

herkullista elämää Rom 16:18;

sam. ων ο θεος η κοιλία joiden Jumala vatsa on Fil. 3:19;

- 2) kohtu, äidin kohtu Luuk. 1:41. 42. 44. Joh 3:4. y. m.;

εκ κοιλίας μητρός äidin kohdusta, s. o. syntymästä saakka Matth. 19:12. Luuk. 1:15. Apt 3:2. Gal. 1:15;

- 3) hepr. ןטב mukaan, sisukset, sisus, sisusta, ajatusten, tunteiden ja tahdon paikkana Joh 7:38.

κοιμάω,

sup. ω,

pf. pass. κεκοίμημαι,

aor. 1 εκοιμήθην,

fut. 1 κοιμηθήσομαι,

(sukua on κειμαι)

makuuttaa, saattaa makaamaan, nukkumaan, lepäämään;

kuv. asettaa, tyynnyttää;

UT:ssa, pass. maata, nukkua, olla nukuksissa Matth. 28:13. Luuk. 22:45. Joh 11:12. Apt 12:6;

kuv. ja per eufemismum, nukkua, nukkua kuoleman uneen, kuolla Joh 11:11. Apt 7:60. 1.Kor 7:39. 2.Piet 3:4. y. m.;

οι κοιμώμενοι, κεκοιμημένοι, κοιμηθέντες nukkuneet, s. o. kuolleet, vainajat Matth. 27:52. 1.Kor 15:20. 1.Thess 4:13. 14. 15;

εν Χριστω Kristuksessa 1.Kor 15:18.

κοίμησις, εως, η,

(κοιμάω)

makaaminen, nukkuminen, lepääminen, του υπνου unen nukkuminen, s. o. tavallinen uni Joh 11:13. *

κοινός, η, ον,

(ξύν, σύν, cum, josta epice ξυνός = κοινος, josta lat. c o e n a)

- 1) yhteinen (vastak. ίδιος) Apt 2:44. 4:32;

κοινη πίστις yhteinen usko Tit. 1:4;

σωτηρία Jud. 3;

- 2) yhteinen (vastak. άγιος, καθαρός), yleinen, tavallinen, jokapäiväinen, saastainen Rom 14:14, Ilm 21:27;

χείρ saastainen, s. o. pesemätön Mark. 7:2. 5, jossa toinen lukuparsi on ανίπτοις;

ηγεισθαι κοινόν katsoa jokapäiväiseksi, s. o. joka ei katso Kristuksen verta maailman syntein sovinnoksi, hän pitää Kristuksen kuolemaa tavallisen pahantekijän kuolemana Hepr. 10:29;

eläimistä, joita ei Juutalaisten ollut lupaa syödä Apt 10:14. 28. 11:8;

vert. 3.Mos 11.

κοινόω,

sup. ω,

aor. 1 inf. κοινωσαι,

pf. κεκοινωκα,

pf. part. pass. κεκοινωμενος,

(κοινος)

- 1) tehdä yhteiseksi, yleiseksi, tavalliseksi, jokapäiväiseksi, saastaiseksi, saastuttaa Matth. 15:11. 18. 20. Mark. 7:15. 18. 20. 23;

τι Apt 21:28;

κεκοινωμενος saastainen Hepr. 9:13;

- 2) katsoa, julistaa, sanoa yhteiseksi l. saastaiseksi, pitää yhteisenä l. saasteisena Apt 10:15. 31:9.

κοινωνέω,

sup. ω,

aor. 1 εκοινώκησα,

pf. κεκοινώνηκα,

(κοινωνός)

olla yhteydessä, olla osallinen, saada osaa l. osallisuutta, c. gen. rei Hepr. 2:14;

c. dat. rei Rom 15:27;

ruveta yhteyteen, ruveta osalliseksi, ottaa osaa, c. dat. rei 1.Tim 5:22. 2.Joh 11;

ταις χρείας τινός ottaa osaa jkn tarpeisin, s. o. auttaa jkta Rom 12:13;

τινι εις τινι ruveta jkn kanssa jhnkin Fil. 4:15;

τινι εν τινι, ruveta jkn kanssa yhteiseksi jssakin, s. o. tehdä jkta osalliseksi jstakin, jakaa jklle jtakin Gal. 6:6. Katso Liite I.

κοινωνία, ας, η,

(κοινωνός)

yhteinen l. keskinäinen osuus jssakin yhteisessä,

- a) osa, joka jklla on jssakin asiassa, osa, osallisuus, c. gen. obj. 2.Kor 8:4. Ef. 3:9. Filem. 6;

του πνεύματος Pyhän Hengen osallisuus, s. o. osallisuus PH:n töissä ja lahjoissa 2.Kor 13:13. Fil. 2:1;

του αίματος, σώματος του Χριστου Kristuksen veren, ruumiin osallisuus 1.Kor 10:16;

των παθημάτων του Χριστου Kristuksen kärsimisten osallisuus Fil. 3:10;

εις κοινωνίαν του υιου του θεου Jumalan pojan osallisuuteen 1.Kor 1:9;

-b) yhteys, osallisuus, τις κοινωνία φωτι προς σκοτός mikä

Tästä Juuson sivulle 286

ja

tästä Osmon kotisivulle