Lehden otsikossa luki: KORVAUSTEORIA ON HARHAOPPI. Mitähän ne sillä mahtoivat tarkoittaa?

Korvausteologia

op/2011-08-24

Kristinuskon vastustajat ovat voimattomia Jumalallisen viisauden edessä. Mutta ihmisten pettämiseen tarvitaan vähemmän viisautta, kuin Jumalan voittamiseen. Ihmisen pettäessään Saatana menettelee seuraavasti: Hän keksii korvikkeen, joka kukistaminen käy helposti. Jos Jumalan valtakunnalla olisi joku muu lippu kuin rakkaus, Saatana polttaisi sen oitis.

Kirkko on vanha kristinuskon korvike. Ne ihmiset, jotka saatiin uskomaan kirkon olevan Kristuksen seurakunta, oli helppo usuttaa oikeiden kristittyjen eli "kerettiläisten" kimppuun ja muuhun pahantekoon. Nyt kirkkoon ei enää uskota. Kirkko on remontissa. Uuden Maailmanjärjestyksen ideologit muuttavat sitä nyt omiin tarkoituksiinsa paremmin sopivaksi.

Kirkon rinnalle on kuin huomaamatta syntynyt myös toinen kristinuskon korvike. Sitä mukaa kun juutalaisia tulee uskoon, heidät yritetään valjastaa Uuden juutalaisen maailmanjärjestyksen valjaisiin. Mutta sekään ei ole mahdollista, jollei kristittyjä taas kerran perinpohjaisesti petetä. Uuden korvikeuskonnon kannattajat syyttävät nyt kristittyjä "korvausteologiasta", tai "Korvausteoriasta", kuten lehti Svet na Vostoke asian otsikossaan esittää.

Saksassa ilmestyvän venäjänkielisen "Valoa idässä" numerossa 1/2011 oli Aleksandr Tarasenkon artikkeli "Kaikkien kansojen Jumala ja hänen hankkeensa (Bog vseh narodov i Jego zamysel)" Kirjoittaja kertoo asiansa selvästi, eikä teksti ei poikkea artikkelin nimestä. Tosin teksti jää hieman lyhyeksi siitä, mitä Seurakunnan ylösoton jälkeen tapahtuu, mutta eipä kahteen sivuun enempää asiaa olisi mahtunutkaan. Jos asiaa on enemmän, kirjoitetaan kirjoja.

Tarasenkon asiallinen kirjoitus laukaisi kuitenkin varsin omalaatuisen hyökkäyksen. Lehden numerossa 4/2011 otsikolla "Korvausteologia on kerettiläisyyttä (Teoria zameshshenija - eres) Sydneyn "hebrealaisen messiaanisen seurakunnan" Jeshua Tsidkeinu jäsen Josif Kost kirjoittaa, että Tarasenkon artikkeli "on katkeroittanut meitä kovin". Puolusteltuaan Israelin luopumusta - siis kapinaa Jumalaa vastaan - Kost jatkaa:

Harhaoppi Israelin korvaamisesta kirkolla on antisemiittien keksimä. Se on helposti kumottavissa Jumalan Sanalla. Apostoli Paavali, rabbiini Saul Benjaminin sukuhaarasta, esittää kaiken hyvin selvästi Roomalaiskirjeessä, erityisesti sen 11 luvussa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjeessä Jumala lupaa suhtautua pakanoihin samoin, kuin he suhtautuvat Israeliin.

No hyvä, Josif Kost. Sinut tunnistettiin heti. Kysytään sitten mikä on Israel.

Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeessä:

Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel, eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset"; se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. (Rm 9:6-8)

Geneettinen Israel on aivan eri asia kuin Jumalan Israel. Jos kuitenkin on tarve puhua geneettisestä Israelista, on se sanottava kyllin selvästi, että tulee ero geneettisen Israelin ja Jumalan Israelin välillä. Vertaa näitä kahta jaetta:

Katsokaa luonnollista Israelia; eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset? (1.Kor 10:18)

Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle! Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille! (Gal 6:14-16)

Juutalaiset pitivät geneettistä perimäänsä lupauksien katteena, mutta Jeesus arvioi sukulaisuutta toisin perustein:

He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Aabraham on meidän isämme". Jeesus sanoi heille: "Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt. Te teette isänne tekoja." (Kts Joh 8:39-41)

Geneettinen sukulaisuus Aabrahamin kanssa ei riitä lupauksen lunastamiseen. Toive Jumalan lupauksiin perustuvasta juutalaisesta maailmanvallasta on rasismia, jollei perusteena ole muuta kuin genetiikka, ja kaiken lisäksi rasismin aika on jo ohi: Jeesus on Kuningas:

Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. (Apt 2:36)

Hallituksensakin Jumala on jo valinnut. Niitä päätöksiä ei voi muuttaa edes suurella rahalla, saatikka äänestämällä tai muulla petoksella. Katso kirjoitustani Israel - Jumalan taistelija.

Josif Kostin messiaanisten juutalaisten nimissä esittämä kirjoitus häpäisee paitsi Kristusta ja hänen morsiantaan, myös messiaanisia juutalaisia. Kost kirjoittaa:

Jumalan silmissä kristillinen kirkko ei ole korvannut Israelia, vaan on sille jatkuvassa velassa, koska siltä se on saanut profeetat, apostolit, Raamatun ja Pelastajan. Jumala on solminut liitot vain Israelin kanssa ja Raamattu on israelilaisten Pyhän Hengen innoittamana kirjoittama Israelin kronikka.

Kostin kirjoitus on venäjää. Venäjän kielessä sanaa "tserkov" käytetään merkitsemään sekä kirkkoa että seurakuntaa. Kirkko ei tietenkään ole "korvannut" Israelia, eikä sitä tee seurakuntakaan, sillä Jumalan seurakunta on äsken lukemamme Jumalan sanan (Gal 6:14-16) mukaan Jumalan Israel. Siitä, että Jumalan Israelilla on apostolit, Raamattu, profeetat ja Pelastaja, se ei ole velassa luonnolliselle, geneettiselle Israelille, ja kaikkein vähiten sen luopioille, mutta se on kiitollinen kaikesta tästä Jumalalle, jolta kaikki hyvä tulee. Meidän Jumalan sanan mukainen velkamme rajoittuu seuraavaan:

Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. (Rm 13:8)

Jos me yli päätään olisimme jotakin velkaa menneiden polvien uskoville - tai ei-uskoville - olisi puhe pelastuksestakin katteetonta höpinää. Mutta kun Kristus pelastaa, niin me tulemme vapaiksi. Kiitollisia me saatamme olla, mutta se on eri asia, samoin yhteiskunnalliset maksut, joista sanotaan:

Sentähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. (Rm 13:6-7)

Se, mitä Kost sanoo liittojen solmimisesta vain Israelin kanssa, ei täysin pidä paikkaansa. Jumala teki useita liittoja ennen Aabrahamin syntymää. Seurakunnasta puhuttaessa tärkeämpi on kuitenkin Uusi Liitto, jonka Jeesus solmi Jumalan ja liiton säännöt hyväksyneen ihmisen välillä verensä kautta. Ensimmäisenä tästä ilmoitettiin Israelille mutta Kostin väittämä siitä, että ensimmäisenä Ylösnousemuksen jälkeisenä helluntaina kaikki uskoon tulleet ja liittoon astuneet henkilöt olisivat kaikki olleet "hebrealaisia", on perusteeton. Helluntaijuhlilla oli tavallisesti paljon ei-juutalaisia käännynnäisiä, ja on mitä todennäköisintä, että jo tällöin liittoon astui heitäkin, jopa huomattavissa määrin. Tämä ei tee kuitenkaan tyhjäksi sitä, että Uusi Liitto on nimenomaan liitto Israelin kanssa, kunhan vain ymmärretään, että kyse on niistä israelilaisista, jotka muodostavat Hengellisen Israelin. Uskosta osattomat ja kuninkaansa torjuneet geneettiset israelilaiset eivät tähän Israeliin kuulu.

Sellainen messiaaninen juutalaisuus, jota Kost edustaa, sopii vain juutalaisen rahamaailman tarpeisiin. Rakenteeltaan Kostin syytös noudattelee juutalaisten filosofien muotoilemaa kriittisen teorian kaavaa. Syytetään vastustajaa, tässä(kin) tapauksessa tavallisia uskovia, jostakin sellaisesta mikä on pelkkää pötyä.

Aleksander Tarasenkon vastaus Kostin hyökkäykseen on musertava ja vailla sellaista kieroilua, jota Kostin kirjoitus on täynnä. Molemmat kirjoitukset koskevat kuitenkin vain seurakunnan aikaa. Kun Kristus tulee takaisin pyhiensä kanssa ollaan jo aivan eri tilanteessa. Kristuksen mukana maan päälle palaa Kristuksen morsian jo Karitsan vaimona ja tämä perhedynastia se on, joka tulee hallitsemaan Jumalan valtakuntaa tuhat vuotta. Ei silloin enää kinastella siitä, olisiko Kristuksen morsian pitänyt alistaa juutalaisen rahamaailman tai katolisen kirkon alaisuuteen. Se geneettinen Israel, joka vasta vaivanajan kestäessä on "katsonut häneen, jonka he ovat lävistäneet", kts. Sak 12:10, on vähälukuisena paikalla, mutta Kristuksen hallitukseen se ei enää pääse ja katolinen kirkko on poistunut pelipaikalta kokonaan.

Takaisin Osmon kotisivulle