##16

Armon sanoja Toisesta Timoteuskirjeestä

op/2014-02-17

 

#2.Tim 1:2

rakkaalle pojalleni Timoteukselle. Armo (χαρις), laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme! (2.Tim 1:2)

Kristityn usko on uskoa lupaukseen, jonka Jumala on antanut.

1:1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa (κατ επαγγελιαν ζωης της εν χριστω ιησου),
1:2 rakkaalle pojalleni Timoteukselle. Armo (χαρις), laupeus ελεος ja rauha ειρηνη Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme!

Ja mitä Jumala sitten lupaa? Se sanotaan jakeessa yksi. Se on "elämän lupaus", mikä tuntuu aivan tyhjältä lupaukselta, jollemme tiedä, että sanalla zoi tarkoitetaan hengellistä elämää Jumalan yhteydessä. Uuden Testamentin kreikassa on kolme sanaa, jotka kääntäjät kääntävät kaikki samalla sanalla elämäksi, niin ettei lukija enää tiedä mistä milloinkin puhutaan. Tässä käytetty sana zoi tarkoittaa hengellistä elämää, jota yhdelläkään maan päällä elävällä ("psyhi") ihmisellä ei ole muuten kuin Herran Jeesuksen yhteydessä, ja sekin vasta uskon kautta.

2.Tim 1:1 vertailutekstit:

(GNT-V) παυλος αποστολος TSBιησου χριστου Aιησου δια θεληματος θεου κατ επαγγελιαν ζωης της εν χριστω ιησου

(KJV+) Paul,3972 an apostle652 of Jesus2424 Christ5547 by1223 the will2307 of God,2316 according2596 to the promise1860 of life2222 which3588 is in1722 Christ5547 Jesus,2424

(RST) Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе,

2Ti 1:2

(GNT-V) τιμοθεω αγαπητω τεκνω χαρις ελεος ειρηνη απο θεου πατρος και χριστου ιησου του κυριου ημων

(KJV+) To Timothy,5095 my dearly beloved27 son:5043 Grace,5485 mercy,1656 and peace,1515 from575 God2316 the Father3962 and2532 Christ5547 Jesus2424 our2257 Lord.2962

(RST) Тимофею, возлюбленному сыну: благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего.

 

# 2.Tim 1:6

Uskova olisi "hänen armonsa sanan todistajana" aika hankalassa tilanteessa, jos kaikki, mistä hän puhuu, toteutuisi vasta jossakin tuonpuoleisessa. Mutta sitten me luemme karismoista, Jumalan armon osoituksista, jotka toteutuvat jo tässä ajassa sen mukaan kuin uskoa on.

Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan (το χαρισμα του θεου), joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta. (2.Tim 1:6)

2.Tim1:6 vertailutekstit:

(GNT-V) δι ην αιτιαν αναμιμνησκω σε αναζωπυρειν το χαρισμα του θεου ο εστιν εν σοι δια της επιθεσεως των χειρων μου

(KJV+) Wherefore1223, 3739, 156 I put thee in remembrance363, 4671 that thou stir up329 the3588 gift5486 of God,2316 which3739 is2076 in1722 thee4671 by1223 the3588 putting on1936 of my3450 hands.5495

(RST) По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение;

Armolahja on Jumalan armon ilmeneminen jossakin asiassa jo ennen ruumiin ylösottoa. Sekin toteutuu uskon kautta, mutta sitä ei tarvitse odottaa hautaan asti.

1:3 Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omallatunnolla - samoinkuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin,
1:4 haluten, muistaessani kyyneleitäsi, saada sinua nähdä, että täyttyisin ilolla -
1:5 kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidilläsi Looiksella ja äidilläsi Eunikellä ja joka, siitä olen varma, on sinullakin.
1:6 Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta.
1:7 Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.
1:8 Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa,
1:9 hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja,
1:10 mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta,
1:11 jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu.

 

 


1:12 Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu.
1:13 Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut, uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
1:14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. (2.Tim 1:3-14)

# 2.Tim 1:9

Jakeen 1:9….


hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, (2.Tim 1:9)

2.Tim1:9 vertailutekstit:

(GNT-V) του σωσαντος ημας και καλεσαντος κλησει αγια ου κατα τα εργα ημων αλλα Aκατα TSBκατ ιδιαν προθεσιν και χαριν την δοθεισαν ημιν εν χριστω ιησου προ χρονων αιωνιων

(KJV+) Who hath saved4982 us,2248 and2532 called2564 us with a holy40 calling,2821 not3756 according2596 to our2257 works,2041 but235 according2596 to his own2398 purpose4286 and2532 grace,5485 which was given1325 us2254 in1722 Christ5547 Jesus2424 before4253 the world began,5550, 166

(RST) спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен,

 

#2.Tim 2:1

Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. (2.Tim 2:1)

2.Tim 2:1 vertailutekstit:

(GNT-V) συ ουν τεκνον μου ενδυναμου εν τη χαριτι τη εν χριστω ιησου

(KJV+) Thou4771 therefore,3767 my3450 son,5043 be strong1743 in1722 the3588 grace5485 that3588 is in1722 Christ5547 Jesus.2424

(RST) Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом,

 

 

1:12 Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu.
1:13 Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut, uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
1:14 Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu.
1:15 Sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois; niiden joukossa ovat Fygelus ja Hermogenes.
1:16 Antakoon Herra laupeutta Onesiforuksen huonekunnalle, sillä usein hän on minua virvoittanut, eikä ole kahleitani hävennyt;
1:17 vaan kun hän tuli Roomaan, etsi hän minua innokkaasti ja löysi minut.
1:18 Suokoon Herra, että hän löytää laupeuden Herran tykönä sinä päivänä. Ja kuinka suuria ne palvelukset olivat, joita hän teki Efesossa, sen sinä parhaiten tiedät.
2:1 Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
2:2 Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan.
2:3 Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies.
2:4 Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.
2:5 Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti.
2:6 Peltomiehen, joka vaivaa näkee, tulee ennen muita päästä osalliseksi hedelmistä.
2:7 Tarkkaa, mitä sanon; Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen (συνεσιν εν πασιν).
2:8 Muista Jeesusta Kristusta, joka on kuolleista herätetty ja on Daavidin siementä minun evankeliumini mukaan,
2:9 jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa, kahleisiin asti, niinkuin pahantekijä; mutta Jumalan sana ei ole kahlehdittu.
2:10 Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen kirkkauden.
2:11 Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää;
2:12 jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät;
2:13 jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.
2:14 Muistuta tästä, ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat.
2:15 Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.
2:16 Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa,
2:17 ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niinkuin syöpä. Niitä ovat Hymeneus ja Filetus,
2:18 jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon.
2:19 Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa", ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee".

# 2.Tim 4:22


Herra olkoon sinun henkesi kanssa. Armo olkoon teidän kanssanne. (2.Tim 4:22)

4:19 Tervehdys Priskalle ja Akylaalle ja Onesiforuksen huonekunnalle.
4:20 Erastus jäi Korinttoon, mutta Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan.
4:21 Koeta päästä tulemaan ennen talvea. Tervehdyksen lähettävät sinulle Eubulus ja Pudes ja Linus ja Klaudia ja kaikki veljet.
4:22 Herra olkoon sinun henkesi kanssa. Armo olkoon teidän kanssanne.

2.Tim 4:22 vertailutekstit:

(GNT-V) ο κυριος TSBιησους TSBχριστος μετα του πνευματος σου η χαρις μεθ υμων TSBαμην [Tπρος Tτιμοθεον Tδευτερα Tτης Tεφεσιων Tεκκλησιας Tπρωτον Tεπισκοπον Tχειροτονηθεντα Tεγραφη Tαπο Tρωμης Tοτε Tεκ Tδευτερου Tπαρεστη Tπαυλος Tτω Tκαισαρι Tνερωνι]

(KJV+) The3588 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 be with3326 thy4675 spirit.4151 Grace5485 be with3326 you.5216 Amen.281

(RST) Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.

 

Takaisin sivulle Armon sanat

tai

tästä Osmon kotisivulle