##08

Armon sanoja Toisesta Korinttolaiskirjeestä

op/2014-02-17

 

##2.Kor 1:2. Armoa ja rauhaa!


Armo teille (χαρις υμιν) ja rauha (και ειρηνη) Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! (2.Kor 1:2)

Kristikunnan alennustilan parhaita tuntomerkkejä on, että tätä tervehdystä kuulee harvoin. Sanat "armoa ja rauhaa" ovat muuttuneet pelkäksi rauhan toivotukseksi, jos siksikään. Kivikasvoinen itsekkyys ja omahyväisyys ovat länsimaisen kristikunnan tunnusmerkit. Toista oli sinä aikana, jolloin Toista Korinttolaiskirjettä kirjoitettiin:

1:3 Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,
1:4 joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.
1:5 Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta.
1:6 Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi; jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi, ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme; ja toivomme teistä on vahva,
1:7 koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta.
1:8 Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin,
1:9 ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. (2.Kor 1:3-9)

Jeesuksen seuraajan elämä on tarkkaa puuhaa. Jos maailma alkaa kiinnostaa, Jeesus ei tule mukaan. Mutta se, joka pitää huolen itsestään, ettei omallatunnolla ole yhtään selvittämätöntä asiaa, voi turvata Jumalan armoon:

1:10 Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa,
1:11 kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut.
1:12 Sillä meidän kerskauksemme on tämä: meidän omantuntomme todistus siitä, että me maailmassa ja varsinkin teidän luonanne olemme vaeltaneet Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa, emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa. (2.Kor 1:3-9)

#2.Kor 1:11 Vastaanotettu armon osoitus ja siitä lähtevä kiitos

Paavalin pitkästä lauseesta on jakeeseen 1:11 jäänyt kuin luupin alle teksti


kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos (δια πολλων ευχαριστηθη) siitä armosta (το εις ημας χαρισμα), joka on osaksemme tullut. (2.Kor 1:11)

Kyse on armon osoituksesta, harismasta, jonka ansiosta hän on pelastunut vihollisen käsistä hengissä. Myös sana euharisto, kiittää on johdettu samasta juuresta.

Jakeen 2.Kor 1:11 vertailukäännökset:

(GNT-V) συνυπουργουντων και υμων υπερ ημων τη δεησει ινα εκ πολλων προσωπων το εις ημας χαρισμα δια πολλων ευχαριστηθη υπερ Bυμων TSAημων

(KJV+) Ye5216 also2532 helping together4943 by prayer1162 for5228 us,2257 that2443 for the gift5486 bestowed upon1519 us2248 by the means of1537 many4183 persons4383 thanks may be given2168 by1223 many4183 on our behalf.5228, 2257

(RST) при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас.

Englantilaiset ja venäläiset kääntäjät ovat tulkinneet sanan harisma merkitsevän tässä lahjaa; no onhan se ainakin sinne päin. Katsotaan, miten se 1776 käännöksessä esitettiin:

Ynnä myös teidän rukoustenne avulla meidän edestämme, että meidän tähtemme, siitä lahjasta, joka meille annettu on, pitäis monelta ihmiseltä kiitos tehtämän.

 

#2.Kor 1:12 Kiitoksen anatomia

Kristikunnasta on olemassa kaksi haaraa, joista toisessa painotetaan lakia, ja toisesta armoa. Paavali kuului armoa painottavaan haaraan, mutta ei hän mikään liberaaliteologi ollut, ei sinne päinkään. Hän yksinkertaisesti piti huolen siitä, että hänen omatuntonsa pysyi puhtaana. Kun Paavali on antanut kiitoksen Jumalalle ja ystävilleen, hän jatkaa pelastumisensa arviointia omasta näkökulmastaan:


Sillä meidän kerskauksemme on tämä: meidän omantuntomme todistus (το μαρτυριον της συνειδησεως ημων) siitä, että me maailmassa ja varsinkin teidän luonanne olemme vaeltaneet Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa, emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa (en hariti Theou). (2.Kor 1:12)

Tässä näkyy nyt Raamatun lähdetekstin asiapitoisuus. Paavalin kokema armon osoitus on käynyt mahdolliseksi, koska hän itse on vaeltanut armon tilassa, jonka tunnusmerkiksi hän mainitsee omantunnon, syneidisis, hyvän todistuksen; syneidisis, kun ei ole ihmisen subjektiivinen arviointi itsestään vaan kahden tiedoston, Jumalan tahdon ja ihmisen tekojen vertailupiiri. Monissa muissakin kielissä sana syneidisis tarkoittaakin "yhteistietoa", esimerkkeinä englannin con-science, ja venäjän "so-vestj":

Jakeen 2.Kor 1:12 vertailutekstit:

(GNT-V) η γαρ καυχησις ημων αυτη εστιν το μαρτυριον της συνειδησεως ημων οτι εν απλοτητι και ειλικρινεια Aτου θεου Aκαι ουκ εν σοφια σαρκικη αλλ εν χαριτι θεου ανεστραφημεν εν τω κοσμω περισσοτερως δε προς υμας

(KJV+) For1063 our2257 rejoicing2746 is2076 this,3778 the3588 testimony3142 of our2257 conscience,4893 that3754 in1722 simplicity572 and2532 godly2316 sincerity,1505 not3756 with1722 fleshly4559 wisdom,4678 but235 by1722 the grace5485 of God,2316 we have had our conversation390 in1722 the3588 world,2889 and1161 more abundantly4056 to4314 you-ward.5209

(RST) Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас.

Vanhassa englannissa sana conversation merkitsee käyttäytymistä. Piti oikein katsoa sanakirjasta tämä:

G390 αναστρέφω anastrepho

From G303 and G4762; to overturn; also to return; by implication to busy oneself, that is, remain, live: - abide, behave self, have conversation, live, overthrow, pass, return, be used.

##2.Kor 4:14

4:11 Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.
4:12 Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.
4:13 Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu on: "Minä uskon, sentähden minä puhun", niin mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme,
4:14 tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne.
4:15 Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi.
4:16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
4:17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
4:18 meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.
5:1 Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. (2.Kor 4:11-5:1)

2.Kor 4:14 Vertailutekstit: /tarvitaanko…

(GNT-V) ειδοτες οτι ο εγειρας τον κυριον ιησουν και ημας Aσυν TSBδια ιησου εγερει και παραστησει συν υμιν

(KJV+) Knowing1492 that3754 he which raised up1453 the3588 Lord2962 Jesus2424 shall raise up1453 us2248 also2532 by1223 Jesus,2424 and2532 shall present3936 us with4862 you.5213

(RST) зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с вами.

#


Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo (η χαρις πλεονασασα) yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. (2.Kor 4:15)

2.Kor 4:15 vertailutekstit:

(GNT-V) τα γαρ παντα δι υμας ινα η χαρις πλεονασασα δια των πλειονων την ευχαριστιαν περισσευση εις την δοξαν του θεου

(KJV+) For1063 all things3956 are for your sakes,1223, 5209 that2443 the3588 abundant4121 grace5485 might through1223 the3588 thanksgiving2169 of many4119 redound4052 to1519 the3588 glory1391 of God.2316

(RST) Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.

 

##2.Kor 5:17-6:2

5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
5:18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.
5:19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
5:20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
5:21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.
6:1 Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
6:2 Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. (2.Kor 5:17-6:2)

2Co 5:17 ωστε ει τις εν χριστω καινη κτισις τα αρχαια παρηλθεν ιδου γεγονεν καινα TSBτα TSBπαντα

2Co 5:18 τα δε παντα εκ του θεου του καταλλαξαντος ημας εαυτω δια TSBιησου χριστου και δοντος ημιν την διακονιαν της καταλλαγης

2Co 5:19 ως οτι θεος ην εν χριστω κοσμον καταλλασσων εαυτω μη λογιζομενος αυτοις τα παραπτωματα αυτων και θεμενος εν ημιν τον λογον της καταλλαγης

2Co 5:20 υπερ χριστου ουν πρεσβευομεν ως του θεου παρακαλουντος δι ημων δεομεθα υπερ χριστου καταλλαγητε τω θεω

2Co 5:21 τον TSBγαρ μη γνοντα αμαρτιαν υπερ ημων αμαρτιαν εποιησεν ινα ημεις BAγενωμεθα TSγινωμεθα δικαιοσυνη θεου εν αυτω

2Co 6:1 συνεργουντες δε και παρακαλουμεν μη εις κενον την χαριν του θεου δεξασθαι υμας

2Co 6:2 λεγει γαρ καιρω δεκτω επηκουσα σου και εν ημερα σωτηριας εβοηθησα σοι ιδου νυν καιρος ευπροσδεκτος ιδου νυν ημερα σωτηριας

 

2Co 5:17 Therefore5620 if any man1536 be in1722 Christ,5547 he is a new2537 creature:2937 old things744 are passed away;3928 behold,2400 all things3956 are become1096 new.2537

2Co 5:18 And1161 all things3956 are of1537 God,2316 who hath reconciled2644 us2248 to himself1438 by1223 Jesus2424 Christ,5547 and2532 hath given1325 to us2254 the3588 ministry1248 of reconciliation;2643

2Co 5:19 To wit,5613 that3754 God2316 was2258 in1722 Christ,5547 reconciling2644 the world2889 unto himself,1438 not3361 imputing3049 their846 trespasses3900 unto them;846 and2532 hath committed5087 unto1722 us2254 the3588 word3056 of reconciliation.2643

2Co 5:20 Now then3767 we are ambassadors4243 for5228 Christ,5547 as though5613 God2316 did beseech3870 you by1223 us;2257 we pray1189 you in Christ's stead,5228, 5547 be ye reconciled2644 to God.2316

2Co 5:21 For1063 he hath made4160 him to be sin266 for5228 us,2257 who knew1097 no3361 sin;266 that2443 we2249 might be made1096 the righteousness1343 of God2316 in1722 him.846

2Co 6:1 We then,1161 as workers together4903 with him, beseech3870 you also2532 that ye5209 receive1209 not3361 the3588 grace5485 of God2316 in1519 vain.2756

2Co 6:2 (For1063 he saith,3004 I have heard1873 thee4675 in a time2540 accepted,1184 and2532 in1722 the day2250 of salvation4991 have I succored997 thee:4671 behold,2400 now3568 is the accepted2144 time;2540 behold,2400 now3568 is the day2250 of salvation.)4991

 

##2.Kor 6:1


Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. (2.Kor 6:1)

2. Kor 6:1 vertailutekstit:

(GNT-V) συνεργουντες δε και παρακαλουμεν μη εις κενον την χαριν του θεου δεξασθαι υμας

(KJV+) We then,1161 as workers together4903 with him, beseech3870 you also2532 that ye5209 receive1209 not3361 the3588 grace5485 of God2316 in1519 vain.2756

(RST) Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами.

 

5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
5:18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.
5:19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
5:20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
5:21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.
6:1 Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
6:2 Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.

Paavali ei heti vastaa, miten armo otetaan vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Hän puhuu ensin siitä, miten hän on tuonut Jumalan sanan Korintoon. Mutta sitten hän vastaa omaan kysymykseensä:

6:14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
6:15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
6:16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
6:17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
6:18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".
7:1 Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.

##2.Kor 8:1-6

#2.Kor 8:1

Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa: (2.Kor 8:1)

2.Kor 8:1 vertailutekstit:

(GNT-V) γνωριζομεν δε υμιν αδελφοι την χαριν του θεου την δεδομενην εν ταις εκκλησιαις της μακεδονιας

(KJV+) Moreover,1161 brethren,80 we do you to wit1107, 5213 of the3588 grace5485 of God2316 bestowed1325 on1722 the3588 churches1577 of Macedonia;3109

(RST) Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским,

No, mitä armo sitten on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa? Luetaanpa eteenpäin:

8:1 Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa:
8:2 että, vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja.
8:3 Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa,
8:4 paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota (harin), että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen;
8:5 eivätkä he vain tehneet, niinkuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin, ennen kaikkea Herralle ja sitten meille, Jumalan tahdosta,
8:6 niin että me kehoitimme Tiitusta, niinkuin hän jo oli alkanut, saattamaan teidän keskuudessanne päätökseen tämänkin rakkaudentyön. (2.Kor 8:1-6)


2.Kor 8:4 vertailutekstit:

(GNT-V) μετα πολλης παρακλησεως δεομενοι ημων την χαριν και την κοινωνιαν της διακονιας της εις τους αγιους TSδεξασθαι TSημας

(KJV+) Praying1189 us2257 with3326 much4183 entreaty3874 that we2248 would receive1209 the3588 gift,5485 and2532 take upon us the3588 fellowship2842 of the3588 ministering1248 to1519 the3588 saints.40

(RST) они весьма убедительно просили нас принять дар и участие [их] в служении святым;

2.Kor 8:6 vertailutekstit:

(GNT-V) εις το παρακαλεσαι ημας τιτον ινα καθως προενηρξατο ουτως και επιτελεση εις υμας και την χαριν ταυτην

(KJV+) Insomuch that we2248 desired3870 Titus,5103 that2443 as2531 he had begun,4278 so3779 he would also2532 finish2005 in1519 you5209 the3588 same5026 grace5485 also.2532

(RST) поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе дело.

 

#2.Kor 8:9


Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon (την χαριν), että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. (2.Kor 8:9)

2.Kor 8:9 vertailutekstit:

(GNT-V) γινωσκετε γαρ την χαριν του κυριου ημων ιησου χριστου οτι δι υμας επτωχευσεν πλουσιος ων ινα υμεις τη εκεινου πτωχεια πλουτησητε

(KJV+) For1063 ye know1097 the3588 grace5485 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 that,3754 though he was5607 rich,4145 yet for your sakes1223, 5209 he became poor,4433 that2443 ye5210 through his1565 poverty4432 might be rich.4147

(RST) Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.

8:1 Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa:
8:2 että, vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja.
8:3 Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa,
8:4 paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen;
8:5 eivätkä he vain tehneet, niinkuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin, ennen kaikkea Herralle ja sitten meille, Jumalan tahdosta,
8:6 niin että me kehoitimme Tiitusta, niinkuin hän jo oli alkanut, saattamaan teidän keskuudessanne päätökseen tämänkin rakkaudentyön.

Kun kyse on rahasta, on väärinkäytösten uhka ilmeinen. Tämän päivän kristikunnassa valtaosa avustusrahoista on aivan muuta, kuin mistä tässä on kyse. Ne saarnaajat, jotka elävät leskien ja orpojen avustusrahoilla, ovat itse asiassa paholaisen palvelijoita. Kun niinsanotut uskovaisetkaan eivät tiedä, mihin oikeat kristityt rahaa keräävät, niin mistä uskosta osattomat saisivat tietää, mikä Jumalan tahto on? Raamattu on paksu kirja sille, joka omin nokkinensa joutuu siitä vastauksia etsimään. Vanhassa testamentissa puhutaan kymmenyksistä, ja tapana on vedota kymmenyksiin silloin, kun tarkoituksena on putsata kuulijan taskut. Ja rahalle osoitetaan heti alussa väärät osoitteet: kokoustilojen rakentaminen ja ylläpito, "lähetystyö", Jumalan valtakunnan työ eli pastorin palkka ja edustuskulut ja niin edespäin. Mutta mitä sanoikaan Paavali:


8:7 Mutta niinkuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea: uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta, niin olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkaudentyössä.
8:8 En sano tätä käskien, vaan viittaamalla muiden intoon minä tahdon koetella teidänkin rakkautenne vilpittömyyttä.
8:9 Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.
8:10 Minä annan vain neuvon tässä asiassa; sillä se on hyödyksi teille, jotka jo viime vuonna olitte ensimmäiset, ette ainoastaan tekemässä, vaan myös tahtomassa.
8:11 Täyttäkää nyt siis tekonne, niin että, yhtä alttiisti kuin olitte sen päättäneet, sen myös täyttäisitte, varojenne mukaan.
8:12 Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan, kuin on varoja, eikä sen mukaan, kuin niitä ei ole.
8:13 Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi,
8:14 että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus,
8:15 niinkuin kirjoitettu on: "Joka oli paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut".
8:16 Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa Tiituksen sydämeen saman innon teidän hyväksenne!
8:17 Sillä hän otti varteen minun kehoitukseni, innostuipa niinkin, että lähtee omasta halustaan teidän tykönne.
8:18 Ja me lähetämme hänen kanssaan veljen, jota evankeliumin julistamisesta kiitetään kaikissa seurakunnissa
8:19 ja jonka seurakunnat vielä sen lisäksi myös ovat valinneet matkatoveriksemme viemään tätä rakkauden lahjaa, joka on meidän toimitettavanamme itse Herran kunniaksi ja oman alttiutemme osoitukseksi.
8:20 Näin me teemme, ettei kukaan pääsisi moittimaan meitä mistään, mikä koskee tätä runsasta avustusta, joka on meidän toimitettavanamme. (2.Kor 8:1-20)

Tuliko selväksi? Eikö? No mikä se sitten on se tasaus, jollei seurakunnan sisäisten tasoerojen tasoittaminen aineellisissa asioissa? Raamattu on näissä asioissa aivan selvä. Ensimmäisenä on huolehdittava leskistä ja orvoista, pahoinpidellyistä, vangeista, nälänhädän tai vainon uhreista jne. Eikä tämä pääty tähän. Toisessa maassa asuvien hädänalaisten uskovien lisäksi saattaa samalla paikkakunnallakin asuvien keskuudessa olla sellaista kastijakoa, joka enemmän muistuttaa hinduismia kuin kristinuskoa.


##2.Kor 9:8


Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; (2.Kor 9:8)

#2.Kor 9:5-9

9:5 Olen siis katsonut tarpeelliseksi kehoittaa veljiä edeltäpäin lähtemään teidän tykönne ja toimittamaan valmiiksi ennen lupaamanne runsaan lahjan, niin että se olisi valmis runsaana eikä kitsaana.
9:6 Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää.
9:7 Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.
9:8 Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää;
9:9 niinkuin kirjoitettu on: "Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti". (2.Kor 9:5-9)

2Co 9:5

(GNT-V) αναγκαιον ουν ηγησαμην παρακαλεσαι τους αδελφους ινα προελθωσιν εις υμας και προκαταρτισωσιν την Aπροεπηγγελμενην TSBπροκατηγγελμενην ευλογιαν υμων ταυτην ετοιμην ειναι ουτως ως ευλογιαν και μη BAως TSωσπερ πλεονεξιαν

(KJV+) Therefore3767 I thought2233 it necessary316 to exhort3870 the3588 brethren,80 that2443 they would go before4281 unto1519 you,5209 and2532 make up beforehand4294 your5216 bounty,2129 whereof ye had notice before,4293 that the same5026 might be1511 ready,2092, (3779) as5613 a matter of bounty,2129 and2532 not3361 as5618 of covetousness.4124

(RST) Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор.

G2129 ευλογία eulogia yoo-log-ee'-ah

From the same as G2127; fine speaking, that is, elegance of language; commendation ("eulogy"), that is, (reverentially) adoration; religiously, benediction; by implication consecration; by extension benefit or largess: - blessing (a matter of) bounty (X -tifully), fair speech.

2.Kor 9:8 vertailutekstit:

(GNT-V) Aδυνατει TSBδυνατος δε ο θεος πασαν χαριν περισσευσαι εις υμας ινα εν παντι παντοτε πασαν αυταρκειαν εχοντες περισσευητε εις παν εργον αγαθον

(KJV+) And1161 God2316 is able1415 to make all grace abound4052, 3956, 5485 toward1519 you;5209 that2443 ye, always3842 having2192 all3956 sufficiency841 in1722 all3956 things, may abound4052 to1519 every3956 good18 work:2041

(RST) Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело,

Jumalalla on mielenkiintoinen tapa koetella uskovien usko. Näissä koetuksissa feikki usko kuivuu tyhjiin kuin taivaalle karannut vappupallo: Ensin paisutaan suureksi, ja sitten poksahdetaan puhki.

 

##2.Kor 9:14-15

9:14 Ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut.
9:15 Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan!

Ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut. (2.Kor 9:14)

2.Kir 9:14 vertailutekstit:

(GNT-V) και αυτων δεησει υπερ υμων επιποθουντων υμας δια την υπερβαλλουσαν χαριν του θεου εφ υμιν

(KJV+) And2532 by their846 prayer1162 for5228 you,5216 which long after1971 you5209 for1223 the3588 exceeding5235 grace5485 of God2316 in1909 you.5213

(RST) молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию.

2.Kor 9:15 vertailutekstit:

(GNT-V) χαρις TSBδε τω θεω επι τη ανεκδιηγητω αυτου δωρεα

(KJV+) (1161) Thanks5485 be unto God2316 for1909 his846 unspeakable411 gift.1431

(RST) Благодарение Богу за неизреченный дар Его!

G411 ανεκδιήγητος anekdie¯ge¯tos

From G1 (as a negative particle) and a presumed derivative of G1555; not expounded in full, that is, indescribable: - unspeakable.

G1555 εκδιηγέομαι ekdie¯geomai

From G1537 and a compound of G1223 and G2233; to narrate through wholly: - declare.

G2233 ηγέομαι he¯geomai

Middle voice of a (presumed) strengthened form of G71; to lead, that is, command (with official authority); figuratively to deem, that is, consider: - account, (be) chief, count, esteem, governor, judge, have the rule over, suppose, think.

G71 ἄγω ago¯

A primary verb; properly to lead; by implication to bring, drive, (reflexively) go, (specifically) pass (time), or (figuratively) induce: - be, bring (forth), carry, (let) go, keep, lead away, be open.

9:1 Pyhien avustamisesta minun tosin on tarpeetonta kirjoittaa teille;
9:2 sillä minä tunnen teidän alttiutenne, ja siitä minä kehun teitä makedonialaisille, että näet Akaia on ollut valmiina menneestä vuodesta alkaen, ja niin on teidän intonne saanut sangen monta innostumaan.
9:3 Lähetän nyt kuitenkin nämä veljet, ettei kerskaamisemme teistä tässä kohden näyttäytyisi tyhjäksi, vaan että olisitte valmiit, niinkuin olen sanonut teidän olevan;
9:4 muutoin, jos makedonialaisia tulee minun kanssani ja he tapaavat teidät valmistumattomina, me - ettemme sanoisi te - ehkä joutuisimme häpeään tässä luottamuksessamme.
9:5 Olen siis katsonut tarpeelliseksi kehoittaa veljiä edeltäpäin lähtemään teidän tykönne ja toimittamaan valmiiksi ennen lupaamanne runsaan lahjan, niin että se olisi valmis runsaana eikä kitsaana.
9:6 Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää.
9:7 Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.
9:8 Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää;
9:9 niinkuin kirjoitettu on: "Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti".
9:10 Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät,
9:11 niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle.
9:12 Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta,
9:13 kun he, tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa.
9:14 Ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut.
9:15 Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan! (2.Kor 9:1-15)

 

#2.Kor 12:9

Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. (2.Kor 12:9)

2.Kor12:9 vertailutekstit:

(GNT-V) και ειρηκεν μοι αρκει σοι η χαρις μου η γαρ δυναμις TSBμου εν ασθενεια Aτελειται TSBτελειουται ηδιστα ουν μαλλον καυχησομαι εν ταις ασθενειαις μου ινα επισκηνωση επ εμε η δυναμις του χριστου

(KJV+) And2532 he said2046 unto me,3427 My3450 grace5485 is sufficient714 for thee:4671 for1063 my3450 strength1411 is made perfect5048 in1722 weakness.769 Most gladly2236 therefore3767 will I rather3123 glory2744 in1722 my3450 infirmities,769 that2443 the3588 power1411 of Christ5547 may rest1981 upon1909 me.1691

(RST) Но [Господь] сказал мне: `довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи'. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.

 

 

12:2 Tunnen miehen, joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen - oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää.
12:3 Ja minä tiedän, että tämä mies - oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää -
12:4 temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua.
12:5 Tästä miehestä minä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani.
12:6 Sillä jos tahtoisinkin kerskata, en olisi mieletön, sillä minä puhuisin totta; mutta minä pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää, kuin mitä näkee minun olevan tai mitä hän minusta kuulee.
12:7 Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.
12:8 Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta.
12:9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
12:10 Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. (2.Kor 12:2-10)


##2.Kor 13:14

Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. (2.Kor 13:13)

2Co 13:14 - i haris, i agapi, i koinonia

(GNT-V) η χαρις του κυριου ιησου χριστου και η αγαπη του θεου και η κοινωνια του αγιου πνευματος μετα παντων υμων TSBαμην [Tπρος Tκορινθιους Tδευτερα Tεγραφη Tαπο Tφιλιππων Tτης Tμακεδονιας Tδια Tτιτου Tκαι Tλουκα]

(KJV+) The3588 grace5485 of the3588 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 and2532 the3588 love26 of God,2316 and2532 the3588 communion2842 of the3588 Holy40 Ghost,4151 be with3326 you5216 all.3956 Amen.281

(RST) (13:13) Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.

 

13:11 Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.
13:12 Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla. Kaikki pyhät lähettävät teille tervehdyksen.
13:13 Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. (2.Kor 13:11-13)

 

Takaisin sivulle Armon sanat

tai

tästä Osmon kotisivulle