33


EvA12 2022 Fi PLAIN eu12

(Marla + Глава 12 из книги ЕВАНГЕЛИЕ + ) Luku A12 kirjasta EVANKELIUMI

2022-03-04 klo 1:49, 37 sivua, jatketaan vaihtamalla luvun loppuosan teksti ilmestyskirjan tarkasteluun sekin ... Kynämuutokset tehdään printtiin ja tuodaan tähän; nyt 20 572 sanaa, 144 870 merkkiä, 37 sivua

lisää: ehyet, hae luku mihin.. olokliroi.. 2.Th 5:23 .. lisää: ihmeteltävät pyhissään

2022-03-26, klo 19:09. 33 sivua, B001-B115, 17 833 sanaa, 128 464 merkkiä
Jumalan kunnian julkinen ilmestyminen##

A12B001Fi


Kun Jumala halusi hävittää koko Israelin kansan kultaisen vasikan takia, Mooses sai Jumalan luopumaan aikeistaan. Kun Mooses oli näin todennut Jumalan armolliseksi, hänen pyyntönsä yhä kasvoivat. Mooses halusi tuntea Jumalan, ja pyysi, että Hän itse johtaisi Israelin kansaa:


Ja Mooses sanoi Olevalle (el-Jehova): "Katso, sinä sanot minulle: 'Johdata (Ha'al) tämä kansa sinne', mutta et ole ilmoittanut minulle, kenet sinä lähetät minun kanssani (et-asher tishlach immi). Ja kuitenkin sinä sanoit: 'Minä tunnen sinut nimeltäsi (Jedaettika be-shem), ja sinä olet myös löytänyt armon (chen) minun silmieni edessä'. 33:13 Jos siis olen löytänyt armon sinun silmiesi edessä, niin ilmoita minulle tiesi, että tulisin tuntemaan sinut (ve-eida'aka) että löytäisin armon sinun silmiesi edessä; ja katso: tämä kansa (goi) on sinun kansasi (am)." 33:14 Hän sanoi: "Kasvoni käyvät edessäsi (Panaj jeleku) ja minä annan levon sinulle (va-hanichoti lak)" 33:15 Hän vastasi hänelle: "Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme (Im ein paneika holekim), niin älä johdata meitä täältä pois (al-ta'aleinu mi-zze). 33:16 Sillä mistä muutoin tiedetään, että minä olen saanut armon sinun silmiesi edessä, minä ja sinun kansasi, ellei siitä, että sinä käyt meidän kanssamme, niin että minut ja sinun kansasi erotetaan kaikista kansoista, jotka maan päällä ovat?" 33:17 Ja Oleva sanoi Moosekselle: "Myös sen asian, josta sinä olet puhunut (Gam et-haddabar ha-zzee asher bibbartta), minä teen; sillä sinä olet saanut armon minun silmieni edessä, ja minä tunnen sinut nimeltä (va-eda'aka be-shem)". (02 2.Ms 33:12-17)


##

A12B002Fi


Lopulta ei jäänyt muuta kuin yksi pyyntö, suurin kaikista:


Silloin hän sanoi (Va-jomar): "Anna siis minun nähdä (Har-eini na) sinun kunniasi (et-kavodeiha)". (02 2.Ms 33:18)


##

A12B003Fi


Jumalan pyhyys on syntiselle tappavaa. Ettei Mooseksen turvallisuus vaarantuisi, pyyntöön voitiin suostua vain osittain:


Hän vastasi: "Minä annan kaiken hyvyyteni (kol-tovi) käydä sinun ohitsesi (a'avir) ja huudan nimen 'Oleva (Jehova)' sinun edessäsi. Ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, armahdan, ketä armahdan". Ja hän sanoi vielä: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani (et-panai); sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon". (02 2.Ms 33:19-20)


##

A12B004Fi


Sitten Oleva osoitti paikan:


Sitten Oleva sanoi: "Katso (Hine), tässä on paikka (makom) minun läheisyydessäni (itti); astu tuohon kalliolle. Ja kun minun kunniani (kevodi) kulkee ohitse (ba-avor), asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi (ad-ovri). Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun kasvojani (et-panai) ei voi kukaan katsoa." (02 2.Ms 33:21-23)


##

A12B005Fi


Sitten Oleva käski Moosesta olemaan valmiina seuraavaksi päiväksi. Valmisteluihin kuului kahden uuden kivitaulun teko entisten tuhottujen tilalle, eikä tapahtumapaikan ympärillä saanut olla ketään muuta kuin Mooses yksin.


Niin Oleva astui alas (Jehova) pilvessä, ja Mooses asettui siellä hänen läheisyyteensä ja huusi Olevan nimeä. Ja Oleva kulki ohi hänen kasvojensa ja huusi: "Oleva, Oleva on laupias ja armahtavainen Jumala (El rachum ve-channun), hidas vihaan ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen". (02 2.Ms 34:5-7)


##

A12B006Fi


Mooseksen halu nähdä Jumala oli enemmän kuin uteliaisuutta. Jumala oli kutsunut hänet ja hän oli tullut tuntemaan Jumalan hänen tekojensa kautta, ja oli aivan luonnollista, että Mooses halusi myös nähdä hänen kasvonsa. Ja samanlainen halu oli myös Jumalalla. Hän halusi asua kansansa keskuudessa. Kun Israel sitten sai pyhäkön, siinä oli kolme osaa - piha, pyhä ja kaikkein pyhin. Kaikkein pyhin oli rakennettu paikaksi, jossa Jumala ilmestyy. Mutta Jumalan kunnian ilmestyminen oli taas vaarallinen juttu. Hän ilmestyi pilvessä, ettei hänen pyhyytensä kunnian loiste tuhoaisi hänen kansaansa:


Sitten pilvi peitti ilmestysmajan, ja Olevan kunnia (u-kebod Jehova) täytti (male) asumuksen (et-ha-mishkan); eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle, ja Olevan kunnia (kebod Jehova) täytti asumuksen (male et-ha-mmishkan). (02 2.Ms 40:34-35)


##

A12B007Fi


Myöhemmin sama tapahtui uudestaan, kun Salomon rakentama temppeli otettiin käyttöön Jerusalemissa. Mutta jo Salomo itse kääntyi pois Jumalasta, ja myöhemmin Jumalan Henki poistui temppelistä vähin äänin, profeettojen alkaessa julistaa Jumalan sanaa kansalle. Mutta sitten syntyi Jeesus. Hän oli sitoutunut kantamaan maailman synnin ja päästämään Jumalan valitut Jumalan lasten kunnian vapauteen niin, ettei Jumalan kunnia heitä tuhoaisi. Kun Johannes evankeliuminsa alussa esittelee Jumalan Sanan, hän kyllä kertoo, että he, hänen oppilaansa, saivat katsella Jumalan kunniaa sellaisena kun ”ainokaisella pojalla on Isältä”. Miksi se ei siis tuhonnut syntisiä oppilaita? Vastaus sisältyy siihen, että hän asui, "eskinosen", heidän keskellään astiassa, samanlaisessa savimajassa kuin me tässä. Sana "eskinoo" tarkoittaakin telttamajassa asumista:


Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kunniaansa, senkaltaista kunniaa, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. (43 Joh 1:14)


##

A12B008Fi


Ihmiset eivät ymmärtäneet Jumalan kunniaa, koska ihmisten keskuudessa vain voimankäyttöä pidetään kunnian perustana. Jeesus ei kuitenkaan tullut rankaisemaan pahuuden tekijöitä, vaan tarjoamaan armahdusta sen perusteella, että hän itse ottaisi kantaakseen rangaistuksen ihmisten puolesta. Opetuslapsilleen Jeesus halusi kuitenkin antaa selvän käsityksen siitä, mitä Taivaallinen kunnia oikein on. Ensin hän kertoi siitä, että on tulossa aika, jolloin hän tulee uudestaan, ja silloin tilanne on oleva toinen:


Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kunniassa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. (40 Matt 16:27)


##

A12B009Fi


Jeesuksen toisesta tulemisesta puhutaan Raamatussa useammin, kuin hänen syntymisestään lihan ruumiiseen ja sitä seuranneeseen kuolemaan, ylösnousemiseen ja ylösottoon, sillä ensimmäisellä kerralla Jeesus tuli lunastamaan itsellensä morsiamen, mutta toisella kerralla hän tulee hakemaan morsiamensa taivaalliseen häähuoneeseen, jossa Jumalan tahto täyttyy:


Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. 14:2 Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille: minä menen valmistamaan teille sijaa? 14:3 Ja vaikka minä menen ja valmistan teille sijan, minä tulen taas ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä missä minä olen. 14:4 Ja mihin minä menen - te tiedätte - ja tien sinne te tiedätte." (43 Joh 14:1-4)


##

A12B010Fi


Yksi Vanhan Liiton Israelin seitsemästä vuosittain vietettävistä juhlista oli nimeltään Jom Teruah, Pasuunan soiton päivä. Pasuunan soiton päivä on esikuva kuolleitten ylösnousemuksesta. Sitä vietettiin Raamatullisen vuoden seitsemännen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Mutta Israelin valtiollinen kalenteri alkaa samana päivänä, mutta silloin se onkin kuninkaitten sotaanlähdön päivä. Kun Paavali Ensimmäisessä Thessalonikalaiskirjessä puhuu näiden esikuvien täyttymisestä, hän kirjoittaa:


Mutta minä en tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä (αγνοειν) siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. 4:14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin Jumala myös poisnukkuneet on vievä perille Jeesuksen kautta yhdessä hänen kanssaan (συν αυτω). 4:15 Sillä sen me sanomme teille Isännän sanana, että me, jotka olemme elossa ja jääneet tänne Isännän tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 4:16 Sillä Isäntä itse käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, on tuleva alas taivaasta, ja ne, jotka ovat kuolleet Voidellussa nousevat ylös ensin; 4:17 sitten me, jotka olemme elossa ja jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Isäntää vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Isännän kanssa. (59 1.Thess 4:13-17)


##

A12B011Fi


Raamatun viimeinen kirja on Ilmestyskirja. Sen sanoma koskee yhtä hyvin vanhaa kuin uuttakin liittoa, sillä kertoo siitä, miten Jumalan tahto täyttyy, Ensin kerrotaan lyhyesti siitä, mitä tapahtuu ennen Jeesuksen toista julkista tulemista, mutta suurin osa Ilmestyskirjaa koskee sitä seitsemän vuoden aikaa, jolloin maailman valtiot ovat yhdistyneet taistelemaan Jumalaa vastaan Laittomuuden ihmisen alaisuudessa.


Jeesus Voidellun ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen orjillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, 1:2 joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesus Voidellun todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. 1:3 Autuas se, joka lukee, ja ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja pitävät sen, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika (ο καιρος) on lähellä. (66 Joh 1:1-3)


##

A12B012Fi


Ilmestyskirja on kirjoitettu seitsemälle konkreettiselle seurakunnalle Aasian maakunnasta, joka sijaitsi nykyisen Turkin länsiosassa, mutta osoitettu kaikille seurakunnille, niin että jokainen meistä voi löytää itsestään niitä ominaisuuksia, joista niitä tässä sekä kiitetään, että moititaan:


Johannes seitsemälle Aasian ekklesialle (εκκλησιαις ταις εν τη ασια): Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, 1:5 ja Jeesus Voidellulta, uskolliselta todistajalta, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, joka on meitä rakastanut ja on pessyt meidät synneistämme verellänsä 1:6 ja tehnyt meidät kuninkaiksi ja papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti (εις τους αιωνας των αιωνων)! Amen. 1:7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ja hänen edessään vaikeroivat kaikki maan sukukunnat. Kyllä, amen. 1:8 "Minä olen (εγω ειμι) Alfa ja Omega, alku ja loppu", sanoo Isäntä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias. (66 Ilm 1:4-8)


##

A12B013Fi


Johannes oli nuorin Jeesuksen valitsemista kahdestatoista, mutta eli vanhaksi ja joutui lähellä Efesoa sijaitsevalle Patmoksen saarelle. Johannes, joka ei Johanneksenevankeliumissa esittele itseään, tekee sen tässä:


Minä, Johannes, joka myös olen teidän veljenne, ja osallinen teidän kanssanne ahdistukseen ja kuningaskuntaan ja Jeesus Voidellun kestävyyteen, olin saaressa, jonka nimi on Patmos Jumalan sanan ja Jeesus Voidellun todistuksen tähden. (66 Ilm 1:9)


##

A12B014Fi

Johanneksen ollessa Patmoksen saarella Jumalan henki vei hänet Isännän päivään, ja hän sai sekä kuulla että nähdä sen, mistä hänen tuli kirjoittaa Aasian maakunnan ekklesioille:


Minä olin hengessä Isännän päivänä (εν τη κυριακη ημερα), ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen, 1:11 joka sanoi: "Minä olen (εγω ειμι) Alfa ja Omega, Ensimmäinen ja Viimeinen" ja "Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä Aasiassa oleville ekklesioille, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan". (66 Ilm 1:10-11) (66 Ilm 1:10-11)


##

A12B015Fi


Viimeisellä ehtoollisella Johannes oli levännyt Jeesuksen rintaa vastaan, mutta vasta nyt hän näki, millainen tämä Ihmisen Poika on kunnian loistossassaan:


Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa, 1:13 ja niiden seitsemän lampunjalkain keskellä ikäänkuin Ihmisen Pojan, joka oli puettu pitkäliepeiseen viittaan ja vyötetty rinnan kohdalta kultaisella vyöllä. 1:14 Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset, valkoista kuin villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; 1:15 hänen jalkansa olivat kuin kiiltävää vaskea, joka ahjossa henkuu, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina. 1:16 Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä ja hänen suustaan lähti kahdelta puolelta teroitettu, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. (66 Ilm 1:12-16)


##

A12B016Fi


Jumalan kunnian näkeminen olisi tappanut Johanneksen, ellei hän olisi jo saanut Pyhän Hengen todistuksta siitä, että hänen syntinsä olivat jo sovitetut. Hän kuitenkin pelästyi kuin kuoliaaksi, kaatui, ja nousi vasta, kun Oleva itse kosketti häntä.


Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni, sanoen minulle: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, 1:18 ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Amen, ja minulla on tuonelan ja kuoleman avaimet. 1:19 Kirjoita, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. 1:20 Niiden seitsemän tähden salaisuus (το μυστηριον), jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän ekklesian enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa, jotka sinä näit, ovat ne seitsemän ekklesiaa." (66 Ilm 1:17-20)


##

A12B017Fi


Efeson ekklesia oli syntynyt sen jälkeen, kun Paavali oli toisella matkallaan poikennut kaupungissa, jättäen sinne Kreikassa tapaamansa Priskillan ja Akylaan. Kolmas toimija, Apollos saapui Efesoon Egyptin Aleksandriasta. Hän tunsi Vanhan Testamentin ja todisti Jeesuksesta, mutta hän ei tuntenut kristinuskon perusteita. Vasta Priskillan ja Akylaan ohjauksella hän pääsi hyvään alkuun. Samanlaisia kaupungissa oli muitakin, ja kun Paavali kolmannella matkallaan saapui Efesoon, hänen jäi kaupunkiin pariksi vuodeksi. Muutamia vuosikymmeniä myöhemmin kirjoitettu Johanneksen teksti kertoo:


"Efesolaisten ekklesian enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka kulkee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä: 2:2 Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää (βαστασαι); sinä olet koetellut niitä, jotka väittävät olevansa lähettiläitä (αποστολους), eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi; 2:3 ja olet kestänyt (και εβαστασας) ja kärsivällisyyttä sinulla on, ja minun nimeni tähden sinä olet vaivaa nähnyt, etkä ole uupunut. 2:4 Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. 2:5 Muista siis, mistä olet langennut pois (εκπεπτωκας), ja muuta mielesi (και μετανοησον) ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja siirrän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet muuta mieltäsi. 2:6 Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan. 2:7 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki ekklesioille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta (εκ του ξυλου της ζωης), joka on Jumalan paratiisin keskellä.' (66 Ilm 2:1-7)


##

A12B018Fi


Efeson ekklesia saa sekä kiitosta, että nuhteita. Monet niistä asioista, joita Jumala ei ollenkaan hyväksy, ovat tyypillisiä kirkollisia syntejä, joita nykyisin ei edes tunnisteta synneiksi. Efeson ja Pergamon ekklesioiden yhteydessä mainittu sana nikolaiittain oppi viittaa monarkkisen piispuuden harhaoppiin, joka jakaa pyhät maallikoihin ja papistoon. Sana nikolaiitta tulee sanoista nikos ja laos - voittaa kansa. Kaikki maailman kirkot perustuvat nikolaiittain oppiin, mutta Efeson kristillinen yhteisö oli pystynyt sen torjumaan. Hyvin aktiivinen ekklesia kuitenkin tuhoutui, kun se kadotti ensimmäisen rakkautensa Voideltuun, joka sitä tässä varoittaa. Efeso on nykyisin rauniokaupunki.


##

A12B019Fi


Smyrnan ekklesia ei saa nuhteita, ja kuin todistuksena siitä, Smyrnan, nykyisin Izmirin kaupunki Turkissa seisoo tänäkin päivänä, ja kaupungissa on myös kristillinen yhteisö.


Ja smyrnalaisten ekklesian enkelille kirjoita: 'Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen (ταδε λεγει ο πρωτος και ο εσχατος), joka kuoli ja virkosi elämään: 2:9 Minä tiedän sinun työsi ja ahdistuksesi ja köyhyytesi, - mutta rikas sinä olet - ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga. 2:10 Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän seppeleen. 2:11 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki ekklesioille sanoo . Sitä, joka voittaa, ei toiseen kuolemaan tuomita (ου μη αδικηθη εκ του θανατου του δευτερου).' (66 Ilm 2:8-11)

##

A12B020Fi


Pergamon oli aikoinaan kuuluisa kulttuurikeskus. Siellä oli myös se valtavankokoinen Saatanan valtaistuin, jonka saksalaiset 1900-luvun alussa siirsivät Berliiniin. Samalla museoalueella Berliinissä on myös Baabelista tuotu Ishtar-portti. Saksa on halunnut näin osoittaa, että he ovat saatananpalvojien ykköskaartia. Pergamon kaupungissa tapetun kristityn nimi Antipas tarkoittaa papan eli paavin vastustajaa. Koska Jumalan ekklesia on voittamaton niin kauan, kun se pysyy Isännälleen uskollisena, saatanan uskolliset palvelijat ovat kehittäneet paljon erilaisia menetelmiä vietelläkseen kristityt pois Totuudesta. Yksi tehokkaimmista viettelykeinoista on Bileamin oppi. Bileam oli rahan valtaan antautunut profeetta, joka maksusta neuvoi Israelin vastustajia tarjoamaan naisensa Israelin miehille huoriksi, että Israel tekisi syntiä ja menettäisi Jumalallisen varjeluksensa. Ilmestyskirjassa Bileamin opista varoitetaan Pergamon ekklesiaa, mutta Pietarin toisessa kirjeessä ja Juudaan kirjeessä sama varoitus on osoitettu kaikille meille.


Ja Pergamossa olevan ekklesian enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, iso terävä miekka: 2:13 Minä tiedän sinun työsi ja missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun uskollisen todistajani, tapettiin teidän luonanne, siellä missä saatana asuu. 2:14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin pojille sen viettelyksen, että he söisivät epäjumalille uhrattua ja huoraisivat (και πορνευσαι). 2:15 Niin on myös sinulla niitä, jotka pitävät kiinni nikolaiittain opista (την διδαχην των νικολαιτων BAομοιως) jota minä vihaan. 2:16 Muuta mielesi (μετανοησον); mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi äkkiä ja sodin heitä vastaan suuni isolla miekalla (εν τη ρομφαια). 2:17 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki ekklesioille sanoo. Sen, joka voittaa minä annan syödä salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja.' (66 Ilm 2:12-17)


##

A12B021Fi


Pergamon kulttuurielämä rakentui Babylonian magien maailmankuvaan. Magit olivat aikansa tiedemiehiä, poliitikkoja ja demonien palvelijoita. Kovin tieteellistä magien tiede ei ollut. Heidän jumaliaan olivat aurinko, kuu ja kiertotähdet, joiden maanpäällisenä edustajana kuningas ja kuningatar toimivat. Kiertotähdet, joita jostain syystä oli kaksitoista, olivat myös myyttisiä jumalia, jumalten poikia. Pergamoon magit olivat tulleet sen jälkeen, kun Babylonia oli joutunut persialaisten tulenpalvojien valtaan. Babylonialaisen maailmanjärjestyksen kolmas perijävaltio Kreikka hajosi Aleksanteri Makedonialaisen kuoltua Babylonissa useiksi eri kuningaskunniksi ja Pergamo oli yksi niistä. Viimeinen itsenäisen Pergamon kuningas testamenttasi valtionsa Roomalle, ja kun hän vuonna 133 eKr kuoli, siirtyi babylonialaisen kultin ylimagin, ylimmän sillanrakentajan, virka Roomalle. Julius Ceasar aloitti nopean etenemisensä virkaurallaan tämän uuden babylonialaisen maailmanjärjestyksen ylipapin, pontifex maksimuksen, virassa. Kun Roomasta tuli keisarikunta, perustettiin Pergamoon keisarinpalvonnan pyhättö, joka pyhitettiin keisari Augustukselle. Kansalaisten piti uhrata veriuhri keisarin "geniukselle". Se, joka siitä kieltäytyi, tuomittiin "ateismista" kuolemaan. Tekstissä mainittu Saatanan valtaistuin oli valtavankokoinen alttari, jolla veriurit uhrattiin jumalalalle, jonka symboli on käärme. Se on nyttemmin kuljetettu Saksaan, jossa se on nähtävissä Pergamon-museossa. Pergamon oli kuuluisa paitsi farmakologiastaan, myös kirjoitusta varten käsitellystä nahasta, jota sanotaan pergamentiksi.


##

A12B022Fi


Tyatiran ekklesian saamien kiitosten jälkeen sitä nuhdellaan Iisebeliä kohtaan osoitetusta suvaitsevaisuudesta. Nimi Iisebel viittaa kuningas Ahabin vaimoon, joka alisti heikkotahtoisen miehensä palvelemaan Saatanaa. Iisebelin henkilökuva sopii hyvin paavin ja babylonialaisen valtiojärjestelmän epäpyhän liiton kuvaamiseen. Jumala rankaisee epäpyhää pesuetta heittämällä "Kristuksen morsiamena" esiintyvän porton sänkyyn rakastelijoittensa kanssa.


Ja Tyatirassa olevan ekklesian enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä vaski: 2:19 Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja palvelutyösi ja uskosi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. 2:20 Mutta minulla on vähän sinua vastaan, että sinä sallit Iisebelin, tuon naisen, joka sanoo itseään profeetaksi opettaa ja eksyttää minun orjiani huoraamaan ja syömään epäjumalille uhrattua. 2:21 Ja minä olen antanut hänelle aikaa, että hän muutaisi mieltään huoraamisestaan, mutta hän ei ole mieltään muuttanut. 2:22 Katso, minä syöksen hänet sänkyyn, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen (εις θλιψιν μεγαλην), jos eivät muuta mieltään teoistansa; 2:23 ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki ekklesiat saavat tuntea (γνωσονται), että minä olen (εγω ειμι) se, joka tutkin munuaiset ja sydämet; ja minä annan teille kullekin teidän tekojenne mukaan. 2:24 Mutta minä sanon teille ja kaikille muille Tyatirassa oleville, joilla ei ole tätä oppia ja teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan (ουκ εγνωσαν), niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä (τα βαθη του σατανα), minä en pane teidän päällenne muuta kuormaa; 2:25 pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen. 2:26 Ja joka voittaa ja joka loppuun asti noudattaa minun tekojani, sille minä annan vallan yli kansojen, 2:27 ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään - niinkuin minäkin Isältäni sain - 2:28 ja minä annan hänelle kointähden. 2:29 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki ekklesioille sanoo.'" (66 Ilm 2:18-29)


##

A12B023Fi


Sardeen ekklesian uloskutsutut olivat kuolleet matkalle jo ennen kuin he olivat päässeet sisälle Jumalan valtakuntaan. Silti heillekin Jumala antaa toivoa kehottamalla heitä muistamaan sitä, mitä he olivat saaneet ja kuulleet. Jospa he ehkä muuttaisivat vielä mielensä ja pääsisivät osallisiksi hengellisestä elämästä. Korjauskehotuksen saaneesta yhteisöstä löytyi vain muutamia, jotka saivat jatkaa matkaansa puhtain paperein.


"Ja Sardeessa olevan ekklesian enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. 3:2 Heräjä valvomaan (γινου γρηγορων) ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi (πεπληρωμενα) Jumalan edessä. 3:3 Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja muuta mielesi. Jos et valvo, niin minä käyn päällesi kuin varas, etkä sinä tiedä (και ου μη γνως), millä hetkellä minä sinun päällesi käyn. 3:4 Mutta myös Sardeessa sinulla on muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. 3:5 Joka voittaa (ο νικων), se puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. 3:6 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki ekklesioille sanoo.' (66 Ilm 3:1-6)


##

A12B024Fi


Filadelfian ekklesia oli veljesrakkauden yhteisö, jota myös kaupungin nimi "filadelfia" (filos + adelfos) tarkoittaa. Yhteisö ei saa Olevalta ainuttakaan moitetta, kehoituksia kyllä:


Ja Filadelfiassa olevan ekklesian enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Todellinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja sulkee, eikä kukaan avaa: 3:8 Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen antanut sinun eteesi avoimen oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt. 3:9 Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valehtelevat; katso, minä laitan heidät tulemaan ja he kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja he tuntevat (γνωσιν), että minä rakastan sinua. 3:10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä (εκ της ωρας του πειρασμου), joka on tuleva yli koko asutun maan koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. 3:11 Katso, minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun seppeltäsi. 3:12 Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni. 3:13 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki ekklesioille sanoo.' (66 Ilm 3:7-13)


##

A12B025Fi


Kun Jumalan puhuu veljesrakkauden ekklesian enkelille, myös hän käyttää veljesrakkauden kieltä:


Näin sanoo Pyhä (ο αγιος), Totinen (ο αληθινος), jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa (ο ανοιγων), eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. (Kts. 66 Ilm 3:7)


##

A12B026Fi


Daavidin nimi suomennettuna on "Minun rakkaani". Rakkaus on se avain, jolla päästään Pyhän ja Totisen Jumalan yhteyteen, eikä tämä yhteys jää hedelmättömäksi: jopa Saatanan synagogasta tulijoita pelastuu, mutta sekään ei vielä ole kaikkein parasta, sillä Veljesrakkauden yhteisölle Jumala sanoo myös:


Minä olen sinua rakastanut. (Kts. 66 Ilm 3:9)


##

A12B027Fi


Veljesyhteisölle osoitetun sanoman jatko osoittaa, että Jumala edelleenkin rakastaa Veljesrakkauden yhteisöä:


Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä (εκ της ωρας του πειρασμου), joka on tuleva yli koko maanpiirin (επι της οικουμενης ολης) koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat (πειρασαι). (66 Ilm 3:10)


##

A12B028Fi


"Koetuksen hetki", (i ora tou peirasmu), ei ole sama kuin se suuri ahdinko (thlipsis megas), jota maailma nyt valmistelee koko kristikunnan tuhoamiseksi, vaan se lyhyt aika, jonka kuluessa Jumala sallii ihmisten saada sen, minkä he ovat aina halunneet: Laittomuuden ihmisen maan päälle. Koetuksen hetkessä kuolee kolmasosa ihmiskuntaa, mutta kun kristittyjen ylösoton jälkeen maailmaan jäävä kirkko ja geneettinen Israel on koeteltu, tulevat Jumalan vihan maljat, jotka tuhoavat kaiken parantumattomasti pahan maailmasta.


##

A12B029Fi


Laodikean kaupungin nimi tulee sanoista λαός (laos), kansa ja δίκαιος (dikeos) - oikea. Kysymys on siis demokratiasta. Kansa on omasta mielestään oikeassa, mutta Jumala ja Oikeus on jätetty oven taakse kolkuttelemaan. Lopulta Jumala oksentaa Laodikean ekklesian ulos suustaan, mutta jättää oven raolleen niille, jotka muuttavat mielensä ennen kuin Ylkä tulee ja ovi suljetaan.


Ja Laodikealaisten ekklesian enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se todistaja, uskollinen ja todellinen, Jumalan luomakunnan alku: 3:15 Minä tiedän sinun tekosi että sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! 3:16 Mutta nyt, koska olet haalea, etkä ole kylmä etkä palava, olen minä oksentava sinut suustani ulos. 3:17 Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. 3:18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa poltettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoiteella voitelemaan silmäsi, että näkisit. 3:19 Kaikkia, joita minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan; kiivaile siis ja muuta mielesi. 3:20 Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, käyn minä hänen tykönsä sisälle ja syön minä illallista hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. 3:21 Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. 3:22 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki ekkleisioille sanoo.'" (66 Ilm 3:14-22)


##

A12B030Fi


Kaikkien seitsemän ekklesian enkeleille ilmoitetaan se, mitä voittajat saavat. Mutta kenet he voittavat ja miten he voiton saavat, siitä puhutaan erikseen toisessa paikassa:


Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. (66 Ilm 12:11)


##

A12B031Fi


Ei Saatanaa ihmiskonsteilla voiteta, eikä pelkästään pastorin saarnoja kuuntelemalla. On tunnettava Jumala ja kuunneltava häntä ja seurattava hänen neuvoaan uskon kuuliaisuudessa. Jeesus sanoi paholaiselle, ettei ihminen elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Joka tämän tajuaa, ymmärtää myös mitä tarkoittavat sanat "uskosta oikea on elävä”.


##

A12B032Fi


Jumalan seitsemästä Vähän Aasian ekklesiasta antama lausunto on esitys kristikunnasta sen synnystä sen ylösottoon saakka. Siksi on mielenkiintoista verrata sitä koko kristikunnan historiaan, eli siihen, mitä jo on tapahtunut ja mitä vielä on tapahtuva. Sen takia olisi loogista esittää ekklesian - Jeesuksen vaimon - ja sen kanssa kilpailevan kirkon historia tässä, mutta aiheen laajuuden vuoksi sitä on tarkasteltu erillisissä teksteissä.


##

A12B033Fi


Suurinta huomiota Ilmestyskirjassa on osoitettu maailmanhistorian viimeisen seitsemän vuoden selostukselle. Se on aika, jolloin Jumalan Israel pelastetaan ja Antikristuksen maailmanvalta tuhotaan. Mutta sitä ennen Johannekselle esitetään Jumalan hallintokeskus Taivaissa. Johannes, Ilmestyskirjan kirjoittaja, vaan ei sen tekijä, pääsee hengessä Isännän päivänä Maailmankaikkeuden komentopaikalle, ja kuvailee näkemäänsä näin:


Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle sanoen: "Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva (και δειξω σοι α δει γενεσθαι μετα ταυτα)". 4:2 Ja heti minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. 4:3 Ja istuja oli näöltänsä jaspis- ja sardionkiven kaltainen; ja valtaistuimen ympärillä oli taivaankaari, näöltänsä smaragdin kaltainen. 4:4 Ja valtaistuimen ympärillä oli kaksikymmentä neljä valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla minä näin kaksikymmentä neljä vanhinta istumassa, puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä kultaiset seppeleet. 4:5 Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ukkosen jylinää ja ääniä; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä. 4:6 Ja valtaistuimen edessä oli lasinen meri, kristallin kaltainen; ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli neljä olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä. 4:7 Ja ensimmäinen olento oli leijonan kaltainen, ja toinen olento nuoren härän kaltainen, ja kolmannella olennolla oli kasvot kuin ihmisellä, ja neljäs olento oli lentävän kotkan kaltainen. 4:8 Ja neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja lakkaamatta, ilman yötä ja päivää ne sanoivat: "Pyhä, pyhä, pyhä (αγιος αγιος αγιος) on Isäntä Jumala, Kaikkivaltias (κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ), joka oli ja joka on ja joka tuleva on (ο ην και ο ων και ο ερχομενος)". 4:9 Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, 4:10 lankeavat ne kaksikymmentä neljä vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat (και προσκυνουσιν) häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät seppeleensä valtaistuimen eteen sanoen: 4:11 "Isäntä, sinä olet arvollinen saamaan kunnian (την δοξαν) ja arvon (και την τιμην) ja voiman (και την δυναμιν), sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut". (66 Ilm 4:1-11)


A12B026Fi


Vertauksissaan Jeesus oli puhunut isännästä, joka jätti omaisuutensa orjiensa haltuun ja lähti pitkälle matkalle palatakseen sitten kuninkaana. Tässä kertomuksessa Johannes saa nähdä, kuinka vallanvaihto taivaissa tapahtuu. Ja kun Karitsa on todettu päteväksi astumaan synnin takia paikkansa menettäneen ruhtinaan tehtäviin, niistä ensimmäinen on Jumalan päiväkirjan avaaminen.


Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, edestä ja takaa täyteen kirjoitetun (γεγραμμενον εσωθεν και οπισθεν), seitsemällä sinetillä suljetun. 5:2 Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?" 5:3 Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen. 5:4 Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan ja lukemaan kirjaa eikä katsomaan siihen. 5:5 Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, leijona, joka on Juudan sukukunnasta ja Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja murtaa sen seitsemän sinettiä". (66 Ilm 5:1-5)


Ja minä näin: Ja katso, valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, jotka on lähetetty kaikkeen maailmaan. 5:7 Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä. 5:8 Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset, 5:9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut meidät Jumalalle kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista (εκ πασης φυλης και γλωσσης και λαου και εθνους) 5:10 ja tehnyt meidät meidän Jumalallemme kuninkaiksi ja papeiksi, ja tulemme hallitsemaan maan päällä". (66 Ilm 5:6-10)


5:11 Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat,
5:12 ja he sanoivat suurella äänellä: "Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja
arvon ja kunnian ja siunauksen". 5:13 Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle siunaus ja arvo ja kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti!" 5:14 Ja ne neljä olentoa sanoivat: "Amen", ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat kasvoilleen ja palvoivat häntä, joka elää aikakausien aikakausiin. (66 Ilm 5:11-14)


##

A12B032Fi


Maailmankaikkeuden komentopaikalta Johannes saa katsella samoja tapahtumia, joista Jeesus on kertonut Öljymäen puheessaan, mutta nyt niistä kerrotaan tarkemmin ja erilaisia ilmaisukeinoja käyttäen. Tapahtuma-aika on "Isännän päivä", se päivä jolloin Isäntä lopettaa Saatanan vallan. Saatana, ilmavallan hallitsija, on pettänyt ihmiskuntaa, eikä kukaan muu kuin Kuninkaaksi asetettu Jumalan Karitsa pysty vapauttamaan sitä synnin vallasta ja muuta luomakuntaa sen seurauksista. Mutta myös Saatana on valmistautunut lopulliseen voimainkoitokseen hyvin. Hänen puolelleen maailmankaikkeuden herruutta tavoittelemaan on siirtynyt huomattava määrä enkeleitä, ja kaikki maailman imperiumit, Nimrodista asti, ovat olleet Saatanan asialla. Hänen oma persoonallisuutensa on tullut Babylonialaisen maailmanjärjestyksen johtajissa esiin selvästi ja myös Raamattu kertoo, millaista kansanjohtajaa maailma odottaa.


##

A12B033Fi


Niistä asioista, joista Jeesus puhui Öljymäen puheessaan Ilmestyskirja kertoo toisenlaista ilmaisutapaa käyttäen. Ensin esitetään suuret linjaukset. Valkea hevonen on yleensä tulkittua evankeliumin voittokuluksi, mutta sana jousi paljastaa, että kyse on väärän evankeliumin, kirkon voittokulusta. Oikean evankeliumin levittämisessä ei käytetä kavaluutta, juonittelua eikä murha-aseita. Punaisella hevosella ratsastajat ovat sosialisteja ja heidän pettämiään "hyödyllisiä hölmöjä". Mustalla hevosella ratsastavat salaseurat luovat keinotekoisen nälänhädän, ja tarjoavat paholaista sen ja maailman muiden ongelmien ratkaisijaksi. Ratkaisu, jonka paholainen tarjoaa maailman ongelmiin, on kuolema, väkiluvun radikaali vähentäminen.


Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä sineteistä, ja kuulin yhden niistä neljästä olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä : "Tule ja katso!" 6:2 Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen (ιππος λευκος); ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan. (66 Ilm 6:1-2)


Ja kun Hän avasi toisen sinetin (και οτε ηνοιξεν την δευτεραν σφραγιδα), kuulin minä toisen olennon sanovan: "Tule ja katso!" 6:4 Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka. (66 Ilm 6:3-4)


Ja kun Hän avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule ja katso!" Ja minä näin, ja katso: musta hevonen (ιππος μελας); ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. 6:6 Ja minä kuulin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä vahingoita (μη αδικησης) öljyä äläkä viiniä." (66 Ilm 6:5-6)


Ja kun Hän avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: "Tule ja katso!" 6:8 Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen (ιππος χλωρος); ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema (ο θανατος), ja Tuonela seurasi hänen mukanaan (ο αδης), ja heille annettiin valta tappaa neljäsosalla maata, miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta (υπο των θηριων της γης). (66 Ilm 6:7-8)


##

A12B034Fi


Jumala on oikeus ja hän tietää kaiken. Myös toimeenpanovalta on hänellä. Mutta ennen kuin hän tuomitsee ihmiskunnan ja sen viettelijät, hän toteuttaa oman suunnitelmansa Uuden Ihmisen luomisesta loppuun saakka:


Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. 6:10 Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias (ο δεσποτης), siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta (ου κρινεις και εκδικεις) meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat ?" 6:11 Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa (στολαι λευκαι), ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän orjatoveriensa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin. (66 Ilm 6:9-11)


##

A12B035Fi


Vasta sitten, kun valittujen täysi luku on tullut sisälle Jumalan kuningaskuntaan ja otettu ylös taivaisiin, siivotaan synnin jäljet maailmasta:


Ja minä näin, kuinka hän avasi kuudennen sinetin; ja katso tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kuin vereksi, 6:13 ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, 6:14 ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa. 6:15 Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja rikkaat ja sotapäälliköt ja rikkaat ja mahtavat ja kaikki orjat ja kaikki vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin 6:16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! 6:17 Sillä hänen vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?" (66 Ilm 6:12-17)


##

A12B036Fi


Antikristuksen hallitus vainoaa ensin kristittyjä ja sitten luopioita ja juutalaisia. Juutalaisista säästetään 144 000 tuhatvuotista kuningaskuntaa varten:


Ja tämän jälkeen minä näin neljän enkelin seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei tuuli puhaltaisi maan päälle, eikä meren päälle, eikä mihinkään kaikista puista. 7:2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti. Ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu vahingoittaa (αδικησαι) maata ja merta, 7:3 sanoen: "Älkää vahingoittako (μη αδικησητε) maata älkääkä merta, älkääkä puita, ennenkuin me olemme merkinneet Jumalamme orjat sinetillä heidän otsaansa (αχρις ου SBAσφραγισωμεν Tσφραγιζωμεν τους δουλους του θεου ημων επι των μετωπων αυτων)". 7:4 Ja minä kuulin sinetöityjen luvun, sata neljäkymmentä neljä (ρμδ = εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες) tuhatta sinetöityä kaikista Israelin lasten sukukunnista: 7:5 Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta sinetöityä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta sinetöityä, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta sinetöityä, 7:6 Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta sinetöityä, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta sinetöityä, Manassen sukukunnasta kaksitoista tuhatta sinetöityä, 7:7 Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta sinetöityä, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta sinetöityä, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta sinetöityä, 7:8 Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta sinetöityä, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta sinetöityä, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta sinetöityä. (66 Ilm 7:1-8)


##

A12B037Fi


Kun Jumalan päiväkirjaa on avattu kuudenteen sinettiin asti, tulevat esille Jumalan lapset. Ilmestyskirjan seitsemäs luku kertoo heistä. Ensin merkitään siemeneksi Tuhatvuotiseen valtakuntaa jätettävät Jaakobin huoneen lapset Jumalan sinetillä, joka on takeena siitä, että heitä ei tapeta Jumalan vihan suurena päivänä. Joukko on pieni, 144000, mutta maailman väkiluku putoaa Jumalan vihan päivänä niin pieneksi, että siihen verrattuna kyse ei ole niinkään pienestä joukosta. Mutta sitten kerrotaan siitä joukosta, joka jo on päässyt "Isäntänsä iloon":


Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista (εκ παντος εθνους) ja sukukunnista (και φυλων) ja kansoista (και λαων) ja kielistä (και γλωσσων), ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin (στολας λευκας), ja heillä oli palmut käsissään, 7:10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus sille, joka valtaistuimella istuu, meidän Jumalallemme, ja Karitsalle".
7:11 Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat valtaistuimen eteen
kasvoilleen ja palvoivat Jumalaa, 7:12 sanoen: "Amen! Siunaus (η ευλογια) ja kunnia (και η δοξα) ja viisaus (και η σοφια) ja kiitos (και η ευχαριστια) ja arvo (και η τιμη) ja voima (και η δυναμις) ja väkevyys (και η ισχυς) meidän Jumalallemme (τω θεω ημων) aina ja iankaikkisesti (εις τους αιωνας των αιωνων), amen!" (66 Ilm 7:9-12)


##

A12B038Fi


Kun Jumalan päiväkirjaa on avattu kuudenteen sinettiin asti, tulevat esille Jumalan lapset. Ilmestyskirjan seitsemäs luku kertoo heistä. Ensin merkitään siemeneksi Tuhatvuotiseen valtakuntaa jätettävät Jaakobin huoneen lapset Jumalan sinetillä, joka on takeena siitä, että heitä ei tapeta Jumalan vihan suurena päivänä. Joukko ei ole ylen suuri, 144000, mutta maailman väkiluku putoaa Jumalan vihan päivänä niin pieneksi, että siihen verrattuna kyse ei ole niinkään pienestä joukosta. Mutta sitten kerrotaan siitä joukosta, joka jo on päässyt "Isäntänsä iloon":


Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" 7:14 Ja minä vastasin hänelle: "Isäntä, sinä tiedät". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdingosta tulevat (εκ της θλιψεως της μεγαλης), ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. (66 Ilm 7:13-14)


##

A12B039Fi


#


Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä valkoisiin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" 7:14 Ja minä sanoin hänelle: "Isäntä! Sinä tiedät!" Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta (εκ της θλιψεως της μεγαλης) tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. 7:15 Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat (λατρευουσιν) häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on asuva heissä (σκηνωσει επ αυτους). 7:16 Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, 7:17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava (οδηγησει) heidät eläville vetten lähteille (επι ζωσας πηγας υδατων), ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä." (66 Ilm 7:13-17)


##

A12B040Fi


Kun seitsemäs sinetti aukaistiin, tuli taivaassa hiljaista:


Ja kun hän (s.o. Karitsa) avasi seitsemännen sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin puoli hetkeä. 8:2 Ja minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasunaa. (66 Ilm 8:1-2)


##

A12B041Fi


Seitsemännen sinetin takaa paljastuvien asioiden selostaminen on jaettu seitsemään osaan, joiden paljastuminen ilmoitetaan pasuunan puhalluksella. Suuressa ahdingossa kuolleiden pyhien sielut ovat jo taivaissa, mutta kirkko ja Jaakobin huone ovat vielä maailmassa. Jumala panee nämä eksytetyt ja horjuvat lapsensa tekemään selvän valinnan. Paholaiselle annetaan valta vaatia ihmisiltä kunnioitusta, mutta se, joka siihen suostuu, menettää viimeisetkin toivon rippeensä pelastua Jumalan vihalta. Tämä on se koetuksen hetki, josta Filadelfian, veljesrakkauden, ekklesia pelastettiin. Se, että tässä ei vielä ole kyse lopullisista tuomioista, käy ilmi, että pahimmillaankin tuho on rajoitettu yhteen kolmasosaan suurimmasta mahdollisesta tuhosta. Mutta armon aika on tässä jo ohi. Se ilmoitetaan heittämällä taivaallisen suitsutusalttarin tulta maan päälle. Maahan jääviltä vaaditaan nyt ehdotonta Jumalan vaatimusten täyttämistä:


Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen pitäen kultaista suitsutusastiaa ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. 8:4 Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. 8:5 Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle; silloin syntyi ääniä ja ukkosenjylinää ja salamoita ja maanjäristystä. 8:6 Ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän pasunaa, hankkiutuivat puhaltamaan pasunoihin. (66 Ilm 8:3-6)


##

A12B042Fi


Pasuunoilla ilmoitettuja asioita olivat: (1) Kolmas osa maata paloi (2) Kolmas osa merta turmeltiin ja tuli elinkelvottomaksi (3) Kolmas osa jokia tuli "karvaaksi". Kyse on ydinsaasteesta, joka on ilmoitettu sanalla "koiruoho", jonka nimi tarkoittaa samaa kuin Tshernobyl ja myös tieteellinen nimi on sama. (4) Kolmas osa päivää jäi ilman auringon, kuun ja tähtien valoa. (5) Viides pasuunoilla ilmoitettu asia on teknillisen aikakauden profetiaa. Siinä ihmiskunnan "sivistys" pääsee oikein näyttämään saavutuksiaan. Silloin, kun sitä Johannekselle näytettiin, ei ollut vielä sellaisia sanoja kuin pikatykki, hyökkäysvaunu, helikopteri, suihkuhävittäjä ja Apollo-raketti, jonka takia Johannes joutui kuvailemaan näkemänsä sotakalut yksityiskohtaisesti, että me osaisimme ne nyt tunnistaa. (6) Kuudes pasuuna ilmoittaa teknisen aikakauden profetian jatkosta. Siinä ilmoitetaan, että näillä kaluilla tapetaan kolmas osa ihmiskuntaa.


Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi. (66 Ilm 8:7)


Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan; niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena palava vuori; ja kolmas osa merta muuttui vereksi, 8:9 ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui. (66 Ilm 8:8-9)

Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan; niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin.
8:11 Ja tähden nimi oli koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. (66 Ilm 8:10-11)


Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan; niin lyötiin kolmatta osaa auringosta ja kolmatta osaa kuusta ja kolmatta osaa tähdistä niin, että kolmas osa niistä pimeni ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton, ja samoin myös yö. (66 Ilm 8:12)


##

A12B043Fi


Ja minä näin, ja minä kuulin yhden enkelin, joka lensi keskitaivaalla, sanovan suurella äänellä: "Voi, voi, voi niitä, jotka maan päällä asuvat niiden jäljellä olevain pasunain äänten tähden, jotka kolme enkeliä ovat aikeissa puhaltaa!" (66 Ilm 8:13)


##

A12B044Fi


#


Ja viides enkeli puhalsi pasunaan; niin minä näin tähden, taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain; 9:2 ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niinkuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. 9:3 Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on valta; 9:4 ja niille sanottiin, etteivät ne vahingoittaisi (ινα μη αδικησωσιν) maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. 9:5 Ja niiden annettiin heitä tappamatta vaivata heitä viisi kuukautta (ινα μη αποκτεινωσιν αυτους αλλ ινα βασανισθωσιν μηνας πεντε), ja ne vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää (παιση). 9:6 Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. 9:7 Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikäänkuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikäänkuin miesten kasvot; 9:8 ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niinkuin leijonain hampaat. 9:9 Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat, ja niiden siipien melu oli kuin sotavaunujen melu monien hevosten kiitäessä taisteluun (ως φωνη αρματων ιππων πολλων τρεχοντων εις πολεμον). 9:10 Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja niiden pyrstöissä oli pistimet (κεντρα), ja niillä oli valta vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta (αδικησαι). 9:11 Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli (και εχουσιν Tεφ TSAαυτων βασιλεα TSAτον αγγελον της αβυσσου), jonka nimi hebreaksi on Abaddon (ονομα αυτω εβραιστι αβαδδων) ja kreikaksi nimi on Apollyon (και εν τη ελληνικη ονομα εχει απολλυων). (66 Ilm 9:1-11)


##

A12B045Fi


Ensimmäinen "voi!" on mennyt; katso, tulee vielä kaksi "voi!"-huutoa tämän jälkeen.
(66 Ilm 9:12)


Ensimmäinen "voi!" on mennyt
(ουαι η μια απηλθεν); katso (ιδου), tulee vielä kaksi "voi!"-huutoa tämän jälkeen (ερχονται ετι δυο ουαι μετα ταυτα). (66 Ilm 9:12)


##

A12B046Fi


Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan; niin minä kuulin äänen tulevan sen kultaisen alttarin neljästä sarvesta, joka on Jumalan edessä, 9:14 ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: "Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella". 9:15 Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka olivat valmisettu hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen tappamaan kolmannen osan ihmisistä. 9:16 Ja ratsuväen joukkojen luku oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta ja minä kuulin niiden luvun. 9:17 Ja tämänkaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä: ratsastajilla oli tulipunaiset ja tummansinervät ja tulikivenkeltaiset haarniskat; ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. (66 Ilm 9:13-17)


##

A12B047Fi


#


Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan; niin minä kuulin äänen tulevan sen kultaisen alttarin neljästä sarvesta, joka on Jumalan edessä, 9:14 ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: "Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella". 9:15 Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka olivat valmisettu hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen tappamaan kolmannen osan ihmisistä. 9:16 Ja ratsuväen joukkojen luku oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta ja minä kuulin niiden luvun. 9:17 Ja tämänkaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä: ratsastajilla oli tulipunaiset ja tummansinervät ja tulikivenkeltaiset haarniskat; ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. (66 Ilm 9:13-17)


##

A12B048Fi


#


Kolmas osa ihmisiä sai surmansa näistä kolmesta: tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. 9:19 Sillä niiden valtuudet olivat niiden suussa (αι γαρ εξουσιαι αυτων εν τω στοματι αυτων εισιν), sillä niiden hännät olivat käärmeitten kaltaiset (αι γαρ ουραι αυτων ομοιαι οφεσιν), ja niissä oli päät (εχουσαι κεφαλας), joilla ne vahingoittivat (αδικουσιν). (66 Ilm 9:18-19)


##

A10B049Fi


#


Ja jäljelle jääneet ihmiset, jotka eivät olleet kuolleet näihin iskuihin, eivät muuttaneet mieltänsä kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet palvomasta piruja ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä, 9:21 eivätkä muuttaneet mieltään murhistaan eikä myrkkyjen valmistuksistaan eikä huoruuksistaan eikä varkauksistaan. (66 Ilm 9:20-21)


##

A12B050Fi


#


Ja minä näin erään toisen, väkevän enkelin tulevan alas taivaasta; hänen verhonaan oli pilvi, ja taivaankaari* (ιρις*) hänen pään päällä, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, ja hänen jalkansa niinkuin tulipatsaat, 10:2 ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen. Ja hän asetti oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle 10:3 ja huusi suurella äänellä, niinkuin leijona ärjyy; ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosen jylinää ääntensä puhua. 10:4 Ja kun ne seitsemän ukkosenjylinää antoivat ääntensä puhua, aioin minä kirjoittaa, mutta kuulin äänen taivaasta sanovan minulle: "Sinetöi se, mitä ne seitsemän ukkosenjylinää puhuivat (σφραγισον α ελαλησαν αι επτα βρονται), äläkä tätä kirjoita (και μη ταυτα γραψης)". (66 Ilm 10:1-4)


##

A12B051Fi


Seitsemännen pasuunan sisällöstä ei tässä vielä puhuta, mutta viesti on lohdullinen:


Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa, vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu ja hän on puhtaltamaisillaan pasunaan pitää myös Jumalan salaisuus täyttymän, sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut orjillensa profeetoille. (66 Ilm 10:5-7)


##

A12B052Fi


Minkä salaisuuden täyttymistä me odotamme? Emmekö sen, josta on kirjoitettu Efesolaiskirjeessä:


Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Voideltukin rakasti ekklesiaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, 5:26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, 5:27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna ekklesian (ινα παραστηση αυτην εαυτω ενδοξον την εκκλησιαν), jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. 5:28 Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. 5:29 Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä (αλλ εκτρεφει και θαλπει αυτην), niinkuin Isäntäkin ekklesiaa (καθως και ο κυριος την εκκλησιαν), 5:30 sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä, hänen lihaansa ja hänen luutansa. 5:31 "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." 5:32 Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Voideltua ja ekklesiaa (εγω δε λεγω εις χριστον και εις την εκκλησιαν). (56 Eph. 5:25-32)


A12B053Fi


Sama ääni, joka oli ilmoittanut Johannekselle. että Jumalan salaisuuden, Hyvän Sanoman, täyttyminen ilmoitetaan seitsemännen pasunan soitolla, ilmoitti Johannekselle hänen uudesta tehtävästään:


Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan: "Mene ja ota tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä". 10:9 Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle: "Ota ja syö se; se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja". 10:10 Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen; se oli minun suussani makea kuin hunaja; mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli. 10:11 Ja minulle sanottiin: "Sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista". (66 Ilm 10:8-11)


##

A12B054Fi ### onko jakeessa 1 enkeli sanoi?, kts manut


Kun Hyvä Sanoma on käynyt täytäntöön, ei Voidellun vaimoa enää ole maan päällä sitä julistamassa. Ennen seitsemännen pasuunansoiton tapahtumia todistustehtävää jatkaa kaksi todistajaa, mutta sitä ennen mitataan ekklesia:


Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: "Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. 11:2 Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta. 11:3 Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan." 11:4 Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka maan Jumalan edessä seisovat. 11:5 Ja jos joku tahtoo tehdä heille vääryyttä (αδικησαι), lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa; ja jos joku tahtoo tehdä heille vääryyttä (αδικησαι), on hän saava surmansa sillä tavalla. 11:6 Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla iskuilla (πληγη), niin usein kuin tahtovat. 11:7 Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät 11:8 ja heidän ruumiinsa suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Isäntänsä ristiinnaulittiin. 11:9 Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. 11:10 Ja ne, jotka maan päällä asuvat iloitsevat heistä ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen; sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. 11:11 Ja niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. 11:12 Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille: "Nouskaa tänne!" Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. 11:13 Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta henkeä (ονοματα ανθρωπων χιλιαδες επτα), ja muut peljästyivät (εμφοβοι εγενοντο) ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian. 11:14 Toinen "voi!" on mennyt; katso, kolmas "voi!" tulee pian. (66 Ilm 11:1-14)


##

A12B055Fi


Seitsemännellä pasuunalla ilmoitetaan taivaissa, että Kristus on ottanut vastaan maan kuninkuuden.


Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: "Maailman kuninkuudet ovat tulleet meidän Isännällemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti" (και βασιλευσει εις τους αιωνας των αιωνων). 11:16 Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja palvoivat Jumalaa, 11:17 sanoen: "Me kiitämme sinua, Isäntä, Jumala Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit ja joka tuleva olet siitä, että sinä olet ottanut suuren voimasi ja ottanut kuninkuuden (και εβασιλευσας). (66 Ilm 11:15-17)


A12B056Fi


Paholainen, joka on saanut hallita maailmaan perustamaansa järjestelmää vuosituhannet, ei varmasti ilahtunut siitä, että Jumalan Voideltu oli tullut maailman hallitsijaksi. Mutta ennen kapinaliikkeen käsittelemistä Uusi hallitsija halusi maksaa palkan häntä uskossa palvelleille orjilleen. Oman palkkansa saavat myös ne, jotka nyt tuhoavat tätä maata. Mutta myös temppeli, josta me tässä puhumme, avataan:


Ja kansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, sekä aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka (και δουναι τον μισθον) sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja tuhota ne, jotka maata tuhoavat." 11:19 Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita. (66 Ilm 11:18-19)


##

A12B057Fi - 198


Ilmestyskirjan kahdestoista luku kertoo jo siitä, miten me synnymme yhdeksi uudeksi ihmiseksi.


Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä. 12:2 Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. 12:3 Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme (δρακων μεγας πυρρος), jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän diadeemiä; 12:4 ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi (ινα οταν τεκη το τεκνον αυτης καταφαγη). 12:5 Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia kansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. 12:6 Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää. (66 Ilm 12:1-6)


##

A12B058Fi - 199


Uuden ihmisen synnytyskivut alkoivat lähes kaksi tuhatta vuotta sitten ja tässä kuvataan Uuden ihmisen syntyminen. Kun me tulimme uskoon, me synnyimme uskossa, mutta kun me synnymme Uudeksi ihmiseksi, meidät temmataan Jumalan luo, muuttuu usko näkemiseksi. Syyttäjä (kr. διαβολος, hebreaksi ha-shatan, josta kreikan sana ο σατανας, saatana, on muodostettu), jota suomeksi myös perkeleeksi kutsutaan, on yrittänyt estää Uuden Ihmisen syntymisen jo tuhansien vuosien ajan, mutta kun uskovat ovat tulleet taivaisiin, joutuu syyttäjä taistelemaan syyttäjän asemastaan taivaissa:


Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, 12:8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa 12:9 ja heitettiin ulos. Se suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, se, joka koko asuttua maailmaa pettää, heitettiin maan päälle ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. 12:10 Ja minä kuulin suuren äänen sanovan taivaassa: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme kuningaskunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. 12:11 Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. (66 Ilm 12:7-11)


##

A12B059Fi - 200


Kun otimme kasteen, me sitouduimme kuolemaan samalla tavalla kuin Jeesus. Kun viimeinenkin kristittyjen sukupolvi on lupauksensa lunastanut, se otetaan ylös taivaaseen, ja juhlat alkavat:


Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! (Kts. 66 Ilm 12:12a)


##

A12B060Fi -


Maahan heitetty Saatana on myös päässyt orjiensa seuraan, mutta hänen murheenaan ovat maassa vielä elävät kirkolliset ja Israelin kansa, jonka kadoksissa olleet heimotkin on löydetty:


Voi niitä, jotka maata ja merta asuttavat, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että aikaa hänellä on vähän!" (Kts. 66 Ilm 12:12b)


##

A12B061Fi - 202


Tässä vaiheessa diaboloksella (eli perkeleellä), jota tässä nimitetään lohikäärmeeksi ja käärmeeksi, on jäljellä aikaa vielä kolme ja puoli vuotta. Mitä hän siis tekee:


Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli miehen synnyttänyt. 12:14 Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. 12:15 Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niinkuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. 12:16 Mutta maa auttoi vaimoa: maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. 12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen siemeniänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesus Voidellun todistus. 12:18 Ja se asettui seisomaan meren hiekalle (επι την αμμον της θαλασσης). (66 Ilm 12:13-18)


##

A12B062Fi - 203


Nimrodin päivistä alkaen on paholainen rakentanut omaa valtakuntaansa. Alkuna oli Baabel, jonka Medio-Persia valloitti, kunnes Kreikka valloitti sen, jonka jälkeen Rooma, joka kuten kaikki edellisetkin imperiumit, hallitsi myös Jerusalemia, Suuren Kuninkaan kaupunkia. Raamatussa näitä imperiumeita sanotaan pedoiksi. Ilmestyskirjan luku 13 kertoo meripedosta, jonka ominaisuuksissa näkyy sen edeltäjien tunnusmerkit:


Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. 13:2 Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. (66 Ilm 13:1-2)


##

A12B063Fi - 204


Vuonna 325 kristikunnan luopiot liittoutuivat Rooman kanssa, jonka jälkeen Rooma ja sen kirkko ovat toimineet yhdessä Jumalaa ja hänen valittujansa vastaan. Epäpyhän liiton toimintavalta on kuitenkin ollut rajoitettua ja on sitä vieläkin, kunnes elävä kristikunta on otettu ylös taivaisiin, minkä jälkeen tulevan "koetuksen hetken" (i ora tou peirasmou) aikana pedon (dhirio) ja lohikäärmeen ("drakon") yhteistyö saavuttaa huippunsa:


Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinisku parantui. Ja koko maailmassa seurattiin ihmetellen petoa. 13:4 Ja he kumarsivat lohikäärmettä (και προσεκυνησαν τον δρακοντα), joka oli antanut vallan pedolle , ja kumarsivat petoa sanoen (και προσεκυνησαν το θηριον λεγοντες): "Kuka on pedon vertainen”, ja :Kuka voi sotia sitä vastaan?" 13:5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja herjoja, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. 13:6 Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, herjatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, ja niitä, jotka taivaassa asuvat. 13:7 Ja sen sallittiin käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki heimot ja kielet ja kansat. 13:8 Ja maan päällä asuvaiset kumartavat sitä kaikki, joiden nimiä ei ole kirjoitettu maailman alasheittämisestä asti teurastetun Karitsan elämänkirjaan (ων ου γεγραπται τα ονοματα εν τη βιβλω της ζωης του αρνιου εσφαγμενου απο καταβολης κοσμου). 13:9 Jos kenellä on korva, hän kuulkoon (ει τις εχει ους ακουσατω). (66 Ilm 13:3-9)


##

A12B064Fi - 205


Lukija lienee huomannut, kuinka ahkerasti paholaisen palvelijat pyrkivät globalisaatioon. Olkoot huoleti, Jumala sallii sen, ja jopa paholaisen asettumisen sen kunkuksi. Tarkoitushan on testata ihmisten usko. Kristitty palvelee Jumalaa hengessä ja totuudessa, mutta ei kumartele ketään. Paholaista kukaan ei voi palvella Jumalan Hengessä, mutta hän voi vaatia vanhan itämaisen tavan noudattamista, eli kumartumista maahan, niin että otsa koskettaa maahan, niin kuin muslimit tekevät, mutta se, joka uskoo Jumalaan, ja häntä Hengessä ja Totuudessa palvelee, herätetään kuolleista:


Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. 13:10 Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. (66 Ilm 13:9-10)


##

A12B065Fi - 206


Uskovien ylösoton jälkeen ihmisille esitettävä testikysymykset ovat helppoja. Oikein vastanneet tapetaan heti, mutta he pääsevät Jumalan luo, ja väärin vastanneet kuolevat viimeistään silloin, kun Jeesus viheltää pelin poikki. Tutustutaan vähän näihin testikysymyksiin:


Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme. 13:12 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. 13:13 Ja se tekee suuria tunnustekoja, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. 13:14 Ja se pettää maan päällä asuvaiset niillä tunnusteoilla, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanisku ja joka virkosi. 13:15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. 13:16 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin (χαραγμα) oikeaan käteensä tai otsaansa, 13:17 ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki (χαραγμα): pedon nimi tai sen nimen luku. 13:18 Tässä on viisaus. Jolla on ymmärrys, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi (και ο αριθμος αυτου χξς). (66 Ilm 13:11-18)


##

A12B066Fi -


Johanneksen näkemät merkit ovat nykypäivän ihmisille jo tavallisia tekniikan "ihmeitä", mutta koska niiden tarkoitus tiedetään, on eri maiden lainsäätäjillä vielä vaikeuksia saada kansoja hyväksymään ilmeisen vihamielisessä tarkoituksessa laaditut lait. On kuitenkin muistettava, että Paholainen toimii Jumalan mandaatilla, "että kaikki ne, jotka eivät ole vastaanottaneet rakkautta totuuteen", tuomittaisiin. Opetusluontoinen rangaistus ei kuitenkaan kestä loputtomiin. Kun aika on täytetty, Taivaissa kuninkaaksi asetettu Karitsa palaa maan päälle esikuntineen, ja ottaa hallituksen ohjat käsiinsä. Musiikista huolehtivat taivaalliset soittajat:


Ja minä näin, ja kats
o, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen Isänsä nimi. 14:2 Ja minä kuulin äänen taivaasta ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän, ja minä kuulin kanteleitaan soittavien kanteleensoittajain äänen heidän kanteleistaan. 14:3 Ja he lauloivat uutta runoa valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä runoa, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta. 14:4 Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat naimattomia, niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä uutisiksi Jumalalle ja Karitsalle, 14:5 eikä heidän suussaan ole vilppiä havaittu; he ovat tahrattomat Jumalan valtaistuimen edessä. (66 Ilm 14:1-5)


##

A12B067Fi - 208


Evankeliumia julistetaan vielä, mutta se annetaan enkelin tehtäväksi. Kristuksen morsiameksi ei enää voi kukaan tulla, häävieraaksi voi vielä päästä noudattamalla ikuisen evankeliumin äärimmilleen pelkistettyä ohjetta:


Ja minä näin erään toisen enkelin lentävän keskitaivaalla, ja sillä oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana (ευαγγελισαι) maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille (και παν εθνος και φυλην και γλωσσαν και λαον). 14:7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa (προσκυνησατε) häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet". (66 Ilm 14:6-7)


##

A12B068Fi


Tässä on kyse jälkikorjuusta. Lain mukaan varsinaisen sadonkorjuun jälkeen viljelijän tuli jättää pellon pientareet ja puihin jääneet hedelmät keräämättä köyhien ja muukalaisten käytettäväksi. Kun Jesaja luvussa 24 kertoo tämän aikakauden viimeisistä päivistä, hän ilmoittaa, että erikoinen pelastussuunnitelma otetaan käyttöön sen jälkeen, kun viininkorjuu - tarkoittaa Kristuksen morsiamen ylösottoa - on päättynyt.


Jäljellä on kaupungissa hävitys, portti on pirstaleiksi lyöty. 24:13 Sillä niin on käyvä maan päällä, kansojen keskuudessa, kuin öljypuuta karistettaessa, kuin jälkikorjuussa, viininkorjuun päätyttyä. (23 Jes 24:12-12)


##

A12B069Fi


Jeesus esittää tämän saman asian vertauksessaan kuninkaan pojan häistä. Kun kutsuvieraat, se on geneettinen Israel, on kieltäytynyt kunniasta, kuningas lähettää orjansa kutsumaan muita. Sitten orjat palaavat, mutta hääsali ei ole vieläkään täynnä. Silloin kuningas lähettää orjat kaduille ja käskee jopa pakottamaan ihmisiä tulemaan juhlille. Tämä tarina on syytä ymmärtää oikein, sillä ennen kristittyjen ylösottoa pakotteita ei käytetä, ja jos kirkko käyttääkin, on se vain merkki siitä, että kirkko on saatanasta. Saatanahan sen on, joka pakottaa kumartamaan itseään, Jumalan sana on vain, että jos teille sopii olla kumartamatta, ja teidät sen takia tapetaan, minä otan teidät vastaan. Vielä on tilaa taivaassa!


Ja se orja tuli takaisin ja ilmoitti isännälleen tämän. Silloin talon herra vihastui ja sanoi orjalleen: 'Mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kujille ja tuo köyhät ja raajarikot, rammat ja sokeat tänne sisälle'. 14:22 Ja orja sanoi: 'Isäntä, on tehty, niinkuin käskit, ja vielä on tilaa'. 14:23 Niin isäntä sanoi orjalle: 'Mene teille ja aitovierille ja pakota (αναγκασον) heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi; 14:24 sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani'." (42 Lk 14:21-24)


##

A12B070Fi - 209


Tuhatvuotisen Kuningaskunnan kuninkaan, Jumalan Karitsan, hallitustoimet alkavat kapinoitsijoitten tuomitsemisella. Heti perään julistetaankin jo uutinen Babylonialaisen maailmanjärjestyksen tuhosta:


Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon,
sillä haureutensa vihan viinillä se on juottanut kaikki kansat". (66 Ilm 14:8)


##

A12B071Fi - 210


Petovaltio on antanut merkitä kansalaisensa voidakseen paremmin valvoa heidän käyttäytymistään. Mutta sen, joka aikoo vielä välttää Jumalan vihan, on kieltäydyttävä paholaisen palvonnasta ja sen merkistä:


Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, 14:10 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. 14:11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin ( χαραγμα
). 14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. 14:13 Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan minulle: "Kirjoita: Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Isännässä kuolevat tästedes. Kyllä - sanoo Henki - he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä." (66 Ilm 14:9-13)


##

A12B072Fi - 211


Maailma on Jumalan viljapelto. Jumalan omat työmiehet ovat kylväneet Jumalan siemenet, ja vihollinen on kylvänyt omaa siementänsä Jumalan viljapeltoon. Jumalan kylvö ja istutukset ovat tuottaneet hedelmää, mutta myös käärmeen suku on häärinyt ahkerana omien istutuksiensa parissa. Kaiken sadon korjaa kuitenkin Jumala. Viimeiseksi puhdistetaan puimatantereet:


Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen seppele ja kädessänsä terävä sirppi. 14:15 Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle: "Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä sinun on tullut aika leikata sato, sillä maan elo on kypsynyt". 14:16 Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli leikatuksi. 14:17 Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. 14:18 Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: "Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet". 14:19 Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. 14:20 Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti, tuhannen kuudensadan vakomitan päähän. (66 Ilm 14:14-20)


##

A12B073Fi - 212


Kun Karitsa on kerännyt maan sadon ja polkenut Jumalan vihan viinikuurnan, on maan päällä jäljellä vielä noin kaksi kolmasosaa maan asukkaista, mutta voittajat ylistävät Jumalaa taivaissa:


Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä
iskua (πληγας), sillä niissä Jumalan raivo täyttyy. 15:2 Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja ne, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen merkistä sen nimen luvusta, seisomassa sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan harput. 15:3 Ja he lauloivat Mooseksen, Jumalan orjan, runoa ja Karitsan runoa, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Isäntä, Jumala Kaikkivaltias; oikeat (δικαιαι) ja todet (αληθιναι) ovat sinun tiesi, sinä pyhien kuningas. 15:4 Kuka ei pelkäisi sinua, Isäntä, ja ylistäisi (δοξαση) sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet koskematon pyhyydessä (οσιος); sillä kaikki kansat tulevat ja kumartuvat sinun eteesi (και προσκυνησουσιν ενωπιον σου), koska sinun oikeat tuomiosi (τα δικαιωματα) ovat julki tulleet." (66 Ilm 15:1-4)


##

A12B074Fi - 212/065


Kun vielä elossa olevat ihmiset ovat käyttäneet viimeisen tilaisuutensa pelastua tarjousta hyödyntämättä, he kuolevat ja jäävät odottamaan lopullista tuomiota Suuren Valkoisen Valtaistuimen edessä. Tämän jälkeen taivaallisesta temppelistä lähtee seitsemän enkeliä täynnä Jumalan vihan maljoja, ja temppeli käytännöllisesti katsoen suljetaan, kunnes vihan maljat on tyhjennetty maan päälle:


Ja sen jälkeen minä näin: Ja katso, todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin; 15:6 ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän vitsausta, lähtivät temppelistä, puettuina puhtaisiin, hohtaviin pellavavaatteisiin ja rinnoilta vyötettyinä kultaisilla vöillä. 15:7 Ja yksi niistä neljästä olennosta antoi niille seitsemälle enkelille seitsemän kultaista maljaa, täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja iankaikkisesti. 15:8 Ja temppeli tuli savua täyteen Jumalan kunniasta ja hänen voimastansa, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin, ennenkuin niiden seitsemän enkelin seitsemän
iskua oli käynyt täytäntöön (αχρι τελεσθωσιν αι επτα πληγαι των επτα αγγελων). (66 Ilm 15:5-8)


##

A12B075Fi - 215-066


Ennen kuin jatkamme Ilmestyskirjan selostusta, muistellaan vähän sitä, mitä Vanhassa Testamentissa Kaikkivaltiaan Jumalan suuresta päivästä on sanottu. Tarjolla olisi noin 1500 raamatun paikkaa, mutta valitsin tähän sellaisia, jotka eivät pitkiä selittelyjä tai suuria ennakkotietoja tarvitse:


Valittakaa, sillä Olevan päivä on lähellä, se tulee kuin hävitys Kaikkivaltiaalta. 13:7 Sentähden herpoavat kaikki kädet, ja kaikki ihmissydämet raukeavat. 13:8 He peljästyvät, kivut ja tuskat valtaavat heidät, he vääntelehtivät kuin synnyttäjä, tuijottavat toisiinsa tyrmistyneinä, kasvot tulenkarvaisina. 13:9 Katso, Olevan päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset. 13:10 Sillä taivaan tähdet ja Kalevanmiekat eivät loista valollansa, aurinko on pimeä noustessansa, kuu ei kirkkaana kumota. 13:11 Minä kostan maanpiirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa; minä lopetan julkeitten kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden. 13:12 Minä teen kuolevaiset harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta, ihmiset harvinaisemmiksi kuin Oofirin kulta. 13:13 Sentähden minä järisytän taivaat, ja maa järkkyy paikaltansa Sotajoukkojen Olevan kiivaudesta, hänen vihansa hehkun päivänä. (23 Jesaja 13:9-13)


##

A12B076Fi - 216-067


Kauhu ja kuoppa ja paula on edessäsi, sinä maan asukas. 24:18 Joka pakenee kauhun ääntä, se putoaa kuoppaan, ja joka kuopasta nousee, se puuttuu paulaan. Sillä korkeuden akkunat aukenevat ja maan perustukset järkkyvät. 24:19 Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu. 24:20 Maa hoippuu ja hoipertelee niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse. 24:21 Sinä päivänä Oleva kostaa korkeuden sotajoukolle korkeudessa ja maan kuninkaille maan päällä. 24:22 Heidät kootaan sidottuina vankikuoppaan ja suljetaan vankeuteen; pitkän ajan kuluttua heitä etsiskellään. 24:23 Ja kuu punastuu, ja aurinko häpeää, sillä Sotajoukkojen Oleva on kuningas Siionin vuorella ja Jerusalemissa, ja hänen vanhintensa edessä loistaa kunnia. (23 Jesaja 24:17-23)


##

A12B077Fi - 217/068


Voi teitä, jotka toivotte Olevan päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Olevan päivä? Se on oleva pimeys, eikä valkeus - 5:19 ikäänkuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu, tahi joku tulisi kotiin ja nojaisi kätensä seinään ja häntä pistäisi käärme. 5:20 Eikö Olevan päivä ole pimeys, eikä valkeus, eikö se ole synkeys, jossa ei valoa ole? (30 Amos 5:18-20)


##

A12B078Fi - 218-069


Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Olevan päivä tulee. Niin, se on lähellä: 2:2 pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinneenä niinkuin aamurusko on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule, tulevaisten polvien vuosiin saakka. 2:3 Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä polttava liekki. Niinkuin Eedenin puutarha on maa sen edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään, joka olisi siltä pelastunut. 2:4 Ne ovat näöltänsä kuin hevoset, ja niinkuin ratsut ne juoksevat. 2:5 Ryskyen kuin sotavaunut ne hyppivät vuorten huipuilla, räiskyen kuin tulen liekki, joka kuluttaa oljet; ne ovat kuin väkevä kansa, sotarintaan asettunut. 2:6 Niitten edessä kansat vapisevat, kaikki kasvot kalpenevat. (29 Joel 2:1-6)


##

A12B079Fi - 219-070


Katso, Olevan päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. 14:2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. 14:3 Ja Oleva on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. 14:4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. 14:5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Oleva, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi. 14:6 Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat. 14:7 Se on oleva yhtämittaista päivää - Olevalle on se tunnettu - ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla on oleva valoisata. 14:8 Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet. 14:9 Oleva on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Oleva oleva yksi ja Hänen nimensä yksi. 14:10 Koko maa muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa Gebasta Rimmoniin asti, Jerusalemin eteläpuolelle. Ja tämä on oleva korkea ja oleva asuttu, paikallansa, Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, Kulmaporttiin ja Hananelin-torniin asti, kuninkaan viinikuurniin asti. 14:11 He asuvat siellä, eikä vihitä sitä enää tuhon omaksi, ja Jerusalem on oleva asuttu, oleva turvassa. 14:12 Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Oleva rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. 14:13 Sinä päivänä on tuleva Olevalta suuri hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan. 14:14 Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa, ja kaikkien pakanakansojen rikkaudet kootaan joka taholta: kullat ja hopeat ja ylen paljon vaatteita. 14:15 Samoin on vitsaus kohtaava hevosia ja muuleja ja kameleja ja aaseja ja kaikkea karjaa, mitä niissä leireissä on - samankaltainen vitsaus. (38 Sakarja 14:1-15)


##

A12B080Fi - 220-071


Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä, 1:16 pasunan ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan. 1:17 Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Olevaa vastaan. Ja heidän verensä vuodatetaan niinkuin tomu, ja heidän elinnesteensä niinkuin saasta. 1:18 Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Olevan vihan päivänä: hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, hän tekee kaikista maan asukkaista. (36 Sefanja 1:15-18)


##

A12B081Fi - 221-072


Etsikää
Olevaa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen lakinsa. Etsikää oikeutta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Olevan vihan päivänä. (36 Sefanja 2:3)


##

A12B082Fi - 222-073


Pidetään mielessä marssijärjestys. Ensin on suuri ahdinko, jossa hävitettiin elävä kristikunta, ja kun se oli päässyt Isäntänsä iloon, tulee kirkon, luopioitten ja juutalaisten koetuksen hetki. Kolmannessa vaiheessa kerrotaan Jumalan vihan maljojen vuodattamisesta maan päälle. Lopputuloksesta kerrotaan psalmissa 99:


99:1 Herra on kuningas, vaviskoot kansat - hän, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat - huojukoon maa.
99:2 Suuri on Herra Siionissa, hän on korkea yli kaikkien kansojen.
99:3 He ylistävät sinun suurta ja peljättävää nimeäsi. Hän on pyhä.
99:4 Se on kuninkaan voima, että hän rakastaa oikeutta. Sinä olet saattanut oikeuden voimaan, sinä toimitat oikeuden ja vanhurskauden Jaakobissa.
99:5 Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, kumartukaa hänen jalkainsa astinlaudan eteen. Hän on pyhä.
99:6 Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa ja Samuel niiden joukossa, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä, he huusivat Herraa, ja hän vastasi heille.
99:7 Hän puhui heille pilvenpatsaasta; he noudattivat hänen todistuksiansa ja käskyjä, jotka hän oli heille antanut.
99:8 Herra, meidän Jumalamme, sinä vastasit heille, olit heille anteeksiantava Jumala, vaikka sinä heidän pahat tekonsa kostit.
99:9 Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, rukoilkaa kumartuneina hänen pyhää vuortansa kohti; sillä Herra, meidän Jumalamme, on pyhä. (19 psalmi 99)##

A12B083Fi - 223-074


Jumalan raivon maljojen sisältö on samankaltainen kuin pasuunansoitoilla Ilmestyskirjan luvuissa kahdeksan ja yhdeksän ilmoitetut iskut, mutta raivon maljat tarjoillaan niitä paljon rankempina:


Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: "Menkää ja vuodattakaa ne Jumalan raivon maljat maan päälle". 16:2 Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja kipeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka sen kuvaa kumarsivat. 16:3 Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikäänkuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento, mitä meressä oli, kuoli. 16:4 Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi. 16:5 Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan: "Oikea (δικαιος) Isäntä olet sinä (κυριε ει), joka olet ja joka olit (ο ων και ο ην) ja oleva olet (και ο εσομενος), koskematon pyhyydessä (οσιος), kun näin olet tuominnut. 16:6 Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä annoit heille juoda, sillä sen he ovat ansainneet." 16:7 Ja minä kuulin toisen alttarilta sanovan: "Kyllä (ναι) Isäntä, Jumala (κυριε ο θεος), Kaikkivaltias (ο παντοκρατωρ), totiset ja oikeat (αληθιναι και δικαιαι) ovat sinun tuomiosi". (66 Ilm 16:1-16)


##

A12B084Fi - 075


#


Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sen annettiin paahtaa ihmisiä tulella. 16:9 Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä iskut; mutta he eivät muuttaneet mieltänsä antaakseen hänelle kunnian. 16:10 Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa 16:11 ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät muuttaneet mieltänsä luopuakseen teoistansa (και ου μετενοησαν εκ των εργων αυτων). 16:12 Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. 16:13 Ja minä näin lohikäärmeen (του δρακοντος) suusta ja pedon (του θηριου) suusta ja väärän profeetan (του ψευδοπροφητου) suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. 16:14 Sillä ne ovat pirujen henkiä (πνευματα δαιμονων), jotka tekevät tunnustekoja, jotka lähtevät maan kuningasten ja koko ihmiskunnan luo (και της οικουμενης ολης) kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. 16:15 - Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! - 16:16 Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmageddon. (66 Ilm 16:8 -16)


##

A12B085Fi - 225-076


Maljojen sisältö näyttää vähän samanlaiselta, kuin luvuissa kahdeksan ja yhdeksän pasuunansoitolla ilmoitetut pakotteet, mutta niissä tuho oli rajoitettu koskemaan vain kolmasosaan maata, merta, jokia ja lähteitä, aurinkoa kuuta ja tähtiä ja niissä ihmisiä vaivattiin viisi kuukautta (viides pasuuna). Kuudes pasuuna ilmoittaa, että ihmisistä kuoli kolmasosa ja seitsemännestä pasuunastakin sanotaan vain pääasia: Jumalan salaisuus täyttyy Jumalan profeetoille annetun ilmoituksen mukaisesti. Siksi meitä kiinnostaa, mitä seitsemännestä raivon maljasta sanotaan. Tekstin alussa sanotaan taas: "Se on tapahtunut", mutta nyt kerrotaan myös, mitä tapahtui:


Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja taivaan temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: "Se on tapahtunut". 16:18 Ja tuli ääniä ja ukkosenjylinää ja salamoita; ja tuli suuri maanjäristys, jonka kaltaista ei ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Sellainen maanjäristys! Niin suuri! 16:19 Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit luhistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. 16:20 Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää löytynyt. 16:21 Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen iskun tähden, sillä se isku oli ylen suuri. (66 Ilm 16:17-21)


##

A12B086Fi - 226-077


Ihmiset luulivat pilkkaavansa Jumalaa, mutta he pilkkasivat itseään. He saivat palkan ansioittensa mukaan, Jumala toimi tässä vain oikeudenmukaisuuden takuumiehenä. Kun ihmiset olivat järjestäytyneet Jumalaa vastaan rakennetun järjestelmän, Babylonin, taakse, heidän kuului saada osansa sille järjestelmälle kuuluvasta tuomiosta. Ilmestyskirjan kuudestoista luku ei kerro babylonialaisen järjestelmän alkuvaiheista, mutta me ehkä muistamme, miten se alkoi: ensin Nimrod kapinoi luomisjärjestyksen sisälle rakennettua patriarkaalista hallintomallia vastaan ja valloitti Baabelin, josta tuli ensimmäisen sellaisen imperiumin pääkaupunki, joka taisteli Jumalan valitsemaan pääkaupunkia, Jerusalemia vastaan. Baabelilta tämä kyseenalainen kunnia siirtyi Assyrialle, sitten Kreikalle ja viimeksi Roomalle.


##

A12B087Fi – 227 - 078


Baabelin torni oli Babylonialaisen maailmanjärjestyksen ensimmäinen suuri yritys. Sen jälkeen Jumalan kansaa käsketään yhä uudelleen pysymään tuosta paholaisen julkisivuksi rakennetusta järjestelmästä. Ilmestyskirjan luku 17 esittää kertomuksen järjestelmän olemuksesta ja sen kehityksestä aina sen tuhoon asti:


Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minun kanssani sanoen minulle: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, 17:2 hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet". 17:3 Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. 17:4 Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu* kullalla (και κεχρυσωμενη* χρυσω) ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä iljetyksiä ja hänen haureutensa riettauksia. 17:5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus (μυστηριον): "Suuri Babylon, maan porttojen ja iljetyksien äiti (βαβυλων η μεγαλη η μητηρ των πορνων και των βδελυγματων της γης)". 17:6 Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä (και εκ του αιματος των μαρτυρων ιησου); ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. (66 Ilm 17:1-6)


17:7 Ja enkeli sanoi minulle: "Miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden (το μυστηριον της γυναικος) ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. 17:8 Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät kosmoksen alasheittämisestä asti ole kirjoitetut elämän kirjaan, ihmettelevät, kun he näkevät pedon (το θηριον), että se on ollut eikä sitä enää ole (ο τι ην και ουκ εστιν), mutta se on tuleva (καιπερ εστιν). 17:9 Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta; 17:10 heistä on viisi kaatunut, ja yksi on, eikä se toinen ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. 17:11 Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi* noista seitsemästä, ja menee kadotukseen. 17:12 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. 17:13 Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat* (διαδιδωσουσιν*) voimansa ja valtansa pedolle. 17:14 He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on isäntien Isäntä ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa." (66 Ilm 17:7-14)


Ja hän sanoi minulle: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansakuntia ja väkijoukkoja ja kansoja ja kieliä. 17:16 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit pedolla olevan (και τα δεκα κερατα α ειδες επι το θηριον), ne vihaavat porttoa (ουτοι μισησουσιν την πορνην) ja tekevät hänet autioksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. 17:17 Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. 17:18 Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus." (66 Ilm 17:15-18)


##

A12B088Fi – 228 - 079


Kun Jumalan vihan seitsemännen maljan vaikutukset ovat tehneet systeemin jatkumisen mahdottomaksi, se kaatuu. Ilmestyskirjan luku 18 on selostus sen tuhosta; luku on pitkä, mutta ajankohtainen:


Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kunniastaan. 18:2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut pirujen asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. 18:3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet (επορνευσαν) hänen kanssansa ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta." 18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin osanne hänen iskuistansa. 18:5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen väärät tekonsa (τα αδικηματα αυτης). 18:6 Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on teille tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. 18:7 Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: 'Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä', 18:8 sentähden hänen iskunsa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Isäntä, Jumala, joka on hänet tuominnut." 18:9 Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun; 18:10 he seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat: "Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!" 18:11 Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa, 18:12 kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellavakangasta ja purppuraa ja silkkiä ja helakanpunaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluu-esineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä, 18:13 ja kanelia ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyä ja lestyjä jauhoja ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia ja ihmissieluja. 18:14 Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta menneet, eikä niitä enää koskaan löydetä. 18:15 Niiden kauppiaat, ne, jotka hänestä (απ αυτης*, siitä, hänestä) rikastuivat, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa, itkien ja surren (κλαιοντες και πενθουντες), 18:16 ja sanovat: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!" 18:17 Ja kaikki laivurit ja kaikki laivamiehistöt ja perämiehet ja kaikki jotka merenkulkua harjoittavat seisoivat loitolla (απο μακροθεν εστησαν) 18:18 ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat: "Mikä on tämän suuren kaupungin vertainen?" 18:19 Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren, sanoen: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui!" 18:20 Riemuitse hänestä, taivas, ja te pyhät apostolit ja profeetat; sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne. 18:21 Ja väkevä enkeli otti kiven, niinkuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen): "Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki (η μεγαλη πολις), eikä sitä enää löydetä". 18:22 Ei kuulla sinussa enää kanteleensoittajain ja laulajain, huilun- ja torvensoittajain ääntä; ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria; ei kuulla sinussa enää myllyn jyrinää; 18:23 ei loista sinussa enää lampun valo; ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä huutoa morsiamelle; sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun myrkyilläsi (εν τη φαρμακεια σου) petettiin kaikki kansat; 18:24 ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. (66 Ilm 18:1-24)


##

A12B089Fi – 229 - 080


Babylon on saatanan juonittelun hedelmä, ja lopullisen vastuun kantaa siitä Saatana. Mutta vielä juuri ennen Babylonin tuomiota Jumala kehoittaa jokaista ihmistä lähtemään ulos Saatanan järjestelmästä, ettei kukaan joutuisi samaan paikkaan, kuin Saatana itse, kts. 66 Ilm 18:4.


##

A12B090Fi – 230 - 081


Uudessa Testamentissa sana Halleluja esiintyy vain neljä kertaa:


Sen jälkeen minä kuulin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan: "Halleluja (αλληλουια)! Pelastus ja kunnia ja arvo ja voima Isännälle, meidän Jumalallemme. 19:2 Sillä totiset ja oikeat (δικαιαι) ovat hänen tuomionsa; sillä hän on tuominnut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja toimittanut oikeuden vaatien (και εξεδικησεν) orjiensa veren hänen kädestänsä." 19:3 Ja he sanoivat toistamiseen: "Halleluja (αλληλουια)!" Ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti. 19:4 Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat: "Amen! Halleluja (αλληλουια)!" 19:5 Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme (αινειτε τον θεον ημων), kaikki hänen orjansa, ja te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret". 19:6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja (αλληλουια)! Sillä Isäntä, Jumala Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. (66 Ilm 19:1-6)


##

A12B091Fi – 231 - 082


Kohta tämän jälkeen alkavat Karitsan häät, ne, joihin edellä viitattiin sanoilla "iloitkaamme ja riemuitkaamme":


Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 19:8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, puhtaaseen ja hohtavaan: se liina on pyhien oikeat teot (τα δικαιωματα)." 19:9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan iden ilta-aterialle (εις το δειπνον του γαμου του αρνιου)!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat". 19:10 Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, palvoakseni häntä (προσκυνησαι αυτω). Mutta hän sanoi minulle (και λεγει μοι): "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi orjatoveri (συνδουλος), niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra* ja* palvo* Jumalaa (τω θεω προσκυνησον*). Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki." (66 Ilm 19:7-10)


##

A12B092Fi – 232 / 083


#


Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa (εν δικαιοσυνη). 19:12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta diadeemia, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, 19:13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu (βεβαμμενον) vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana (ο λογος του θεου). (66 Ilm 19:11-13)


##

A12B093Fi – 233 - 084


Raamatulliset häät kestävät seitsemän päivää, mutta Karitsan häät taivaissa seitsemän vuotta. Se on kruunajaistilaisuus, jossa myös morsian kruunataan. Häälaulu on esitetty psalmissa 45:


Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Liljat"; koorahilaisten mietevirsi; laulu rakkaudesta. 45:2 Minun sydämeni tulvii ihania sanoja; minä lausun: kuninkaasta on minun lauluni, minun kieleni on kerkeän kirjurin kynä. 45:3 Sinä olet ihmislapsista ihanin, suloisuus on vuodatettu sinun huulillesi, sentähden Jumala siunaa sinua iankaikkisesti. 45:4 Vyötä miekka vyöllesi, sinä sankari, vyöttäydy kunniaasi ja korkeuteesi. 45:5 Ole onnekas korkeudessasi. Nouse sotavaunuihisi totuuden, nöyryyden ja oikeuden puolesta, ja oikea kätesi opettakoon sinulle peljättäviä tekoja. 45:6 Sinun nuolesi ovat terävät, kansat kaatuvat sinun allesi; kuninkaan vihollisten sydämet lävistetään. 45:7 Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti; sinun kuningaskuntasi valtikka on oikeuden valtikka. 45:8 Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi. 45:9 Mirhaa, aloeta ja kassiaa tuoksuvat kaikki sinun vaatteesi, kanteleet helisevät sinun iloksesi norsunluisista palatseista. 45:10 Kuningasten tyttäriä on sinun kaunistuksenasi, kuningatar seisoo sinun oikealla puolellasi, Oofirin kullassa. 45:11 Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi, unhota kansasi ja isäsi huone, 45:12 ja saakoon kuningas halun sinun kauneuteesi, sillä hän on sinun isäntäsi. Kumarra häntä. 45:13 Tytär Tyyro ja kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan sinun suosiotasi. 45:14 Ylen ihana on kuninkaan tytär sisäkammiossa (chuppah), kultakudosta on hänen pukunsa. 45:15 Kirjailluissa vaatteissa hänet saatetaan kuninkaan tykö. Neitsyet seuraavat häntä, hänen ystävättärensä tuodaan sinun tykösi. 45:16 Ilolla ja riemulla heitä saatetaan, he astuvat kuninkaan palatsiin. 45:17 Sinun poikasi tulkoot sinun isiesi sijaan; aseta heidät ruhtinaiksi kaikkeen maahan. 45:18 Minä teen sinun nimesi kuuluksi suvusta sukuun; sentähden kansat sinua ylistävät aina ja iankaikkisesti. (19 Psalmi 45)


##

A12B094Fi – 234 - 085


Häähuone (chuppah) mainitaan jakeessa neljätoista, ja seuraavissa jakeissa puhutaan jo rakkauden hedelmistä. Kruunajaistilaisuudesta Isäntä palaa maan päälle kuninkaana, jossa juhlat jatkuvat voitonjuhlina. Lyödyt kuninkaat ja sotapäälliköt syötetään haaskalinnuille.


Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii
oikeudessa. 19:12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta diadeemia, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, 19:13 ja hänellä oli yllään vereen upotettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana (ο λογος του θεου). 19:14 Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaalliset sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen (βυσσινον λευκον και καθαρον). 19:15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan raivon ja vihan (του θυμου και της οργης) viinikuurnan. 19:16 Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi (και εχει επι το ιματιον και επι τον μηρον αυτου ονομα γεγραμμενον): "Kuningasten Kuningas ja isäntien Isäntä". 19:17 Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle ilta-aterialle 19:18 syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten". 19:19 Ja minä näin pedon (το θηριον) ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. 19:20 Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa valheprofeetta, joka sen nähden oli tehnyt tunnustekonsa, joilla hän oli pettänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet (και τους προσκυνουντας τη εικονι αυτου); ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. 19:21 Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa. (66 Ilm 19:11-21)


##

A12B095Fi – 235 - 086


Saatanan vangitsemisen suorittaa taivaasta tullut enkeli:


Ja minä näin enkelin astuvan alas taivaasta ja sillä oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. 20:2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen (τον δρακοντα), sen vanhan käärmeen (τον οφιν τον αρχαιον), joka on perkele (διαβολος) ja saatana (σατανας), ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi 20:3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen ja asetti sinetin hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja pettäisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. (66 Ilm 20:1-3)


##

A12B096Fi – 236 - 087


Tuhatvuotisen hallituksen valtaistuimille asetettiin Saatanan tappamat Jumalan pyhät:


Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja tuomio annettiin heille; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, (δια τον λογον του θεου) ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä (το χαραγμα) otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Voidellun kanssa tuhannen vuotta. 20:5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Voidellun pappeja ja ovat kuninkaina hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. (66 Ilm 20:4-6)


##

A12B097Fi – 237 - 088


Sana αναζάω, virota eloon ei tarkoita hengellistä uudestisyntymistä, vaan ruumiin virkoamista elämään joko Kristuksen kanssa tuhatvuotisen valtakunnan alussa, kts. Rm 14:9, tai sen lopussa, tuomittavaksi suuren valkean valtaistuimen edessä:


Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet (τελεσθη), päästetään saatana vankeudestaan, 20:8 ja hän lähtee pettämään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. 20:9 Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa Jumalan luota taivaasta ja nielee heidät. 20:10 Ja perkele, joka heidät petti, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt ja päivät, iankaikkisesta iankaikkiseen. (66 Ilm 20:7-10)


##

A12B098Fi – 238 -089


Luomiskertomus päättyy seitsemännen päivän iltana. Silloin suuren valkean valtaistuimen eteen kutsutaan kaikki, joita Kristus ei ole tunnustanut omakseen.


Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt (και τοπος ουχ ευρεθη αυτοις). 20:12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa Jumalan edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan (κατα τα εργα αυτων). 20:13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. 20:14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema. 20:15 Ja ketä ei löytynyt elämän kirjaan kirjoitetuksi, se heitettiin tuliseen järveen. (66 Ilm 20:11-15)


##

A12B099Fi – 239- 090


Kun Karitsan häät ovat vietetty ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus on saanut oikeudenmukaisen (ενδικον) palkkansa, ihmiskunta palaa uuteen normaaliin.


Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa ihmiskuntaa (την οικουμενην την μελλουσαν), josta me puhumme. 2:6 Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen: "Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen? (65 Hebr 2:5-6)


##

A12B100Fi – 240- 091


Raamatun ensimmäisessä lauseessa esiintyvä sana shamajim on kaksikkomuoto sanasta taivas. Tätä toista taivasta me emme ole vielä nähneetkään:


Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. (66 Ilm 21:1)


##

A12B101Fi – 241- 092


Teksti jatkuu siten, että Johannekselle näytetään morsian, Karitsan vaimo, joka on sama kuin taivaasta laskeutuva pyhä kaupunki, Uusi Jerusalem:


Ja minä, Johannes, näin pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, laskeutuvan alas Jumalan tyköä taivaasta, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. 21:3 Ja minä kuulin suuren äänen taivaasta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansakuntansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; 21:4 ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen (τα πρωτα) on mennyt ." 21:5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet". 21:6 Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O (εγω ειμι το α και το ω), alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. 21:7 Joka voittaa, on saava arpaosakseen kaiken, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. 21:8 Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten (εβδελυγμενοις) ja murhaajien ja porttojen ja myrkyntekijöitten (και φαρμακευσιν) ja epäjumalanpalvelijain (και ειδωλολατραις) ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; se on toinen kuolema." (66 Ilm 21:2-8)


##

A12B102Fi – 242 - 093


No, miten siitä vaimosta tuli kaupunki? Näin Raamattu kuitenkin sanoo:


Ja minun luokseni tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemän viimeistä iskua, ja puhui minun kanssani sanoen: "Tule tänne, minä näytän sinulle Karitsan morsiamen, vaimon (την νυμφην του αρνιου την γυναικα)". 21:10 Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle suuren kaupungin, pyhän Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. (66 Ilm 21:9-10)


##

A12B103Fi – 243 - 094


Evankeliumi on kuin silta, joka yhdistää taivaat ja maan. Silta on kuitenkin hyödytön sille, jolla ei ole uskoa mennä sillan yli toiselle puolelle. Kun Jaakobin huone oli lähtenyt Egyptistä ja mennyt Kaislameren toiselle puolelle, Jumala kutsui Mooseksen ylös vuorelle. Vuorella Jaakobin huone se sai kansakunnan statuksen ja lain, joka määräsi heidät tekemään Jumalalle asumuksen.

Ja tehkööt he (ve-asuu) minulle (li) pyhäkön (mikdash) asuakseni (ve-shakanti) heissä (be-tokam). (02 2.Ms 25:8)


##

A12B104Fi - 095


Asumus oli tehtävä tarkasti Moosekselle näytetyn mallin mukaan:


Kaikessa (ke-kol) mitä minä olen näyttänyt sinulle (asher ani mar'e otekaa) asumuksen mallin (et tabnit ha-mmishkam) ja mallin kaikista astioista (ve-et tabnit kol kkelav) juuri niin tehkää (ve-ken ta'asu): (02 2.Ms 25:9)


##

A12B105Fi - 096


Myös Jumalan asumuksen astioiden piti olla tarkasti Moosekselle näytetyn mallin mukaisia:


Yhdestä talentista puhdasta kultaa tehtäköön sekä se että kaikki nämä kalut ( ha-kkelim). 25:40 Ja katso , että teet sen kaavan mukaan (be-tabnitam), joka sinulle niistä vuorella näytettiin." (02 2.Ms 25:39-40)


##

A12B106Fi – 246 097


Maanpäällinen temppeli oli taivaallisen temppelin esikuva. Kreikaksi kirjoitetussa Hebrealaiskirjeessä, sen sanan tabnit vastineena käytetään kreikan sanaa typos:


Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme (κεφαλαιον δε επι τοις λεγομενοις), on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi (τοιουτον εχομεν αρχιερεα), joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, 8:2 tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Isäntä eikä ihminen. 8:3 Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. 8:4 Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne papit, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja, 8:5 ja jotka palvelevat siinä, mikä on ylitaivaallisten kuva ja varjo (οιτινες υποδειγματι και σκια λατρευουσιν των επουρανιων), niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan (κατα τον τυπον), joka sinulle vuorella näytettiin". (65 Hebr 8:1-5)


##

A12B107Fi – 247 - 098


Taivaallisen temppelin maallisista kuvista käytetään myös sanoja ypodeigma, esimerkki, ohje, kuva ja antitypa, vastine, vastakuva.


Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista. 9:23 On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan , mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. 9:24 Sillä Voideltu ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva (αντιτυπα), vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen (εμφανισθηναι) Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme . 9:25 Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan, 9:26 sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman alasheittämisestä asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen täyttymyksen edellä ilmestynyt (πεφανερωται), poistaakseen synnin uhraamalla itsensä . 9:27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio, 9:28 samoin Voideltukin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat . (65 Hebr 9:22-28)


##

A12B108Fi – 248 - 099


Mooseksen rakennuttama telttatemppeli oli päältä katsoen hyvin vaatimaton, mutta mitä pitemmälle sen sisuksiin mentiin, sitä hienommaksi kaikki kävi. Temppelin kaikkein pyhimmässä osassa näkyi vain kultaa, ja valo, joka sen valaisi, oli Jumalan kunnia. Vielä rikkaampaa ja monimutkaisempaa oli temppelin rakenteiden ja uhrijumalanpalveluksen symboliikka, joka kaikki viittasi Israelin Voideltuun. Eräs sosialismin keulakuvista, Engels, totesi siitä, että eivät sellaista mitkään paimentolaiset ole voineet keksiä ja arveli Mooseksen tuoneen mallit Egyptistä. Engels ei ymmärtänyt, että temppeli ja sen astiasto olivat kuvia Kristuksesta ja hänen seuraajistaan.


##

A12B109Fi – 249 - 100


Lihansa päivinä Jeesus Voideltu oli Jumalan temppeli ihmisten keskuudessa:


Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet?" 2:19 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä". 2:20 Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?" 2:21 Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. (43 Joh 2:18-2:21)


##

A12B110Fi – 250 - 101


Stefanos, jonka juutalaiset tappoivat, puhui maallisesta temppelistä taivaallisen temppelin kuvana, mutta jatkaa siitä heti kertomalla, millainen on se todellinen Jumalan temppeli:


Ja he tekivät niinä päivinä vasikan ja toivat uhreja epäjumalalleen (τω ειδωλω) ja riemuitsivat kättensä töistä. 7:42 Mutta Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät palvelemaan taivaan sotajoukkoa, niinkuin on kirjoitettu profeettain kirjassa: 'Toitteko te teurasuhreja ja muita uhreja minulle (μη σφαγια και θυσιας προσηνεγκατε μοι) erämaassa neljänäkymmenenä vuotena, te, Israelin huone (οικος ισραηλ)? 7:43 Ette; vaan te kannoitte Molokin majaa ja Romfa jumalan tähteä, niitä kuvia (τους τυπους), jotka te olitte tehneet kumarrettaviksenne. Sentähden minä siirrän (μετοικιω) teidät toiselle puolelle Babylonin.' 7:44 Todistuksen maja (η σκηνη του μαρτυριου) oli meidän isillämme erämaassa, niinkuin hän, joka puhui Moosekselle, oli määrännyt sen tehtäväksi, sen kaavan mukaan (κατα τον τυπον), minkä Mooses oli nähnyt. 7:45 Ja meidän isämme ottivat sen perintönä vastaan (ην και εισηγαγον διαδεξαμενοι οι πατερες ημων) ja toivat sen Joosuan johdolla maahan, minkä he valtasivat kansoilta, jotka Jumala karkoitti meidän isiemme kasvojen edestä (μετα ιησου εν τη κατασχεσει των εθνων ων εξωσεν ο θεος απο προσωπου των πατερων ημων). Näin oli Daavidin päiviin saakka (εως των ημερων δαβιδ). 7:46 Hän sai armon Jumalan edessä ja anoi, että hän saisi valmistaa majan Jaakobin Jumalalle. 7:47 Mutta Salomo hänelle huoneen rakensi. 7:48 Korkein (ο υψιστος) ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä temppeleissä (εν ναοις); sillä näin sanoo profeetta: 7:49 'Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta; minkäkaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Isäntä, tai mikä paikka olisi minun leposijani? 7:50 Eikö minun käteni ole tätä kaikkea tehnyt?' 7:51 Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä - niinkuin teidän isänne, niin tekin. 7:52 Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen Oikean (του δικαιου) tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet, 7:53 te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet." (44 Apt 7:41-53)


##

A12B111Fi – 251 - 102


Stefan kivitettiin, ja jos häneltä jäi jotakin vielä sanomatta, ovat muut sen sanoneet. Jo Raamatun ensimmäisellä sivulla Jumala itse ilmoitti, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi Jumalan kuvassa:


Ja Jumala sanoi (Va-jomer Elohim): Tehkäämme ihminen (Na-ase adam) kuvaksemme (be-tsalmeinu), kaltaiseksemme (ki-dmuteinu); ja vallitkoot he (ve-jirduu) meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi (Va-jivra Elohim) ihmisen (et-ha adam) kuvaksensa Jumalan kuvassa (be-tsalmo be tselem Elohim) hän hänet loi (bara oto); mieheksi ja naiseksi (Zakar u-nekeva) hän loi heidät (bara otam). (01 1.Ms 1:26-27)


##

A12B112Fi - 103


Jumalan kuva ja temppeli ihmisten keskellä oli Jeesus Kristus. Hän on se kuva, joka tuli alas taivaasta, että me saisimme hänen muotonsa ja tulisimme hänen kaltaisikseen. Joku aika sitten kuuntelin saarnaa Valkovenäjän Baranovitshista. Nuori mies aloitti hyvin, kertomalla, kuinka Jumala näytti Moosekselle taivaallisen temppelin piirustukset. Myös jatko oli hyvä: hän muistutti meitä niistä Jumalan pyhistä, jotka ovat olleet meille esikuvina hyvästä kristillisestä vaelluksesta. Mutta nuori mies jätti sanomatta, että Jeesus itse on se mallikappale, jonka mukaan uusia Jumalan lapsia valmistetaan. Hebrealaiskirjeessä työkalulla on nimi "haraktir", malline. Työkalu on rahanlyönnin malline, johon on tavallisesti kaivettu jonkun kuninkaan kuva. Kun sitä käytetään, jää raha-aihioon kuninkaan kuva.


Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, 1:2 on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi (ον εθηκεν κληρονομον παντων), jonka kautta hän myös on aikakaudet luonut 1:3 ja joka, ollen hänen kunniansa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, 1:4 tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. 1:5 Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"? 1:6 Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kaikki Jumalan enkelit palvokoot häntä". (65 Hebr 1:1-6)


##

A12B113Fi - 104


Ekklesian päämäärä on kunnia tulla Kristuksen kaltaiseksi:


Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi , saattaessaan paljon lapsia kunniaan, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi (65 Hebr 2:10)


##

A12B114Fi – 254 - 105


Jumalan ekklesialla on monta nimeä; sitä kutsutaan myös Siioniksi ja Kristuksen morsiameksi. Kun Kristus taivaallisen kruunajaistilaisuuden jälkeen laskeutuu maan päälle, se on Uusi Jerusalem, ja silloin täyttyy Jumalan tahto, halu asua kansansa keskuudessa:


Ja minun luokseni tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen: "Tule tänne, minä näytän sinulle
morsiamen, Karitsan vaimon". 21:10 Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle suuren kaupungin, pyhän Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä, 21:11 ja siinä oli Jumalan kunnia; ja sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niinkuin kristallinkirkas jaspis-kivi; 21:12 siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia ja porteilla kaksitoista enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten kahdentoista sukukunnan nimet; 21:13 idässä kolme porttia, pohjoisessa kolme porttia ja etelässä kolme porttia ja lännessä kolme porttia. 21:14 Ja kaupungin muurilla oli kaksitoista perustusta, ja niissä Karitsan kahdentoista apostolin kaksitoista nimeä. 21:15 Ja sillä, joka minulle puhui, oli mittasauvana kultainen ruoko, mitatakseen kaupungin ja sen portit ja sen muurin. 21:16 Ja kaupunki oli neliskulmainen, ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja hän mittasi sillä ruovolla kaupungin: se oli kaksitoista tuhatta vakomittaa. Sen pituus ja leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. 21:17 Ja hän mittasi sen muurin: se oli sata neljäkymmentä neljä kyynärää, ihmismitan mukaan, joka on enkelin mitta. 21:18 Ja sen muuri oli rakennettu jaspiksesta, ja kaupunki oli puhdasta kultaa, puhtaan lasin kaltaista. 21:19 Ja kaupungin muurin perustukset olivat kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla kivillä; ensimmäinen perustus oli jaspis, toinen safiiri, kolmas kalkedon, neljäs smaragdi, 21:20 viides sardonyks, kuudes sardion, seitsemäs krysoliitti, kahdeksas berylli, yhdeksäs topaasi, kymmenes krysoprasi, yhdestoista hyasintti, kahdestoista ametisti. 21:21 Ja ne kaksitoista porttia olivat kaksitoista helmeä; kukin portti oli yhdestä helmestä; ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikäänkuin läpikuultavaa lasia. 21:22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Isäntä, Jumala Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa. 21:23 Eikä kaupunki tarvitse aurinkoa eikä kuuta, että ne sinne näkyisivät; sillä Jumalan kunnia valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa. 21:24 Ja pelastetut kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät kunniansa ja arvonsa sinne. 21:25 Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole, 21:26 ja sinne viedään kansojen kunnia ja arvo. 21:27 Eikä sinne ole pääsevä mitään saastaista eikä ketään iljetysten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan. 22:1 Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. 22:2 Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. 22:3 Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen orjansa palvelevat (λατρευσουσιν) häntä 22:4 ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. 22:5 Ja yötä siellä ei ole oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Isäntä, Jumala valaisee heidät, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. (66 Ilm 21:9-22:5)#A12B115Fi - 106


Index 24


Osmon kotisivulle