Kun avaruusraketti rakennetaan, aidataan tietty alue työmaa-alueeksi, sitten tuodaan paikalle työmiehet ja osat ja kalusto, järjestetään huolto, tehdään telineet ja kun testit on tehty, tankataan koko laiva, jonka jälkeen telineet puretaan, sillä starttihetkellä ne olisivat vain haitoille. Kristillisen seurakunnan rakentamista voi verrata avaruusraketin rakentamiseen. Rakennetaan maassa, mutta taivasmatkaa varten.

 

Avaruusraketti

op/2015-09-18

 

Joku aika kirjoitin Osmon PALSTALLE juttua sivistyksen lopusta, mutta luetaan ensin se, mitä Jeesus sivistyksen synnystä sanoi:


12:1 Ja hän rupesi puhumaan heille vertauksilla: "Mies istutti viinitarhan ja teki aidan (fragmon) sen ympärille ja kaivoi viinikuurnan ja rakensi tornin; ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille. (Mark 12:1)

Tarinan mies on Jumala. Viinitarha on Israel, ja aita on Mooseksen laki, se sama, jota lain aitaukseksikin kutsutaan. Tämän aitauksen suojassa piti siis sivistyksen syntyä, sillä Babyloniassa oli juuri kehittymässä elinkelvoton kulttuuri, joka aikanaan hävittäisi maailman, ellei Jumala puuttuisi peliin. Ja hän puuttuikin, kutsumalla Kaldean korkeakulttuurin keskeltä ulos miehen nimeltä Abram ja antoi hänelle joukon lupauksia, joista tärkein oli lupaus pojasta, joka tulisi olemaan siunaukseksi koko maailmalle.

Myös Matteus esittää saman vertauksen viinitarhasta ja sen vuokraajista. Otetaan se tähän kokonaisuudessaan, niin nähdään, miten asiat lain aitauksen suojissa olivat kehittyneet:

Kuulkaa toinen vertaus (αλλην παραβολην ακουσατε): Oli perheenisäntä, joka istutti viinitarhan ja teki aidan sen ympärille (και φραγμον αυτω περιεθηκεν) ja kaivoi siihen viinikuurnan ja rakensi tornin; ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille. Ja kun hedelmäin aika lähestyi, lähetti hän palvelijoitansa viinitarhurien luokse perimään hänelle tulevat hedelmät. Mutta viinitarhurit ottivat kiinni hänen palvelijansa; minkä he pieksivät, minkä tappoivat, minkä kivittivät. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita, useampia kuin ensimmäiset; ja näille he tekivät samoin. Mutta viimein hän lähetti heidän luokseen poikansa sanoen: 'Minun poikaani he kavahtavat'. Mutta kun viinitarhurit näkivät pojan, sanoivat he keskenänsä: 'Tämä on perillinen; tulkaa, tappakaamme hänet, niin me saamme hänen perintönsä'. Ja he ottivat hänet kiinni ja heittivät ulos viinitarhasta ja tappoivat. Kun viinitarhan herra tulee, mitä hän tekee noille viinitarhureille?" He sanoivat hänelle: "Nuo pahat hän pahoin tuhoaa ja vuokraa viinitarhan toisille viinitarhureille, jotka antavat hänelle hedelmät ajallansa".

Aabrahamin Jumalalta saamasta kutsusta oli tätä kerrottaessa kulunut noin 2000 vuotta, ja oli aika suorittaa uusi avaus:

Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'? Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois (οτι αρθησεται αφ υμων η βασιλεια του θεου) ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä (και δοθησεται εθνει ποιουντι τους καρπους αυτης). Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa." Kun ylipapit ja fariseukset kuulivat nämä hänen vertauksensa (τας παραβολας αυτου), ymmärsivät he, että hän puhui heistä. Ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. (Mt 21:33-46)

Jeesus tapettiin, mutta Jumalan suunnitelmissa oli jo ennakolta otettu huomioon se, että Jeesus tulisi maailmaan kaksi kertaa. Ensin vapauttamaan ihmiset synnin vallasta, ja toisen kerran satoa keräämään. Oli suoritettava uusi kylvö, jossa Jeesus itse olisi siemenenä.

Raamatun kuvakielessä ohralla tarkoitetaan Jeesusta, ja nisulla niitä, jotka ottavat vastaan sanan Jeesuksesta, Jumalan Voidellusta. Luste on paha rikkakasvi, jota varsinkin kasvukauden alussa on vaikea erottaa nisusta, joka on eräs vehnälaji.

13:24 Toisen vertauksen (αλλην παραβολην) hän puhui heille sanoen (παρεθηκεν αυτοις λεγων): "Taivasten valtakunta on verrattava (ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων) mieheen, joka kylvi (ανθρωπω SAσπειραντι TBσπειροντι) hyvän siemenen peltoonsa (καλον σπερμα εν τω αγρω αυτου).
13:25 Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois.
13:26 Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin.
13:27 Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle: 'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?'
13:28 Hän sanoi heille: 'Sen on vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?'
13:29 Mutta hän sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin.
13:30 Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.' (Mt 13:24-30)

Jumalan suunnitelmalla on aivan selvä aikataulu. Kaiken tulee olla valmiina silloin, kun suuri sadonkorjuu alkaa, ja tavallisella Jeesuksen seuraajalla takaraja saattaa olla lähempänäkin.


13:36 Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta".
13:37 Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika.
13:38 Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset.
13:39 Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit.
13:40 Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa.
13:41 Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,
13:42 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
13:43 Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon. (Mt 13:36-43)


Jeesuksen ylösnousemuksesta on nyt kulunut likipitäen 2000 vuotta. Ollaan taas eräässä historian suurista murrosvaiheista. Aikakausi on päättymässä, mutta ei maailma. Jeesus palaa takaisin taivasmatkaltaan ja ottaa vallan ohjat käsiinsä. Valtaistuimille istuu hänen esikuntansa, apostolit.

Vaikka aikakausi on päättymässä, tarkastellaan vielä sitä rakennusvaihetta, sillä se on mielenkiintoinen, ja jos et vielä tunne olevasi starttikunnossa, niin ehkä ehdit ottaa vielä jotakin opiksesikin.

Jeesus on rakentajan poika. Kaiken rakentaja on Jumala. Telineitä ovat kansalliset sivilisaatiot, sillä vaikka isä ja äiti olisivat jossain määrin elämässään epäonnistuneitakin, he toki haluavat, että heidän lapsensa välttäisivät ainakin ne harmit, jotka heille on eniten murhetta tuottaneet. Raamattu luettelee myös erilaisia muita suojarakenteita, joiden turvissa työrauha pidetään yllä. Jumala on kaikkivaltias. Yksi Jumalan suurista mysteereistä onkin, että hän panee myös pahan palvelemaan omia päämääriään. Siksi ei kannata hermostua jos niinsanotut päättäjät tekevät, ja vielä tieten tahtojaan tekevät vahingollisia päätöksiä. Kun Jumala on päättänyt pistää jumalattoman kansan polvilleen, hän käyttää siihen kansan itsensä valitsemia rankaisijoita, mutta sinulle, joka kuljet Jumalan suunnitelmassa ja välittömässä ohjauksessa tästä on vain hyötyä, vaikka se ei aina makealta maistukkaan.

Jumalan huoneen rakennuksessa käytettävät välineet ovat mielenkiintoisia. Voima tulee Jumalalta, eikä hän anna sitä kenellekään muuten kuin uskon kautta. On sanaa, profetioita, armolahjoja, Pyhän Hengen suoraa puhetta niille, jotka ovat jo tulleet osalliseksi jumalallisesta luonnosta, päivittäistä opastusta arkipäivän asioista, huolenpitoa, sanalla sanoen on Jumalan armo, joka riittää kaikkiin elämän tilanteisiin.

Yksi asia on kuitenkin pidettävä mielessä. Kaikissa historian suurissa käännöskohdissa uskollisten määrä on ollut pieni. Edes Mooses ei juuri saanut apua kansalta, jota hän tuli pelastamaan Egyptistä. Kun Babylonian kuningas vei maan parhaimmistoon kuuluvat nuorukaiset, joita saattoi olla yli tuhat, vuonna 605 eKr Babeliin, vain Sadrak, Mesek Abednego ja Daniel pitivät pintansa ja kieltäytyivät ruuasta, jota lain mukaan oli pidettävä saastaisena. Kun Saksan luterilaiset papit pantiin tunnustamaan Hitler kirkon pääksi, hiipui vastustus melkein olemattomiin heti, kun parhaimmisto heistä vietiin keskitysleirille. Ja entä aborttilain vastustajat? Lääkärikunnasta tietääkseni vain kaksi lääkäriä kieltäytyi tekemästä abortteja ja menetti siitä syystä lääkärinoikeutensa, vaikka lääkärit jos kuka tietävät, miten hirvittävät seuraukset jokaisesta abortista on sen tekijälle, yhteiskunnalle ja lääkärille itselleen. Olin töissä Ohotan merellä uivassa kalankäsittelyaluksessa, kun laivan lääkäri vietti 25-vuotispäiviään. "Sinä Osmo varmaan pidät minua laivan kaikkein syntisempänä ihmisenä", sanoi lääkäri. Kun ihmettelin kysymystä, hän kertoi, että laivan noin 200 naisesta joillekin on tehty jopa 20 aborttia, ja että sitä työtä kyllä riittää. Frankfurtin koulukunnan suunnittelema seksivallankumous on juuri sitä, mihin se on suunniteltukin. Yhdysvallatkin on murskattu ja vielä on 50 miljoonaa aborttia maksamatta.

Kun ihminen tulee uskoon, hänen ensimmäinen tehtävänsä on löytää ne ovat josta päästään sisälle Jumalan valtakuntaan. Seitsemän lukon takana se on, mutta kun olet kerran tehnyt liiton Jeesuksen kanssa, hän hoitaa sinut perille, jos vain et itse lähde omille teillesi, sillä kun sinä olet tullut tuntemaan Jumalan, sinä olet starttivalmis.

Rakennusvaihe saattaa kestää aika pitkään. Jeesus eli suojavarustuksiensa suojissa aina 30-vuotiaaksi asti, teki ihan tavallista puusepän työtä, kävi sapattina synagogassa, luki kirjoituksia, keskusteli, rukoili ja etsi Jumalan kasvoja kunnes tuli aika ottaa kaste. Vasta silloin Pyhä Henki täytti hänet ja heitti hänet kuin lumipallon erämaahan taistelemaan paholaisen ja sen kanssa olevan ihmislihan kiusauksia vastaan. Vasta nämä voitettuaan alkoi hänen uransa kansan opettajana, ja sekin päättyi oikeusmurhan uhrina ristille, häväistynä, pilkattuna ja sekin äärimmilleen viedyn kidutuksen jälkeen, jota pahempi oli vain se hirvittävä syyllisyys, jota hän maailman syntien edestä kantoi meidän puolestamme.

 

Globalisaatio on sivistyksen loppu

Apostoli Paavalia käytti monta sivua sen todistelemiseen, että ihmiset ovat syntisiä. Minä olen päässyt paljon helpommalla. Jumalan armosta olen saanut tarkkailla kuudentoista pikkuisen varttumista aikuisiksi, ja aina ovat perheen nuorimmat olleet perheen viisaimmat henkilöt.

Lapsi parhaassa iässä, sanotaan kolmivuotiaista. Ja se on totta. Jostain kumman syystä juuri se kolmivuotias on se, joka pystyy näkemään asiat sellaisena kuin ne ovat. Kun isä ja äiti kinastelevat, saatat hetken perästä kuulla oikean tuomion pikkupojan tai pikkupojan suusta. Eikä vain yksi pikkuinen, vaan kaikki siinä iässä. Mutta kun puhe tulee pikkuisen omista asioista, ei asia enää olekaan niin helppoa. Oman edun tavoittelu tulee selvästi esille, vaikka oman edun piiriin jo tässä iässä saattavat kuulua muutkin oman perheen jäsenet. Kun omanedun tavoittelun piiriin tulevat kaikki "omat" ihmiset, puhutaan sivistyksestä. Syntyy "sivistyksiä", jotka sitten törmäilevät toisiinsa pahemmin kuin ne kaksivuotiaat, jotka yhden vaivaisen lelun vuoksi ovat repimään toiselta silmätkin päästä.

Sivistyksien yhteentörmäykset kuuluvat ihmiskunnan historiaan, sillä tulevaisuutta niillä ei ole, ja maailma ymmärtää sen. Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa: Kaikkien sivistysten hävittäminen, eli paluu kaksivuotiaitten omaneduntavoitteluun, tai kaikkien sivistyksien pakollinen globalisaatio. Ja kumpaan vaihtoehtoon ne tämän maailman "viisaat miehet" ovat nyt sitten päätyneet? Näetkö sinä sen? Onko sinulla silmät? Ja onko tosiaan niin, että tarjolla on vain huonoja vaihtoehtoja?

On toki kolmas vaihtoehto, mutta sen "maailman viisaat" ovat jo julistaneet huonoimmaksi vaihtoehdoksi. Sangen tyhmä huuto, sillä Hän on ainut joka on voittanut kuoleman vallan.

op/2015-09-18, jätetään täydennettäväksi tekstillä jossa rakentaminen on paremmin esillä.

Takaisin Osmon kotisivulle