Osmo Pöysti

ETULIITE SYN KREIKKALAISESSA UUDESSA TESTAMENTISSA

Alkua 2010-03-10

Uutta alkua 2020-10-12

Kreikan kielen etuliite συν on näppärä keino ilmaista asioita, jotka tapahtuvat yhdessä toisten kanssa. Erityisen hyödyllinen tämä kielen sisäinen resurssi on ollut Uuden Testamentin kirjoittajille, sillä Jumalan kuningaskunnnassa kaikki tapahtuu yhdessä Jumalan kanssa sekä yksilötasolla että kollektiivisesti. Juuso Hedbergin vuonna 1890 julkaistusta sanakirjasta löytyvät näiden sanojen suomenkieliset vastineet. Kun sanakirjaa täydennetään niillä raamatunlauseilla, joissa nämä sanat esiintyvät, päästään suoraan asiaan: Jumalan tuntemiseen. Siitä juuri tässä on kysymys. op/2020-10-16

##510

part. pass. εστρωμενος per metathesin muodosta στορνυμι rungosta ΣΤΟΡΕΩ sterno, levittδä, panna levälleen, hajoittaa, ιματια εν τη οδω Matth. 21:8;

εις την οδον Mark. 11:8;

scil. τιν κλινην levittδä, s. o. tehdä vuodetta Apt 9:34;

varustaa vuoteilla, pass. Mark. 14:15. Luuk. 22:12.

στυγητός, ή, όν,

(στυγέω, inhota, kauhistua)

inhottava, kauhuksi oleva Tit. 3:3 *

στυγνάζω,

aor. 1 part. στυγνάσας,

(στυγνός, tristis, synkkδ)

olla synkkä, surullinen, murheellinen, tulla synkäksi, surulliseksi, murheelliseksi, επί τινι jstakin Mark. 10:22;

synkistyä, pilviin peittyvä taivas Matth. 16:8.

στυλος ja στύλος, ου, ο,

(ιστημι)

pylväs, patsas. στυλοι πυρός tulen patsaat, s. o. patsaan muotoiset liekit Ilm 10:1;

ποιήσω αυτον στυλον εν τω ναω του θεου μου olen tekevδ hänet pylvääksi Jumalani temppelissä, s. o. olen antava hänelle turvallisen ja varman sijan uuden Jerusalemin temppelissä l. taivaassa Ilm 3:12;

henkilöistä, joiden etevyydellä ja arvolla seurakuntaa kannatetaan Gal 2:9;

στυλος της αληθείας totuuden pylvδs l. patsas, s. o. tuki, kristillisestä seurakunnasta 1.Tim 3:15.

Στωικός,

(στοά scil. ποικίλη Athenassa)

stoalainen, plur. οι Στωικοι Stoalaiset, filosofien oppikunta, jonka perustaja on Zeno Cittiumista synt. v. 340 e. Kr. ja joka kuten hδnen seuraajansakin Kleanthes synt. noin v. 260 ja Krysippus synt. noin 240 opettivat στοα ποικιλη nimisessδ pylväskäytävässä, josta oppikunta on nimensä saanut. Stoalaisten mukaan on maailma tulta oleva elävä olento, jonka sielu Jumala ja jonka ruumis luonto on. Ihmissielu on samaa olentoa kuin tämä maailmansielu ja lähtee siitä, mutta on yksityisenä olentona katoavainen. Sielun korkein ominaisuus on järki. Hyve on siinä, että kaikki järkeä tottelee ja hyve on korkein hyvä ja ihmisen suurin onnellisuus. Kaikki muut maallisen onnen edut ovat arvottomia, jonka tähden eivät myöskään kärsimiset mitenkään saata häiritä viisaan onnellisuutta. Tämän hyveen, jonka nojalla viisas tulee maailman kuninkaaksi, saavuttaa ihminen omalla voimallaan. Ihmissielut niinkuin kaikki muutkin ovat olemassa yleiseen maailman paloon saakka, johon ne hukkuvat. Muutamien näiden filosofien ynnä Epikureilaisten kanssa joutui Paavali väittelyyn, kun hän Athenan torilla julisti evankeliumin totuutta Apt 17:18. *

σύ,

gen. σου,

dat. σοί,

akk. σέ,

plur. υμεις,

gen. υμων,

dat. υμιν,

akk. υμας,

2 p. pron. pers. tu, sinä,

nom σύ ja υμεις erityisellδ painolla vok. edellä, συ Βηθλεεμ Matth. 2:6;

συ παιδίον Luuk. 1:76;

sam. Joh 17:5, Apt 1:24. 1.Tim 6:11 y. m.;

gen. σου, υμων subst. kera sinun, teidän Matth. 4:6. Mark 10:43. Luuk. 12; 30. 2.Kor 1:24 y.m.;

τί εμοι και σοί, katso εγω 4;

pannaan yleensä ilmi, kun sillä on erityinen paino Matth. 3:14. Luuk. 22:70. y. m.

συγγένεια, ας, η,

(συγγενής)

- 1) sukulaisuus;

- 2) sukulaisten yhteys, sukulaiset, omaiset, suku, perhe Luuk 1:61. Apt 7:3. 7:14.

συγγενής, ες, dat. plur. συγγενέσιν ja συγγενευσιν,

(σύν, γένος)

samansukuinen, sukulainen, omainen Mark. 6:4. Luuk. 2:44, 21:16;

τινός Luuk. 14:12. Joh 18:26. y. m.;

laveammassa merkityksessä, sukulainen, s.o. kansalainen Rom 9:3.

 

##511 syggenis

συγγενίς, ίδος, η,

(fem. sanasta συγγενής)

sukulainen Luuk. 1:36, jossa toinen lukuparsi on η συγγενής. *

συγγνώμη, ης, η,

(συγγιγνώσκω ajatella yhdessδ, olla yksimielinen, myöntää)

myönnytys, salliminen, suominen,

κατά συγγνώμην myφnnytyksenä 1.Kor 7:6. *

συγκάθημαι,

(σύν, κάτημαι)

istua yhdessä, μετά τινος jkn kanssa Mark. 14:54;

sam. τινί Apt 26:30.

συγκαθίζω,

aor. 1 συνεκάθισα,

(σύν, καθίσω)

- a) trans. asettaa jkn kanssa istumaan, asettaa jkn kanssa, τινα εν c. dat. loci Ef 2:6;

- b) intr. asettua yhdessä istumaan, istua yhdessä Luuk. 22:55.

* συγκακοπαθέω,

sup. ω,

aor. 1 imp. συγκακοπάθησον,

(σύν, κακοπαθέω)

yhdessä jkn kanssa kärsiä pahaa 2.Tim 2:3;

c. dat. comm. τω εύαγγελίω evankeliumin puolesta l. hyväksi 2.Tim 1:8.

* συγκακουχέω,

sup. ω,

(σύν, κακουχέω)

toisen kanssa pahasti pidellä;

pass. tulla jkn kärsimisen kumppaniksi, tulla l. ruveta jkn kärsimisestä osalliseksi, kärsiä jkn kanssa, τινί Hebr. 11:25. *

συγκαλέω,

sup. ω,

aor. 1 συνεκάλεσα

aor. 1 med. συνεκαλεσάμην,

(σύν, καλέω)

kutsua kokoon, koota, τινάς Luuk. 15:6;

την σπειραν Mark. 15:16;

το συνέδριον Apt 5:21;

med. kutsua kokoon luoksensa, kutsua luoksensa, koota tykönsä Luuk. 9:1. 15:9. 23:13. Apt 10:24. 28:17.

συγκαλύπτω,

pf. part. pass. συγκεκαλυμμένος

(σύν, καλύπτω)

kaikilta puolin l. kokonaan peittää, salata, kätkeä, pass. Luuk. 12:2. *

συγκάμπτω,

aor. 1 συνέκαμψα,

imp. σύγκαμψον,

(σύν, κάμπτω)

taivuttaa, notkistaa, kumarruttaa kokoon, kuv. τον νωτόν τινος jkn selkδä, s. o. saattaa jkta hengelliseen orjuuteen Rom 11:10. *

συγκαταβαίνω,

aor. 2 συγκατέβην,

part. συγκαταβάντες,

(σύν, καταβαίνω)

jkn kanssa astua, tulla, mennä, matkustaa alas, ylempänä olevasta Jerusalemista meren rannalla olevaan Caesareaan Apt 25:5. *

συγκατάθεσις, εως, η

(συγκατατίθημι)

yhteen l. kokoon asettaminen (äänien);

suostumus, sovinto, sopimus, yksimielisyys 2.Kor 6:16. *

συγκατατίθημι,

pf. part. med. συγκατατεθεμένος,

(σύν, κατατίθημι)

yhdessä jkn kanssa l. samalla kuin jku panna, asettaa, laskea alas;

med. yhdessä jkn kanssa panna l. laskea äänensä (ψηχον) urnaan;

siitä, äänestää yhdessä, suostua, olla samaa mieltä, olla yksimielinen, olla osallinen, τη βουλη και τη πράξει τινός Luuk. 23:51. *

συγκαταψηφίζω,

aor. 1 pass. συνκατεψηφίσθην

(σύν, κατά, ψηφίζω)

- 1) panemalla urnaan (κατά) laskea jkta jkuiden (σύν) joukkoon, δänestämällä määrätä jkta jkuiden joukkoon,

pass. äänestyksellä tulla luetuksi l. valituksi jkuiden joukkoon, μετά τινων Apt 1:26;

- 2) med. yhdessä jkuiden kanssa äänestää jkta vastaan, tuomita. *

συγκεράννυμι,

aor. 1 συνεκέρασα,

pf. part. pass. συγκεκραμένος ja Tisch. συγκεκερασμένος,

(σύν, κεράννυμι)

sekoittaa yhteen, koota l. yhdistää erilaisia aineita kokonaisuuteen, liittää yhteen, το σωμα 1.Kor 12:24;

τί τινι yhdistδä l. liittää jtakin jhnkin, ουκ ωφέκησεν εκείνους μη συγκεκερασμένος τη πίστει τοις ακούσασιν ei hyφdyttänyt heitä, kun ei se uskon kautta sekaantunut l. liittynyt kuulijoihin Hepr. 4:2.

συγκινέω,

sup. ω,

aor. 1 συνεκίνησα,

(σύν, κινέω)

yhdessä muiden kanssa liikuttaa, kiihoittaa, yllyttää, τον λαόν Apt 6:12. *

 

##512 sygkleio

συγκλείω,

aor. 1 συνέκλεισα,

pf. part. pass. συγκεκλεισμένος,

(σύν, κλείω)

sulkea yhteen l. kokoon, s. o.

- a) sulkea kaikki yhteen, saada, πληθος, Luuk. 5:6;

- b) kaikilta puolilta l. joka haaralta sulkea, τινα εις τι jkta jhnkia, s. o. niin jδttää jkta jnkin

valtaan, että hän on sen hallittava, τινα εις απείθειαν sulkea kaikki uskottomuuden omaksi Rom 1:32;

sam. τινα απο αμαρτίαν jkta synnin alle Gal 3:22;

pass. Gal 3:23.

* συγκληρονόμος, ου, ο, η,

(σύν, κληρονόμος)

perintökumppani, saman perinnön perillinen l. osakas, samassa perinnössä osallinen, perillinen jkn kanssa Rom 8:17. Ef 3:6;

c. gen. rei Hepr. 11:9. 1.Piet 3:7.

συγκοινωνέω, sup. ω,

aor. 1 konj. συγκοινωνήσω

(σύν, κοινωνέω)

olla osallinen jkn kanssa jssakin, tulla jnkin asian osallisuuteen, tulla osalliseksi, ottaa osaa jhnkin, c. dat. rei Ef. 5:11. Fil 4:14. Ilm 18:4.

συγκοινωνός, ον,

(σύν, κοινωνός)

yhdessä muiden kanssa osallinen jsskin osallinen, osakas, osainen, c. gen. rei Rom 11:17, 1.Kor 9:23;

lisättynä gen. pers., jonka kanssa jku on jstakin osallinen Fil 1:7;

εν c. dat. rei Ilm 1:9.

συγκομίζω

aor. 1 συνεκόμισα

(σύν, κομίζω)

- 1) kantaa yhteen, viljaa, hedelmiä y.m.;

- 2) yhdessä muiden kanssa kantaa, viedä pois, ruumiita poltettavaksi l. haudattavaksi, haudata Apt 8:2. *

συγκρίνω,

aor. 1 συνέκρινα

inf. συγκριναι

(σύν, κρίνω)

- 1) asettaa, sovittaa, liittää, sitoa yhteen, πνευματικοις πνευματικά hengellisten kanssa l. hengelliset hengellisiin hengelliset, s. o. yhdistää Hengen ilmoittamia asioita Hengen opettamiin opetuspuheisiin l. hengellisiä asioita opettaessaan käyttää Pyhän Hengen eikä rhetorien opettamaa puhetapaa 1.Kor 2:13;

- 2) verrata, vertailla τινά τινι jkta jkhn 2.Kor 10:12

συγκύπτω

(σύν, κύπτω)

olla kumarruksissa Luuk 13:11. *

*συγκυρία, ας, η,

(συγκυρέω tulla yhteen, σύν, κυρέω kohdata)

yhteensattuminen, kohtaus, sattuma, satunnaisuus, κατα συγκυρίαν sattumalta Luuk. 10:31

συγχαίρω,

aor. 2 pass. συνεχάρην

(σύν, χαίρω)

iloita, riemuita, olla iloinen jkn kanssa, c. dat. pers,, jonka kanssa iloitaan Luuk. 1:58. 15:6, 9;

sam. c. dat. rei, τη αληθεία pitδä yhtä iloa totuuden kanssa 1.Kor 13:6;

absol. iloita yhdessä, useammista 1.Kor 12:26;

toivottaa onnea, onnitella, c. dat. pers. Fil 2:17. 18.

συγχέω, συγχύνω ja συγχύννω

impf. συνέχεων ja συνέχυνον

pf. pass. συγκέχυμαι

aor. 1 pass. συνεχύθην

(σύν, χέω)

confundo, vuodattaa, valaa, kaataa yhteen l. kokoon, ην η εκκλησία συγκεχυμένη kansanjoukko

oli ilman järjestystä Apt 19:32;

saattaa l. nostaa meteliin, kiihoittaa, yllyttää Apt 21:27;

pass. Apt 21:31;

hämmentää, hämmästyttää, pass. hämmästyä Apt 2:6;

hämmentää, saattaa hämille, τινά Apt 9:22.

συγχράομαι, sup. ωμαι

(σύν, χράομαι)

yhdessä käyttää;

pitää seuraa, seurustella, seurailla τινί jkn kanssa Joh 4:9. *

συγχύνω ja συγχύννω katso συγχέω

σύγχυσις, εως, η

vuodattaminen yhteen;

meteli Apt 19:29. *

συζάω

fut. συζησω

(σύν, ζάω)

yhdessä elää, absol. maallisesta elämästä 2.Kor 7:3;

τω Χριστω Kristuksen kanssa Rom 6:8;

sam. 2.Tim 2:11.

 

##513 (Strongin syzeugnimi 4801 - sykofanteo 4811)

συζεύγνυμι,

aor. 1 συνέζευξα,

(σύν, ξεύγνυμι iestδä yhteen)

iestää yhteen;

yhdistää, solmia, liittää yhteen, avioliittoa Matth. 19:6. Mark. 10:9.

συξητέω,

sup. ω,

impf. 3 p. sing. συνεζήτει,

(σύν, ζητέω)

- a) yhdessä etsiä, yhdessä tutkia;

- b) UT:ssa,

riidellä, väitellä, kiistellä, absol. Mark. 12:28. Luuk. 24:15;

τινι jkn kanssa Mark. 8:11. 9:14. Apt 6:9;

sam. προς τινα Mark. 9:16. Apt 9:29;

προς εαυτούς = προς αλλήλους Mark. 1:27;

kun seuraa alistettu kysymyslause, το τίς opt. kera Luuk. 22:23;

τί ind. kera Mark. 9:10.

συξήτησις, εος, η,

(συζητέω)

kummanpuolinen kyseleminen;

riita, väittely, kiista Apt 15:2. 7. 28:29.

* συζητητής, ου, ο,

(συζυτέω)

riitelijä, väittelijä, kiistäjä 1.Kor 1:20. *

σύζυγος, ον,

(συζεύγνυμι)

saman ikeen alle yhdistetty, samanikeinen, semmoisesta, joka avioliiton, sukulaisuuden, toimen, työn, harrastusten y. m. puolesta on toiseen yhdistetty, siitä: puoliso, kumppani, toveri, γνήσιε σύζυγε tosi toverini, jolla nimityksellδ Paavali luullaan tarkoittavan jotakin evankeliumin julistamisen työtoveriansa, jonka nimeä ei tunneta. Mutta kun tämä sana on luettavana kolmen nimeltä mainitun henkilön joukossa, tuntuu luonnollisemmalta otaksua tämän sanan olevan nom. propr. ja että Paavali mainitessaan Syzyguksen nimen samalla viittaa sen merkitykseen, jolla hän tahtoo sanoa: sinä oikea etkä vaan nimen puolesta Syzygus Fil 4:3. *

συζωοποιέω, sup. ω,

aor. 1 συνεζωοποίησα,

(σύν, ζωοποιέω)

tehdä eteväksi jkn kanssa l. samalla kuin jku, τω Χριστω Kristuksen kanssa Ef. 2:5;

sam. συν αυτω Hδnen kanssansa Kol 2:18, missä molemmissa paikoissa tarkoitetaan uutta siveellistä elämää.

συκάμινος, ου, η, hepr. המקש, josta V. T:ssa on ain. plur. םימקש ja תומקש, Picus Aegyptia, Picus Sycomorus, Sykomori, metsäfiikunapuu, silkkiäisfiikunapuu. Tämä puu on fiikunapuiden sukua, mutta on lehtiensä ja näkönsä puolesta valkoisen silkkiäispuun kaltainen. Egyptissä, josta se luullaan olevan kotoisin, ja Palestinassa kasvaa se yleisesti tasangoilla ja laaksoissa kuivassa maassa. Runko on mukurainen, kasvaa korkeaksi ja sen lukuisat, tuuheat oksat levittävät laajalle ympärilleen siimestä. Hedelmät ovat muotonsa ja tuoksunsa puolesta fiikunain kaltaisia. Συκάμινος ja συκομορέα ovat oikeastaan toisistaan siten erotettavat, ettδ edellinen on silkkiäispuu, mutta näitä nimiä käytetään usein promiscue Luuk. 17:6. 19:4.

συκη, ης, η,

(sup. pro συκέα)

fiikunapuu, kasvaa yleisesti Palestinassa ja on viiniköynnöksen kanssa maan etevimpiä tuotteita. Sen lehdet ovat isot ja antavat siimestä, jonka tähden "asuminen viini- ja fiikunapuunsa alla" kuvailee rauhallista ja levollista oloa. Niitä on useampia lajia Matth. 21:19. Mark. 11:13. Luuk. 18:6. Joh 1:49. Jak. 8:12. Ilm 6:13. y. m.

συκομορεα, συκομοραία ja συκομωρέα = συκάμινος Luuk. 19:4. *

συκον, ου, το, συκη

puun kypsynyt hedelmä, fiikuna Matth. 7:16. Mark. 11:13. Luuk. 6:44. Jaak. 3:12.

συκοφαντέω, sup. ω,

aor. 1 εσυκοφάντησα

(συκοφάντης fiikunain ilmiantaja, συκον, φαίνω)

olla fiikunain ilmiantaja, jota nimitystä käytettiin niistä, joilla oli toimenansa urkkia ja antaa ilmi niitä, jotka vastoin kieltoa kuljettivat fiikunoita Attikasta muuanne. Koska fiikunain kuljettajat eivät tahtoneet tulla ilmi annetuiksi, täytyi heidän usein rahalla ostaa itsensä vapaiksi sykofanttien käsistä. Siitä,

- 1) antaa ilmi, olla väärä ja pahansuopa ilmiantaja, häväistä;

- 2) vääryydellä kiskoa l. kiristää rahaa, veroja Luuk. 3:14;

c. gen. pers. et acc. rei, jklta jtakin Luuk. 19:8.

##514

συλαγωγέω, sup. ω,

(συλον saalis, αγω)

ottaa, viedä, saattaa saaliiksi, kuv. Kol 2:8. *

συλάω, sup. ω,

aor. 1 εσύκησα,

(συλον saalis)

ryöstää 2.Kor 11:8. *

συλλαλέω, sup. ω,

impf. 3 p. plur. συνελάλουν

aor. 1 συνελάλησα,

(σύν, λαλέω)

colloquor, jutella, puhella, puhua, keskustella, τινι jkn kanssa Mark. 9:4. Luuk. 9:30. 22:4;

sam. μετα τινος Matth. 17:8. Apt 25:12;

προς αλλήλους Luuk. 4:36.

συλλαμβάνω,

impf. συνελάμβανον,

fut. συλλήψομαι. ja Tisch. συλλήμψομαι,

pf. συνείληφα,

fem. part. συνειληφυια,

aor. 2 συνέλαβον,

aor. 1 pass. συνελήφθην ja Tisch. συνελήμφθην,

(συν, λαμβανω)

- 1) akt.

- a) ottaa, ottaa kiinni, vangita, τινά jkta Matth. 26:55. Mark. 14:48. Luuk. 22:54. Joh. 18:12. Apt 1:16. 12:3. 23:27;

saada, αγραν εχθύων Luuk. 5:9;

- b) tulla raskaaksi, kohtuiseksi, absol. Luuk. 1:24;

lisättynä εν γαστρί Luuk. 1:31;

siittää, kuv. himosta Jak. 1:15;

pass.

siitä, εν τη κοιλία Luuk. 2:21;

- 2) med.

- a) ottaa kiinni, viedä vangiksensa, τινά Apt 26:21;

- b) c. dat. pers., yhdessä jkn kanssa tarttua, ottaa, käydä käsiksi, auttaa, olla avuksi Luuk. 5:7. Fil 4:3.

συλλέγω,

fut. -ξω,

aor. 1 συνέλεξα,

(σύν, λέγω)

panna kokoon, koota, kerätä, nyhtää, τα ζιζάνια Matth. 13:28. 29. 30;

pass. Matth. 13:40;

koota, poimia, τι από c. gen. rei, jtakin jstakin Matth. 7:16;

τι εκ c. gen. loci, koota jtakin jstakin Matth. 13:41. Luuk. 6:44;

τι εις τι jstkin jhnkin Matth. 13:48.

συλλογίζομαι,

aor. 1 συνελογισάμην

(σύν, λογίζομαι)

- a) lukea, laskea kokoon;

- b) miettiä, tuumia, aprikoida, ajatella, προς εαυτούς itseksensδ Luuk. 20:5. *

συλλυπέω

(σύν, λυπέω)

- a) yhdessä surettaa;

- b) mielessään surra;

murehtia, olla suruissaan, murheissaan επί τινι Mark. 3:5.

συμβαίνω,

impf. συνέβαινον,

aor. συνέβην,

part. συμβάς,

pf. συμβέβηκα

(σύν, βαίνω astua)

- 1) astua jalat yhteen;

- 2) astua yhdessä, tulla yhteen;

- 3) tapahtua, sattua, συμβαίνει τί τινι tapahtuu jtakin jklle Mark. 10:32. Apt 20:19. 1.Kor 10:11;

tapahtua, käydä toteen Piet. 2:22;

το συμβεβηκός τινι mikδ jklle on tapahtunut Apt 3:10;

absol. τα συμβεβηκότα tapahtumat, tapaukset Luuk. 24:14

συνέβη acc. c. inf. kera, tapahtui, että Apt 21:35.

συμβάλλω,

impf. συνέβαλλον,

aor. 2 συνέβαλον,

aor. 2 med. συνεβαλόμην

(σύν, βάλλω)

- a) λόγους viskata, heittδä sanoja yhteen, keskustella;

ilman λόγους, puhua, keskustella, vδitellä, τινί jkn kanssa Apt 17:18;

προς αλλήλους neuvotella keskenδnsä Apt 4:15;

- b) miettiä, tuumia, aprikoida, ajatella, harkita, tutkia, tutkistella, εν τη καρδία Luuk. 2:19;

- c) intr. tulla yhteen, yhtyä jkn seuraan, tavata, kohdata, τινί Apt 20:14;

vihollisessa merkityksessä, mennä, lähteä vastaan, karata, hyökätä jkn kimppuun, τινί Luuk. 14:31;

med. omistansa jättää, antaa, antaa apua, auttaa, πολύ τινι Apt 18:27. Katso Liite Ι.

 

##515

συμβασιλεύω,

fut. -εύσω,

aor. 1 συνεβασίλευσα,

(σύν, βασιλεύω)

yhdessä olla kuninkaana, yhdessä hallita, τινί jkn kanssa, Messiaan valtakunnassa 1.Kor 4:8;

absol. Kristuksen kanssa 2.Tim 2:12.

συμβιβάζω,

aor. 1 συνεβίβασα,

aor. 1 pass. συνεβιβάσθην,

part. συμβιβασθείς,

(σύν, βιβαζω antaa astua)

- 1) antaa astua yhteen, yhdistää, liittää, panna kokoon l. yhteen, pass. ihmisruumiista, joka on eri osista kokoon liitetty Ef. 4:16. Kol 2:19;

yhdistää mielet, sovittaa, pass. Kol 2:2;

- 2) mielessä panna kokoon, verrata, vertaamisesta tehdä johtopäätöstä, päättää, ότι Apt 16:10;

- 3) taivuttaa, suostuttaa jhnkin mielipiteeseen; osoittaa, näyttää toteen, todistaa, ότι Apt 9:22;

c. acc. pers. opettaa jkta 1.Kor 2:16;

yhdessä vetää esiin, τινα Apt 19:33, jossa silminnähtävästi oikeampi lukuparsi on προεβίβασαν.

συμβουλεύω,

aor. 1 συνεβούλευσα,

aor. 1 med. συνεβουλευσάμην,

(σύν, βουλέυω)

- 1) olla neuvonantaja, antaa neuvoja, neuvoa, τινί jklle Joh 18:14;

inf. kera Ilm 3:18;

- 2) med.

pitää neuvottelua, neuvotella, Matth. 26:4. Joh 11:53;

inf. kera Apt 9:23.

συμβούλιον, ίον, τό,

(συμβούλος)

- 1) consilium, neuvo, λαμβάνειν pitδä neuvottelua, neuvotella Matth. 27:7. 28:12;

όπως katso οπως, II, 2, Matth. 12:14. 22:15;

κατά τινος jkta vastaan Matth. 12:14. 27:1;

sam. ποιειν Mark. 3:6. 15:1;

- 2) concilium, neuvoskunta, neuvosto, neuvosten l. neuvonantajien kokous, joka maaherroilla oli ja jonka jäsenten nimitys oli consiliarii, joilta hän kysyi neuvoa, ennenkuin antoi päätöksensä Apt 25:12.

σύμβουλος, ου, ο

(σύν, βουλή)

neuvonantaja Rm 11:84. *

Συμεών, ο, taipum.

(katso Σίμων)

Simeon,

- 1) Jakobin toinen poika, jonka äiti oli Lea Ilm 7:7;

- 2) Eräs Kristuksen esi-isistä Luuk. 3:30;

- 3) Eräs hurskas mies, joka tarun mukaan olisi ollut Gamalielin isä ja Hillelin poika ja joka piti Jesuksen sylissään Luuk. 2:25. 34;

- 4) Eräs Antiokian seurakunnan opettaja, jolla oli lisänimi Niger Apt 13:1;

- 5) Apostoli Pietari Apt 15:14. 2.Piet 1:1, katso Σίμων ja Πέτρος.

συμμαθητης, ου, ο,

(σύν, μαθητής)

oppilaskumppani, kumppani Joh 11:16. *

συμμαρτυρέω, sup. ω,

(σύν, μαρτυρέω)

todistaa yhdessä, todistaa jkn kanssa, συμμαρτυρούσης αυτων της συνειδήσεως kun heidδn omatuntonsakin todistaa Rom 2:15;

οτι Rom 9:1;

τω πνεύματι ημων meidδn henkemme kanssa Rom 8:16;

med. συμμαρτυρουμαι - lisδksi todistan, s.o. paitsi mitä tässä kirjassa jo olen puhunut Ilm 22:18, jossa toinen lukuparsi on μαρτυρω εγώ.

συμμερίζω,

(σύν, μερίζω)

jakaa yhdessä, jakaa jkn kanssa;

med. jakaa jkn kanssa niin, että siitä osansa saapi, saada osansa, τινί jnkin kanssa 1.Kor 9:13. *

συμμέτοχος, ον,

(σύν, μέτοχος)

jkn kanssa osallinen, τινός jstakin Ef 3:6. 5:7.

* συμμιμητής, ου, ο,

(συμμιμέομαι yhdessδ jkn kanssa matkia, σύν, μιμέομαι)

muiden kanssa matkija, tavoittaja, τινός jkn Fil 3:17. *

* συμμορφίζω,

(σύμμορφος)

tehdä samanmuotoiseksi, muodostaa samanlaiseksi;

pass. tulla, samanmuotoiseksi, samankaltaiseksi, τινί Fil 3:10. *

 

##516 Simmorfos 4832 - simpresviteros 4850

σύμμορφος, ον,

(σύν, μορφή)

samanmuotoinen, samankaltainen, τινός jnkin kaltainen Rom 8:29;

sam. τινί Fil 3:21

* συμμορφόω, sup ω

(σύμμορφός)

= συμμορφίζω Fil 3:10 Griesb.*

συμπαθέω, sup. ω,

aor. 1 συνεπάθησα,

(συνπαθής)

- a) kärsiä, kokea samaa kuin jku;

- b) tuntea myötätuntoisuutta, sääliä, τινί Hepr. 4:15. 10:34.

συμπαθής, ές,

(σύν, πάθος, πάσχω)

samaa kärsivä, kokeva, tunteva 1.Piet 3:8. *

συμπαραγίνομαι,

aor. 2 med. συμπαρεγενόμην,

(σύν, παραγίνομαι)

- a) yhdessä l. sen ohessa tulla, επί τι jhnkin Luuk. 23:48;

- b) tulla puolustajaksi, avuksi, τινί jklle (syytetylle) 2.Tim 4:16.

συμπαρακαλέω,

sup. ω,

aor. 1 pass. συμπαρεκλήθην,

(σύν, παρακαλέω)

- 1) yhdessä kutsua l. käskeä;

- 2) muiden kanssa lohduttaa, vahvistaa, virkistää, συμπαρακληθηναι εν υμιν ettδ minäkin virkistyisin teidän seurassanne Rom 1:12. *

συμπαραλαμβάνω,

aor. 2 συμπαρέλαβον,

(σύν, παραλαμβάνω)

- a) yhdessä ottaa;

- b) ottaa mukaansa, seuraansa, kumppaniksensa, τινά Apt 12:25. 15:37. 38. Gal. 2:1.

συμπαραμένω,

fut. -μενω,

(σύν, παραμένω)

yhdessä olla, pysyä, pysyä hengissä, elää, τινί jkn kanssa Fil 1:25. *

συμπάρειμι

(σύν, πάρειμι)

yhdessä olla läsnä l. saapuvilla, τινί jkn kanssa Apt 25:24. *

συμπάσχω

(σύν, πάσχω)

kärsiä yhdessä l. samalla Rom 8:17. 1.Kor 12:16.

συμπέμπω

aor. 1 συνέπεμψα,

(σύν, πέμπω)

lähettää mukaan, τινα μετά τινος jkta jkn kanssa 2.Kor 8:18;

sam. τινί jkn kanssa 2.Kor 8:22.

συμπεριλαμβάνω

aor. 2 part. συμπεριλαβών

(σύν, περί, λαμβάνω)

- 1) yhdessä ottaa, tarttua;

- 2) syleillä, τινά Apt 20:10*

συμπίνω,

aor. 2 συνέπιον

(σύν, πίνω)

juoda yhdessä, τινί jkn Apt 10:41. *

συμπίπτω

aor. 2 συνέπεσον,

(σύν, πίπτω)

kaatua, kukistua, romahtaa kokoon, huone Luuk. 6:49 Tisch., jossa toinen lukuparsi on επεσε. *

συμπληρόω,

sup. ω,

(σύν, πληρόω)

kokonaan täyttää, täyttää, συνεπληρουντο heidät täytettiin, s. o. peitettiin laineilla, purjehtivista, joiden venheen aallot täyttävät Luuk. 8:23

ajasta, pass. tulla täytetyksi, olla käsillä Luuk. 9:51. Apt 2:1.

katso ημέρα.

συμπνίγω,

impf. συνέπνιγον,

aor. 1 συνένιξα,

(σύν, πνίγω)

kuristaa, kiristää kokoon, tukahuttaa Matth. 13:22. Mark. 4:7. 19;

συμπνίγονται tukahutetaan, υπό τινος Luuk. 8:14;

ahdistaa, tunkea, τινά Luuk. 8:42.

συμπολίτης, ου, ο,

(σύν, πολίτης)

muiden kanssa samaa kansalaisoikeutta nautitseva, kansalainen, τινός Ef. 2:19. *

συμπορεύομαι,

impf. συνεπορευόμην,

(σύν, πορεύομαι)

- 1) yhdessä kulkea, mennä, matkustaa, τινί jkn kanssa l. seurassa Luuk. 7:11. 14:25. 24:15;

- 2) tulla kokoon, kokoontua, πρός τινα jkn tykφ Mark. 10:1.

συμπόσιον, ίου, τό,

(συμπίνω)

compotatio, yhdessä juonti, pidot, kemut, ateria;

plur. συμπόσια per meton. ruokailevien rivit, ruokakunnat,

hepr. mukaan, συμπόσια συμπόσια pro κατα συμπόσια ruokakunnittain Mark. 6:39, vert. πρασιά. *

* συμπρεσβύτερος, ου, ο,

(σύν, πρεσβύτερος) seurakunnan vanhimman kumppani l. virkaveli 1.Piet 5:1. *

συμφάγω, katso συνεσθίω.

 

##517

συμφέρω,

aor. 1 συνήνεγκα,

part. συνενέγκατες,

(σύν, φέρω)

- 1) kantaa, viedä, tuoda kokoon, τας βίβλους Apt 19:19;

- 2) kantaa yhdessä, kantaa muiden kanssa, tuoda apua, auttaa, olla avuksi, hyödyttää, olla hyödyksi, olla hyödyllinen, τινί jklle 1.Kor 6:12. 10:23. 2.Kor 8:10;

συμφέρει, on hyφdyllistä, hyödyksi, terveellistä, edullista, hyvää, tarpeellista, inf. kera Matth. 19:10. 2.Kor 12:1;

acc. c. inf. kera Joh 18:14;

τινι ινα jkn l. jklle on hyφdyllistä, että Matth. 5:29. 30. 18:6. Joh 11:50. 16:7;

το συμφέρον mikδ on hyvää, hyödyllistä 1.Kor 12:7;

sam. plur. Apt 20;20;

επι το συμφέρον parhaaksemme Hepr. 12:10;

τινός jkn parasta, hyφty, etu 1.Kor 7:35. 10:33, joissa paikoissa toinen lukuparsi on σύμφορον.

σύμφημι

(σύν, φυμί)

sanoa yhdessä, sanoa samaa;

myöntää, tehdä tunnustusta, suostua, το νόμω, οτι καλός, suostun lakiin, s. o. siihen lain lausuntoon itsestδnsä, että se on hyvä, myönnän lain hyväksi Rom 7:16. *

σύμφορος, ον,

(συμφέρω)

yhteen kantava;

sopiva, hyödyllinen, edullinen;

neutr. τινός jkn parasta, hyφty, etu 1.Kor 7:35. 10:38, joissa paikoissa toinen lukuparsi on συμφέρον.

* συμφυλέτης, ου, ο,

(σύν, φυλή)

samaa sukua l. kansaa oleva, kansalainen 1.Thess 2:14. *

σύμφυτος, ον,

(συμφύω)

yhdessä kasvanut,

- 1) synnynnäinen, myötäsyntynyt;

- 2) yhteen kasvanut, yhdeksi kasvanut, ει σύμφυτοι γεγόναμεν τω ομοιώματι του θανάτου αυτου, αλλα και

(scil. τω ομοιώματι) της αναστάσεως εσόμεθα jos olemme niiksi tulleet, jotka ovat yhdeksi kasvaneet Hänen kuolemansa muotoisuuden kanssa, niin olemme myöskin yhdeksi kasvavat ylösnousemuksen muotoisuuden kanssa Rom 6:5. *

συμφύω,

aor. 2 pass. συνεφύην,

(σύν, φύω)

kasvattaa yhdessä;

pass. kasvaa, nousta, versoa yhdessä l. samalla Luuk. 8:7. *

συμφωνέω,

sup. ω,

fut. -ήσω,

aor. 1 συνεφώνησα,

aor. 1 pass. συνεφωνήθην,

(σύν, φωνέω)

ääntää, soida yhdessä, laulusta ja soittokoneista;

UT:ssa kuv. ääntää, soida yhdessä,

- a) myöntää, suostua, olla samaa mieltä, sopia, περί τινος jstakin Matth. 18:19;

τινί jkn kanssa olla yhtδpitäväinen Apt 15:15;

sopia, soveltua, τινί jhnkin Luuk. 5:36;

pass. συνφωνειταί τισι jkuiden nδkyy hyväksi, jkut sopivat keskenänsä, suostuvat, päättävät, inf. kera Apt 5:9;

- b) sopia, tehdä sopimusta, μετά τινος εκ τινος jkn kanssa jstakin Matth. 20:2;

sam. c. dat. pers, et gen. pretii Matth. 20:13.

* συμφώνησις, εως, η,

(συμφωνέω)

yhteen sointuminen, yhdyntä, yksimielisyys, yksineuvoisuus, προς τινα jkn kanssa 2.Kor 6:15. *

συμφωνία, ας, η,

(σύν, φωνή)

eri äänien tahi soittokoneiden yhteen sointuminen, soitto, laulu, musiikki Luuk. 15:25. *

σύμφωνος, ον,

(σύν, φωνή)

yhteen sointuva; yksimielinen, yhteen sopiva, yhteen käyvä, εκ συμφώνου keskinδisestä l. kummanpuolisesta sopimuksesta 1.Kor 7:5. *

συμψηφίζω,

aor. 1 συνεψήφισα,

(σύν, ψηφίζω)

lukea, laskea kokoon, τας τιμάς Apt 19:19. *

* σύμψυχος, ον,

(σύν, ψυχή)

yksimielinen, samanmielinen Fil 2:2. *

##518

σύν,

praep. dat kera,

(ξύν, κύν, c o n, sukua on ξυνός, κοινός)

ilmoittaa yhteyttä, seuraa ja on erilainen μετά sanasta siten, ettδ σύν osoittaa lδhempää yhteyttä, μετά etδisempää, joka erilaisuus UT:n kielessä useammin on sikseen jätetty kuin huomioon otettu, cum, kanssa, seurassa, -ineen,

I)

- 1) lauselmissa, joissa aktivisen verbin subjekti sanotaan olevan tahi toimivan σύν τινι jkn kanssa,

- a) seurasta,

ειμι σίν τινι olla jkn kanssa l. seurassa, seurata jkta Luuk. 7:12. 8:38. 22:56. Apt 27:2;

olla, oleskella jkn kanssa l. seurassa Luuk. 24:44. Apt 4:13. 18:7. Fil 1:23. Kol 2:5. 2.Piet 1:18;

οι σύν τινι οντες jotka ovat jkn kanssa, jkn seuralaiset Mark. 2:26. Apt 22:9;

οι σύν τινι ym scil. οντες jkn seuralaiset, jkn kumppanit Luuk. 5:9. 9:32. 24:24. 33;

nom. lisättynä,

οι σύν εμοι πάντες αδελφοί kaikki minun kanssani olevat veljet Rom. 16:14. Gal 1:2;

jkn virkakumppanit, virkaveljet Apt 5:17. 21;

οι συν αυτοω τεχνιται hδnen ammattikumppaninsa Apt 19:38;

ειμι σύν τινι olla jkn kanssa l. puolella, pitδä jkn puolta Apt 14:4;

auttaa jkta, η χάρις του θεου η συν εμοι Jumalan armo, joka on minun kanssani, s. o. joka minua auttaa, voimassa pitδä 1.Kor 15:10;

σύν τινι yhdistettynδ seisomista, istumista, olemista, käymistä ilmoittavien verbien kera Luuk. 20:1. 22:56. 24:29. Apt 2:14. 4:14. 8:31. y. m.;

γίνεσθαι yhtyä jkhn Luuk. 2:13;

παραγίνεσθαι tulla jkn kanssa Apt 24:24;

sam. Luuk. 7:6. Joh. 21:3. Apt 5:26. 10:20. 2.Kor 9:4. y.m.;

sam. muiden verbien kera Apt 5:l. 14:13. 20:36. 21:5. Fil 2:22. Jak. 1:11;

ζην 1.Thess 5:10;

αποθνήσκειν Matth. 26:35. Rom. 6:8;

πειστεύειν Apt 18:8;

- 2) lauselmissa, joissa jkn sanotaan σύν τινι jkn kanssa kokevan jtakin vaikutusta tahi olevan yhdistettynδ jkhn, jota verbin teko kohtaa, τινι σύν τινι, αποστόλοις συν ολη τη εκκλησία nδkyi hyväksi apostoleille ynnä koko seurakunnalle, jossa paikassa, jos olisi ollut και ολη εκκλησία, olisi annettu sama arvo apostoleille ja seurakunnalle mutta tδllä järjestelmällä tahdotaan antaa etusija apostoleille Apt 15:22;

sam. Apt 23:15. 1.Kor 1:2. 2.Kor 1:1. Fil 1:1;

σύν τινι τινά tahi τί Mark 15:27. 1.Kor 10:13;

συν αυτω Hδnen kanssansa, s. o. kun on antanut Hänet meille Rom 8:32;

τινα tahi τι σύν τινι Matth. 25:27. Mark. 8:34. 2.Kor 1:21. Kol 2:13. 4:9;

τι σύν τινι jtakin jnkin kanssa Gal 5:24. Kol 3:9;

τις tahi τι σύν τινι passivisten verbien jälkeen Matth. 27:38. Mark. 9:4. Luuk. 23:32. 1.Kor 11:32. Gal 3:9. Kol 3:3. 4. 1.Thess 4:17;

- 3) välistä pro καί, εγένετ ορμη Ιουδαίων συν τοις αρχουσιν αυτων pro και των αρχόντων αυτων Apt 14:5;

sam. Luuk. 23:11. Apt 3:4. 10:2. 23:15. Ef 3:18;

- 4) siitä, joka jklla on mukanansa, jota hän kantaa tahi jolla hän on varustettu,

συν τη χάριτι ταύτη viemδän mukaansa tätä lahjaa 2.Kor 8:19;

συν τη δινάμει του κυρίου υμων Ιησου Χριστου meidδn Herramme Jesuksen Kristuksen voimalla varastettu, toisten mukaan, koska UT:ssa se, jolla jku on varustettu, ilmoitetaan εν sanalla: meidδn Herran Jesuksen Kristuksen voiman kanssa, mikä voima personana ajatellaan kokouksessa läsnä olevaksi 1.Kor 5:4;

- 5) συν Χριστω ζην elδä Kristuksen kanssa, s. o. olla sisällisessä yhteydessä Kristuksen kanssa 2.Kor 13:4;

- 6) yhteydestä, joka jllakin asialla l. tapahtumalla on toisen asian kanssa, συν πασι τουτοις nδiden kaikkien ohessa l. lisäksi, paitsi näitä kaikkia Luuk. 24:21;

- 7) αμα σύν 1.Thess 4:17. 5:10, katso αμα, 1;

II) Yhdistyksissä ilmoittaa σύν:

- 1) yhteyttä, yhdenlaisuutta, seuraa;

- 2) yhteen l. kokoon tapahtuvaa liikuntaa l. toimintaa:

- 3) kaikinpuolisuutta;

- 4) itsekseen, s. o. mielessä olevaisuutta tahi mielessä tapahtuvaa toimintaa. Katso Liite I,

 

##519

συνάγω,

fut. -άξω,

aor. 2 συνήγαγον,

pf. pass. συνηγμαι,

part. συνηγμένος

aor. 1 pass. συνήχθην,

fut. 1 pass. συναχθήσομαι,

(σύν, αγω)

- a) ajaa, viedä, tuoda, kuljettaa, kantaa kokoon l. yhteen, koota, kokoilla, kerätä, keräillä, c. acc. rei Luuk. 15:13. Joh 6:12. 13. 15:6;

οθεν Matth. 25:24. 26;

εις τι jhnkin Matth. 3:12. 6:26. 13:30. Luuk. 3:17;

που Luuk. 12:17;

εκει Luuk. 12:18;

καρπόν εις την ζωην αιώνιον koota hedelmδä ijankaikkiseen elämään Joh 4:36;

μετά τινος jkn kanssa Matth. 12:30. Luuk. 11:23;

koota, verkko kaloja Matth. 13:47;

koota, s. o. yhdistää, εις εν Joh. 11:52;

kutsumuksella koota, kutsua kokoon, τινάς Matth. 2:4. 22:10;

συνέδριον Joh 11:47;

την εκκλησίαν Apt 14:27;

το πληθος Apt 15:30;

τινας εις c. acc. loci Ilm 16:16;

επί τινα jkn tykφ Matth. 27:27;

pass. tulla kootuksi, tulla kokoon, kokoontua, keräytyä, absol. Matth. 22:41. 27:17. Mark. 2:2. Luuk. 22:66. Apt 13:44. 15:6. 20:7. 1.Kor 6:4. Ilm 19:19;

εις c. acc. loci Matth. 26:3. Apt 4:5;

επί τινα jkn tykφ Mark. 5:21, jkta vastaan Apt 4:27;

προς τινα jkn tykφ Matth. 13:2. 27:62. Mark. 4:1. 6:30. 7:1;

εν c. dat. loci Apt 4:31. 11:26;

μετά τινος jkn kanssa Matth. 28:12;

c. adv. loci, ου Matth. 18:20. Apt 20:8;

οπου Matth. 26:57. Joh. 20:19;

εκει Matth. 24:28. Luuk. 17:37. Joh. 18:2;

- b) viedä mukaansa, kotiinsa, ottaa luoksensa, vieraaksensa, huoneesensa Matth. 25:35. 38. 43.

συναγωγή, ης, η,

(συνάγω)

Kreikkalaisissa, kokoominen, kerääminen, viljan, hedelmien y. m.;

ihmisten kokoontuminen, kokous;

- UT:ssa,

- 1) kokous, seurakunta, του σατανα jota saatana hallitsee Ilm 2:9. 3:9;

- 2) synagoga,

- a) kokous, seurakuntakokous, Juutalaisten kokous, johon kokoonnuttiin rukoilemaan sekä kuulemaan Raamatun lukemista ja selitystä, jommoisia kokouksia pidettiin joka sabbati- ja juhlapäivänä, myöhempinä aikoina myöskin joka viikon toisena ja viidentenä päivänä Luuk. 12:11. Apt 9:2. 13:43. 26:11;

tämä nimi siirtyi kristittyjen seurakuntakokouksille Jak. 2:2;

- b) synagoga, s. o. huone, johon Juutalaiset kokoontuivat pitämään jumalanpalvelustansa. Nämät paikat, hepr. תסנכה תיב, kokoushuone, perustettiin aikaisin, vert. Apt 15:21, luultavasti Babelin vankeuden aikana, jolloin uskonnollisten kokousten tarve tuli Juutalaisille tuntuvaksi, ja perustettiin palauksen jälkeen Babelista Palestinassakin, jossa ne Makkabealaisten aikana tulivat aivan yleisiksi. Jesuksen ja apostolien aikana oli vähintäkin yksi synagoga joka kaupungissa, isommissa kaupungeissa useampia, ja Jerusalemissa kerrotaan niitä olleen 460 tahi 480. Palestiinan ulkopuolellakin oli niitä Syrian, Vähän Aasian ja Kreikan kaupungeissa, joissa asui Juutalaisia, vert. Apt 9:2. Tavallisesti olivat ne kukkuloilla, alassa, kaupunkien ulkopuolella ja jonkun virran rannalla, koska Juutalaisten oli tapana ennen rukousta pestä itseänsä, mutta myöhempinä

 

##520

aikoina rakennettiin niitä kaupunkien sisässä. Niissä pidetyssä jumalanpalveluksessa luettiin Lakia, s. o. Moseksen viisi kirjaa, Profeettoja y.m. Raamatun kirjoja, joita joku tav. pappi tahi vanhin julki luki, käänsi Syrokaldean kielelle ja selitti. Sen jälkeen puhui joku läsnä oleva kansalle, jossa puheessa hän sovitti äsken luettua kuulijaansa uskonnollisiin tarpoisin. Vihdoinkin luettiin siunaus, johon seurakunta vastasi amen, ja kokous hajosi Apt 13:43.

Synagogan virkamiehiä oli:

- 1) Synagogan esimies, αρχων της συναγωγης, joka johti jumalanpalvelusta ja siinδ valvoi järjestystä Luuk. 8:41. 49. 18:14. y.m.;

- 2) Vanhimmat, πρεσβύτεροι, myφs αρχισυναγωγός, jotka muodostivat jonkunmoisen neuvoskunnan, jonka puheenjohtaja synagogan esimies oli, ja jotka auttoivat esimiestä hänen virantoimituksissaan Mark 5:22. Apt 13:15;

- 3) Rukoilija, jolla oli toimenansa seurakunnan kokouksissa lausua rukoukset ja joka samalla oli synagogan sihteeri ja käytännöllisten asiain hoitaja;

- 4) Palvelija, υπερέτης, joka toi esiin luettavat Raamatun kirjat, siivosi ja puhtaana piti synagogan, sekδ avasi ja sulki sen ovet Luuk. 4:20;

- 5) Almujen kokoojat.

Synagogissa oli erityisiä kunniapaikkoja, πρωτοκαθεδριαι, kirjanoppineita varten Matth. 23:6. vert. Jak. 2:3, vielä βημα, se korotettu paikka, jossa lukija seisoi, erityisiδ paikkoja miehiä, naisia

ynnä proselyytoja varten Matth. 4:23. Mark 1:21. Luuk. 4:15. Joh 6:59. Apt 6:9. y. m.

Synagogassa pantiin myös muutamia rangaistuksia, esim. ruoskitseminen täytäntöön Matth. 10:17. Mark. 13:9. Luuk. 12:11. Apt 9:2. y. m.

συναγωνίζομαι,

aor. 1 inf. med. συναγωνίσασθαι,

(συν, αγωνίζομαι)

taistella l. kilvoitella yhdessä jnkn kanssa, taistelussa l. taistelemalla auttaa jkta, τινι εν ταις προσευχαις rukouksissanne Rom. 15:30.

συναθλέω,

sup. ω,

aor. 1 συνήθλησα,

(σύν, αθλέω)

yhdessä jkn kilvoitella l. taistella, τινι εν τινι jnkin kanssa jssakin Fil 4:3;

τη πίστει dat. comm. uskon puolesta Fil 1:27.

συναθροίζω,

aor. 1 συνήθροισα,

part. συναθροίσας,

pf. part. pass. συνηθροισμένος,

(σύν, αθροίζω)

yhdessä muiden kanssa koota, koota, kutsua kokoon, τινάς Apt 19:25;

pass. tulla kokoon, kokoontua Luuk. 24:33. Apt 12:12.

συναίρω,

aor. 1 inf. συναραι,

(σύν, αιρω)

- 1) yhdessä muiden kanssa nostaa;

- 2) λόγον tehdδ suoritusta, suorittaa laskuja l. asioita, selittää 1. tehdä selväksi asioita, laskea lukua Matth. 18:24;

μετά τινος jnkin kanssa Matth. 18:23. 25:19.

συναιχμάλωτος, ου, ο,

(σύν, αιχμάλωτος )

vankikumppani, vankeuskumppani Rom 16:7. Kol 4:10. Fil 23

συνακολουθέω,

sup. ω,

impf. συνηκολούθουν,

aor. 1 συνηκολούθησα

(σύν, ακολουθέω)

yhdessä muiden kanssa seurata l. saattaa, seurata, tulla mukaan, τινί Mark 5:37. Luuk 23:49.

συναλίζω,

(σύν, αλίζω koota, αλις koossa)

koota, kokoilla; pass. kokoontua, tulla kokoon, tulla yhteen,

αυτοις heidδn kanssansa Apt 1:4. *

συναλλάσσω,

(σύν, αλλάσσω)

muuttaa jtakin niin, että se tulee yhteen jnkin kanssa, joka sille on vastakkaista, yhdistää, sovittaa, συνήλλασσεν αυτους εις ειρήνην koetti (impf. ilmoittaa koetusta) saattaa heitä rauhaan, koetti sovittaa heitä Apt 7:26 Tisch., jossa toinen lukuparsi on συνήλασεν. *

 

##521

συναναβαίνω,

aor. 2 συνανέβην,

(σύν, άναβαίνω)

yhdessä kulkea, mennä, lähteä, matkustaa ylöspäin, ylempänä olevaan paikkaan, esim. Jerusalemiin, σύν τινι jkn kanssa, εις c. acc. loci Mark. 15:41. Apt 13:31.

* συνανάκειμαι,

impf. 3 p. plur. συνανέκειντο,

(σύν, ανάκειμαι)

yhdessä olla pitkällänsä, ruoalla, aterialla, τινί jkn kanssa Matth. 9:10. Mark. 2:15. Luuk. 14:10;

οι συνανακείμενοι yhdessδ aterioitsevat, pöytävieraat, vieraat Matth. 34:9. Mark. 6:22. 26. Luuk. 7:49. 14:15.

συναναμίγνυμι,

(σύν, αναμίγνυμι sekoittaa)

sekoittaa yhteen;

pass. sekaantua, antautua, ryhtyä, ruveta jkn seuraan, pitää seuraa l. seurustella jkn kanssa, τινί 1.Kor 5:9. 11. 2.Thess 3:14.

συναναπαύομαι,

aor. 1 συνανεπαυσάμην,

konj. συναναπαύσωμαι

(σύν, αναπαύω)

yhdessä levätä; yhdessä virkistää, virvoittaa itsensä, τινι jkn kanssa, seurassa Rom 15:32. *

συναντάω, sup. ω, fut. -ήσω,

aor. 1 συνήντησα,

(σύν, αντάω kohdata, αντί)

tulla vastaan, kohdata, tavata,

τινί jkta Luuk. 9:37. 22:10. Apt 10:25. Hepr. 7:1.10, tapauksista, sattua, tapahtua, tulla osaksi,

τινί jklle Apt 20:22.

συνάντησις, εως, η,

(συναντάω)

yhteen tuleminen, kohtaaminen, εις συνάντησίν jkta vastaan, jkta kohtaamaan Matth. 8:34. *

συναντιλαμβάνομαι,

aor. 2 συναντελαβόμην,

(σύν, αντιλαμβάνω)

yhdessä jkn kanssa ryhtyä, ruveta, käydä käsiksi jhnkin;

olla avullinen, olla l. tulla avuksi, auttaa, τινί Luuk. 10:40. Rom 8:26.

συναπάγω,

aor. 1 pass. συναπήχθην,

(σύν, απάγω)

yhdessä l. samalla viedä, johdattaa pois;

pass. yhdessä jnkin kanssa tulla viedyksi, johdatetuksi, saatetuksi, temmatuksi, τινί jnkin vaikutuksesta, jllakin, jnkin kautta tulla siihen viedyksi Gal 2:13. 2.Piet 3:17;

τοις ταπεινοις olla alhaisten puoleen vedettδvä, vastak. τα υψηλα φρονειν Rom 12:16.

συναποθνήσκω,

aor. 2 συναπέθανον,

(σύν, απόθνήσκω)

yhdessä kuolla,

τινί jkn kanssa Mark. 14:31;

scil. υμας εμοί 2.Kor 7:3;

scil. τω Χριστω 2.Tim 2:11.

συναπόλλυμι,

aor. 2 med. συναπωλόμην,

(σύν, απόλλυμι)

yhdessä turmella, hukuttaa;

med. yhdessä hukkua, τινί jkn kanssa Hepr. 11:31. *

συναποστέλλω,

aor. 1 συναπέστειλα,

(σύν, αποστέλλω)

lähettää yhdessä;

lähettää mukaan, lähettää jkn kanssa 2.Kor 12:18. *

* συναρμολογέω,

sup. ω,

(σύν, αρμολόγος liittδvä, yhdistävä, αρμός liitos, ΑΡΩ liittδä, λέγω)

yhdistää, liittää yhteen, pass. Ef 2:21. 4:16.

συναρπάζω,

aor. 1 σύνήρπασα,

plqpf. συνηρπάκειν,

aor. 1 pass. συνηρπάσθην,

(σύν, αρπάζω)

yhdessä väkivallalla ottaa kiinni, τινά Apt 6:12. 19:29;

temmaista, τινά Luuk. 8:29;

pass. tulla temmatuksi mukaan, joutua aaltojen valtaan l. ajettavaksi, laivasta Apt 27:15.

συναυλίζομαι,

(σύν, αυλίζομαι)

yhdessä asua, olla, oleskella, seurustella, τινί jkn kanssa Apt 1; 4, jossa toinen lukuparsi on συναλιζόμενος. *

συναυξάνω,

(σύν, αυξάνω)

yhdessä lisätä, kasvattaa, edistää;

pass. kasvaa yhdessä Matth. 13:30. *

συνβ, katso συμβ

σύνδεσμος, ου, ο,

(συνδέω)

liitos, jolla ruumiin osat toisiinsa yhdistetään Kol 2:19;

side, της ειρήνης rauhan side Ef. 4:3;

ητις εστι σύνδεσμος της τελεότητος joka on tδydellisyyden side, rakkaudesta, jossa kaikki hyvät avut ovat niin yhdistetyt, että täydellisyys on olemassa Kol 3:14;

εις σύνδεσμον αδικίας ορω σε οντα nδen sinun olevan vääryyden kahleessa, katso ειμί, V, 2, a, Apt 8:23.

 

##522

συνδέω,

pf. pass. συνδέδεμαι,

(σύν, δέω sitoa)

- 1) koota, sitoa yhteen;

- 2) ylt'ympäriltä l. joka haaralta sitoa;

- 3) sitoa l. kahlehtia jkta samalla kuin toista, pass. οι συνδεδεμένοι jotka myφskin sidotuita l. kahleissa olette Hepr. 13:3. *

συνδοξάνω,

aor. 1 pass. συνεδοξάσθην,

(σύν, δοξάζω)

- 1) yhdessä hyväksyä;

- 2) yhdessä kirkastaa, scil. τω Χριστω Kristuksen kanssa, pass. Rom 8:17. *

σύνδουλος, ου, ο,

(σύν, δουλος)

orjakumppani; palveluskumppani, palvelusveli, joka yhdessä toisen kanssa palvelee samaa herraa,

- a) vars. Matth. 18:28. 29. 31. 33. 24:49;

- b) Kristuksen palvelijoista, jotka evankeliumin julistamisessa ovat kumppaneja, palvelusveli, virkaveli, virkakumppani Kol 1:7. 4:7;

- c) joka toisten kanssa tunnustaa saman Herran Jesuksen ja Hänen käskyjänsä tottelee Ilm 6:11;

- d) joka muiden kanssa on saman Jumalan vallan alaisena Messiaan valtakunnassa, enkeleistä ihmisten palvelusveljinä Ilm 19:10. 22:9.

συνδρομή, ης, η,

(συντρέχω)

yhteenjuoksu, kokoon juokseminen, του λαου Apt 21:30. *

συνεγείρω,

aor. 1 συνήγειρα,

aor. 1 pass. συνηγέρθην,

(σύν, εγείρω)

yhdessä herättää, nostattaa, pass. yhdessä nousta;

UT:ssa, yhdessä herättää siveellisestä kuolemasta uuteen, Kristukselle pyhitettyyn ja autuaalliseen elämään, ημας τω Χριστω meidδt Kristuksen kanssa Ef. 2:6;

sam. pass. Kol 3:1;

εν Χριστω Kol 2:12

συνέδριον, ίου, τό,

(σύν, εδρα istuin)

yhteisistunto; Kreikkalaisissa, istunto l. kokous, johon hallitusmiehet, tuomarit, lähettiläät y. m. kokoontuvat neuvottelemaan, tuomitsemaan ja yhteisistä asioista päättämään;

UT:ssa

- 1) istunto, kokous, neuvottelu,

συνήγαγον συνέδριον kutsuivat kokouksen kokoon Joh 11:47;

- 2) Jerusalemin suuri neuvoskunta l. neuvosto, talm. ןירדהנס, Synedrium magnum, johon kuului 71 jäsentä ylimmäisiä pappeja, vanhimpia ja kirjanoppineita ja joka Juutalaisissa Babelin vankeuden jälkeen oli korkein hengellinen ja maallinen tuomioistuin. Sen puheenjohtaja, jonka nimitys oli ןיד בית בא (sanasta אשו korottaa) korotettu, korkea, ensimmäinen, myös הבישיה ראש, caput synedrii, säännön mukaan ylimmäinen pappi; varapuheenjohtajan nimitys oli ןיד תיב בא, pater domus judicii. Neuvoskunnan istuntohuone oli temppelivuorella pakanain ja Juutalaisen kansan esikartanoiden välillä, mutta neuvoskunta saattoi muuannekin kokoontua, esim. ylimmäisen papin palatsiin. Sen alkuperän johtivat Juutalaiset 4.Mos 11:16. 17 mainitusta vanhemmistosta. Neuvoskunnan langettama kuolemantuomio oli, ollakseen lainvoimainen, Romalaisen maaherran vahvistettava Matth. 5:22. Mark. 14:55. Luuk. 22:66. Apt 5:21. 27. y. m.; neuvoskunnan istuntohuone l. kokoussali Apt 4:15;

- 3) tuomioistuin, oikeus, = κρίσις, katso κρίσις, 4, Matth. 10:17. Mark. 13:9.

 

##523

συνείδησις, εως, η

(συνειδον)

conscientia, yhdessä tietäminen, yhdystietämys,

- a) tunto, c. gen. obj. των αμαρτιων syntien tunto, tunto synneistδ Hepr. 10:2;

- b) omatunto, se ihmisen henkinen kyky, jolla hän yhdessä Jumalan kanssa tietää, mikä on oikeata, mikä on väärää, c. gen. subj. η συνείδησίς τινος jkn omatunto Rom 2:15. 9:1. 1.Kor 8:7. 10. 12. 10:29. 2.Kor 1:12. 4:2. 5:11. Hepr. 9:14;

η ιδία συνειδησις 1.Tim 4:2;

αλλη συνείδηισις = αλλου τινος συνείδησις toisen omatunto 1.Kor 10:29;

δια την συνείδησιν omantunnon tδhden, s. o. sentähden, että omatunto sitä vaatii Rom 18:5;

sam. ett'ei toisen omaatuntoa loukattaisi 1.Kor 10:28;

μηδεν ανακρίνειν δια την συνείδησιν mitδän huolimatta omastatunnosta, omantunnon tähden 1.Kor 10:25. 27;

δια συνείδησιν θεου omantunnon tδhden Jumalaa kohtaan, s. o. Jumalasta ja Hänen pyhästä tahdostansa todistavan omantunnon tähden 1.Piet 2:19;

η συνείδησις του ειδώλου epδjumalan hallussa oleva omatunto, s. o. omatunto, joka luulee epäjumalan olemassaolon ja vallan todelliseksi ja jota tämä luulo hallitsee 1.Kor 8:7;

τελειωσαί τινα κατά την συνείδησιν tehdδ jkta täydelliseksi hänen omantuntonsa puolesta Hepr. 9:9

ελέγχεσθαι υπο της συνειδήσεως, katso ελέγχω, 2, Joh 8:9;

omatunto sanotaan μαρτυρειν todistavan Rom 9:1, συμμαρτυρειν Rom 9:15;

το μαρτύριον της συνειδήσεως omantunnon todistus 2.Kor 1:12;

ασθενής heikko omatunto, joka ei tarkkaan kykene erottamaan, mikδ kristityn on luvallista, mikä luvatonta 1.Kor 8:7, vert. v. 10;

αγαθή hyvδ, s. o. Jumalan kanssa sovitettu 1.Piet 3:21, rikoksia tietämätön Apt 23:1. 1.Tim 1:5;

εχειν συείδησιν αγαθήν 1.Tim 1:19. 1.Piet 3:16;

sam. καλήν Hepr. 13:18;

καθαρά puhdas, rikoksia tietδmätön 1.Tim 3:9. 2.Tim 1:3;

απρόσκοπος Apt 24:16;

πονηρά paha, joka tietδä tehneensä rikoksia Hepr. 10:22;

καθαρίζεται puhdistetaan Hepr. 9:14;

μολύνεται 1.Kor 8:7;

μιαίνεται Tit 1:15,

συνειδον,

(aor. 2 käyttäm. συνείδω tietδä yhdessä, σύν, είδω)

part. συνιδών,

pf. σύνοιδα,

part. fem. gen. συνειδυίης Tisch.,

- I) aor. 2,

- 1) yhdessä muiden kanssa olla nähneenä;

- 2) mielessään olla nähneenä, s. o. olla ymmärtäneenä, huomanneena, havainneena, συνιδών havaittuansa. Apt 12:12. 14:6;

- ΙΙ) pf.,

- 1) toisen kanssa tietää, συνειδυίας γυναικός vaimonsa tiedolla l. tieten Apt 5:2;

- 2) mielessään, tunnossaan tietää, ουδεν εμαυτω σύνοιδα en tiedδ mitään tunnossani 1.Kor 4:4.

σύνειμι,

impf. 3 p. plur. συνησαν,

(σύν, ειμί)

olla yhdessä, τινί jkn kanssa Luuk. 9:18. Apt 22:11.

σύνειμι

part. συνίων,

(σύν, ειμί)

tulla kokoon, kokoontua Luuk. 8:4, *

συνεισέρχομαι,

aor. 2 συνεισηλθον,

(σύν, εισέρχομαι)

yhdessä mennä l. astua sisään, τινι εις c. acc. loci jkn kanssa jhnkin Joh. 6:22. 18:15.

συνέκδημος, ου, ο, η,

(σύν, εκδημος kansastansa poissa oleva, εκ, δημος)

ulkomailla toisen kanssa oleva l. matkustava, matkakumppani Apt 19:29. 2.Kor 8:19.

* συνεκλεκτός, ή, όν,

(σύν, εκλεκτός)

muiden kanssa valittu, η εκλεκτός scil. εκκλησία 1.Piet 5:13. *

συνελαύνω,

aor. 1 συνήλασα,

(σύν, ελαύνω)

ajaa yhteen;

saattaa τινα εις ειρήνην Apt 7:26, jossa toinen lukuparsi on συνήλλασσεν *

συνεπιμαρτυρέω,

sup. ω,

(σύν, επιμαρτυρέω)

yhdessä todistaa, lisäksi todistaa Hepr. 2:4. *

 

##524

συνεπιτίθημι,

aor. 2 med. συνεπεθέμην,

(σύν, επιτίθημι)

yhdessä asettaa, panna, laskea jtakin jkn päälle;

med. yhdessä hyökätä, rynnätä, karata, ahdistaa Apt 24:9. *

συνέπομαι,

impf. συνειπόμην,

(σύν, επομαι seurata)

yhdessä seurata, seurata, saattaa, τινά Apt 20:4. *

συνεργέω,

sup. ω,

(συνεργός)

yhdessä tehdä työtä, olla työkumppani, olla palvelusveli 1.Kor 16:16. 2.Kor 6:1;

tehdä työtä, vaikuttaa mukana l. yhdessä, auttaa Mark. 16:20;

τοις εργοις olla vaikuttavainen tφiden kanssa Jak. 2:22;

τινί εις τι jkn puolesta vaikuttaa jksikin Rom 8:28.

συνεργός, όν,

(σύν, ΕΡΓΩ)

yhdessä työtä tekevä, yhdessä vaikuttava;

UT:ssa, työkumppani, työtoveri, apulainen, palvelusveli, palvelijaveli, auttaja, c. gen. pers., joka yksissä neuvoin jkn kanssa tekee työtä Kristuksen valtakunnan edistämiseksi Rom 16:3. 9. 21. Fil 2:25. 4:3. Filem. 1. 24;

θεου 1.Thess 3:2;

plur. 1.Kor 3:9;

c. gen. rei, της χαρας υμων teidδn ilonne palvelijaveljet, s. o. meidän tehtävänämme on auttaa teitä iloitsemaan 2.Kor 1:24;

εις υμας teitδ kohtaan, s. o. evankeliumin edistämiseksi teidän seassanne 2.Kor 8:23;

εις την βασιλείαν του θεου Jumalan valtakunnan edistδmiseksi Kol 4:11;

τη αληθεία totuuden hyvδksi l. palveluksessa 3.Joh 8.

συνέρχομαι,

impf. συνηρχόμην,

aor. 2 συνηλθον, 3 p. plur. σιυνηλθαν,

pf. συνελήλυθα,

part. συνεληλυθώς,

plqpf. 3 p. plur. συνεληλύθεισαν,

(σύν, ερχομαι)

- 1) tulla yhteen,

- a) tulla kokoon, kokoontua, absol. Mark. 3:20. Luuk. 5:15. Apt 1:6. 2:6. 10:27. 16:13. 19:32. 21:22. 28:17;

εις c. acc. loci Apt 5:16;

πρός τινα jkn tykφ Mark. 6:33;

επι το αυτό yhteen 1.Kor 11:20. 14:23;

c. dat. pers. jkn kanssa, s. o. jkn tykö Mark. 14:53. Joh 11:33;

c. adv. loci, Apt 25:17;

οπου Joh. 18:20;

εις το φαγειν syφmistä varten 1.Kor 11:33;

εις τι jksikin (seuraukseksi) 1.Kor 11:17. 34;

εν εκκλησία seurakunnassa, s. o. seurakuntana, toisten mukaan, seurakunnan kokouksessa 1.Kor 11:18;

- b) tulla yhteen, aviopuolisoista Matth. 1:18;

sam. lisättynä επι το αυτό 1.Kor 7:5;

- 2) yhdessä tulla, lähteä, matkustaa, seurata, τινί jkn kanssa, jkta Luuk. 23:55. Apt 1:21. 9:39. 10:23. 45. 11:12. 21:16;

εις το εργον Apt 15:38. Katso Liite I.

συνεσθίω,

impf. συνήσθιον,

aor. 2 συέφαγον,

(σύν, εσθίω)

syödä yhdessä, τινί jkn kanssa Luuk. 15:2. Apt 11:3. 1.Kor 5:11;

εσθίειν και συμπίνειν τινί syφdä ja juoda, s. o. elää l. oleskella jkn kanssa Apt 10:41;

μετά τινος Gal 2:12.

σίνεσις, εως, η,

(συνίημι)

- 1) yhteen juokseminen, virtojen;

- 2) ymmärrys, käsityskyky Mark. 12:33. Luuk. 2:47. 1.Kor 1:19. Ef 3:4. Kol 2:2. 2.Tim 2:7;

πνευματική hengellinen ymmδrrys Kol 1:9.

συνετός, ή, όν,

(συνίημι)

ymmärtäväinen, viisas, oppinut Matth. 11:25. Luuk. 10:21. Apt 13:7. 1.Kor 1:19.

συνευδοκέω,

sup. ω,

(σύν, ευδοκέω)

yhdessä mielistyä, suostua jhnkin, yhdessä hyväksyä jtakin, c. dat. rei Luuk. 11:48. Apt 8:1;

absol. Apt 22:20;

inf. kera, suostua jhnkin 1.Kor 7:12. 13;

c. dat. pers. τοις πράσσομαι antaa suostumuksensa (niiden) harjoittajille Rom 1:32.

συνευωχέω,

sup. ω,

(σύν, ευωχέω pitδä hyvänä, hyvästi kestitä, ευ, εχω)

yhdessä pitää hyvänä l. kestitä, med. yhdessä pitää pitoja l, olla pidoissa Jud. 12;

τινί jkn kanssa 2.Piet 2:13.

 

##525

συνέφαγον,

aor. 2, katso συνεσθίω,

συνεφίστημι

aor. 2 συνεπέστην,

(σύν, εφίστημι)

yhdessä l. sen ohessa asettaa jtakin jnkin päälle l. viereen;

aor. 2 yhdessä l. sen ohessa nousta, rynnätä, hyökätä, κατά τινος jkta vastaan Apt 16:22. *

συνέχω,

fut. -έξω,

aor. 2 συνέσχον,

impf. pass. συνειχόμην,

(σύν, εχω)

- 1) pitää koossa;

- 2) pitää kiinni, suljettuna,

- a) kädellä painaa kiinni, tukita, τα ωτα Apt 7:57;

- b) kaikilta puolilta tunkea, ahdistaa, τινά Luuk. 8:45;

πάντοθεν ahdistaa joka kulmalta, piiritettyδ kaupunkia Luuk. 19:43;

- 3) kokonaan pitää,

- a) pitää kiinni l. vangittuna, τινά Luuk. 22:63;

kuv. pass. kokonaan olla jssakin l. antautuneena jhnkin, τω λόγω sanan julistamisessa Apt 18:5, jossa toisten mukaan on τω πνεύματι, katso c;

- b) ahdistaa, vaivata, rasittaa, pass. olla ahdistettu, vaivattu, rasitettu, sairastaa, νόσοις Matth. 4:24;

πυρετω Luuk. 4:38;

δυσεντερία Apt 28:8;

olla vallattuna, valtaamana, φόβω Luuk. 8:37;

πως συνέχομαι kuinka minua ahdistetaan! Luuk. 12:50;

- c) ahdistaa, ajaa, vaatia, pakottaa 2.Kor 5:14;

συνέχομαι εκ των δύο minδ olen näiden kahden ahdistettava Fil 1:23;

muutamien mukaan, τω πνεύματι Apt 18:5.

συνζ, katso συζ

συνήδομαι, ας, η,

(σύν, ηδομαι)

- 1) yhdessä iloita;

- 2) samalla iloita, iloita samasta kuin jku toinen, minulla on halu, mieltymys, τινί Rom 7:22. *

συνήθεια, ας, η,

(συνηθής yhdessδ asuva l. elävä, σύν, ηδομαι)

- 1) yhdessä eläminen, seurustelu;

- 2) tapa Joh 18:39. 1.Kor 11:16;

- 3) tottumus, c. gen. obj., johon jku on tottunut 1.Kor 8:7 Tisch., jossa toinen lukuparsi on συνειδήσει.

συνηλικιώτης, ου, ο,

(σύν, ηλικία)

samanikäinen, yhdenikäinen Gal 1:14. *

συνθάπτω,

aor. 2 pass. συνετάφην,

(σύν, θάπτω)

yhdessä haudata, pass. αυτω δια του βαπτίσματος εις τον θανατον scil. αυτου olemme haudatut Hδnen kanssansa kasteen kautta Hänen kuolemaansa, mikä hautauksemme on tapahtunut kasteessa, koska kaste kuvailee hautausta Kristuksen kanssa ja nouseminen kasteesta hengellistä kuolleista nousemista Hänen kanssansa Rom 6:4;

sam. εν τω βαπτίσματι Kol 2:12.

συνθλάω,

sup. ω,

fut. 1 pass. συνθλασθήσομαι,

(σύν, θλάω musertaa)

musertaa kokoon, musertaa, rusentaa, ruhjota Matth. 21:44. Luuk. 20:18.

συνθλίβω,

impf. συνέθλιβον,

(σύν, θλίβω)

kaikilta puolilta l. joka haaralta ahdistaa, tunkea, τινά Mark. 5:24. 31.

* συνθρύπτω,

(σύν, θρύπτω musertaa)

musertaa kokoon, musertaa, kuv. surettaa, masentaa, την καρδίαν Apt 21:13. *

συνιέω, katso συνίημι.

συνίημι,

2 p. plur. συνίετε, 3 p. plur. συνιουσιν muodosta συνιέω, συνιασιν ja συνίουσιν muodosta συνίω,

inf. συνίεναι, part. συνιων muodosta συνιεω, συνιείς, ja συνίων muodosta συνίω,

fut. συνήσω,

aor. 1 συνηκα,

aor. 2 konj. 2 p. plur. συνητε, 3 p. plur. συνωσιν,

imp. 2 p. plur. σύνετε,

(σύν, ιημι, heittδä, lähettää)

- 1) lähettää yhteen, taistelevia;

- 2) laskea, sovittaa yhteen mielessä;

ymmärtää, käsittää, tajuta, oivaltaa, äkätä,

c. acc. rei Matth. 13:23. 51. Luuk. 2:50. 18:34. 24:45;

οτι Matth. 16:12. 17:13;

alist. kysymyslauseen edellä Ef 5:17;

επι τοις αρτοις, katso επί, B, 2, a, α, Mark. 6:52;

ymmärrettävä asia edellisestä nähtävä Matth. 13:19. Mark. 7:14;

absol. Matth. 13:13. 14. 15. 15:10. Mark. 4:12. 8:17. 21. Luuk. 8:10. Apt 7:25. 28:26. 27. Rom 15:21. 2.Kor 10:12;

hepr. mukaan ο συνιων tahi συνιείς ymmδrtäväinen, s. o. hurskas Rom 3:11. Katso Liite I.

 

##526

συνιστάνω ja συνιστάω, katso συνίστημι.

συνίστημι, συνιστάνω ja συνιστάω,

part. συνιστων,

plur. συνιστάντες,

inf. συνισταν,

aor.1 συνέστησα,

pf. συνέστηκα,

part. συνεστώς,

(σύν, ιστημι)

- 1) asettaa yhteen seisomaan, asettaa yhteen, asettaa samaan paikkaan, aor. 2, pf. ja plqpf., intr. merk. seisoa yhdessä, συνεστωτας αυτω jotka seisoivat Hδnen kanssansa l. vieressänsä Luuk. 9:32;

- 2) asettaa jkta jkn haltuun, suosioittaa, suosittaa, suositella, jättää suosioon, saattaa suosioon, sulkea suosioon, τινά 2.Kor 3:1. 10:12. 18;

τινά τινι sulkea jkta jkn suosioon, suositella jkta jklle Rom 16:1. 2.Kor 5:12;

προς συνείδησιν omantunnon edessä 2.Kor 4:2;

συνιστωντες εαυτους ως θεου διάκονοι jotka itseδmme suosioon suljemme Jumalan palvelijoina 2.Kor 6:4;

kehua, kiittää, pass. saada kiitosta, kehumista, υπό τινος 2.Kor 12:11;

- 3) asettaa yhteen, yhteen asetettujen ja toisiinsa verrattujen asiain johdosta opettaa; siitä, osoittaa, näyttää, näyttää toteen, todistaa, vahvistaa, τί Rom 3:5. 5:8;

kahden akk. kera Gal 2:18;

acc. c. inf. kera 2.Kor 7:11;

- 4) panna kokoon, pf. intr. merk. olla kokoon pantu, olla syntynyt, εκ τινος και διά τινος jstakin ja jnkin kautta 2.Piet 3:5;

olla olemassa, jllakin on olentonsa l. olemuksensa, τα πάντα συνεστηκεν εν αυτω kaikella on Hδnessä olemuksensa Kol 1:17. Liite I.

συνκ, katso συγκ

συνλ, katso συλλ

συνμ, katso συμμ

συνοδεύω,

(σύν, οδεύω)

yhdessä olla matkalla, kulkea, matkustaa, kanssa Apt 9:7. *

σύνοδία, ας, η,

(συνοδεύω)

yhteinen matka; matkaseura, matkaseurue, matkue, karavani Luuk. 2:44. *

σύνοιδα, pf. 2, katso συνειδον.

συνοικέω,

sup. ω,

(σύν, οικέω)

elää yhdessä, τινί jkn kanssa, aviollisesta yhdessä olosta 1.Piet 3:7. *

συνοικοδομέω,

sup. ω,

(σύν, οικοδομέω)

- a) samalla l. yhdessä muiden kanssa rakentaa;

- b) rakentamalla panna kokoon, yksityisistä rakentaa kokonaisuudeksi, rakentaa kokoon, pass. Ef 2:22. *

* συνομιλέω,

sup. ω,

(σύν, ομιλέω)

puhua, keskustella, τινί jkn kanssa Apt 10:27. *

* συνομορέω,

sup. ω,

(συνόμορος jolla on yhteinen raja, σύν, ομορος samanrajainen, ομός sama, ορος raja)

olla samanrajainen, olla jnkin viereinen l. vieressä, τινί Apt 18:7. *

συνοχή, ης, η,

(συνέχω)

koossa pitäminen;

kuv. ahtaus, ahdistus, tuska Luuk. 21:25;

καρδίας 2.Kor 2:4.

συνπ, katso συμπ

συνστ, katso συστ

συντάσσω,

aor. 1 συνέταξα,

(σύν, τάσσω)

- a) samalla l. yhdessä järjestää, järjestää yhteen;

- b) määrätä, säätää, käskeä, τινί Matth. 21:6. 26:19. 27:10.

συντέλεια, ας, η,

(συντελέω)

consummatio, päätös, loppu, του αιωνος Matth. 13:39. 24:3. 28:20;

του αιωνος τούτου Matth. 13:40;

των αιώνων Hepr. 9:26.

 

##527

συντελέω,

sup. ω,

fut. -έσω,

aor. 1 συνετέλεσα,

aor. 1 pass. συνετελέσθην,

part. συντελεσθείς,

(συν, τελεω)

- 1) samalla l. yhdessä päättää;

- 2) kokonaan päättää, päättää, lopettaa τους λογους Matth. 7:28;

ο πειρασμός pass. Luuk. 4:13;

ajasta, päättyä, kulua loppuun Luuk. 4:2. Apt 21:27;

- 3) päättää, täyttää, toteuttaa, τον λόγον Rom 9:28;

pass. käydä täytäntöön, toteutua Mark. 13:4;

- 4) panna toimeen, saada aikaan, toimittaa, tehdä, διαθήκην Hepr. 8:8;

- 5) lopettaa, saattaa loppumaan, pass. loppua, οινος Joh 2:3 Tisch.

συντέμνω,

pf. pass. συντέτμημαι,

part. συντετμημένος,

(σύν, τέμνω leikata)

- 1) leikata rikki, palasiksi;

- 2) leikata poikki;

kuv. saattaa lyhykäiseen päätökseen, λόγον Rom 9:28;

λόγος συντετμημένος lyhykδiseen päätökseen saatettu sana Rom 9:28.

συντηρέω,

sup. ω,

impf. 3 p. sing. συνετήρει,

(συν, τηρεω)

- a) vartioida, säilyttää, varjella, suojella, τινα Mark. 6:20;

pass. säilyä Matth. 9:17. Luuk. 5:38;

- b) mielessään säilyttää, kätkeä Luuk. 2:19.

συντίθημι,

aor. 2 med. συνεθέμην,

plqpf. pass. συνεθεθείμην,

(σύν, τίθημι)

asettaa yhteen, samaan paikkaan, yhdistää;

med.

- a) mielessään asettaa, päättää, määrätä;

tehdä päätöstä l. sopimusta, keskenänsä päättää, sopia, ινα Joh 9:22;

του inf. kera Apt 23:20;

luvata, inf. kera Luuk. 22:5;

- b) yhtyä jhnkin, kannattaa jtakin Apt 24:9, jossa toinen lukuparsi on συνεπέθεντο.

συντόμως, adv.

(συντέμνω)

poikki leikatusti;

lyhyesti Apt 24:4. *

συντρέχω,

aor. 2 συνέδραμον,

(συν, τρεχω)

- 1) juosta yhteen, juosta kokoon, εκει Mark. 6:33;

πρός τινα jkn tykφ Apt 3:11;

- 2) yhdessä muiden kanssa juosta, syöstä, heittäytyä, εις τι 1.Piet 4:4,

συντρίβω,

fut. -ψω,

aor. 1 συνέτριψα,

pf. pass. συντέτριμμαι,

inf. συντετρίφθαι,

part. συντετριμμένος,

fut. 2 pass. συντριβήσομαι

(σύν, τρίβο tero, hangata),

hangata rikki;

murtaa, särkeä, κάλαμον Matt. 12:20;

τό αλάβαστρον Mark. 14:3;

pass. Mark. 5:4. Ilm 2:27;

ruhjota, pass. Joh 19:36;

polkea rikki, tallaamalla ruhjota, τον σαταναν Rom 16:20;

raadella, runnella, τινά Luuk. 9:39 ;

οι συντετριμμένοι την καρδίαν = οι εχοντες την καρδίαν συντετριμμένην sydδmeltään särjetyt Luuk. 4:18, vert. Jes. 61:1.

σύντριμμα, τος, το,

(συντρίβω)

- 1) mikä on särjetty, muserrettu;

- 2) muserrus, surma, hävitys Rom 3:16. *

σύντροφος, ου, ο,

(συντρέφω yhdessδ elättää, kasvattaa)

rintaveli, imiveli;

kasvatuskumppani, seurakumppani Apt 13:1. *

συντυγχάνω,

aor. 2 συνέτυχον,

inf. συντυχειν,

(σύν, τυγχάνω)

sattua, tulla yhteen, tavata, τινί Luuk. 8:19. *

Συντύχη, ης, ja -ή, ης, η,

Syntyke,

eräs kristitty vaimo Filippin seurakunnassa Fil 4:2. *

συνυποκρίνομαι,

aor. 1 pass. συνυπεκρίθην

(σύν, υποκρίνομαι)

yhdessä olla ulkokullattu l. ulkokullailla, τινί jkn kanssa Gal 2:18. *

συνυπουργέω,

sup. ω,

(σύν, υπουργέω auttaa, υπουργός auttaja, υπό, ΕΡΓΩ)

yhdessä muiden kanssa olla avullinen, vaikuttaa, τινί jllakin 2.Kor 1:11. *

συνφ . . ., katso συμφ

συνχ . . ., katso συγχ .. .

συνφ . . ., katso συμφ

συνωδίνω,

(σύν, ωδίνω)

yhdessä tuntea l. kärsiä synnytyskipuja, yhdessä tuntea tuskaa, tuskaantua, vaivaantua Rom 8:22. *

 

##528

συνωμοσία, ας, η,

(συνόμνυμι, tehdδ valaliittoa, σύν, ομνυμι)

valaliitto, valallinen liitto l. sitoumus Apt 28:13. *

Σύρα, ας, η,

(fem. sanasta Σύρος)

Syrian nainen Mark. 7:26. *

Συράκουσαι ja Συρακουσαι, ων, αι,

Syrakusa, Sicilian kuuluisa pääkaupunki, Korinton uutisasutus, johon kuului viisi kaupunginosaa: Nasos, Akradina, Tyka, Epipolse ja Neapolis ja jonka kehä Strabonin kertomuksen mukaan oli 180 stadiota, 32,064 km. pitkä, kuuluisa hyvistä satamistansa, Arkimedeen syntymäkaupunki Apt 28:12. *

Συρία, ας, η,

(hepr. םרא ylänkö, םור olla korkea)

Syria, se Aasian osa, jonka itäisenä rajana oli Eufrat ja Arabia, eteläisenä Palestina, läntisenä Foinikia ja Välimeri sekä pohjoisena Taurus ja Amanus vuoret. Kuului ensin Babylonian, sittemmin Persian valtakuntaan ja joutui Aleksander suuren aikana Makedonian vallan alle. Hänen kuolemansa jälkeen jäi se Makedonian maakunnaksi, mutta tuli Ipsuksen tappelun jälkeen v. 301 e. Kr. itsenäiseksi kuningaskunnaksi Seleukus Nikatorin vallan alla. Seleukuksen jälkeläisten aikana kuului Syriaan myöskin Palestina, joka Makkabealaisten johdolla vapautti itsensä Syrialaisten vallasta 176-143 e. Kr. V. 64 valloitti Syrian Pompejus, jonka jälkeen sitä ynnä Kilikiaa ja Palestinaa hallitsivat Romalaiset prokonsulit ja propretorit Matth. 4:24. Luuk. 2:2. Apt 15:23. 41. Gal 1:21. y. m.

Σύρος, ου, ο,

Syrialainen, Syrian asukas, Syriasta kotoisin oleva Luuk. 4:27. *

Συροφοίνισσα, Συραφοινίκισσα ja Σύρα Φοινίκισσα, ης, η,

(Συροφοινίκη Syrofoinikia, se meren rannalla oleva Syrian maakunnan osa, johon Foinikia kuului)

Syrofoinikian nainen Mark. 7:26. - Koska Foinikialaiset olivat V. T:n Kananealaisia, on samalla naisella Matth. 15:22 nimitys Χαναναία. *

Σύρτις, εως, η Σύρτιν,

(σύρω)

Syrtis. Kaksi tämännimistä hiekkakaria oli Välimeressä Kartagon ja Kyrenaikan välillä, joista toinen Syrtis minor, oli Kerkinen ja Meninksin saarten välillä, toinen, Syrtis major, lähempänä Kretan saarta, johon laiva, jossa Paavali matkusti, helposti saattoi joutua Apt 27:17. *

σύρω,

impf. εσυρον,

vetää, τί Joh. 21:8. Ilm 12:4;

vetää, laahata, riepoittaa, τινά jkta oikeuden eteen, vankeuteen Apt 8:3;

εξω της πόλεως Apt 14:19;

επι τους πολιτάρχας Apt 17:6.

συσπαράσσω,

aor. 1 συνεσπάραξα,

(σύν, σπαράσσω)

vääntää, kieritellä, raadella, τινά Mark. 9:20. Luuk. 9:42.

σύσσημον, ου, τό,

(σύν, σημα)

yhteinen merkki l. tunnustähti;

sovittu l. edeltäpäin päätetty merkki Mark. 14:44. *

* σύσσωμος, ου, ο,

(σύν, σωμα)

samaan ruumiiseen kuuluva, samaa ruumista oleva, saman ruumiin, jolla kuv. tarkoitetaan kristillistä seurakuntaa Ef 3:6. *

* συστασιαστής, ου, ο,

(σύν, στασιαστής)

kapinan nostossa osallinen, kapinakumppani, kapinatoveri Mark. 15:7, jossa toinen lukuparsi on στασιαστων. *

συστατικός, ή, όν,

(συνίστημι)

suositteleva, kehuva, επιστολαί suosituskirjeet, puoltokirjeet, kehumuskirjeet 2.Kor 3:1. *

 

##529

συσταυρόω,

sup. ω,

pf. pass. συνεσταύρωμαι,

aor. 1 pass. συνεσταυρώθην,

(σύν, σταυρόω)

samalla l. yhdessä ristiinnaulita, τινά τινί jkta jkn kanssa;

UT:ssa aina pass. τινί jkn kanssa Matth. 27:44. Mark. 15:32, joissa toinen lukuparsi on συν αυτω, Joh 19:32;

kuv. vanhan ihmisen kuolettamista Rom 6:6. Gal 2:20.

συστέλλω,

aor. 1 συνέστειλα,

pf. pass. συνέσταλμαι,

part. συνεσταλμένος,

(σύν, στέλλω)

asettaa, panna yhteen l. kokoon,

- a) vetää kokoon, purjeita;

ahtauttaa, vähentää, supistaa;

lyhentää, pass. ο καιρος συνεσταλμένος aika on lyhennetty, s. o. armon aika ei ole pitkδ 1.Kor 7:29;

- b) panna kokoon, peittää, korjata, ruumista Apt 5:6.

συστενάζω,

(σύν, στενάζω)

yhdessä l. samalla huoata, huokailla Rom 8:22. *

συστοιχέω,

sup. ω,

(σύν, στοιχέω)

yhdessä seisoa l. astua samassa rivissä; siitä, seisoa vastattain toisella puolella;

kuv. vastata, olla yhden veroinen, τινί Gal 4:25. *

συστρατιώτης, ου, ο,

(σύν, στρατιώτης)

sotilaskumppani, sotakumppani, sotatoveri, kuv. hengellisessä merkityksessä, joka toisen kumppanina taistelee Kristuksen asian puolesta Fil 2:25. Filem. 2.

συστρέφω,

aor. 1 συνέστρεψα,

part. συστρέψας,

(σύν, στρατιώτης)

- 1) vääntää, punoa kokoon, koota Apt 28:3;

- 2) ajaa yhteen, koota;

pass. tulla kokoon, kokoontua Matth. 17:22, jossa toinen lukuparsi on αναστρεφομένων.

συστροφή, ης, η,

(συστρέφω)

- 1) kokoon vääntäminen, punominen;

kokoominen;

- 2) yhteenjuoksu, salaliitto Apt 28:12;

yhteenjuoksu, meteli Apt 19:40.

συσχηματίζω,

(σύν, σχηματίζω muodostaa, kaavostaa, σχημα)

muodostaa, kaavostaa samanlaiseksi, yhdenlaiseksi;

pass. muodostua, kaavaantua, τινί jnkin mukaiseksi Rom 12:2. 1.Piet 1:14.

Συχάρ ja Σιχάρ, η, taipum.

(muutamien mukaan, רכש väkijuoma, tahi רכש päihtynyt, siis juoppokaupunki; toisten mukaan, רקש valhe, siis valhekaupunki, mitkä molemmat nimitykset Juutalaiset näkyvät antaneen Sikemin kaupungille siellä harjoitetun epäjumalanpalveluksen takia)

Sykar l. Sikar, muinainen Sikem, ikivanha, kuuluisa Samarian kaupunki Efraimin alueella, ahtaassa laaksossa Garizim ja Ebal vuorten juurella, 390 stadiota, 69,473 km. Jerusalemista, usein mainittu patriarkkojen historiassa. Jakob oleskeli siellä paljo ja Josef on siellä haudattu. Josua määräsi sen vapaakaupungiksi ja leviittakaupungiksi ja hänen aikanansa oli se Israelin sukukuntien yhteinen kokouspaikka. Tuomarien aikana oli se jonkun aikaa Abimelekin perustaman kuningaskunnan pääkaupunki, mutta Abimelek valloitti ja hävitti sen, kun se oli häntä vastaan nostanut kapinan. Sittemmin rakennettiin se uudestaan ja Salomon poika ja jälkeläinen, Rhehabeam, piti siellä kansankokouksen, joka aikaan sai 10 sukukunnan luopumisen. Kaupunki tuli valtakunnan jaon perästä kuulumaan Israelin valtakuntaan ja oli jonkun aikaa Jerobeamin asuinpaikkana. Se oli vielä olemassa Babelin vankeuden aikana ja oli sen jälkeen. Samarialaisten jumalanpalveluksen pääpaikka. Johannes Hyrkanus valloitti sen ja hävitti sen läheisyydessä olevan Garizimin vuoren temppelin. Vapahtajan ajan jälkeen oli sen nimi Neapolis, nykyään Nablus. Joh 4:5. Apt 7:16.

 

##530

Συχέμ, ο, taipum.

(םכש olkapää)

Sykem l. Sikem,

- 1) Eräs Kananealainen, Emmorin poika, Sikemin kaupungin ruhtinas, joka raiskasi Jakobin ja Lean tyttären Dinan ja jonka siitä syystä Dinan veljet surmasivat Apt 7:16.

-2) Samarian kaupunki, = Συχάρ , joksi sen nimi myφhemmin luullaan muutetun Apt 7:16.

σφαγή, ης, η,

(σφάζω)

teurastaminen, teurastus Apt 8:32;

πρόβατα σφαγης teurastuslampaat Rom 8:36;

ημέρα σφαγης teurastuksen pδivä Jak. 5:5.

σφάγιον, ου, τό,

(σφαγή)

teuras, teuraseläin, teurasuhri Apt 7:42. *

σφάγω, attice σφάττω,

aor. 1 εσφαξα

pf. pass. εσφαγμαι,

part. εσφαγμένος

aor. 2 pass. εσφάγης,

teurastaa, tappaa, surmata, murhata, αρνίον Ilm 5:6. 12. 13:8;

τινά teurastaa, s. o. julmalla tavalla surmata 1.Joh 3:12. Ilm 5:9. 6:4. 9. 18:24;

κεφαλη εσφαγμένη εις θάνατον kuolonhaavan saanut pδä Ilm 13:3.

σφόδρα, adv.

(neutr. plur. sanasta σφόδρος ankara, kova)

ankarasti, kovasti, kovin, suuresti, kauheasti, väkivaltaisesti, katkerasti, sangen, varsin, paljon, adj. kera Matth. 2:10. Mark. 16:4. Luuk. 18:28. Ilm 16:21;

verbin kera Matth. 17:6. 23. 18:31. 19:25. 26:22. 27:54. Apt 6:7.

σφοδρως, adv.

(σφοδρός = σφόδρος, katso σφόδρα)

= σφόδρα Apt 27:18. *

σφραγίζω,

aor. 1 εσφράγισα,

aor. 1 med. εσφραγισάμην,

part. σφραγισάμενος,

pf. pass. εσφράγισμαι,

part. εσφραγισμένος,

aor. 1 pass. εσφραγίσθην,

(σφραγίς)

panna sinettiä, sinetillä merkitä, leimata, sulkea, lukita,

- a) τί sinetillδ lukita jtakin Matth. 27:66;

επάνω αυτου scil. την αβυσσον lukitsi sinetillδ syvyyden s. o. saatanan yläpuolella Ilm 20:3;

- b) lukita, s. o. äänettömyydellä peittää, olla mainitsematta, salata, koska sinetillä suljetut asiat usein ovat salatut, τί Ilm 10:4. 22:10;

- c) leimata, merkitä sinetillä, δούλους θεου επι των μετώπων αυτων Jumalan palvelijoita heidδn otsaansa, jolla ilmoitetaan, että he, tulevista kärsimisistä huolimatta, pysyvät Jumalallensa uskollisina palvelijoina Ilm 7:3;

sam. οι εσφραγισμένοι leimatut, merkityt Ilm. 7:4-8;

- d) lukita, vahvistaa, tehdä epäiltämättömäksi, τινά jkta, s. o. todistaa, ettδ jku on se, joksi hän itsensä ilmoittaa Joh 6:27;

οτι Joh 3:33;

med. τινά 2.Kor 1:22;

pass. τω πνεύματι αγίω Pyhδllä Hengellä, Messiaan valtakunnan perillisiksi Ef 1:13;

sam. εν τω πνεύματι αγίω Pyhδssä Hengessä Ef 4:30;

σφαγισάμενος ευτοις τον καρπον τουτον kun olen heille turvannut tδmän hedelmän, s. o. kun olen heille vakuuttanut, että tämä rahasumma todellakin on heille tuleva Rom 15:28.

σφραγίς, ιδος, η,

(sukua on σφράσσω)

sinetti,

- a) sinetti, jolla kirjoja, kirjeitä y. m. suljetaan Ilm 5:1. 2. 5. 9. 6:1. 3. 5. 7. 9. 12. 8:1;

- b) sinetti, templasin, leimasin Ilm 7:2;

- c) sinetti, s. o. sinetillä painettu kuva l. kirjoitus 2.Tim 2:19. Ilm 9:4;

- d) sinetti, merkki, s. o. se, josta jtakin tunnetaan ja oikeaksi tiedetään Rom 4:11. 1.Kor 9:2.

σφυδρόν, ου, τό, = σφυδόν Apt 3:7 Tisch. *

σφυρίς, ίδος, η, = σπυρίς Matth. 16:10. Mark. 8:8 Lachm.

σφυδρόν, ου, τό, kanta, kantapδä Apt 3:7. *

σχεδόν, adv.

(εχω, σχειν)

- 1) lähellä;

- 2) lähes, likimaille, milt'ei, melkein Apt 13:44. 19:26. Hepr. 9:22.

 

## 531

σχημα, τος, το,

(εχω, σχειν)

habitus, ryhti, olento, käytös, meno, olo, muoto,

σχήματι ευρεθεις ως αντρωπος havaittiin olennossaan kuin ihminen, s.o. oli näkönsä, käytöksensä, puheensa, tekonsa, elämänlaatunsa y. m. puolesta niinkuin ihminen Fil 2:8;

του κόσμου τούτου tδmän maailman muoto 1.Kor 7:31.

σχίζω,

fut. -ισω,

aor. 1 εσχισα,

aor.1 pass. εσχίσθην,

halkaista, halkeilla, lohkoa, pirstoa, jakaa, leikata rikki, reväistä, repiä, τι Lk 5:36;

pass. haljeta, αι πέτραι Mt 27:51;

aueta, οι ουρανοί Mark 1:10;

revetä, ratketa, το καταπέτασμα Lk 23:45;

lisättynä ει δύο kahtia Mt 27:51. Mark 15:38;

το δίκτυον Joh 21:11;

leikata paloiksi l. rikki, τί Joh. 19:24;

kuv. pass. jakautua, puolueisin Apt 14:4. 23:7.

*σχίσμα, τος, τό,

(σχίζω)

- 1) halkeama, reikä, läpi Mt 9:16. Mark 2:21;

- 2) kuv. jakautuminen, jakaus, riita, eripuraisuus, eri mieli Joh 7:43. 9:16. 10:19. 1.Kor 1:10. 11:18. 12:25.

σχοινίον, ου, το,

(dem. sanasta σχοινος, ου, το, kahila)

kahilaköysi;

köysi Joh 2:15. Apt 27:32.

σχολάζω,

(σχολή)

- 1) lakata työstä;

vitkastella;

- 2) olla joutilas, minulla on aikaa, joutoa, tilaisuutta, häiritsemättä saada antautua jhnkin, τινι 1.Kor 7:5;

- 3) olla tyhjä, οικος Mt 12:44.

σχολή, ης, η,

(σχειν)

pidättäminen;

joutilaisuus työstä;

lepo;

joutilaisuus julkisista toimista, aika l. tilaisuus antautua, tieteellisiin harrastuksiin;

paikka, jossa tieteellisiä asioita esitellään, opetuspaikka, opisto, koulu Apt 19:9. *

σώζω,

fut. σώσω,

aor. 1 έσωσα,

pf. σέσωκα,

impf. pass. εσωζόμην,

pf. pass. 3 p. sing. σέσωσται, ja σέσωται,

aor. 1 pass. εσώθην,

fut. 1 pass. σωθήσομαι,

(σως salvus, eheδ)

säilyttää eheänä, pelastaa, vapahtaa, auttaa,

- a) τινά tehdδ terveeksi, parantaa, antaa terveyden jklle Mt 9:22. Mark 5:34. 10:52. Lk 7:50. 8:48. 17:19. 18:42. Jak 5:15;

pass. tulla terveeksi, parantua, saada terveytensä Mt 9:21. Mark 5:23, 28. 6:56. Lk 8:36, 50. Joh 11:12. Apt 4:9, 14:9;

pelastaa, vapahtaa vaarasta, auttaa Mt 8:25. 14:30. 24:22. 27:40, 42, 49. Mark 13:20, 15:30, 31. Lk 23:35. 37, 39;

pass. Apt 27:20, 31. 1.Piet 4:18;

την ψυχήν suojella, sδilyttää henkensä Mt 16:25. Mark 3:4. 8:35. Lk 6:9. 9:24;

τινα εκ c. gen. loci pelastaa jkta jstakin Jud. 5;

εκ της ωρας ταυτης tδstä hetkestä, s. o. tämän hetken tuottamasta vaivasta Joh 12:27;

εκ θανάτου Hepr 5:7;

- b) pelastaa, vapahtaa, siitä pelastuksesta, jonka Vapahtaja on aikaan saanut synnistä ja vääryydestä, απο των αμαρτιων synneistδ Mt 1:21; sam. Apt 2:40. Rom 5:9. Jak 5:20. y. m.; positive, vapahtaa, pelastaa, tehdä autuaaksi Lk 8:12. Joh 5:84. Apt 2:21. Rom 11:14. 1.Kor 1:21. 1.Thess 2:16. 2.Thess 2:10. 2.Tim 1:9. Tit 3:5. 1.Piet 3:21. y. m.;

τινα εις τιν βασιλείαν του κυρίου αιώνιον vapahtaa jkta Herran ijankaikkiseen valtakuntaan 2.Tim 4:18;

οι σωζόμενοι jotka, tulevat autuaiksi Lk 13:23, vastak. οι απολλίμενοι, 1.Kor 1:18. 2.Kor 2:15.

 

##532

σώμα, τος, τό,

(σως eheδ)

mikä on eheätä, kokonaista;

ruumis,

- 1) ihmisten ja eläinten, a) kuten Homeroksessakin, jossa elävä ruumis on δέμας, kuollut ruumis, raato Luuk. 17:37. Apt 9:40. Hepr. 13:11;

plur. Joh 19:31;

τινός Matth. 27:58. Mark. 15:43. Luuk. 23:52. 55. Joh 19:38. 40. y. m.;

- b) elävä ruumis, eläinten Jak. 3:3;

ihmisten Luuk. 11:34. 12:23. 1.Kor 6:13. y.m.;

εν σώματι ειναι olla ruumiissa, maallisesta elδmästä Hepr. 13:3;

vastak. το πνευμα Rom 8:10. 1.Kor 5:3. 7:34. Jak. 2:26;

vastak. ψηχή 1.Thess 5:23;

τα δια του σώματος scil. πραχθέντα mitä on ruumiin kautta tullut toimeen 2.Kor 5:10;

το σωμα της ταπεινώσεως ημων meidδn alennuksemme ruumis, s. o. maallinen ruumiimme, jonka vastakohdaksi asetetaan το σωμα της δόξης αυτου Hδnen, s. o. Kristuksen kirkkauden ruumis Fil 3:21;

δια του σώματος του Χριστου Kristuksen ruumiin kautta, s. o. sen kautta, ettδ Kristuksen ruumis kuoletettiin Rom 7:4;

το σωμα της σαρκός lihan ruumis, s. o. luonnollinen ruumis, jonka vastakohtana on Kristuksen ruumis l. seurakunta Kol 1:22;

σωμα του θανάτου kuoleman ruumis, s. o. kuoleman vallan alainen ruumis Rom 7:24;

koska ruumis sisältää lihaa ja lihassa kiihoituksia syntiin, sanotaan synti βασιλεύειν εν τω σώματι, hallita ruumiissa Rom 6:12;

sam. αι πράξεις του σώματος ruumiin, s. o. synnilliset vehkeet Rom 8:13;

koska ruumis on sielun palvelija ja tahdon toimittamisen välikappale joko hyvässä tahi pahassa, sanotaan: σωμα της αμαρτίας synnin, s. o. syntiδ palveleva ruumis Rom 6:6;

το σωμα της σαρκός lihan, s. o. lihan himoille alttiina oleva ruumis Kol 2:11;

δοξάζετε τον θεον εν τω σώματι ιμων kunnioittakaa Jumalaa teidδn ruumiissanne 1.Kor 6:20;

sam. Rom 12:1. Fil 1:20;

- c) koska vanhojen, lainsäädännön kannalta orjissa etupäässä arvosteltiin ruumiin voimia, on σώματα orjia Ilm 18:13;

kasvien ruumis 1.Kor 15:37, 38

σώματα επουράνια taivaalliset ruumiit, s. o. enkelien, toisten taivaankappaleiden ja enkelien, joiden vastakohdaksi asetetaan επίγεια maalliset, s. o. kasvien, elδinten ja ihmisten 1.Kor 15:40;

- 3) kuv. ruumis, s. o. useampien ihmisten yhteys, yhteiskunnallinen, siveellinen ruumis, seurakunnasta Rom 12:5. 1.Kor 10:17. 12:13. Ef 2:16. 5:23. Kol 1:18. 2:19. 3:15;

lisättynä του Χριστου 1.Kor 10:16. 12:27. Ef 1:23. 4:12. 5:30. Kol 1:24;

tämän siveellisen ruumiin pää on Kristus Ef 4:16. 5:23. Kol 1:18. 2:19;

εν σωμα και εν εν πνευμα Ef 4:4;

- 4) toisistaan erotetaan η σκία ja το σωμα varjo ja ruumis, s.o. varjo ja itse asia l. todellisuus Kol 2:17.

σωματικός, η, ον,

(σωμα)

- a) ruumiiseen kuuluva, ruumiillinen, ruumiin, η γυμνασία 1.Tim 4:8;

- b) ruumiillinen, ruumiin näköinen Lk 3:22.

σωματικως, adv.

(σωματικος)

ruumiillisesti, ruumiillisella tavalla, ruumiillisessa muodossa, = εν σωματικω ειδει Kol 2:9. *

Σώπατρος, ου, ο,

Sopater, eräs kristitty, Paavalin kumppani Apt 20:4. *

σωρείω,

fut. -ευσω,

pf. part. pass. σεσωρευμενος

(σωρός lδjä)

läjittää, koota läjään l. läjäksi, koota, kokoilla, τι επι τι, Rom 12:20, katso ανθραξ;

pass. olla peitetty, raskautettu, τινί jllakin 2.Tim 3:6.

 

##533

Σωσθένης, ου, ο,

Sosthenes,

- 1) Juutalaisten synagogan esimies Korintossa, kristinuskon vastustaja Apt 18:17;

- 2) Eräs kristitty, Paavalin kumppani, jonka taru kertoo olleen yhden 70 opetuslapsesta ja myöhemmin tulleen Kolofonin piispaksi 1.Kor 1:1.

Ζωσίπατρος, ου, ο,

Sosipater, eräs kristitty, Paavalin sukulainen, jonka taru kertoo sittemmin tulleen Ikoniumin piispaksi ja joka ehkä on sama mies, kuin Apt 20:4 nimellä Ζώπατρος mainittu Rom 16:21. *

σωτήρ, ηρος, ο,

(σώζω)

vapahtaja, pelastaja, auttaja, klass. kielessä usein Zeus jumalan y. m. jumalien lisänimi;

UT:ssa, Jumalasta Luuk. 1:47. 1.Tim 1:1. 2:8. Tiit 1:3. 2:10. 3:4;

lisättynä δια Ιησου Χριστου Jud. 25;

σωτηρ πάντων kaikkien vapahtaja 1.Tim 4:10; vert. Ps 24:5. 27:1. Jes 12:2. 17:10. 45:15. 21. Mik. 7:7;

Jesuksesta, Vapahtaja Luuk. 2:11. Apt 5:31. 13:23;

του κόσμου Joh 4:42. 1.Joh 4:14;

ημων 2.Tim 1:10. Tiit 1:4. 2:13. 3:6;

σοτηρ Ιησους Χριστός 2.Piet 1:11. 2:20. 3:18;

ο κύριος και σωτήρ 2.Piet 3:2;

σωτηρ του σώματος ruumiin, s. o. seurakunnan vapahtaja Ef 5:23;

tuomiolle tulevasta Kristuksesta Fil 3:20.

σωτηρία, ας, η,

(σωτήρ)

vapahdus, pelastus Apt 7:25;

εξ εχθρων Luuk. 1:71;

hengen pelastus, säilyttäminen, varjelus, terveys Apt 27:34. Hepr. 11:7;

uskonnollisessa merkityksessä, pelastus, autuus Luuk. 19:9. Joh 4:22. Apt 4:12. 13:47. Rom 11:11. 2.Thess 2:13. 2.Tim 3:15. Hepr. 2:3. 6:9. Jud 3;

vastak. απώλεια Fil 1:28;

αιώνιος σωτηρία ijankaikkinen autuus Hepr. 5:9;

ο λόγος της σωτηρίας ταύτης tδmän autuuden sana Apt 13:26;

το ευαγγέλιον της σωτηρίας υμων teidδn autuutenne evankeliumi Ef 1:13;

οδος σωτηρίας autuuden tie Apt 16:17

κέρας σωτηριας katso κέρας, 1, b, Luuk. 1:69;

ημερα σωτηρίας autuuden pδivät s. o. aika, jolloin autuus tarjoutuu omistettavaksi 2.Kor 6:2;

ηγεισθαί τι σωτηρίαν katsoa jtakin autuudeksi, s. o. autuutta tarkoittavaksi 2.Piet 3:15;

καταεργάζεσθαι την εαυτου σωτηριαν saattaa autuutensa asian pδähän asti Fil 2:12;

κληρονομειν σωτηρίαν periδ autuuden Hepr. 1:14;

ομολογειται εις σωτηρίαν tunnustetaan itsensδ autuuden osallisuuteen Rom 10:10;

ινα εν αυτω αυξηθητε εις σωτηρίαν ettδ Hδnessδ kasvaisitte siksi kuin autuaiksi tulette 1.Piet 2:2;

autuus, joka jo tδssδ elδmδssδ tulee totisten kristittyjen osaksi 2.Kor 1:6. 7:10. Fil 1:19;

σωτηρία εν αφέσει αμαρτιων autuus syntien anteeksi antamisessa Luuk. 1:77;

σωτηρίας τυχειν μετα δοξης αιωνίου saavuttaa sen autuuden, joka on ijankaikkisen kirkkauden kanssa yhdistetty 2.Tim 2:10;

autuus, joka on oleva kaikista maallisista vaivoista vapautettujen autuaitten oma Kristuksen toisen tulemisen jälkeen Rom 13:11. 1.Thess 5:8. 9. Hepr. 9:28. 1.Piet 1:5. 9. 10;

Jumalan autuus, autuaitten ylistysvirsissä Ilm 7:10. 12:10. 19:1.

σωτήριος, ον,

(σωτήρ)

vapahtava, pelastava, autuaaksi tekevä, autuutta tuottava, η χάρις Tit. 2:11;

neutr. το σωτήριον subst. autuus, του θεου Jumalan autuus, s. o. jonka Jumala on pδättänyt Luuk. 8:6. Apt 28:28;

autuus, s. o. se, jossa tämä autuus nähdään ja jonka kautta se on saatava aikaan, Vapahtajasta Luuk. 2:30;

η περικεφαλαία του σωτηρίου autuuden kypδri, s. o. autuuden toivo, joka antaa kristitylle turvallisen mielen hänen taistelussansa maailmassa Ef 6:17.

##534

σωφρωνέω,

sup. ω,

aor. 1 imp. 2 p. plur. σωφρονήσατε

(σώφρων)

olla terveellä mielellä, olla tervejärkinen,

- a) olla taidollansa Mark. 5:15. Luuk. 8:35. 2.Kor 5:13;

- b) ajatella vaatimattomasti, ajatella kohtuullisia, pitää kohtuutta ajatuksissansa Rom 12:3;

- c) olla kohtuullinen Tit. 2:6. 1.Piet 4:7.

σωφρονίζω,

(σώφρων)

saattaa terveesen järkeen;

kurittaa;

pitää velvollisuuksien täyttymisessä, teroittaa velvollisuuksien täyttämisen tärkeyttä;

siitä, vakaasti neuvoa, kehoittaa, τινά inf. kera Tiit. 2:4. *

σωφρονισμός, ου, ο,

(σωφρονίζω)

- 1) kehoitus tervejärkisyyteen, häveliäisyyteen, maltillisuuteen, kohtuullisuuteen;

- 2) maltillisuus, kohtuullisuus, kohtuus 2.Tim 1:7. *

σωφρόνως, adv.

(σώφρων)

tervejärkisesti, maltillisesti, kohtuullisesti Tiit 2:12. *

σωφροσύνη, ης, η,

(σώφρων)

- a) tervejärkisyys, terve järki, järkevyys Apt 26:25;

- b) järkevyys himojen hillitsemisessä, itsensä pidättäväisyys, kohtuullisuus, kohtuus 1.Tim 2:9. 15.

σώφρων, ον,

(σάος, sup. σως terve, φρήν)

- a) tervejärkinen,

- b) järkevä himojen ja mielenliikutusten hillitsemisessä, itsensä pidättäväinen, maltillinen, kohtuullinen 1.Tim 3:2. Tiit 1:8, 2:2. 5.

 

T

Ταβέρναι, ων, αι,

(lat.) tabernae,

Τρεις Ταβερναι, gen. Τριων Ταβερνων,

Tres Tabernae, kolme majaa, majapaikka Roman ja Forum Appii- nimisen paikan välillä, Via Appia nimisen tien varrella, 10 Roman peninkulmaa Romasta. Siihen kuului kolme eri rakennusta, josta nimikin Apt 28:15. *

Ταβιθά, η, taipum.

(kald. אתיבט, hepr. היבצ kauris)

Tabitha, kristitty nainen Joppessa, joka harjoitti paljon hyväntekeväisyyttä ja jonka Pietari herätti kuolleista Apt 9:36. 40.

τάγμα, τος, το,

(τάσσω)

- a) mikä on järjestetty, järjestykseen asetettu;

- b) sotajoukon järjestetty osasto;

osasto, joukko, luokka, järjestys 1.Kor 15:23. *

τακτός, ή, όν,

(τάσσω)

asetettu;

määrätty, säädetty ημέρα Apt 12:21

ταλαιπωρέω

sup. ω,

aor. 1 imp. 2. p. plur. ταλαιπωρήσατε,

(ταλαίπορος)

tehdä raskasta työtä, kestää vaivoja, kärsiä vaivoja, vaivaantua, tuntea itsensä viheliäiseksi, vaivaiseksi Jak. 4:9. *

ταλαιπωρία, ας, η,

(ταλαίπωρος)

vaivalloinen työ;

surkeus, vaiva, onnettomuus Rom 3:16. Jak. 5:1.

ταλαίπωρος, ον,

(ΤΑΛΑΩ, ΤΑΑΩ, πωρος, katso πορόω)

kovaa työtä l. vaivaa kestävä, kärsivä, vaivattu, ahdistettu, vaivaantunut, surkea, viheliäinen, hengellisessä tarkoituksessa Rom 7:24. Ilm 16:21. *

ταλαντιαιος, αία, αιον,

(τάλαντον)

talentin suuruinen, talentin painoinen Ilm 10:21. *

 

Seuraava sivu Juuson sanakirjasta: ###535