Tiede on prosessi, jonka uskotaan selvittävän meille - sitten joskus kun tiede niin pitkälle etenee - luomakunnan synnyn Mutta tämä on toiveajattelua. Tieteen kalut eivät ulotu Jumalan luomistyötä pitemmälle. Ja niitäkin tutkittaessa tiede on vaiheessa. Se, mitä sanotaan viimeiseksi tiedoksi, on vain tietty vaihe prosessissa, jonka lopputulosta ei näy eikä kuulu. Uskoa ne voivat mitä vain, mutta se onkin jo toinen juttu.

Luoja itse on Korkein. Hän on Henki. Hän asuu luoksepääsemättömässä kunniassa. Hän on Pyhä. Olipa ihmisen tikapuut minkälaiset tahansa, niihin korkeuksiin ei niillä eväillä nousta. Mutta Jumalalla on siihenkin keinonsa. Hän on jopa tehnyt kaiken valmiiksi ennakkoon, ja kun hän nyt ilmoittaa suunnitelmansa, sinä voit astua luotavaksi, että sinusta tulisi se Uusi Genesis, o kainis ktisis, josta Raamattu puhuu.

 

PROSESSI

Alko: 2013-12-03

Jatku: 2014-04-17

 

Ensiksi vähän tekstiä kosmologiasta, ole hyvä.

 

James Ussher

James Usherin laskelmien mukaan Jumala loi maailman 6010 vuotta sitten, ja jos tarkkoja ollaan, niin lokakuun 22 päivän iltana auringon laskettua vuonna 2014 tulee tapahtumasta kuluneeksi nuo mainitut 6010 vuotta.

James Usher (1581-1656) oli Irlannin protestanttinen arkkipiispa, joka katolisten vastustuksen takia ei voinut palata Englannin matkaltaan takaisin työpaikalleen. Mutta toimen mies kun oli, hän käytti aikansa hyvin ja julkaisi vuonna 1650 kirjan Aatamin suvun kronologiasta sen jälkeen, kun hänet ajettiin ulos Jumalan puutarhasta "maahan, josta hänet oli otettu". Koska en ole Ussherin kirjaa lukenut, en tiedä, ymmärsikö hän asian vai ei. Kyse on Jumalan suunnitelmasta, toisaalta, ja toisaalta hetkestä, jolloin Aatami palautettiin maan päälle kärsimään rangaistustaan ja odottamaan pelastajaansa.

Ussherin kannattajat ja evoluutioteorian kannattajat ovat olleet sokeita Jumalan suunnitelmalle, vaikka Raamatun ensimmäinen luku puhuu suunnitelmasta, ja vasta Mooseksen ensimmäisen kirjan toisesta luvusta alkaa se toinen luomiskertomus, jossa kerrotaan Jumalan suunnitelman julkituomisesta. Molemmat leirit ovat niin linnoittautuneet omiin juoksuhautoihinsa, etteivät he huomaa, että molemmat leirit ovat eksyksissä, ja että se, mitä Raamattu sanoo, on paitsi selvä vastaus, myös sellainen, ettei sen pitäisi loukata sen enempää rehellistä tieteenharjoittajaa kuin rehellistä Jeesuksen seuraajaakaan.

Raamatun ensimmäinen sana kertoo maailman luomisesta enemmän kuin Usher tai koko akateeminen tiedemaailma on saanut selville viimeisen kuuden tuhannen vuoden aikana. Sana on hebreaa ja kuuluu näin: "Be-resit". Ilmaisu voidaan kääntää kahdella tapaa, jotka molemmat ovat oikein - joko "Alussa" tai "Esikoisessaan". Jos haluat tarkastaa väitteen, ole hyvä. Ja etsi samalla ne lauseet, joissa kerrotaan, että "alku" = "esikoinen".

Minä en mollaa Ussheria tai vapaan tieteen harjoittajia. Jumala teki kaiken valmiiksi iankaikkisuudessa, ja kun siitä kerrotaan Raamatussa, sanotaan lopuksi, että Jumala lepäsi ja pyhitti seitsemännen päivän. Mutta tämä seitsemäs päivä on valmiina vasta ikuisuudessa, osana Jumalan ennakkoon toteuttamaa suunnitelmaa. Jos Ussher sanoi, että me vielä odotamme sitä seitsemättä päivää, olen hänen kanssaan samaa mieltä. Mutta jos tämä ratkaiseva asia jäi Ussherilta sanomatta, on hän yhtä ulkona näistä kuvioista kuin poliittisesti korrekti akateeminen tiedemaailma viime vuosisadan tarinoineen.

Akateeminen tiedemaailma ei ole vapaata tiedettä. Uuden Maailmanjärjestyksen ohjelmaa suorittava tiedemaailma laulaa vanhoja laulujaan, jotka on niin asenteellisia, ettei niitä kannata kuunnella enempää kuin Kataisen puheita - kaikella kunnioituksella kuitenkin, onhan hän yksi niitä epäjumalia, jotka äänestäjät ovat valinneet oraakkelikseen laulamaan niitä lauluja, joita he itse haluavat kuunnella. Mutta jos voit, katso myös mitä Danny R. Faulknerilla on sanottavaa. Hänen kirjansa Universe by Design esittelee sen, missä avaruudentutkimuksessa nyt (2013) mennään. Danny Faulknerin nimellä löytyy youtubesta myös pari videota, joista näet, millainen kaveri tämä Daniel on.

Faulkner on lyhyen kaavan kreationisti, eli hän jättää huomioimatta sen, että Raamatussa on kaksi luomiskertomusta, joista ensimmäinen, 1.Ms 1:1-2:3 sijoittuu ikuisuuteen, jonka jälkeen selostetaan luomistyön esilletuomista aina Raamatun viimeiselle lehdelle asti.

 

Kristuksessa luotu

Olet ehkä huomannut, että Uudessa Testamentissa sellaiset ilmaisut, kuin "ennen aikojen alkua" "ennen maailman perustamista", "ennen ikuisia aikoja" jne. toistuvat monta kertaa ja aina samassa asiayhteydessä. Näillä sanoilla halutaan sanoa, että me, Jeesuksen kutsumat ja lunastamat ihmiset, on luotu Kristuksessa ennen fysikaalista luomakuntaa "hänen kirkkautensa kiitokseksi":

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden (το μυστηριον του θεληματος αυτου), että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä (ην προεθετο εν αυτω) - siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan (κατα προθεσιν), hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi. (Ef 1:3-14)

Raamattu alkaa sanoilla Bereshit bara Elohim et ha-shamajim ve et ha-arets. Ensimmäinen sana "bereshit" on tavallisesti käännetty sanalla "Alussa", mutta se voidaan kääntää myös sanalla "Esikoisessaan". Kumpikin tahansa käännös olisi oikein, koska Kristus on esikoinen:

Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. (Kol 1:19).

Jos tämä tuntuu vaikealta, niin vaikeaa se on ollut muillekin fariseuksille. Johannes kertoo:

Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen (εγω ειμι), niin te kuolette synteihinne." Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se (την αρχην - Alku), mitä minä puhunkin teille. (Joh 8:23-25).

Kun kääntäjät eivät ymmärrä lukemaansa tekstiä, he yrittävät selittää. Heillä on jopa hienolta kuullostavia teorioita siitä, miten olisi viisasta esittää vaikeasti ymmärrettävät raamatunlauseet kansalle, jota he pitävät vielä tyhmempinä, kuin itse ovat. Kääntäjän sietäisi kuitenkin ihan virkansa puolesta lukea ensin se alkuteksti tarkemmin. Etsimme ensin pari sanaa, εγω ειμι (minδ olen) ja την αρχην (alku) ja sijoitamme ne jakeisiin. Kreikan sanoja "ego imi" kδytetään Jumalan nimenä samoin kuin vastaavia hebrean sanoja Jehovah. Ja sitten kysymme, mitä Jeesus todella sanoi. Johanneksen 8:23-25 on siitä hyvä esimerkkitapaus, että sekä egyptiläis-roomalainen että antiokian-bysantin tekstiperintenne ovat tässä tapauksessa yhteneväiset. Kaikki käännösvirheet menevät näin olle kääntäjien piikkiin. Uusimpia käännöksiä ei kannata edes yrittää korjailla, mutta kr-38 käännökseen ehdotan seuraavaa oikaisua:

Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka Minä Olen, niin te kuolette synteihinne." Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Alku, kuten minä puhunkin teille. (Joh 8:23-25/op).

Jumala ei paljastanut luomistyön tarkoitusta ennen Kristuksen ylösnousemusta. Se olisi ollut jopa hyödytöntä, koska ihminen ilman Pyhää Henkeä ei olisi pystynyt tietoisesti etenemään Jumalan suunnitelmassa. Vasta Ylösnousemusta seuraavan helluntain jälkeen salaisuus paljastetaan, ja sitä saarnataan ja julistetaan evankeliumin nimellä:

Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi, Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen. (Apt 16:25-27)

Evankeliumi on tarjous, jonka vastaanottaja voi siinä annettuja ohjeita päästä sisälle todellisuuteen, jota sanotaan myös Kristuksen salaisuudeksi. Huomaa, että tässäkään kohtaa ei jätetä sanomatta sitä, että vaikka Jumalan suunnitelma on ollut valmiina ennen luomistyön esilletuomista, on tämä salaisuus on ollut ikuisista ajoista asti kätkettynä aina siihen asti, kunnes se Kristuksessa tuodaan esille sekä maailman että taivaitten eteen ihmeteltäväksi:

(3:8) Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. (3:9) ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, joka on luonut kaikki Jeesuksen Kristuksen kautta (εν τω θεω τω τα παντα κτισαντι δια ιησου χριστου), (3:10) että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon (3:11) sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti (κατα προθεσιν των αιωνων), jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, (3:12) jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. (Vuoden 1933/38 kirkkoraamatun pois jättämät sanat "Jeesuksen Kristuksen kautta" on palautettu tekstiin vuoden 1776 käännöksen mukaisena, Kts. Ef 3:8-12, kr.1933/38 ja kr. 1776)

Näin myös Toisessa Timoteuskirjeessä:

Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa, hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta, jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu. Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. (2.Tim 1:6-12)

Kolossalaiskirjeen alussa Paavali tarkastelee asiaa kokonaisuutena. Jakeissa 1:9-27 vain osa tuota tarkastelua:


Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan, sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo. (Kol 1:9-27)

Kirje Tiitukselle alkaa alusta, jolloin aikaa ei vielä ollut:

Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on jumalisuuden mukainen, apostoli sen iankaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja - mutta kun aika oli tullut, ilmoitti hän sanansa saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan, meidän vapahtajamme, käskyn mukaan: Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta! (Tiit 1:1-4)

Kristuksen seurakunta on osallinen Kristuksen voiton hedelmiin uskon kautta:

Niinkuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä". Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. (1.Piet 1:14-21)

Sana, joka on ollut olemassa jo ennen aikaa, on ikuinen, ja vaikuttaa vastaanottajassaan ikuisen elämän:

Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sillä: "kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti". Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. (1.Piet 1:22-25)

Meille on ilmoitettu kaksi salaisuutta, Kristuksen salaisuus ja laittomuuden salaisuus. Laittomuus on naamioitu niin Kristuksen salaisuuden kaltaiseksi kuin suinkin, että se menisi paremmin kaupaksi kuin kohtalonyhteys Kristukseen, joka saattaakin tuntua raskaalta, sillä maailma vihaa Kristusta ja rakastaa Saatanaa. Mutta myös Laittomuus on Jumalan hallinnassa:

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. (2.Piet 2:1-6)

Kristus ei ole pelkästään alku, hän on myös päämäärä ja kaiken täyttymys:

Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu (Ilm 22:12-13)

Takaisin Osmon kotisivulle