JUMALAN SUUNNITELMA

"Jumalan suunnitelma" on Uuden Katekismuksen ensimmäisen osan Perusteet tekstiä.

2013-11-20/Pitempi opiskeluversio

 

Raamattu alkaa sanalla "be-reshit". Sanalla on kaksi merkitystä, jonka takia Raamatun ensimmäisellä lauseella, 1.Ms 1:1, voidaan kääntää kahdella eri tapaa:

Alussa (Be-reshit) Jumala loi taivaat ja maan.

Esikoisessaan (Be-reshit) Jumala loi taivaat ja maan.

Sananlaskuissa tämä Jumalan esikoinen esittelee itsensä näin:

Minä vaellan vanhurskasten polkua, oikeuden teitten keskikohtaa, antaakseni niille, jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön ja täyttääkseni heidän aarrekammionsa. Minä olin Herran tykönä hänen tiensä alussa, ennen hänen tekojaan. Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista. Ennenkuin syvyyksiä oli, synnyin minä, ennenkuin oli lähteitä, vedestä rikkaita. Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä, kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle, kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman, kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset, olin hänen rinnallaan työmestarina, ihastuneena iloitsin päivästä päivään, iloitsin hänen edessään kaikin ajoin; ihastuneena hänen maanpiiristään, ja ihastukseni olivat ihmislapset. Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni! Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää se antako mennä menojaan. Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä! Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion. Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa." (Snl 8:20-36, Saarisalon korjauksin)

Johanneksen evankeliumin teksti ulottuu ajanlaskun ulkopuolelle, siis tavallaan kauemmas, kuin mitä luomiseen sidottu aika ulottuu. Heti ensi sanoiksi siinä ratkaistaan Vanhan testamentin alun käännösongelma:

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. (Joh 1:1-2)

Jumalan esikoinen on "näkymättömän Jumalan kuva".


Hän on näkymättömän Jumalan kuva (
εικων του θεου του αορατου), esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa (πρωτοτοκος πασης κτισεως), sillδ hänessä luotiin kaikki (εν αυτω εκτισθη τα παντα), mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen (τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται), ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. (Kts. Kol 1:15-17)

Jumala rakastaa esikoistaan ja meille hän sanoo:

Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä. (Kts. Matt 17:5)

Kaikella Jumalan teoilla on tarkoitus, josta kreikankielisissä lähdeteksteissä käytetään sanaa prothesis, ennakolta valmistettu ja myöhemmin esille pantu asia. Kysymys on siitä, että Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi siinä ikuisuudessa, jota hän itse on, ja vasta luomistyön edistyessä hän tuo tekonsa esiin niiden nähtäväksi ja koettavaksi, joille se on suotu. Tästä syystä sellaisetkin asiat, jotka on jo ikuisuudessa saatettu päätökseen, näyttävät aikaan siirrettyinä olevan vasta tekeillä, kuten seuraavassa lauseessa mainittu uskovien "kirkastaminen":

Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan (κατα προθεσιν - suunnitelmansa mukaan) ovat kutsutut (κλητοις ουσιν). Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut (ους προεγνω), hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi (και προωρισεν συμμορφους της εικονος του υιου αυτου), että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa (εις το ειναι αυτον πρωτοτοκον εν πολλοις αδελφοις); mutta jotka hän on edeltämäärännyt (ους δε προωρισεν), ne hän on myös kutsunut (τουτους και εκαλεσεν); ja jotka hän on kutsunut (και ους εκαλεσεν), ne hän on myös vanhurskauttanut (τουτους και εδικαιωσεν); mutta jotka hän on vanhurskauttanut ους (δε εδικαιωσεν), ne hän on myös kirkastanut (εδοξασεν). (Rm 8:28-30)

Jos ymmärsimme tämän periaatteen, voimme ymmärtää myös tämän:

Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. (Ef 2:10)

Tässä ei nyt puhuta mistään partiolaisten puuhastelusta, vaikka hyvien töiden tekeminen täällä maa päällä kuinka vähäistä tahansa olisikin. Tekijä on Jumala. Hän toteuttaa suunnitelmaansa, ja kun osaset pannaan yhteen, on lopputulos ihmeellinen. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, mutta i,Ihminen on luotu Kristuksessa Jumalan kirkkauden ylistykseksi.

Aina kun joku asia sanotaan Raamatussa kolmeen kertaan peräkkäin, on kyse jostakin äärettömän tärkeästä ilmoituksesta, ja Efesolaiskirjeessä tätä keinoa käytetään kerrottaessa siitä, mitä varten ihminen luotiin:

Hänen armonsa kirkkauden kiitokseksi /ylistykseksi (εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου, kts. Ef 1:6);

Hänen kirkkautensa kiitokseksi /ylistykseksi (εις επαινον TSτης δοξης αυτου, kts. Ef 1:12)

Hänen kirkkautensa kiitokseksi /ylistykseksi (εις επαινον της δοξης αυτου, kts. Ef 1:14)

Kansanomaisen käsityksen mukaan Jumala asuu taivaissa. Raamattu kuitenkin kertoo Jumalan asuinpaikasta enemmän. Jumala asuu korkeammalla kaikkea luomakuntaa. Jumala asuu "kirkkaudessa", mikä on käännöstä hebrean ja kreikan sanoista kabod ja doksa, jotka eivät oikeastaan tarkoita kirkkautta, vaan paremminkin kunniaa, jonka voima on niin suuri, ettei sitä mikään saastainen voi lähestyä. Englantilaisessa raamatussa käytetty termi "glory", samoin kuin slaavilaisissa kielissä käytetty "slava" ovat Jumalan parempia ilmaisuja kuvaamaan tuota Jumalan luoksepääsemätöntä kirkkautta.

Kaikki on valmista ikuisuudessa esille laitettavaksi. Uudessa Testamentissa kreikan sanaa prothesis, ennakolta valmiiksi toteutetun suunnitelma esillepano, käytetäänkin merkityksessä suunnitelma, varsinkin kun on puhe Jumalan suunnitelmasta.

Hedbergin sanakirja määrittelee verbin "prothithimi" ja siitä johdetun substantiivin "prothesis" seuraavasti:

προτίθημι,

aor. 2 med. προεθέμην,

(πρό, τίθημι)

- l) asettaa esille, eteen, vars. julkisuuteen l. katsottavaksi; med. asettaa itselleen julkisuuteen,

τινά c. acc. praed. Rom 3:25;

- 2) med. asettaa l. määrätä itselleen, päättää, säätää, inf. kera Rom 1:13; εν αυτω itsessδnsä, mielessänsä Ef 1:9. Katso Liite 1.

πρόθεσις, εως, η,

(προτίθημι)

- l) nähtäväksi l. esille asettaminen l. paneminen, esille asettaminen, esille paneminen, esille pano, οι αρτοι της προθέσεως, hepr. תכרעמה םחל 1.Aik 9:32. 23:29 ja םינפה םחל kasvojen leivät 2.Ms 35:13. 39:36, Vulg. lapanes propositionis, Lutherus: Schaubrode, esillepano-leivät, näkyleivät, joilla tarkoitetaan kaksitoista hienoista nisujauhoista leivottua leipää, jotka joka sabbatina pantiin kahteen yhtä suureen pinoon erityiselle, niitä varten tehdylle ja temppelin pyhässä olevalle pöydälle. Leivät, jotka viikon aikaa olivat pöydällä olleet, jaettiin papeille. Niillä kuvattiin uhria Herralle ynnä uskovaisten Jumalalle otollisia töitä Matth. 12:4. Mark. 2:26. Luuk. 6:4;

mikä on esille pantu, η πρόθεσις των αρτων leipien panos l. pino Hepr 9:2;

- 2) aikomus, tarkoitus, tuuma, neuvo, edeltäväinen päätös, päätös, säätäminen, sääntö Rm 8:28. Ef 1:11. 2.Tim 1:9. 3:10; τη προθέσει της καρδίας sydämen päätöksellä Apt 11:23; κρατειν προθέσεως, katso κρατέω, 2, a, Apt 27:13; η κατ΄ εκλογήν πρόθεσις katso εκλογή, a, Rm 9:11; ποιειν πρόθεσιν panna toimeen päätöstä Ef 3:11.

Kun Jumalan puitteet ihmisen luomiselle tehty Jumala sanoi:

Tehkäämme ihminen kuvaksemme (be-tsalmeinu), kaltaiseksemme (ki-dmuteinu); ja vallitkoot he (ve-jirduu) meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. (kts. 1.Ms 1:26)

Seuraavassa jakeessa sanotaan:

Ja Jumala loi (Va-jivra Elohim) ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi (be-tsalmo be tselem - kuvakseen kuvassa) hän hänet loi (bara oto); mieheksi ja naiseksi hän loi heidät (bara otam). (1.Ms 1:27)

Sitten Jumala siunasi ihmisen ja osoitti, mikä oli ihmisen tehtävä:

Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi (ve kivshuhaa); ja vallitkaa (u-r'du) meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet". (1.Ms 1:28)

Seuraavassa luvussa, kun ihmisen tarinaa aletaan yksityiskohtaisesti selostaa, sanotaan:

Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen (nishmat hajat - elämän henkäyksen), ja niin ihmisestä tuli elävä sielu (le-nefesh hajja). (1.Ms 2:7)

Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi Jumalan kuvassa. Luotiinko hänet myös Jumalan kaltaiseksi? Esitys - tai sen käännös - ihmisen luomisesta näyttää epätarkalta. Näin ei kuitenkaan ole. Selitys annetaan heti samassa luvussa: Koska Jumala on vapaa, tuli myös ihmisen olla vapaa tekemään valintansa itse - eihän hän ilman vapautta olisi Jumalan kaltainen. Ehkä hän ei haluaisikaan tulla Jumalan kaltaiseksi? Testiä varten Jumala vei ihmisen puutarhaan, jossa oli kaksi nimeltä mainittua puuta:

Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun. (1.Ms 2:8-9)

Hyvän ja pahan tiedon puun hedelmistä Jumala varoitti, mutta ihmisen valinnan vapautta ei rajoitettu. Tehtäväkenttää sen sijaan laajennettiin; se tuli käsittämään myös varjelemisen:

Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä (le-ovda u-le-shomra). Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman". (1.Ms 2:15-17)

Ihminen valitsi kuoleman ja yhtä kurjuutta ja kuolemaa se on sen jälkeen ollutkin. Ihminen ei voi edes valittaa, sillä itsepä hän on valintansa tehnyt. Hän oli jopa siirtynyt samaan leiriin sen kerubin kanssa, jolta hänen olisi pitänyt puutarhaa varjella.

Jumalan kaltaisuus olisi merkinnyt myös iankaikkista elämää, sillä Jumala elää ikuisesti. Sekin mahdollisuus oli nyt mennyt, kun ihminen kartoitettiin pois Jumalan puutarhasta, jossa tuo elämän puu on. Ja olisihan se ollut hirvittävää elää ikuisesti vailla mitään toivoa paremmasta.

Kuoleman valinnut ihminen menettänyt kaikki oikeutensa. Koko homma olisikin päättynyt ikävästi, ellei Jumala olisi ollut laupias. Mutta Jumala on enemmän kuin laupias: hän on armollinen. Jumala tahtoi järjestää ihmiselle uuden mahdollisuuden valita. Mutta tässä oli ongelma: Paratiisissa tehdyn rikkomuksen takia ihmisen oli kuoltava. Omia sanojaan Jumala ei peru. Mutta edes tämä ei ollut ylivoimainen este Jumalalle: hän järjesti toisenlaisen tavan kuolla. Osoituksena siitä hän puki ihmisen eläimen nahkaan. Jonkun oli kuoltava ihmisen puolesta. Näin oli luotu ennakkoesitys siitä, miten Jumala tulisi hoitamaan asian.

Luomistyön tarkoitus on jäänyt monelle arvoitukseksi osittain myös siksi, että sitä m-38 käännöksessä sanotaan "aivoitukseksi". Jeesuksen ylösnousemiseen asti sitä pidettiinkin salassa, eikä syyttä. Jumalan tarkoituksena kun oli paitsi pelastaa ihminen ja saattaa paljon lapsia kirkkauteen, myös tuhota synti, jonka avulla Jumalaa vastaan kapinoiva, entinen suojeleva kerubi, piti ihmisiä vallassaan. Vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen salailuun ei enää ollut syytä, ja Jumalan "aivoitusta" voitiin täydellä teholla julistaa, jopa todistuksena muille henkivalloille.

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden (το μυστηριον του θεληματος αυτου), että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä (ην προεθετο εν αυτω) - siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, - oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan (κατα προθεσιν), hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. (Ef 1:8-12)

Ihmeellinen aivoitus: Ryhtyä nyt luomaan maailmankaikkeutta sitä varten, että voisi sen jälleen yhdistää! Tekstissä kerrotaankin, että se on salaisuus; tosin tämä salaisuus nyt on jo paljastettu ja sillä on nimikin: Kristuksen salaisuus, kts. Ef 3:4 ja Kol 4:3. Jeesuksen ylösnousemukseen saakka Kristuksen salaisuudesta ei puhuttu mitään, ja Jeesus itsekin puhui siitä ikäänkuin salakieltä - vertauksia - käyttäen. Mutta kun se sitten paljastettiin, kerrotaan sekin, mitä varten Jumala sen teki: Hän loi meidät, että "me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen".

Vanhan Liiton aikana Jumalan ei ilmoittanut salaista suunnitelmaansa, mutta hän toi sen esiin teoissaan ja selitti ne vertauskuvia käyttäen. Kreikankielinen Uusi Testamentti käyttää sanaa prothesis, ennakolta valmiiksi toteutettu suunnitelma, myös merkityksessä "näkyleipä", mikä on käännös kreikan sanoista "i prothesis ton arton", leipien esillepano.

Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lampunjalka että pöytä ja näkyleivät (i prothesis ton arton), ja sen nimi on "pyhä". Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on "kaikkeinpyhin"; siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut, ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta (to ilastirion). Mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen. (Hebr 9:1-5)

Näkyleipiä oli Vanhan Liiton temppelin näkyleipäpöydällä kaksitoista, Israelin sukukuntien luvun mukaisesti. Näkyleivät vaihdettiin kerran viikossa tuoreisiin leipiin. Mutta eihän se mielenkiintoista ole, paitsi jos tiedät, minkä tähden näin oli säädetty:

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi (on proétheto o Theos ilastirion - jonka Jumala on asettanut esiin armoistuimeksi/sovitukseksi) uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. (Rm 3:23-26)

Jumala tiesi jo ennen aikojen alkua ihmisestä kaiken, myös sen, mitä ihmisen päässä liikkuu. Siksi hän itselleen uskollisena valmisti ihmiselle myös varauloskäynnin siitä ongelmasta, johon ihminen kohta luomisensa jälkeen tulisi haksahtamaan. Aikojen täytyttyä Jumala lähetti poikansa, joka kuoli ristillä sovittaen maailman synnin, ja sen tehtyään Jeesus nousi takaisin Jumalan kirkkauteen, saalis mukanaan. Mutta hän ei ollut sellainen metsästäjä kuin Nimrod. Hän tuli pelastamaan ihmiset Nimrodin käsistä. Hänestä tuli kaiken herra, joka tarjoaa uutta mahdollisuutta, mahdollisuutta kuolla hänen kanssaan synnille ja tälle maailmalle:

Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä (oik. psykensä), hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä (oik. psykensä) minun tähteni, hän pelastaa sen" (Lk 9:23-24)

Jumalan vastustajaksi nousseelle entiselle "suojaavalle kerubille", kts. Hes 28:11-19, mielenmuutoksen mahdollisuutta ei annettu. Jumala olisi voinut poistaa käärmeen kokonaan näyttämöltä esimerkiksi lähettämällä yhden enkeleistään asiaa hoitamaan, ja lopulta hän niin tekeekin. Raamatun viime sivuilla kerrotaan:

Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi (oik.: pettäisi), siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. (Ilm 20:1-3)

Edes Jumalan vastustaja ei voi tehdä mitään muuta kuin sen, mitä Jumala on suunnitelmassaan sille määrännyt. Käärmeelläkin oli tehtävä. Hänellä oli pääsy Jumalan valtaistuimen vasemmalle puolelle. Hän oli älykkäin "kedon eläimistä", ja hänen mandaattinsa symbolina Jumalan puutarhassa seisoi Hyvän ja pahan tiedon puu. Mutta käärme halusi jumalaksi Jumalan paikalle, ja Adamin vaimossa hän näki tilaisuutensa koittaneen. Ihmisen tekemän laittomuuden takia tuo vastustaja, kapinaan noussut entinen suojaava kerubi nyt hallitsee tätä maailmaa - ikään kuin itsenäisesti, mutta vain Jumalan sallimissa rajoissa. Raamatussa tätä järjestelyä kutsutaan Laittomuuden salaisuudeksi (το μυστηριον της ανομιας). Jumala sallii laittomuuden, koska hän sallii ihmisen valita osansa, mutta muistuttaa myös, että ihmisen on vastattava teoistaan Jumalalle.

Voittaakseen saatanan ihmisen oli turvauduttava Jumalaan. Jo Adamin pojanpojan aikana ryhdyttiin kutsumaan Jumalaa avuksi:

Ja myöskin Seetille syntyi poika, ja hän antoi hänelle nimen Enos (kutsui nimeltä Enos: va-jikra et-shmo Enosh). Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä (avuksi kutsumaan Jumalan nimeä: Az huchal li-kro, H7121, be-shem Jehovah). (1.Ms 4:26)

Ihminen, joka ei tunne Jumalaa, pyytää apua tavallisesti vain ongelmatilanteissa, ymmärtämättä että näin ongelmia ei ratkaista. Ne vain pahenevat sitä enemmän, mitä enemmän ihminen pystyy väistelemään pahuutensa seuraamuksia. Aatamin jälkeläisten keskuudessa ajauduttiin niin pitkälle, että kaikkien ihmisten kaikki teot, ajatukset ja hankkeet olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Seurauksena oli, että Jumala hävitti koko porukan; vain yksi mies löysi armon Jumalan silmissä ja pelastui perheineen.

 

Vedenpaisumuksesta pelastunut Nooan suku aloitti ikään kuin alusta, eikä sekään alku ollut lupaava.

Jo Eevalle Jumala antoi lupauksen siemenestä, joka oli polkeva murskaksi käärmeen pään. Adamin pojan Kainin sukukunta tosin hukkui pahuuteensa, eikä Adamin toisen pojankaan jälkeläisistä pelastunut kuin muutama henkilö. Muistikuvat Elämän puusta - mikäli niitä oli ollutkaan - olivat himmenneet. "Hyvän ja pahan tiedon " hedelmiin ihastunut ihminen ei tahtonut muuttaa asenteitaan. Ihminen tahtoi ratkaista ongelmansa itse. Babyloniassa syntyi kapina Jumalan luomisjärjestyksen mukaista patriarkaalista hallitusmuotoa kohtaan. Raamattu kertoo:

Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod". Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa. Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin, sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki. (1.Ms 10:8-12)

Nimrod on imperialismin perustaja. Raamatussa seurataan tarkkaan imperialismin kehitysvaiheita. Nykyinen roomalainen imperialismi on omaksunut babylonialaisen, media-persialaisen, kreikkalaisen imperialismin perinnön - ja sen mukana kultin, joka kehitettiin Baabelissa Nimrodin sotilaspoliittisen järjestelmän tueksi.

Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle itään päin, löysivät he lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Ja he sanoivat toisillensa: "Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi". Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan".

Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä." Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. (1.Ms 11:1-9)

Babyloniassa alkunsa saanut järjestelmä on kokenut neljä muodonmuutosta, mutta imperialismin perusajatus on pysynyt samana. Se on kapinaa Jumalaa ja hänen patriarkaalista järjestelmäänsä vastaan. Jumala piti kapinaa niin pahana, että hän päätti hävittää koko järjestelmän. Tuhoon tuomitusta kulttuurista hän kutsui ulos yhden miehen, jolle hän sanoi:

Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." (1.Ms 12:1-3)

Kun Abraham, jonka nimi vielä silloin oli Abram, ylitti Eufratin, hän sai pilkkanimen hebrealainen, "ivri", (joen) toiselle puolelle mennyt. Kun hän oli tullut Sikemiin Jumala ilmestyi hänelle ja sanoi:

Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan". Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. (1.Ms 12:7)

Jumala oli ryhtynyt rakentamaan vaihtoehtoista yhteiskuntaa tuhoon tuomitun tilalle. Kun Aabrahamin veljenpoika oli eronnut hänestä Herra sanoi:

Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin maan tomun. Jos voidaan lukea maan tomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi. Nouse ja vaella maata pitkin ja poikin, sillä sinulle minä sen annan." (Kts. 1.Ms 13:14-17)

Maan luovuttaminen Aabrahamin jälkeläisten haltuun ei ollut pääasia. Ja mitä hän tekisi maalla, jos hänellä ei olisi suvunjatkajaa, miespuolista perillistä? Aabraham jopa sanoi huoneensa joutuvan taloudenhoitajansa käsiin, mutta hänelle tuli Herran sana:

Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä". Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Ja hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä". (Kts. 1.Ms 15:1-5)

Viittaukset maan tomuun ja taivaan tähtiin eivät olleet sattumaa. Jumalan maailma mikrokosmoksesta makrokosmokseen saakka tarvitsi uudet hallitsijat. Ja häntä miellytti tapa, jolla Aabraham suhtautui Jumalan lupauksiin:

15:1 Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri."
15:2 Mutta Abram sanoi: "Oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna, ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies, Elieser."
15:3 Ja Abram sanoi vielä: "Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä".
15:4 Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana: "Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä".
15:5 Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Ja hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä".
15:6 Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. (1.Ms 15:1-6)

Aabraham oli ensimmäinen, jonka kerrotaan uskoneen Jumalaan. Tämä olikin erikoista, koska muut ihmiset uskoivat itseensä. He olivat itse päättäneet tehdä itselleen kaupungin, itse valloittaa avaruuden ja päättäneet tehdä itsellensä nimen, ja ettei heitä vain pidettäisi sen Jumalan lapsina, joista hebrealaiskirjeen kreikankielisessä tekstissä kirjoitetaan:

Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: "Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat (πασαι αι πατριαι της γης)". (Heb 2:25)

Aabrahamin usko joutui kovalle koetukselle, kun Jumala käski hänen uhrata poikansa Iisak, jonka hän oli vanhoilla päivillään saanut, ja johon myös Jumalan lupaus jälkeläisistä kaiken inhimillisen tietämyksen perusteella perustui. Jumalan Aabrahamille järjestämä testi oli paljon kovempi, kuin mihin Adam ja Eeva olivat aikoinaan joutuneet. Se vietiin niin pitkälle, että Abram oli jo nostanut veitsen iskeäkseen sillä Iisakkia. Vasta siinä vaiheessa Jumala huusi, että nyt riittää. Valmiille alttarille pantiin eläin, myös siksi, että ihminen oli saastainen, eikä uhrieläimeksi sellainen olisi kelvannutkaan.

Ja Herran enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta ja sanoi: "Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen." (1.Ms 22:15-18)

Aabrahamin testistä tuli esikuva siitä, että Jumala tulisi itse uhraamaan poikansa. Myös Jumalan lupaukset tulisivat toteutumaan tämän Aabrahamin "siemenen" kautta, joka Eevalle annetun lupauksen mukaan tulisi myös olemaan vaimon siemen, ja nyt annetun esikuvan mukaan Jumalan ainosyntyinen poika.

Luomistyön viimeisessä vaiheessa tapahtuu Uusi Luominen Kristuksessa, jossa Jumala ja ihminen yhdistyvät Uudeksi Ihmiseksi. Se, mitä Raamatun alkulehdillä luvattiin, toteutuu nyt meidän omassa elämässämme ja meidän silmissämme Jeesuksen Kristuksen kautta:

Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. (1.Kor 15:22-24)

Kun ihmiskunta Nimrodin aikana luopui luomisjärjestyksen mukaisesta patriarkaalisesta järjestelmästä ja perusti oman kulttiyhteisönsä Baabeliin, piti Jumala sitä niin pahana, että päätti tuhota ihmisten luoman järjestelmän ja ryhtyi rakentamaan vaihtoehtoista yhteiskuntaa. Tuhoon tuomitusta järjestelmästä Jumala kutsui ulos yhden miehen:

Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi (vi-hje b'recha - ja tule siunaukseksi). Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." (1.Ms 12:1-3)

Abram lähti matkalle ja Jumala antoi hänelle yhä uusia lupauksia sitä mukaa, kun hän oli suoriutunut kokeista, joissa hänen uskoaan testattiin. Abram, myöhemmin Aabraham, olikin ensimmäinen, jonka kerrotaan uskoneen Jumalaan:

Ja hän (Jumalan Sana) vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Ja hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä". Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. (1.Ms 15:5-6)

Abramin ollessa 99 vuoden ikäinen Jumala teki hänen kanssaan ympärileikkauksen liiton ja muutti hänen nimensä Aabrahamiksi. Myös hänen vaimonsa nimi muutettiin.

Ja Jumala sanoi Aabrahamille: "Älä kutsu vaimoasi Saaraita enää Saaraiksi, vaan Saara olkoon hänen nimensä. Ja minä siunaan häntä ja annan hänestäkin sinulle pojan; niin, minä siunaan häntä, ja hänestä tulee kansakuntia, polveutuu kansojen kuninkaita." (1.Ms 17:5-16)

Aabramilla oli poika nimeltä Ismael, joka oli syntynyt Saarain orjattaresta, mutta Jumalan lupaus koski vain "lupauksen lasta", jolle Jumala käski antaa nimen Iisak. Aabrahamia ja Saaraa Jumalan lupaus nauratti, mutta eivät he sitä epäilleetkään. Jumalalla on omat tapansa hoitaa asioita.

Kovimpaan testiinsä Abram joutui, kun Jumala käski hänen uhrata poikansa, jonka hän oli vanhoilla päivillään saanut ja johon myös Jumalan lupaus jälkeläisistä kaiken inhimillisen tietämyksen perusteella perustui. Jumalan Aabrahamille järjestämä testi oli paljon kovempi, kuin mihin Adam ja Eeva olivat aikoinaan joutuneet. Se vietiin niin pitkälle, että Abram oli jo nostanut veitsen iskeäkseen sillä Iisakkia.

Ja Aabraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen: "Aabraham, Aabraham!" Hän vastasi: "Tässä olen". Niin hän sanoi: "Älä satuta kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi". Niin Aabraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Aabraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. (1.Ms 22:10-13)

Onnistuneesta testistä tuli esikuva uhrille, jonka Jumala itse oli antava kaksi tuhatta vuotta myöhemmin poistaakseen maailman synnin:

Ja Herran enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta ja sanoi: "Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen." (1.Ms 22:15-18)

Jumala ei siunaa ketään eikä mitään, ennen kuin synti on saatu hallintaan. Luomistyö ei voi edetä seuraavaan vaiheeseensa, Hengelliseen syntymään, ennen kuin saviastia on puhdistettu. Eikä Jumala henkeään saastaiseen astiaan antaisikaan. Yksi ainoa Aabrahamin siemen tuli pelastamaan maailman ja antamaan sille tulevaisuuden ja toivon, mutta lisää hallitsijoita tarvittiin sekä mikro- että makrokosmoksessa. Kaikki paikat oli täytettävä Jumalan pojilla. Luotu ei enää kelvannut, mutta Jumalan pojiksi piti syntyä. Ja uuden hallitusdynastian tuli pystyä voittamaan nyt syyttäjänä ja viettelijänä toimivan ex-kerubin juonet ja metkut.

Tuhat vuotta Aabrahamin jälkeen, kun Aabrahamin jälkeläisistä oli jo kasvanut lukuisa kansa, sitä hallitsi kuningas Daavid. Hän oli mies, jolle Jumala saattoi antaa uusia lupauksia yli sen, mitä oli jo luvattu. Daavid tunsi Jumalan halun asua kansansa keskuudessa, ja halusi rakentaa temppelin Jumalan asumukseksi Jerusalemiin, mutta Jumalan suunnitelmiin Daavidin ajatus ei täysin sopinut. Huoneen Jumalan asunnoksi tulisi rakentamaan mies Daavidin suvusta, hän tulisi olemaan Jumalan poika ja sen lisäksi Jumala lupasi että hänen valtaistuimensa vahvistettaisiin ikuisiksi ajoiksi:

Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niinkuin ihmislapsia lyödään; mutta minun armoni ei poistu hänestä, niinkuin minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva." (1.Sam 7:12-16; kts. myös psalmi 89)

Jumalan asettaman ajan täytyttyä alkoi tapahtua se, mistä profeetat olivat ennustaneet. Ensi luvattiin temppelipalvelusta suorittavalle papille luvattiin poika, joka tulisi toimimaan tulevan kuninkaan, Messiaan, airuena. Messias itse tulisi syntymään puoli vuotta myöhemmin:

Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu (keharitomeni)! Herra olkoon sinun kanssasi." Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon (harin) Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi (kai Jós Ypsistou klithisetai), ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." (Lk 1:26-33)

Vanhassa Testamentissa syntyvästä lapsesta oli ennustettu niin paljon, että koko hänen elämänkaarensa oli tarkkaan määrätty alusta loppuun. Kun Aabrahamin suku oli kasvanut kansaksi ja tehnyt liiton Siinain vuorella Jumalan kanssa, sen oli rakennettava telttatemppeli, joka on rautalankamalli Jumalan asumuksesta "kirkkaudessa". Daavidin aloitteesta telttatemppelin tilalle tehtiin kivinen temppeli, mutta kun Israel - profeettojen varoituksista huolimatta - käänsi Jumalalle selkänsä, temppeli hajoitettiin. Kun se myöhemmin rakennettiin uudelleen, ei Jumalan kirkkaus enää ilmestynytkään temppelissä ja profeetatkin vaikenivat neljäksisadaksi vuodeksi. Se, mikä nyt oli tulossa, oli temppeli itse, kävelevä temppeli, Jumalan maja ihmisten keskuudessa, eikä pelkästään maja, vaan Jumala itse, Jumalan poika:

Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?" Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi; sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta." (Lk 1:34-37)

Kun ihminen ei synnin tähden voinut lähestyä Jumalan kirkkautta, tuli Jumala - Jumalan Sana - ihmisen luo, ja lopulta syntyikin ihmiseksi ja sai nimen Jeesus.

Jumalasta luovuttuaan ihminen oli kadottanut arvonsa, mutta ympärillään Jumalan esikoispoika löysikin ihmiskunnan, joka edelleen kuvitteli olevansa jotakin. Heille ei Jeesuksella ollut mitään hyvää sanottavaa, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.

Johannes kirjoittaa Jeesuksesta:

Ja Sana tuli lihaksi ja asui (e'skínosen) meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa (tin doksan autou), senkaltaista kirkkautta (doksan os), kuin ainokaisella Pojalla on Isältä (monogenous para patros); ja hän oli täynnä armoa ja totuutta (pliris háritos ke alitheias). (Joh 1:14)

Se asuminen, josta Johannes puhuu, on hänen ruumiinsa maja (skinos: maja, teltta, asumus), joka Vanhan Liiton temppelin tavoin kätki Jeesuksen kirkkauden loiston, niin ettei se tappanut katselijoita, kuten Jumalan kirkkauden verhoamaton katseleminen olisi tehnyt. Johannes oli mukana myös kirkastusvuorella, jossa pilvi verhosi Isän Jumalan kirkkauden, ettei se tappanut Jeesuksen sinne mukaansa ottamia Pietaria, Johannesta ja Jaakobia. Ihmisen kaltaiseksi tulleen Jumalan Pojan kirkkaus näkyi hänen teoissaan, puheissaan, voimassaan ja kuuliaisuudessaan Isän Jumalan tahdolle, jonka jotkut tajusivat ja tunsivat hyvin selvästi, jotkut huonommin, ja jota vihollisen orjat rajusti vihasivat. Asetelmat olivat siis samat, kuten vielä tänäkin päivänä.

Korkeimman Pojan nimi ilmoitettiin sekä Joosefille, kts Matt 1:21, että Marialle, kts. Lk 1:31. Nimen ensimmäinen tavu "Je" on sukunimi, ja tarkoittaa Jumalaa. Noin kolmenkymmenen vuoden iässä Jeesus täyttyi Pyhällä Hengellä ja aloitti julkisen toimintansa Israelin kahdestatoista heimosta vielä jäljelle jääneen Juudan heimon keskuudessa. Jeesuksen nimen toinen osa tarkoittaa pelastusta. Jeesus pelastaa ihmisen, joka tunnustaa tosiasiat ja suostuu kuolemaan hänen kanssaan samankaltaisella kuolemalla kuin hänkin:

Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä (την ψυχην αυτου - sielunsa), hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä (την ψυχην αυτου - sielunsa) minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen (αυτην). (Mark 8:34-35)

Kuka ymmärtäisi sen, että Jeesuksen tarjoama uusi tapa kuolla oli ihmisen ainut ja viimeinen mahdollisuus pelastua synnin vallasta ja Jumalan vihalta. Kyse on uskosta. Et voi uskoa ihmiseen ja Jumalaan. Mutta miten uskoa Jumalaan, joka kutsuu sinua kanssaan kuolemaan ristille? Johannes kertoo karut faktat:

Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. (Joh 1:11)

Kohtalonyhteyteen hänen kanssaan suostui vain tietty, pieni joukko:


Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. (Joh 1:12-13)

Jeesuksesta oltiin toki kiinnostuneita ja kansaa kulki joskus paljonkin hänen perässään, mutta lähes kaikki, jopa raamatunkääntäjätkin, kompastuivat heti kynnyskysymykseen:

Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus (μετανοειτε: Muuttakaa mielenne), sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle". (Mt 4:17)

Syntikysymys oli saatava hallintaan. Mutta toistaiseksi asiat esitettiin vertauksin. Jeesus aloitti:

Kuulkaa! Katso, kylväjä lähti kylvämään. (Mark 4:3)

Järisyttävä avaus, mutta salattu, kunnes se ymmärretään.

Ja kun hän oli jäänyt yksin, niin ne, jotka olivat hänen ympärillään, ynnä ne kaksitoista kysyivät häneltä näitä vertauksia. Niin hän sanoi heille: "Teille on annettu (dedotai gnonai - annettu tietää) Jumalan valtakunnan salaisuus (to mysterion tis vasileias tou theou), mutta noille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa, että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi (και αφεθη αυτοις τα αμαρτηματα - eikδ heidän syntejänsä annettaisi anteeksi)". (Mark 4:10-12)

Kaikki asiat eivät olleet salaisuuksia. Aabrahamille ja Daavidille annetut lupaukset tunnettiin hyvin, ja niiden täyttymistä odotettiin. Juutalaiset toivoivat, että tuleva Messias vapauttaisi kansan roomalaisten vallasta ja palauttaisi maan rajat entiselleen. Mutta tämä Jeesus puhui jostakin Jumalan valtakunnasta, jota hän vertasi sinapin siemeneen, josta kasvaisi niin iso hyötykasvi, että taivaan linnut tekisivät pesänsä sen oksille. Ihmiset eivät vertausta ymmärtäneet, mutta oppilailleen Jeesus selitti, että siemen on Jumalan sana, joka kylvetään ihmisen sydämeen. Jumalan sana saviruukussa! Hybridi totta tosiaan! Olisikohan sellainen edes elinkelpoinen? Mutta toistaiseksi hän ei voinut kertoa enempää.

Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa." Ja hän kääntyi opetuslapsiinsa erikseen ja sanoi: "Autuaat ovat ne silmät, jotka näkevät, mitä te näette. Sillä minä sanon teille: monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet." (Lk 10:21-24)

Pari päivää ennen kärsimistään Jeesus kertoi vielä yhden heikosti verhoillun tarinan - tarinan joka alkaa näin:

Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa; yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. (Kts. Mt 25:14-30)

Kun näitten palvelijain herra pitkän ajan kuluttua palasi, koitti palvelijoille tilinteon hetki. Uskollisille palvelijoille sanottiin kullekin: "Mene Herrasi iloon". Mutta myös muilla, kuin Jeesuksen palvelijoilla on osansa Jumalan suunnitelmassa. Tarina jatkuu:

Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. (Mt 25:31-34)

On autuasta päästä vieraaksi Karitsan häihin, jotka kestävät tuhat vuotta, mutta morsiamen osa niissä häissä on sitäkin suunnattoman paljon parempi. Vihkimistä varten Kristus hakee morsiamensa taivaalliseen häähuoneeseen, jossa usko muuttuu näkemiseksi. Sen jälkeen Kristus palaa maassa odottavien juhlavieraitten luo, mutta siinä vaiheessa jo yhtyneenä yhdeksi vaimonsa kanssa niin että Kristus on "vain" Kristuksen ruumiin, seurakunnan pää, joka kuitenkin on tässä vaiheessa jo saavuttanut oikeat mittansa, niin että se voi täyttää "kaikki kaikessa".

Jesajan kirjassa Jumala esittelee toimintasuunnitelmaansa näin:

Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole; minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, kaiken, mitä tahdon, minä teen. Minä olen kutsunut kotkan päivänkoitosta, kaukaisesta maasta neuvopäätökseni miehen. Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan; mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen. Kuulkaa minua, te kovasydämiset, jotka olette kaukana vanhurskaudesta. Minä olen antanut vanhurskauteni lähestyä, se ei ole kaukana; ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Minä annan Siionissa pelastuksen, annan kirkkauteni Israelille. (Jes 46:9-13)

Ennen Jeesuksen syntymää oli Jumala esittänyt toimintasuunnitelmansa erilaisia esimerkkejä käyttäen, joista yksi on hänen juhlakalenterinsa. Joka viikko on yksi lepopäivä, joka muistuttaa meitä siitä valtakunnasta, jonka aikana Jeesus ja hänen pyhänsä hallitsevat maailmassa niin, että Aabrahamille annetut lupaukset maasta, kansasta ja valtakunnasta täyttyvät.

Jumalan suunnitelman marssijärjestyksen esittää myös vuosittain toistuvien juhlien kalenteri. Kolmannen Mooseksen Kirjan 23. luvun mukaan nämä juhlapäivät ovat:

Pääsiäinen, 1. kuun 14 päivänä;

Happamattoman leivän juhla, 1. kuun 15-21 päivinä;

Uutislyhteen heilutus, joka toimitetaan sapatin jälkeisenä päivänä happamattoman leivän päivien aikana;

Helluntai, viisikymmentä päivää uutislyhteen heilutuksen jälkeen;

Pasuunansoiton päivä, 7. kuun 1. päivänä;

Sovituspäivä, 7. kuun 10 päivänä;

Lehtimajan juhla, 7. kuun 15-21 päivänä.

Raamatullinen kalenteri alkaa uudenkuun päivänä kevätpäivänseisauksen aikoihin. Pääsiäistä vietettäessä Israelissa on alkamassa ohran korjuu. Ohra on Jumalan uhrikaritsaa, Jeesusta merkitsevä symboli kaikkialla Raamatussa. Siksi myös ohralyhde oli esikuva siitä, että Jeesus tulee olemaan esikoinen maan ihmisviljasta. Myös happamaton leipä, jota viikon kestävän juhlan aikana syödään, on esikuva Jeesuksesta.

Helluntaita vietettäessä Israelissa on alkamassa vehnän korjuu. Vehnä on esikuva Jeesuksen uhrilla synnin ja kuoleman vallasta lunastetuista ihmisistä. Helluntain rituaaleihin kuului kahden hapatetta käyttäen kohotetun nisuleivän heilutus pyhäkössä. Leivät olivat siis symboli ihmisistä, joissa uunin - tai oikeastaan kärsimysten ja uskon koetusten kuumuus oli tehnyt tehottomaksi hapatteen, joka on esikuva synnistä.

Kevään ja alkukesän juhlat on jo vietetty. Pääsiäisajan ja Helluntain esikuvat ovat tuotantovaiheessa, mutta syksyn juhlakauden kolmella juhlalla on meille selvä profeetallinen sanoma, jonka toteutumista me odotamme.

Syksy Israelissa on vuoden pääsadon, hedelmäsadon korjuun aikaa. Juhlista ensimmäinen, pasuunansoiton päivä, aloittaa sadonkorjuun juhlakauden. Pasuunansoiton päivää vietetään esikuvana kuolleiden ylösnousemuksesta ja sovituspäivää hetkestä, jolloin kaikki Kristus esittelee morsiamensa Isälle, jolloin usko muuttuu näkemiseksi. Sovituspäivän, joka monille tulee olemaan tuomion päivä, jälkeen vietettävä seitsemän päivää kestävä lehtimajan juhla on symboli Karitsan ja hänen morsiamensa häistä, joista hän kuninkaana palaa pyhiensä kanssa maan päällä odottavien häävieraitten joukkoon ja tuhatvuotinen valtakunta alkaa. Lehtimajan juhlan jälkeinen päivä, kahdeksas päivä, on vielä yksi suuri juhlapäivä, suuri sapatti. Kahdeksan on ikuisuuden symboli.

Jeesus naulittiin ristille pääsiäisenä, kolmenkymmenen kolmen vuoden ikäisenä, noin vuonna 30, raamatullisen kalenterin ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä, nousi ylös haudasta kolmantena päivänä, ilmestyi opetuslapsilleen ja otettiin ylös taivaisiin neljänkymmenen vuorokauden kuluttua ylösnousemuksestaan. Jeesus oli nyt "matkustanut kaukaiseen maahan saadakseen kuninkuuden", kuten hän viimeisessä Matteuksen kertomassa vertauksessaan oli esittänyt, kts. Mt 25:31-46. Juuri ennen ylösottoaan hän oli vielä antanut tärkeän kehoituksen:

Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. (Lk 24:49)

Tämä lupaus täyttyi, kun Jeesuksen ylösnousemisesta kuolleista oli kulunut viisikymmentä vuorokautta. Noin 120 Jeesuksen oppilasta oli Jerusalemissa, hieman pelokkaina odottamassa lupauksen täyttymistä, kun kaupungissa humahti ja Pyhä Henki asettui oppilaitten ylle. Tapahtui uusi luominen, samankaltainen kuin se, josta jo luimme:

Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. (1.Ms 2:7)

Jumala oli vuodattanut henkensä kaiken lihan päälle. Kaupunki lähti liikkeelle ja Pietari astui esiin selittämään tapahtuman merkitystä. Kun hän oli sen tehnyt, syyllisyytensä syvästi tunteneet kuulijat kysyivät, mitä heidän pitäisi nyt sitten tehdä. Pietari vastasi antamalla ne ohjeet, joilla pelastutaan Jumalan vihalta, päästään sisälle Jumalan valtakuntaan, saadaan sen kansalaisoikeudet ja tullaan Jumalan lapsiksi:

Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus (μετανοησατε - muuttakaa mielenne) ja ottakoon kukin teistä kasteen (βαπτισθητω - ottakoon upotuskasteen) Jeesuksen Kristuksen nimeen (επι τω ονοματι ιησου χριστου) syntienne anteeksisaamiseksi (εις αφεσιν αμαρτιων - syntien hylkäämiseksi), niin te saatte Pyhän Hengen lahjan (ληψεσθε την δωρεαν του αγιου πνευματος). Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus (η επαγγελια) on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu (προσκαλεσηται)." (Apt 2:38-39).

Jopa apostoleille oli vaikea käsittää, että Juudean kansa hylkäisi Messiaansa. Se, että Uuden Liiton seurakuntaan liittyi heti alussa useita tuhansia uusia jäseniä, piti vireillä toivoa siitä, että loputkin tulisivat mukaan. Ja olihan vaikeuksia ollut ennenkin. Vaikka Israelin heimoista 10 oli hävinnyt teille tietymättömille, vaikka Jumalan profeetat olivat olleet ääneti yli kolmensadan vuoden ajan ja vaikka Juudan heimokin oli joutunut Rooman valtaan, oli Hänen suunnitelmansa muuttumaton:

Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel, eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset"; se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika". Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämme Iisakista; ja ennenkuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennenkuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin - että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi (ινα κατ εκλογην του θεου προθεσις μενη), ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden (ουκ εξ εργων αλλ εκ του καλουντος) - sanottiin hänelle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa", niinkuin kirjoitettu on: "Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin". (Rm 9:6-13)

Jos tämä tuntuu kovalta, niin on muistettava, että ihminen valitsi tieten tahtoen kuoleman. Omista valinnoistaan hän voi valittaa vain itselleen, mutta valitus ei auta. Nöyrä pyyntö oikeaan suuntaan ja Jumalan lupauksiin perustuva odotus on viisaampaa. Miksi ei siis myös geneettinen Israel suostuisi Jumalan tahtoon? Luomakuntakin odottaa Jumalan lasten ilmestymistä:

Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. (Rm 8:18-21)

Aabrahamille annetut lupaukset koskivat kahta asiaa. Hänestä kasvaisi suuri kansa ja hän perisi maan, kosmoksen, kuten roomalaiskirjeessä, jae 4:13, täsmennetään. Tämä kaikki oli ilmoitettu ennalta, ja sitä tiedettiin odottaa. Lupauksen toinen osa koski siementä, jonka kautta Jumala oli luvannut siunata kaikkia maailman kansoja. Tämä toinen lupaus edellistä paljon suurempi, suorastaan järisyttävän suuri. Sitä sanotaan Kristuksen salaisuudeksi.

Kristuksen salaisuudesta on Kolossalaiskirjeessä kirjoitettu näin:

Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni (plirósai: täyttääkseni) Jumalan sanan, sen salaisuuden (to mistírion), joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus (tis o plutos tis doksis tou mistirion toutou en tois ethnesin - mitä ovat tämän salaisuuden kirkkauden rikkaudet kansojen keskuudessa): Kristus teissä, kirkkauden toivo (i elpis dis doksis). (Kts. Kol 1:24-27)

Jumala ei siunaa ketään, eikä mitään, ellei syntikysymys ole hoidossa. Siksi Jeesus tuli ensisijaisesti ottamaan pois maailman synnin. Jeesuksen ylösnousemus oli ensimmäinen suuri näyttö siitä, mitä alkaa tapahtumaan, kun synti on voitettu. Helluntaipäivänä 120 Jeesuksen seuraajaa pääsi osalliseksi jumalallisesta luonnosta, eli sai Pyhän Hengen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Kun Pietari oli puhunut, löytyi vielä 3000 muuta, jotka lähtivät ulos päästäkseen sisälle avatusta ovesta Taivasten valtakuntaan. Heidät kastettiin merkiksi siitä, että he olivat astuneet Uuteen Liittoon uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.

Jumalan päämäärä on luoda sellaisia lapsia, jotka omasta vapaasta tahdostaan haluavat tulla Jumalan kaltaisiksi ikuisuusolennoiksi. Se, mikä ei toteutunut Aadamissa, toteutuu Kristuksessa:

Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta . Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen (ep'ouranios - ylitaivaallinen) on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset (ep'ouranioi). Ja niinkuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen (tou ep'ouraniou - ylitaivaallisen) kuva. (1.Kor 15:45-49)

Korkein asuu luoksepääsemättömässä kunniassa. Kristus on tämän näkymättömän kirkkauden säteily, kts. Hebr 1:1-3 ja "näkymättömän", kts. a'oraton, Jumalan kuva:

Hän on näkymättömän Jumalan kuva (εικων του θεου του αορατου), esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa (πρωτοτοκος πασης κτισεως), sillδ hänessä luotiin kaikki (εν αυτω εκτισθη τα παντα), mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen (τα παντα δι αυτου και εις αυτον εκτισται), ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. (Kts. Kol 1:15-17)

Filippiläiskirjeessä kerrotaan paljon siitä, millaista on tulla Kristuksen kaltaiseksi. Synnytään Jumalan hengestä, sielu puhdistetaan Kristuksen verellä ja kutsutaan esiin kuolleiden ylösnousemisessa ja puetaan uuteen ruumiiseen, joka on Kristuksen kirkkauden ruumiin kaltainen:

Mutta meillä on yhdyskuntamme (το πολιτευμα) taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi (εις το γενεσθαι αυτο συμμορφον τω σωματι της δοξης αυτου) sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. (Fil 3:20-21)

Jeesus, joka aloitti ohjelmapuheensa sanoilla "Autuaita ovat hengellisesti köyhät" oli itse esimerkki siitä, mitä hän puhui. Jeesus olisi voinut isotellakin, mutta ihmiselle se ei kerta kaikkiaan sovi.

Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto (ος εν μορφη θεου), katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen (ισα θεω), vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi (μορφην δουλου λαβων), ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen (και σχηματι ευρεθεις ως ανθρωπος); hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. (Fil 2:5-8)

Kristuksen kaltaiseksi tullaan kuolemalla tälle maailmalle - sillä sitähän se ristin kantaminen, itsensä kieltäminen ja usko Jumalaan on, ettemme uskoisi itseemme, vaan Jumalaan joka kuolleet herättää:

Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta (συμμορφουμενος τω θανατω αυτου), jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. (Fil 3:7-11)

Paavali…

Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina; heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. (Fil 3:17-21)

Johannes kirjoittaa näin:

Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen (ομοιοι αυτω), kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. (1.Joh 3:2)

Pietarin helluntaipuheessa lausutut asiat olivat paljon yli sen, mitä Israel oli odottanut. Israelissa oli odotettu pelastajakuningasta, joka toisi mukanaan rauhan ja yltäkylläisyyden, sekä palauttaisi maan rajat entiselleen tai laajentaisi niitä Egyptin purosta Eufratiin, kuten Salomon aikoina oli ollutkin. Mutta nyt Jeesus oli mennyt pois, eikä mitään odotetun kaltaista ollut tapahtunut; muuta hyvää kylläkin. Se, että yli kolme tuhatta miestä oli siirtynyt synnin tilasta armon tilaan, ei aiheuttanut maanjäristyksiä, vaan kysymyksiä ja jonkinlaista pelkoa. Näkyvintä oli uskovien seurakunnan synty ja sen elämäntapa. Sairaitakin parani, mutta juutalaisten odotuksia sekään ei vastannut. Seuraavassa julkisessa puheessaan Pietari joutui antamaan asiasta selityksen. Voit lukea sen Apostolien tekojen luvusta 3, mutta asiahan on muutenkin selvä. Juutalaiset olivat tappaneet kuninkaansa, eikä siitä seuraisi mitään hyvää. Mutta Jumala ei lupaustaan kadu, ja myös Aabrahamille annettu lupaus toteutuu aikanaan. Katsotaan siis, mitä Pietari siitä sanoi:

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.' Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat'. Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne." (Apt 3:19-26)

Apostolit tekivät kaikkensa osoittaakseen kansalle, että Jeesus on luvattu Messias, mutta laihoin tuloksin. Yhdentoista apostolin matkat veivät kaikkialle, missä vain juutalaisia asui, mutta yhtä kaikki parin kolmen sukupolven jälkeen ei juutalaisseurakunnista jäänyt paljon jäljelle. Roomalaiset hävittivät Jerusalemin temppelin ja kansakin ajettiin muille maille vierahille. Lupaus Israelin jälleenrakentamisesta jäi odottamaan parempia aikoja. Kansa ei todellakaan nähnyt kutsumuksensa suuruutta. Mutta muiden kansojen keskuudessa työ tuotti hedelmää. Paavali, joka oli Jumalan tätä erikoisesti työtä varten kutsuma apostoli, julisti hänkin ensin juutalaisille, mutta joutui juutalaisten salahankkeen takia viettämään monta vuotta vankeudessa, ensin Israelin rannikolla ja sitten Roomassa. Todennäköisesti vasta vankeudessa Paavalillekin selvisi se, mitä hän Efesolaiskirjeessä kirjoittaa:

Sen takia minä, Paavali, teidän, pakanain, tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni - olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta (tin oikonomian tis haritos tou Theou), mikä on minulle teitä varten annettu, että näet tämä salaisuus (to mistirion) on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niinkuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut; josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen (en to mistirion tou Hristou), jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niinkuin se nyt Hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille: että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä (sig'klironoma) ja yhtä ruumista (sis'soma) ja osallisia lupaukseen (sim'metoha tis epaggelias) Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta (dia tou eu'anggeliou), jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta (kata tin dorean tou haritos tou Theou), joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta (kata tin energeian tis dynameos autou). (Ef 3:1-7)

Kreikan kielessä on prepositio "syn", jota käytetään myös nominien ja verbien etuliitteenä. Sana tarkoittaa "yhdessä, jonkun kanssa". Tällä etuliitteellä muodostettuja sanoja Uuden Testamentin sanakirjasta löytyy noin 175. Näin muodostetut sanat ovat erittäin käyttökelpoisia ilmaisemaan sitä, että me pelastumme yhdessä Jeesuksen kanssa. Paavali jopa luo uudissanoja ilmaisemaan sellaisia käsitteitä, kuin kanssaperillinen (συγκληρονόμος), yhtä ruumista (σύσσωμος) ja osallinen (συμμέτοχος) johonkin, esimerkiksi lupaukseen ilmaistakseen sen, että meidän pelastuksemme ja luomisemme tapahtuu kokonaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kyse on siitä, että koska ihminen ei voi synnin takia lähestyä Jumalaa, lähestyy Jumala ihmistä Jeesuksessa, ja otettuaan pois ihmisen synnin synnyttää hänet uudesti ylhäältä, kasvattaa hänet ja tulee hakemaan täysikasvuisen Jumalan lapsen viedäkseen hänet mukanaan - siis yhdessä kanssaan - isän Jumalan tykö taivaisiin. Tätä Jumalan suunnitelman keskeistä vaihetta sanotaan Kristuksen mysteeriksi. Molemmat termit - prothesis ja mysterion - löytyvät Efesolaiskirjeen kolmannesta luvusta:


Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito (tai: i koinonia tou mistirion - salaisuuden osallisuus), joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti (
κατα προθεσιν), jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa (ην εποιησεν εν χριστω ιησου), meidän Herrassamme, jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. (Ef 3:8-12)

Tunnetussa tuhlaajapoika-vertauksessa Jeesus kertoi kahdesta veljeksestä, joista toinen menetti perintönsä, mutta otettiin iloiten vastaan, kun hän palasi harharetkiltään, mutta toinen, vanhempi veli, oli tyytymätön, jolloin hänen isänsä lohdutti häntä sanomalla, että onhan kaikki se, mitä hänellä on omaisuutta, pojan perintöä. Tämän tavallisesti väärinymmärretyn sanoma on, että vanhempi veli sai sen, mitä luvattu oli, mutta nuorempi veli vielä enemmän. Hänen osakseen tuli taivaallinen kirkkaus.

Kyse on omaisuudesta ja sen hoidosta. Ihminen pääsee osalliseksi Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta heti kun hän syntynyt Pyhästä Hengestä. Tätä syntymää sanotaan uudestisyntymiseksi, mutta kyse on Hengen uudestisyntymisestä uskon kautta Kristukseen. Vasta Pasuunansoiton päivänä, kun Kristuksessa kuolleet nousevat ylös, uudistetaan myös ruumis. Mutta jo morsiusaikanaan Kristuksen omat saavat käyttää Kristuksen ylösnousemisen voimia, joita yleisesti sanotaan karismoiksi ja armoituksiksi.

Ainakin Pietari pääsi jyvälle asiasta jo siinä vaiheessa, ja kun Jeesus kertoi vertauksen häistä palaavaa Herraansa odottavista palvelijoista, sillä Pietari kysyi: "Herra, meistäkö sinä sanot tämän vertauksen, vai myös kaikista muista?" Jeesus vastasi:

"Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. (Kts. Lk 12:42-45)

Tiedätkö, mikä on Jeesuksen kaikki omaisuus? Se on "kainis ktisis", jota kääntäjät sanovat uudeksi luomukseksi:

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus (καινη κτισις); se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. (2.Kor 5:17)

Sanalla "ktisis" tarkoitetaan luomista, ja tässäkin se merkitsee sitä: uutta luomistapahtumaa, joka kuitenkin on ollut valmiina aina siitä asti Jumalan aivoituksissa ja toteutettuna ikuisuudessa ennen aikakausien alkua. Se on myös sanottu alussa, hieman kätketysti tosin:

Alussa/Esikoisessaan loi Jumala taivaan (shamajim) ja maan.

Käännöksestä ei näy, että hebrean kielessä sana taivas on kaksikkomuodossa, eli Jumala loi kaksi taivasta kerralla. Mutta mikä on tämä uusi luomakunta, jonka Jumala esikoisessaan loi? Sehän on se siemen, jonka Jumala lähetti maailmaan, Jumalan sana, johon Abram uskoi, ja josta kasvaa se puu, jonka oksille taivaan linnut tekevät pesänsä, niin että se lopulta täyttää "kaikki kaikessa":

Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. (Ef 1:22-23)

Kaikki tapahtuu Kristusta varten:

Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. (Hebr 2:10)

Hengen uudistus on ikäänkuin käsiraha siitä, että myös sielu ja ruumis uudistetaan. Sielu uudistuu, kun me luovutamme vanhan itsekeskeisen egomme ristille, ja otamme vastaan syntien sovituksen uskon kautta Kristukseen. Ruumis uudistetaan vasta pasuunansoiton päivänä Kristuksen tullessa hakemaan morsiantaan taivaalliseen häähuoneeseen, josta Vanhan Testamentin hebreankieliset tekstit käyttävät sanaa "chuppah":

Mutta meillä on yhdyskuntamme (το πολιτευμα) taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi (εις το γενεσθαι αυτο συμμορφον τω σωματι της δοξης αυτου) sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. (Fil 3:20-21)

Jumala on henki. Hengen asunto on ruumis:

Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä. (Ef 2:19-22)

Jumala on rakentaja. Hän rakentaa meistä asumusta itselleen. Kutsuessaan meidät yhteyteensä, me tulemme osalliseksi Jumalan kirkkaudesta, sillä Jumala on kirkkauden isä:

Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. (Ef 1:15-23)

Sana kirkkaus kreikan kielen sanan "doksa" käännöksenä ei ole paras mahdollinen. Paremmin työssään ovat onnistuneet ne englantilaisen ja venäläisen maailman kääntäjät, jotka käyttävät termiä glory ja slava. Hebrealaiskirjeen mukaan kyse on pikemminkin luonteenpiirteistä kuin fysikaalisesta ominaisuudesta. Hebrealaiskirjeen sanoma on joskus ennen myös käsitetty paljon paremmin kuin nykyisin, sillä siinä käytetty sana "haraktir" on välittynyt kaikkiin läntisiin kieliin merkityksessä luonne tai "karaktääri".

Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily (apaugasma tis doksis) ja (kai) hänen olemuksensa kuva (haraktir tis ypotaseos autou) ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa (ekáthisen en deksia tis megalosínis en ypsilois), tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. (Hebr 1:1-4)

Meidät, Jeesuksessa adoptoidut Jumalan lapset on valmistettu työkalulla, jonka nimi on "haraktir". Juuson sanakirjan sivulla 588 siitä sanotaan:

χαρακτηρ, ηρος, ο,(χαρασσω, katso χαραγμα)

a) työkalu, jolla leikkaamista, veistämistä, painamista y.m.s. toimitetaan, templasin, leimasin; b) leikkaamalla, veistämällä, painamalla saatu kuva, painekuva, χαρακτηρ της υποστασεως Hänen (Jumalan) olemuksensa painekuva, Kristuksesta, joka on se kuva, jossa Isä täydellisesti ilmoittaa itsensä ja selvästi tunnetaan Hepr. 1:3, vert. Joh. 14:9. *

Jumalan kuva meissä ei synny helposti. Mutta vaihtoehto on vielä pahempi. Jos emme suostu Kristukseen, jäämme automaattisesti paholaisen valtaan ja saamme saman tuomion kuin hän. Laittomuuden etenemisestä on kirjoitettu:

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa (το γαρ μυστηριον ηδη ενεργειται της ανομιας); jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. (2.Tess 2:3-12)

Babylonialaisessa kultissa lauletaan laulua sielun kuolemattomuudesta, vaikka Jumala yksin on kuolematon. Ihminen kuolee, koska hän valitsi kuoleman silloin, kun hänen oli valittava elämän tai kuoleman välillä. Se, mikä tässä on totta, on se, että Jumala herättää kuolleetkin tuomiolle. Nyt ihmiselle on annettu uusi mahdollisuus, jonka nimi on evankeliumi, jonka vastaanottaja saa armon tulla Jumalan lapseksi. Evankeliumin julistamisesta Paavali kirjoittaa Timoteukselle:


Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa, hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan (
αλλα κατ ιδιαν προθεσιν και χαριν), joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta, jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu. (Kts. 2.Tim 1:7-11)

Evankeliumin kautta ihmisiä kutsutaan uuteen valintaan, ja oikein valinneille tarjotaan iankaikkista elämää. Timoteus oli yksi oikean valinnan tehneistä. Timoteus oli jo vaihtanut laulunsa sanat, mutta Paavali muistuttaa häntä vielä siitä, että hyvä tunnustus on riittämätön, elleivät teot vastaa puheita:

Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehoitan sinua, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra, jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä - hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen. (1.Tim 6:12-16)

Valmiissa ihmisessä on kolme osaa, henki, ruumis ja sielu, mutta kaikki on uudistettava, ennen kuin ne kestävät Jumalan kunnian loistetta. Johannes kirjoitti, ettemme vielä tiedä, millaisia meistä tulee, mutta aivovoimistelua kannattaa jatkaa. Jumalan uuden luomakunnan pää on Kristus ja seurakunta on hänen ruumiinsa:

Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. (Kol 1:18-20)

Ihmisen uudistus tapahtuu kahdessa vaiheessa, jotka ovat usko ja näkeminen. Usko on kuin morsiamen kihlaus, ja näkeminen sitä, kun liitto sinetöidään taivaallisessa häähuoneessa:

Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu". (1.Kor 15:50-54)

 

Takaisin Osmon kotisivulle