Yhteiskunnan muuttumisen vuoksi sivu KOULU ja OPINNOT on päätetty. Uudet tekstit tulevat nyt kahdelle eri sivulle. Tällä sivulla tarkastellaan Poliisivaltion koululaitosta ja varsinaisia opintoja koskevia asioita sivulla OPINNOT

 

POLIISIVALTION KOULULAITOS

Osmo Pöysti

Ylöjärvi, Finland

Aloitettu: 2011-02-15

Jatkoa: 2020-10-14

 

YK ja Nimrodin perintö

Yhdistyneet kansakunnat on uskonnollinen järjestö, joka johdonmukaisesti toteuttaa Nimrodin aloittamaa taistelua Jumalan tuntemista vastaan. Uuden Babylonialaisen maailmanjärjestyksen nykyvaiheesta sivulla NWO - UUSI BABYLONIALAINEN MAAILMANJÄRJESTYS

 

Platonin ihannevaltio

Koululaisille opetetaan, että Platonin noin vuonna 370 eKr kirjassa Valtio esitetty yhteiskuntajärjestelmä olisi ihannevaltio. Mutta jos koulu ei kertonut kaikkea, niin lue myös tämä, sivulta Grahamilaisuus lainattu teksti:

##A100 Platonin ihannevaltio

Platonin ihannevaltiossa todellista valtaa pitivät babylonian noidat. Magit hallitsivat sitä itse asettamansa diktaattorin, kuninkaan kautta. Magien täydellinen valtio on luokkayhteiskunta, jossa mageja alempana arvoasteikossa ovat vartijain ja sotilaiden luokka, työläiset ja maalaiset, tässä järjestyksessä. Työläisten tai maalaisten lapsista ei voi tulla vartijoita, mutta vartijoiden lapset voidaan alentaa työläisiksi tai maalaisiksi. Vartija voi viisikymmentä vuotta täytettyään tulla valituksi magiksi eli filosofiksi, jos tarvetta ja perusteita sellaiseen ilmenee.

##A101 Babylonian viisaat Platonin valtiossa

Babylonialaisen maailmanjärjestyksen mukaisessa "viisaat" magit ja filosofit sanelivat kuninkaan työehdot. Itsevaltainen kuningas oli siis heidän orjansa. Demonisille henkivalloille vihkiytyneet "Viisaat" opettivat ja valvoivat myös vartioiden kasvatusta "yleisen hyödyn" nimissä valtion tarpeita varten. Vartijoiden piti olla nöyriä kuin koirat isännilleen ja vieraille kuin sudet. Vartijakastin lapsia otettiin mukaan sotaretkille koulutustarkoituksessa. Platonin ohje oli, että "saakoot haistella veren hajua, kuten koirat". Kieli on samaa kuin Neuvostoliiton Nürnbergin sotaoikeudenkäynnin pääneuvottelijalla silloin, kun hän puhui oman maansa kansalaisista: "Tappakaa ne kuin kapiset koirat". Vartijakastin naisten tuli olla tasa-arvoisia miesten kanssa siitä syystä, että pitäähän naaraskoirankin varjella ja saalistaa siinä kuin koiraskoirankin.

##A101 Babylonian viisaat Paltonin valtiossa

Koulutuksessa suurta huomiota oli osoitettava taiteille, valtion etujen mukaisesti. Magien sensuuri oli kova ja tarkoitushakuinen. Magit pitivät valehtelua ja kansan pettämistä ei ainoastaan sallittuna, vaan tarpeellisena yleisen hyödyn nimissä ja valtion parhaaksi. Uskonnollisten myyttien tuli edistää filosofien laatimia valtion lakeja, että ihmismieliset eivät epäilisi, vaan arvostaisivat niitä täydellisinä ja oikeudenmukaisina. Kansan piti saada elää siinä luulossa, että kaikki on hyvin, kun he sokeasti tottelevat kuningasta ja hänen magistratuuraansa.

##103 Omistusolot Platonin valtiossa

Vartijoilla ei saanut olla yksityisomaisuutta, mutta alemmilta kasteilta he saattoivat ottaa kaiken tarvitsemansa. Oman reviirinsä ulkopuolelle vartijalla ei ollut lupa mennä, paitsi silloin kun kysymyksessä oli naiset, sillä kaikki vartijoiden naiset olivat yleisiä naisia ja lapset yleisiä lapsia. Isä ei saanut tietää kuka on hänen lapsensa, eikä lapsi kuka on hänen äitinsä. Äidit eivät saaneet imettää omia lapsiaan, sillä imetys tapahtui seimessä, jossa imettävät äidit kävivät imettämässä sinne tuotuja lapsia. Näin äiti ja lapsi erotettiin toisistaan niin, ettei patriarkaalisia vaikutteita pääsisi syntymään. YK, suuri okkulttinen maailmanjärjestökin opettaa, että on estettävä vanhempien haitallinen vaikutus lapsiinsa.

##A104 Parittelu Platonin valtiossa

Platonin Valtiossa valtio järjestää parittelun. Naimiselle järjestetään juhlalliset puitteet. Runoilijat ja soittajat ovat paikalla ja naiset jaetaan arvalla, jotka valtion ammattilaiset ovat käsitelleet toivotun tuloksen saavuttamiseksi. Kun lapsi syntyy, valtio päättää sen kohtalosta. Vain virheettömäksi ja tarpeellisiksi katsottujen lasten annettiin jäädä henkiin.

##A105 Platonin lait, sivu

Platon oli Valtiota kirjoittaessaan keski-ikäinen ja hän ehti nähdä, miten systeemi toimii käytännössä. Sen perusteella hän kirjoitti kirjan Lait.

##A106 Eugenia ja rasismi Platonin babylonialaisessa maailmanjärjestyksessä

Babylonialainen "uusi" maailmanjärjestys rakentuu talouselämän, uskonnon ja vallanpidon varaan. Nämä olivat ne kolme asiaa, joita Saatana käytti syöttinä yrittäessään saada Jeesusta remmiinsä. Kun me puhumme politiikasta, on hyvä tietää, että sanan "politiikka" juuri on kreikan sana "polis", kaupunki. Kun Baabelin imperiumi sortui, maailma oli jo omaksunut babylonialaisen okkultismin ja sen pappien viisaudet. Baabelin talouselämä perustui orjuuteen, mutta ja Platon oli valmistellut kreikan hyväksymään ei ainoastaan orjuutta, vaan rasismin, jota jo silloin myytiin rodunparantamisen tai paremminkin jalosukuisuuden eli eugenian nimellä. Platonilla oli myös oppilas, Aristoteles, joka henkilökohtaisesti opetti Aleksanteri Makedonialaisen fasistiksi, sokeasti tottelemaan filosofien rotupolitiikkaa, eugeniaa.

 

Lapset eivät opi puhumaan

Kaikki kai jo tietävät, että lapset eivät enää opi kirjoittamaan sujuvasti, kun sitä ei opeteta eikä sitä harjoiteta. Mutta päivät pitkät englanninkielistä naurua, laulua ja juopuneitten örinää kuuntelevat lapset eivät enää opi puhumaankaan. Äidinkielen sanavarasto jää pieneksi ja ilmaisutaito heikoksi mutta sitäkin pahempaa on että ilman kieltä ihminen ei osaa edes ajatella loogisesti. No ehkä sitä voi lihakaupassa haistella, haiseeko liha ja sillai, mikäli sitä pidetään riittävänä sivistystasona orjasuomen populaatiolle. Vieraskielisten filmien katselu muka kehittää kielitaitoa, mutta sekin on markkinamiesten valhe. Ei kielitaito niin kehity. Kieltä opitaan siten, että samat sanat toistetaan usein samassa tilanteessa, ja silloinkin, kun tukena on kirja, on sama kappale toistettava kymmeniä kertoja ja vielä tietyn kaavan mukaan.

 

Kummat kummit lasten ohjaajiksi

Sosialistisen Internationaalin aka "Kansainvälisen yhteisön" perustajien mukaan todellisia vallankumouksellisia ovat vain kriminaalit. Ylöjärven koulukin yrittää pysyä mukana tässä "edistyksessä", ja on jo määrännyt pikkulapsille "kummit". Lapset kertoivat tästä vasta kun yhden poliisi etsi yhden pikkuisen "kummia" niin, että valtamediakin kiinnostui. Ei vaan kertonut sitä, millaisia henkilöitä "kummeiksi" pannaan, mutta lapset kertoivat muutakin. Ei tässä tämän enempää Ylöjärven Kurun asioista, mutta ottakaa vakavasti Sosialistisen internationaalin (Rinteen mukaan kaikki Suomen yhdeksän puoluetta noudattavat SDP:n ohjelmaa) hyökkäys lapsianne vastaan.

 

Järkyttävä kokemus

Piti lähettää sähköposti, mutta älypuhelimen tökkimisestä tulikin järkyttävä kokemus. Vieraan puhelimen ruutuun ilmestyi miniminiklaviatuuri, ja kun teksti tuskan ja vaivan jälkeen alkoi olla valmis, koko viesti hävisi jonnekin, eikä sitä enää löytynyt. Vasta monen päivän päästä pääsin Rakvereen, josta tekstin lähettäminen onnistui. Onneksi tekstin aiheena oli vasta kuukauden päästä pidettävä konsertti, mutta matkalippu kotiin piti käydä ostamassa matkatoimistosta.

 

Kirjoittaminen tökkimällä on vanha keksintö. Sitä sanottiin ennen nuolenpääkirjoitukseksi. Se oli sitä papylonian paapelia se, mutta nyt sitä taas opetetaan paapelin kouluissa, eikä se ole hyvä. Kirjoittamisen korvaamisesta tökkimisellä kirjoitti Hannele Yli-Viitala Ilkkassa pari päivää sitten, kts http://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/kaunokirjoituksen-opetus-loppuu-uusi-malli-on-t%C3%A4ysin-ep%C3%A4normaali-1.1886522. Yli-Viitalan tekstille Kaunokirjoituksen opetus loppuu: "Uusi malli on täysin epänormaali" on täksi päiväksi luvattu jatkoa, joten katso sekin.

Länsimaisen koululaitoksen juuret ovat tshekkiläisessä maanalaisessa seurakunnassa, ja sen viimeistä piispaa Jan Amos Komenskia (lat. Comenius) pidetään länsimaisen koululaitoksen isänä. Tshekkiläinen, kielletty ja vainottu kristikunta yritettiin hävittää kokonaan kolmikymmenvuotisessa sodassa, mutta se ei kokonaan onnistunut, mikä aiheutti kristikunnan uuden tulemisen ja vapautumisen kirkon orjuudesta. Tshekkiläisestä veljesyhteisöstä, kts. sivua Jednota marssilla, http://opsti.japo.fi/jednota.htm.

Komenskilla, joka juuriltaan nähtävästi oli unkarilainen, oli läheiset suhteet myös Suomeen, jossa hänen ystävänsä järjestivät Suomen koululaitoksen sen lisäksi, että kolmikymmenvuotisesta sodasta vaivoin pelastunut Komenski Axel Oxenstiernan kutsumana teki kuusi vuotta koulukirjoja Ruotsia varten nykyisin Puolaan kuuluvassa Elblagissa Itämeren etelärannikolla. Englantiin tshekkiläisen koululaitoksen toimittivat Komenskin ystävät Samuel Hartlib ja John Dury, ja myös Komenski itse oli vuoden verran Englannin koululaitosta järjestämässä. Tästä enemmän kirjoituksessani Nykyaikaisen koululaitoksen näkymättömät juuret, sivulla http://opsti.japo.fi/koulu/kkk.htm. Hyllyssänikin on aikoinaan Länsi-Teiskon kansakoulun opettajakirjastoon kuulunut, Komenskin kirjoittama Suuri Opetusoppi.

Jokaisella kansalla on jonkinlainen opetusoppi. Marinkielen oppikirjasta löytyivät viisaat sanat: "Rikkaruoho kasvaa kylvämättäkin" Lauseen takana lienee ajatus siitä, että leipävilja on kylvettävä, sillä rikkaruoho kasvaa kylvämättäkin.

Vaikka vanhemmat omassa elämässään olisivatkin epäonnistuneet, haluavat he silti auttaa lapsiaan välttämään ne virheet, joita he joko itse tai joku muu on tehnyt. Ja jos epäonnistuneet ihmisetkin tämän tajuavat, niin sitä varmemmin meidän Taivaallinen isämme. Siihen aikaan, kun Baabeli mobilisoi kaikki saatananpalvelijat rakentamaan Uutta Maailmanjärjestystä ilman Jumalaa, Jumala kutsui ulos Baabelista Aabrahamin ja loi tietyt suojarakenteet, jonka turviin hän kutsui ne valitut, joiden kautta koko asia saatettiin onnelliseen ratkaisuun Golgatan ristillä.

Paholaisen järjestelmälle elävän kristinuskon uusi tuleminen 1700-luvulla muodosti pahan uhan, jonka eliminoimiseksi Saatanan uskolliset palvelijat ryhtyivät vastahyökkäykseen, jonka nimen lapsetkin tietävät, vaikka eivät tunnekaan sen tarkoitusta, jonka toteuttamiseksi Ranskan vallankumouksen edellä Strassbourgissa esitetyssä ohjelmassa vaadittiin kaikkien suojarakenteisen hävittämistä:

1. Kuningasvallan ja kaiken laillisen hallituksen lakkauttaminen;

2. Yksityisen omistusoikeuden lakkauttaminen;

3. Perimysoikeuden lakkauttaminen;

4. Isänmaallisuuden lakkauttaminen;

5. Perheen lakkauttaminen avioliiton ja moraalin lakkauttamisen kautta sekä kasvattamalla ja kouluttamalla lapset laitosmaisesti;

6. Kaiken uskonnon lakkauttaminen

Kirjoittamisen korvaaminen tökkimisellä on vain pieni osa tätä suurta ohjelmaa, mutta tarkoitushan on tappaa lapsi kehtoonsa, ja aikaisemminkin, jos mahdollista. Yksin Amerikan Yhdysvalloissa abortteja on tehty jo viisikymmentä miljoonaa, ja sama tahti jatkuu miljoonan vuosivauhdilla. Helvetti on irti. Joku viikko sitten suomalaiset ihmettelivät, miksi katuväkivallasta ei tuomita, mutta ne, jotka ymmärtävät, eivät ihmettele. Kun hallitus haluaa lisätä katuväkivaltaa, ei tarvitse antaa kuin vinkki, että ei ainakaan siitä tuomita, jos nyt mitä pikkuisen niin kuin symbolisesti hyväuskoisten hölmöjen rauhoittamiseksi.

Me elämme nyt suojarakenteiden purkamisen aikaa, mutta Kristuksen morsian on valmistautunut. Kun avaruusrakettia rakennetaan, se ei edes näytä raketilta. Mutta kun se on valmis, suojarakenteet puretaan ja taivasmatka alkaa. Ei meitä maata varten ole rakennettukaan.

 

Keksintö suoraan helvetistä

Suuren julkisen valheen, olipa se nyt sitten minkälainen tahansa, rinnalla elää omaa elämäänsä terve järki, mutta koska terve järki on poliittisesti riippumaton, sen on vaikea saada äänensä kuuluviin. Ilahduin, kuin luin Iisalmen sanomista jutun koululaisten kännykän käytöstä. Jutun nimenä oli Keksintö suoraan helvetistä.

Jutussa ja siitä kirjoitetuissa kommenteissa tuodaan ilmi koulumaailman nykypäivää aika reippaasti, mutta älypuhelimien tuominen kouluun on vain osa koulun alasajosta. Kokonaiskuva on kammottava, mutta ihminen, laumaeläin kun on ja toimittajatkin Koiviston mielestä sopuleita, ei näe kokonaiskuvaa. Siksi jokaiselle sukupolvelle syötetään oma totuutensa, joka kukistuu vasta seuraavassa suuressa katastrofissa. Sen rinnalla koulumaailman uutiset näyttävät pieneltä, mutta vain siksi ettei sellaisia asioita kuin käsialakirjoituksen poistumista nähdä osana sitä suurta hyökkäystä jonka kohteena tänä päivänä on koko länsimainen sivilisaatio.

Aloitin oman koulutieni Somerolla. Koulumatkaa Uuskaskiston koululle oli 1,6 kilometriä. Elettiin vuotta 1951. Peli oli rehellistä ja kantoi hyvää hedelmää. Seuraavaksi kävin Lempään koulua Luhangassa, sitten Joutsan yhteiskoulua pari vuotta, sitten vuoden Verkatehtaan yhteiskoulussa Hyvinkäällä ja sitten vielä jonkun vuoden Nurmijärven yhteiskoulussa. Tänä aikana ehdin nähdä jo sen suuren muutoksen, joka oli Hossolan Antin Joutsassa ja Antero Valanteen Nurmijärvellä johtamien koulujen välillä. Vanhemmat lapseni menivät Rauman Lyseon kouluun Kekkosen ollessa presidenttinä. Valtakunnanpolitrukin tehtäviä hoitamassa silloin, jollen väärin muista, oli vielä se Repo Yleisradiosta. Elettiin noin vuotta 1973. Opetuksen taso oli edelleen laskenut, ja varsinkin yhteiskunnallisista aineesta faktatieto oli jo korvattu poliittisesti korrektilla ideologialla. Matematiikassa opetettiin joukko-oppia. Tein punakynällä korjauksia lasten kirjoihin niin, että lapset tietäisivät, miten heitä vedätetään. Seuraavat koululaiset meiltä lähtivät Kurun kunnan Parkkuun kyläkouluun noin vuonna 2000. Oli tullut välttämättömäksi etsiä pienempää koulua edes jonkinlaisen koulurauhan löytymiseksi. Opetuksen taso oli tässä vaiheessa jo jäänyt toisarvoiseksi tekijäksi. Olimme tyytyväisiä, kun opettajat olivat ihmisiä. Parkkuun koulu kuitenkin lopetettiin, ja nyt meiltä käy noin kuusi lasta koulua Kurussa, ja muutamia on vielä lukiossa.

Ylöjärven koululaitokselta olen pyytänyt saada lasteni opetukseen käytettävät oppikirjat tarkastettavaksi, mutta koulu ei ole suostunut. Yksi historian kirja tosin poistettiin käytöstä siinä esitettyjen fasististen näkemysten vuoksi. Meillä on myös hyvin yksinkertainen tapa tarkastella opetuksen tasoa. Kun lapset tuovat koepaperin allekirjoituksesta, he saava pari euroa kympistä, euron ysistä ja 50 senttiä kahdeksikosta, ja näitä papereita on paljon. Lasten saamat koenumerot ovat yleensä hyviä, mutta kun koepapereita katsoo lähemmin, on niissä niin paljon virheitä, että Nurmijärvellä vuonna 1955 samasta paperista olisi saanut arvosanan yks miikka. Ja kun abiturientti kysyy, mikä on adverbiaali, ei opetuksen tasosta kannata enää keskustella lainkaan.

Julkisen sanan keskustelupalstoille en ole lähtenyt siitä syystä, että jos siellä vielä joku pystyisikin esittämään jotakin asiallista, saa hän vastaansa sellaisen armeijan, joka kaikin käytettävissä olevin keinoin yrittää hävittää kaiken, mikä vähänkin haiskahtaa asialliselta. Pohjanoteerauksena tästä oli Ylöjärven koulukuraattorin soitto seitsemän vuotta sitten. Kun kuraattori ryhtyi todistelemaan homoagendaa nykyaikaiseksi, keskeytin hänet sanomalla että en usko homoagendaan, koska olen nähnyt aika paljon maailmaa, mutta en vielä ainuttakaan lasta, joka olisi syntynyt kahden miehen tai kahden naisen muhinoista. Kun hän löytää sellaisen, tuokoon todistusaineistonsa näytille, niin jatketaan sitten ja pamautin luurin kiinni. Nettipalstoja seuratessani olen löytänyt myös tietoja siitä, kuinka joillekin keskuspalstoille kirjoittaville on jopa luvattu maksaa siitä, että he kirjoittaisivat poliittisesti korrektia tekstiä.

Oman ja viidentoista lapsen - yksi ei ole vielä koulussa - opintojen vertailu 64 vuoden aikajanalla antaa tietyn tuntuman siitä, mitä koulumaailmassa on tänä aikana tapahtunut, mutta se ei selvitä kaikkea. Suuri taustavaikuttaja ei mielellään esittele itseään eikä päämääriään silloin, kun ne ovat pahat. Niistä enemmän kirjoituksessa Bileamin oppi. Katso myös juttua otsikolla Soft Power, jonka löydät sivulta KIRJEET. op/2015-02-11

 

Kirjojen palautus

Kesä on tulossa, ja lapset palauttavat oppikirjoja takaisin kouluihin. Lapset ovat lapsia, ja sellainen minäkin olin siinä iässä - kuusikymmentä vuotta sitten. Eroa on vain oppikirjoissa. Ennen ei pelätty jättää todistusaineistoa, mutta nyt pelätään. Koulussa, jonka tarkoituksena on fasistisen Euroopan luominen globalisaation tarpeita varten ei opeteta faktoja vaan asenteita. Todistusaineisto halutaan tuhota, ennen kuin "liittoutuneet" tulevat hirttämään hirviöitä. Minä suosittelin lapsille, että kun syksyllä teille tarjotaan uusia oppikirjoja, pankaa hanskat käteen ja luovuttakaa kirjat heti pois. Menkää sitten divariin, sieltä saa asiatietoa muutamalla eurolla aiheesta kuin aiheesta. op/2014-05-27

 

European School Network

Lapset toivat Ylöjärven lukiosta allekirjoitettavaksi paperin, jolla haettiin lupaa osallistua European School Networkin (Eurooppalainen kouluverkosto) järjestämään lyhytaikaiseen oppilasvaihtoon tiettyjen kohdemaiden oppilaiden kanssa. Koska paperista ei paljon herunut, kävin järjestön nettisivulla www.esnetwork.eu mutta en löytänyt muuta, kuin että järjestäjät ovat opetusalan ammattilaisia, olikohan se nyt tiettyjen koulujen rehtoreita yms. täältä Pirkanmaan suunnalta, jotka tuntevat henkilökohtaisesti kohdemaiden yhteistyökoulujensa johtajat ja luottavat heihin. Viime vuonna yksi koululaisistamme oli viikon Turkissa, eikä siitä ole pahaa sanottavaa, päinvastoin. Myös meillä viikon asunut tyttö oli korrekti niin kuin asiaan kuuluu.

Luottamus on hyvä asia. Mutta koska kyse on Ylöjärven kaupungin alaisesta koululaitoksesta, ei luottamusta ole. Me emme ole saaneet selvitystä siitä, ketkä kaikki Ylöjärven opetusalan vastuuhenkilöt ovat vastuussa siitä Zhumba-rikosvyyhdestä, johon täällä Kurussakin lapsia houkuteltiin. Että asiassa päästäisiin eteenpäin, pyysin tytärtäni tuomaan Ylöjärven opetusalan ammattilaisten rikosrekisterin kyseisen asian tiimoilta. Myös European School Networkin toimijoiden nimet on julkaistava, että olisi mitä rikosrekisteristä etsiä, koska kyseisen järjestön nettisivutkin, kts. www.esnetwork.eu on softaesiripun takana.

Muuten, kuulitteko joku päivä sitten opetusministeri Kiurun puhetta Radion päivä tunnissa? Mitä mielipidesuuntaa luulette hänen edustavan? Älä yhtään ihmettele sitä, että hän on sosialisti, joka pelaa työväen nimessä Amerikan pankkiirien pussiin. Köyhät kyykkyyn, vaativat pankkiirit. Tässä vähän tietoa opettajille, vaikka epäilenkin, ettei ne opettajat englantia(kaan) osaa:

The Dark Intentions of Public Schooling

http://amazingdiscoveries.tv/media/1298/the-dark-intentions-of-public-schooling/

op/2013-09-02

 

Epidemia Keihäslahden koulussa Ylöjärvellä

Ylöjärven Keihäslahden koulussa raivoaa epidemia. Meiltä on nyt viisi lasta ollut jonkun päivän sairaana. Lapset sairastuivat heti, kun menivät kouluun. Jotkut oppilaista ovat kuulemma olleet poissa koko viikon. Tauti alkaa oksennuksella, ja sitten tulee päänsärky ja muut kivut. Kuumetta jonkun verran. Kolmantena päivänä vesi alkaa pysyä sisällä, ja joillakin kuume alkaa hellittää.

Alussa tauti näytti tavalliselta oksennustaudilta, tai ripulilta. Mutta kuume, kipu ja pitkään kestävä valittelu saattaa johtua muustakin. Onko kyse ruokamyrkytyksestä? Kun sairastuneiden määrä koulussa on suuri, niin mitä tekee kouluterveydenhoitaja? Antaa ohjeita ja tiedotteita, minkälaisesta taudista on kysymys, ja miten sitä pitäisi hoitaa? Älä unta näe! Ja mitä koulun sisällä on tapahtunut; onko siellä nyt tehty niin kuin Nokialla joku vuosi sitten? Paskaputkesta suoraan vesijohtoon laitoksessa, jonka vastuuhenkilöt puolustautuivat julkisesti kertomalla, että se on WHO:n sääntöjen mukainen laitos.

Suomalaisilla taitaa olla vielä se ennen talvisotaa syntynyt luulo, että meittin viranomaiset ajavat kansan etua. Olisi aika päivittää luulot. Ehkä se kouluterveydenhoitaja on antanutkin jotakin tiedotteita, mutta mihin suuntaan? Ettei vain NSA:lle vai mikä se oli se nimi, jonka se Snowden paljasti. Ja kunpa kyse olisikin vain siitä. Kouluterveydenhoitajan ja muiden agitaattoreiden vaikeneminen vaaran hetkellä panee ajattelemaan, että niillä on paha mielessä. Ne ovat saaneet käydä yksittäisten perheiden kimppuun kenenkään älähtämättä jo kauan, ja ovat tulleet rohkeiksi. op/2013-08-26

 

Liikuntakasvatusta

Raamatun mukaan ruumiillisesta liikunnasta on hyötyä vain rajoitetusti, mutta ei kuntoa pilatakaan saa, sillä ihmisruumis, niin saviastia kuin se onkin, on Jumalan hengen temppeli, tai ainakin sellaiseksi tarkoitettu. On siis tiedettävä, miten kuntoa pidetään yllä. Opin tämän asian tärkeyden, kun huomasin, että hyväkuntoisena pystyn kääntämään vaativaa tekstiä jopa 8 sivua kolmessa tunnissa, mutta vain 5 sivua päivässä, jos olin syönyt liikaa, nukkunut liian vähän tai en ollut käynyt kunnon lenkillä tai hikoillut kunnolla muusta syystä vähintään puolen tunnin ajan vähintään kaksi kertaa viikossa. Ja tämän lisäksi oli aamuisin otettava kunnon piristävä suihku.

Kun olen tietänyt tämän, olen lapsilta kysellyt, mitä koululiikunnassa harrastetaan, ja huomannut, että koululiikunta on hyvin lyhytjännitteistä. Sellaista urheilua, jossa sydäntä ja keuhkoja rasitettaisiin tasaisella kuormalla vähintään pari kertaa viikossa, ei ole. Jos koulumatkatkin tehdään bussilla jää terveyden kannalta tarpeellinen liikunta usein pois kokonaan, jolloin oppilas tylsistyy, lihoo ja tulee laiskaksi. Kunto laskee ja oppimiskunto myös.

Lyhytkestoinenkin urheilusuoritus saattaa panna hetkeksi hien virtaamaan ja sydämen tykyttämään ylikierroksilla, mutta se juuri se paha onkin. Jos autokin pannaan pakkasella käyntiin, ei sitä saa heti kuormittaa täydellä teholla. Ensin on verryteltävä ja pantava veret liikkeelle. Ja vasta sitten se puolituntinen, jonka aikana sydän ja keuhkot ajetaan ylös nimellisteholle. Kuntoliikunnan parhaita kokemuksia onkin, että alkunihkeyden jälkeen "rupee irtoomaan", suksi kulkee, pyörä nousee kevyesti ylämäkeä tai juoksu tuntuu mukavalta. Seuraava hyvä kokemus tulee sitten suihkun jälkeen, kun mieli on virkeä ja väsymyskin on nopeasti poistunut.

Peruskunto saavutetaan pitämällä sydän ja keuhkot työkykyisenä. Mutta tämän rinnalle on tullut toisenlainen urheilu, jonka ihanteena on kehonrakennus, pullistelu Playboy-kulttisankareiden tapaan. Sydämen ja keuhkojen, sekä muun elimistön suorituskyvystä ei huolehdita. Lihaksia kasvatetaan tietoisesti "seksikkäiksi", esimerkiksi ruokavalion avulla, tai ylipiiskataan gladiaattoriksi jääkiekko- tai muun kulttiurheilun areenoille. Näille sankareille näyttää vain usein käyvän, kuten sanotaan: "Urheilija ei tervettä päivää näe".

 

Esikoululaisen kevätjuhla

Kurussa esikoulua käyneet vanhemmat kutsuttiin katsomaan esikoululaistensa kevätjuhlaa. Ne olivat päättäneet tehdä pikkulapsista elukoita. Kevätjuhla koostui näytelmistä, jossa lapset leikkivät vuoroin ankkaa, vuoroin sammakkoa tai muita elukoita. Minua oksetti, kun ajattelin, minkälaisen pojan olin syksyllä heidän pariinsa vienyt. Viisivuotiaana poika oppi lukemaan ja myös luki - Mooseksen ensimmäistä kirjaakin puoleenväliin, ellei pitemmälle. Sama poika, joka pani minut opettamaan hänelle romaniaa, "että hän tietäisi, mitä hän laulaa".

PS: Tässä vielä vinkki siihen lauluun, jota lapset niin mielellään kuuntelevat: http://www.youtube.com/watch?v=MYcVNC5FYwo

 

Koululaisen kesä

Koululaisella oli tylsää. Hätääntyneet vanhemmat juoksuttivat lasta kauppaan, kioskiin, uimaan ja ulkomaanmatkalle ja synttäreille. Pelattiin peliä ja katseltiin kuvia ja riehuttiin muuten vaan. Mutta aina vaan oli tylsää. Mikähän siinä oli vikana? Vai onko sinulla vielä viiskymppisenäkin tylsää?

En ole ehkä oikea henkilö sanomaan, miksi jollakin on tylsää, sillä minulla ei ole ollut tylsää koskaan. En voi kehua, että juuri kun minulla oli tavattoman tylsää, jouduin suureen seikkailuun. Elämä on ollut suurta seikkailua alusta asti. Mutta ei se seikkailu, vaan ne kaverit. Tavattoman hyviä kavereita kaikkiin elämän vaiheisiin.

Valtaosa hyvistä kaverista on ollut vanhempia kuin minä. Samanikäisten seurassa viihtyminen on ollut erilaista, tavallisesti asuinpaikan mukaan. Luhangassa kaikki olivat kavereita. Olen toki ollut huonossakin seurassa. Mutta hyvät kaverit ovat silloinkin auttaneet, ovat olleet hyvinä vertailukohtina, vaikka eivät ole olleet paikallakaan.

Ihmisellä on tylsää niin kauan kuin Jumalan paikka sydämessä on täyttämättä. Niin kauan, kun ihminen on synnin ihminen, ei hänellä ole rauhaa. Saksalaiset sanoivat Aatun aikana, että he kokivat sitä elämäntuskaa. Ja kun he täyttivät paikan epäjumalillaan, tuska konkretisoitui sodaksi ja hävitykseksi. Vain Jumalan Henki voi tehdä ihmisen, mutta Hänen toimintatapansa ovat aika arvaamattomia.

Kahdeksantoistavuotiaana olin jo matkatöissä. Asfalttikoneaseman toimistossa oli puhelin. Käsivälitteiset puhelut oli tilattava keskuksesta, ja kaukopuheluja sai odottaa joskus tuntikaupalla. Asfalttimiehet olivat rehvakasta porukkaa. Eräänäkin maanantaina keräsin parakkien ympäriltä 67 koskenkorvapulloa, "ettei se insinööri nää". Odotin puhelua, ja kun se ilmoitettiin, oli ympärillä puolen tusinaa seksineuvojaa viisastelemassa. Mutta ryhmän itseoikeutettu naissankari sanoi niille kaikille: "Ja heti ulos siitä joka sorkka. Ettekö te saatanan huorapukit ymmärrä, että poika puhuu tytölle!" Ja poistui itse viimeisenä ja vielä ovella sanoi: "Puhu rauhassa".

 

Mitä opiskelu maksaa

Järjestelmä yrittää rajoittaa opiskelua. Järjestelmä ei tunnusta itseopiskelua, mikä pakottaa opiskelijan menemään laitokseen, jossa opiskelu on kallista, tehotonta ja tulokset huonoja sen lisäksi että järjestelmä ohjaa opiskelun sisällön hyvin usein tarpeettomaan, ja jopa vahingolliseen suuntaan.

Mietiskelin juuri, paljonko venäjän kielen opiskelu minulle maksoi. Kahdeksantoistavuotiaana ostettu kirja maksoi ehkä kymmenen markkaa, ja Kansankulttuurista ostetut kirja plus äänilevyt kolmekymmentä markkaa. Sanakirjat ehkä toiset kolmekymppiä kappale. Ostin vielä muutaman kirjan ja vuonna 1967 maksoin Suomi-Neuvostoliitto-seuralle 650 markkaa vajaan kolmen viikon kielikurssista Venäjällä kesäloman aikana. Sitten kävin Vientikoulutussäätiön kaupallisen venäjän kielen kurssin - pari tuntia kaksi kertaa viikossa. Työansion menetystä tuli siis kaksi aamupäivää viikossa yhden kevään osalle. Se olikin koko opiskelun kallein osa, sillä kurssistakin oli maksettava 800 markkaa. Koko ajan kävin töissä, joten muita ansionmenetyksiä ei sitten tullut ollenkaan. Vertaa nyt sitä järjestelmän vaatimaan opiskeluun: lukio ja viisi vuotta instituutissa tai yliopistossa. Ansionmenetys: kahdeksan vuotta á 25.000 euroa, siis 200.000 euroa. Aika iso ero itseopiskeluun nähden. Noin satakertainen.

Itseopiskelijan voitto järjestelmän piirissä suoritettuun opiskeluun verraten on satakertainen ja kertautuu edelleen sillä, että samaan aikaan kun järjestelmän uhrit vielä istuvat paikoillaan itseopiskelija on jo uusissa puuhissa. Kiva osata vähän kiinaa, turkkia, hebreaa, kreikkaa, englannista ja ruotsista puhumattakaan. Ja kulkea mualimalla työantajan laskuun. Työnantajat ovat kiinnostuneita henkilöistä, jotka jo osaavat, ja ovat valmiit tukemaan niitä, jotka yrittävät. Jopa järjestelmä itse tarvitsee joskus henkilöitä, jotka osaavat.

Opiskellessani kieliä, korjasin elektroniikkaa työkseni. Ensin televisioita, sitten erikoiselektroniikkaa, ja sitten viisi vuotta ydinfysikaalisia mittalaitteita. Ja mitä se opiskelu maksoi? Taisi siihen muutama tonni mennä, mutta paljon sillä saikin: muutaman korillisen komponentteja, kymmenkunta kirjaa, omat työkalut ja tekemisen iloa ja ammatin, jota olisi voinut jatkaa, jolleivät olisi kutsuneet tulkiksi telakalle, koska "ei ne instituutista tulleet tytöt oikein tunne tuota automaatiolaitteiden venäjänkielistä sanastoa"

Järjestelmä yrittää valjastaa sinut, se on selvä. Mutta uskaltautumalla Jumalan armon varaan sinun elämästäsi tulee ihmeellinen.

 

Leirikoulu

Joku viikko sitten tyttö toi koulusta paperin, jossa kysyttiin, olisiko lapsemme tulossa leirikouluun vai ei, mikäli sellaisen järjestettäisiin. Vastasin kieltävästi. Nähtävästi asiaa on vielä käsitelty jossain uudestaan, ja tyttö kysyi, pääseekö hän mukaan. Pyysin tyttöä tuomaan jonkunlaisen selostuksen aiotusta leirikoulusta, ja tänään 2012-11-23 sellaista minulle näytettiin. Paperin alla luki: "Palauta viim. 4.10". Hanke lienee siis päätetty jo aikoja sitten. Sivulla kerrotaan, että leirikoulu on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä 21.05-24.05.2012. Leirikoulun "tapahtumia" esitteen mukaan ovat käynti Stadionin tornissa, eduskunta, suurkirkko, kauppatori, lautta Suomenlinnaan, Ateneum, temppeliaukion kirkko, kansallismuseo, shoppailu, luonnontieteellinen museo, heureka. Esitteen palautettava osa on sitoumus maksamaan 15.10 mennessä "40e ja loput n. 200e toukokuun aikana".

Siihen aikaan, kun Suomi oli itsenäinen, oli koulu ilmainen. Nyt maksut alkavat heti, kun koulun nimi muutetaan vaikka leirikouluksi. Ja kun pää on kerran avattu, tulee erilaisia "kouluja" yhä lisää - ja kaikki maksullisia. Soitin koululle, josta vastasi Jaana Tiura. Hän kertoi, että päätös leirikoulusta oli tehty enemmistöpäätöksellä vanhempainillassa. Kiitin tiedosta, ja lupasin miettiä asiaa.

Eräillä näyttää olevan sellainen mielikuva enemmistöpäätöksestä, että enemmistöllä on valta päättää vähemmistön asioista, tässä tapauksessa myös viedä viimeiset rahat. Huonoja filosofeja nuo demokraatit. Jos joku piikatyttö sattuisi iltalenkillä kohtaamaan kaksi miestä, jotka pakottaisivat hänet äänestämään siitä, mennäänkö pusikkoon vai ei, olisi demokraatin alistuttava.

Puhe enemmistöpäätöksestä on oikeastaan vain silmänlumetta. Olen aikaisemmin kirjoittanut Ylöjärven kaupungille kirjallisen kyselyn koululaisten yhä kasvavasta riepottelusta, ja saanut vastauksen, jonka mukaan kyseinen toiminta on opetussuunnitelman mukaista. Eli enemmistöpäätöksen tekijät ovat olleet vain tahdoton kumileimasin sellaisen ohjelman toteuttamiseksi, jota pimeydessä vaeltavat eivät näe, eikä osaa varoa. Ja mitä vanhempainiltoja ne ovat, joissa puheenjohtajana ei istu kukaan lasten vanhimmista, vaan valitsematon johtaja kuin Euroopan Unionissa, jonka johdossa ei ole mitään demokratiaa vaan Vatikaani II päätöksiä kuunteleva jesuiittojen kasvatti van Rompey.

Kotona leirikoulupäätös aiheutti ongelmia. Vaimo ei pannut nimeään maksusitoumukseen, ja minä käytin Efr. Elon laskuoppia ja nyt muodista jo poissa olevaa logiikkaa seuraavaan tapaan: Kun vaimo käyttää lapsilisät ja kodinhoidon tuen pääasiallisesti lasten harrastuksiin ei häneltä voitane vaatia enää leirikoulun kustantamista. Riittänee, kun hän reissaa joka viikko monta kertaa Ylöjärven, Kurun ja Ruoveden välillä ja maksaa lasten harrastuksista, joihin kuuluu jääkiekkoa, viulun, sellon, trumpetin ja pianon opiskelua musiikkiopistossa, jonka lisäksi kaksi opiskelee pianonsoittoa työväenopistossa Kurussa ja paljon muuta. Ei se bensakaan mitään ilmaista ole. Ylöjärvi säästää, ja me maksamme säästöt moninkertaisina pensakuluina.

Kalliilla leirikouluilla tehdään politiikkaa. Jesuiittojen mekassa Ingoldstatissa työskennellyt kanonisen oikeuden professori Adam Weishaupt laati 1700-luvulla vallankumousohjelman, jonka myös vapaamuurarit ja juutalaiset pian omaksuivat. Ohjelman tulikoe suoritettiin Ranskan vallankumouksessa. Ohjelmasta tunnetaan kuusi kohtaa, mutta oletetaan näiden tunnettujen kohtien olevan vain valmistelevia toimenpiteitä Saatanan valtaannousulle Euroopassa. Tunnetut kuusi kohtaa ovat:

1. Kuningasvallan ja kaiken laillisen hallituksen lakkauttaminen;

2. Yksityisen omistusoikeuden lakkauttaminen;

3. Perimysoikeuden lakkauttaminen;

4. Isänmaallisuuden lakkauttaminen;

5. Perheen lakkauttaminen avioliiton ja moraalin lakkauttamisen kautta sekä kasvattamalla ja kouluttamalla lapset valtion laitoksissa;

6. Kaiken uskonnon lakkauttaminen

Leirikoulun politiikka kuuluu kohtaan viisi. Vanhempien omatoiminen lasten kasvatus ja ohjaus yritetään estää. Koulu vie lapset ja vaatii vanhempia vielä kustantamaan koulun järjestämät retket, jolloin vanhemmat joutuvat sanomaan, ettei rahaa ole. Näin lapsi saadaan sotajalalle vanhempiaan vastaan aivan sen ohjelman mukaisesti, jota Weishauptin jälkeen ovat kehittäneet mm Karl Marx ja Frankfurtin koulukunta, jonka yksi pääteoksista, The Authoritarian Personality, (Auktoritäärinen persoona) on suunnattu erityisesti perheenpäätä, eli maksumiestä vastaan.

Frankfurtin koulukunta, jonka oppeja myös suomalaiset yliopistot opettavat, on kehittänyt epäpyhien kirjojensa toteuttamiseksi tekniikoita joista tarjottu leirikoulu on yksi. Joukkokokouksessa päätetään menoista, ja kun isä kotona sanoo ei, on isä paha. Kyseisessä tapauksessa oli vielä lasta evästetty niin, ettei tarvitse muuta kuin antaa lupa. Selitä siinä lapselle, että paperissa ei luvasta puhuta mitään, se on pelkkä maksusitoumus.

Jätin paperin lepäämään ja kävin viemässä yhden pojan Parkanoon junalle ja nyt onkin asia jo selvä. Minulle jäi ehkä juuri tuo 40 euroa - ehkä ei. En kuitenkaan tule allekirjoittamaan maksusitoumusta, sillä kuka sitä tietää, saanko toukokuussa sitä pientäkään eläkettä, joka nykyisin hupenee ilman leirikoulujakin. Olen tehnyt kerran sen virheen, että luulin Suomen perustuslain olevan voimassa ja että minulla vielä Euroopan Unioniin liittymisen jälkeenkin on ammatinharjoittajan vapaus. Luulo tuli erittäin kalliiksi, eikä valtion edustajista löytynyt ketään, joka olisi pystynyt selvittämään millä perusteella Suomessa myönnetään työttömän status tai miksi ammatinharjoitus estetään. Yli kymmenen vuoden ajan olin työttömänä, saamatta vähääkään työttömyystukea, vaikka työttömyysturvamaksut oli maksettu verotuksen yhteydessä. Kun oikeuskanslerikaan ei pystynyt sanomaan, mistä syystä työttömyystuki ja status evättiin, jätin asian Herran huomaan. Hän maksakoon terroristeille sen, mitä heille kuuluu, mutta me panemme toivomme Hänen armoonsa.

Leirikoulu on suunniteltu pidettäväksi toukokuussa 2013. Voi vain kuvitella miten kovan prässäyksen alle lapsi joutuu Keihäslahden koulussa tulevan puolen vuoden aikana, kun jo nyt "demokraattinen" painostus on näinkin kova. op/2012-11-24

 

Vanhempienilta

Lapset kysyivät, millaista siellä vanhempainillassa oli. Kyse oli peruskoulun ala-asteen 4-luokasta. Jaa-ah. No, ensiksi käytävässä tarjottiin kahvia pahviin. Pullat olivat menneet hakoteille. Alku oli siis inhimillistä.

Opettaja puheli koulun retkeilytarjonnasta ja siitä, miten retkiin saadaan rahaa. Kuka kerää ja miten? Opettajaa muistutettiin siitä, miten rahan keruussa tavallisesti käy. Vanhempien taholta kuultiin, että mieluummin maksetaan retket omasta pussista, kuin että tehdään paljon työtä lasten rahankeruun hyväksi. Suurta innostusta koulun toimiminen retkeilytoiminta ei herättänyt. Myönteisiä kokemuksia kerrottiin yksi, se oli käynti Serlachiuksen taidemuseossa Mäntässä, jossa oli hyvä opas. Tässä on hyvä lisätä, että luokkaretkiperinne syntyi aikana, jolloin matkustaminen oli harvinaista. Nyt koulun järjestämistä reissuilusta voitaisiin luopua kokonaan, kun mualimaa nähhään muutenkin tarpeeksi, sekä matkustamisen, että tuutin kautta.

Kouluruokailu puhutti jonkun verran. Oli tehty kysely, jonka tulokset opettaja näytti. Miksi lapset eivät syö? Lääkkeenä esitettiin propagandan lisäämistä, ja tehtävä siirrettiin vanhempien niskoille. Mutta voivatko vanhemmat taistella koko maailmaa vastaan? Lapset ovat omaksuneet sen asenteen, joka maailmalla näyttää olevan niskan päällä. Sain joskus seurata Helsingin Yliopiston Ravintokemian laitoksella sitä, kuinka siellä oli kaksi voimakasta puoluetta, joista toinen, professori Rinteen suunta, kannatti kevytrasvadieettilinjaa, ja toinen perinteistä kotiruokaa. Professori itse oli tietysti presidentin valitsema poliittisesti korrekti professori, mutta perinteisellä, nälkään perustuvalla syömiselläkin oli kannattajansa. Oppositio noteerattiin, ja reporadiostakin tultiin tekemään ohjelmaa "mitä mätää ravintokemian laitoksella".

Yhteiskunnan väkisin luomat ongelmat ovat koulunkäynnille tosi riesa. Miten saada lapset syömään tavallista hyvää kotiruokaa, jos yhteiskunnan laitoksien ensisijainen pyrkimys on seurata Rinteen ja YLE:n oppeja - pilkata tavallista kotiruokaa, koska koti on niille kirosana, kuten myös uskonto, isänmaa ja Mannerheim. Opettajat näkivät kuitenkin asian sellaisena, että vanhemmilta voidaan vaatia, ja puolustautuivat sillä, että emmehän me opetussuunnitelmalle kuitenkaan mitään voi.

Opetussuunnitelman pyhittäminen tuli vastaan, kun kerroin luku- kirjoitus- ja puhetaidon puutteista. Opettaja vastasi, että emmehän me enää opeta kaunoa. Joo, mutta mikä ilo meillä on tulla vanhempainiltaan kuulemaan asia, jonka me varmasti tiedämme. Mutta tietääkö opettaja kertoa, millä vauhdilla tehdään muistiinpanoja tikkukirjaimilla ja mikä on nopeus, kun osataan kaunoa? Haluaisin haastaa Keihäslahden koulun lahjakkaimman tikkukirjaimia käyttävän opettajan kanssani kilpasille. Myös opettajien muistutukset epäsiisteistä vihkoista ovat tulleet väärään osoitteeseen. Ilahduttavana koin uskonnon opettajan toivomuksen, että vanhemmat kuuntelisivat ja noteeraisivat puumerkillään sen, että lapset lukevat läksynsä ääneen, siis kotona. Saattaa olla, mutta minun vielä istuessani pulpetin takana, luettiin Joutsassa kirjaa luokan edessä - yhden sivun jokainen vuorollaan - samalla kun muut tekivät sitä kaunoa, jota ne nyt vihaavat. Ja miksi muuten se sosialistinen opetusministeri vihaa kaunoa, kun toveri Mao Ze Dong itse oli niin hyvä kiinalaisessa kalligrafiassa? Onko tämä nyt sitä luokkavihaa, että pitää pilata kaikki ne lapset, jotka eivät ole sosialistien vallassa?

Kannattaa huomata myös puhetaitoon ja ääntämiseen kohdistettu hyökkäys. Sehän on selvä, että YLE:n äänitiedostot on muokattu. Erikoisesti kahden vokaalin - ään ja öön - ääntäminen on muuttunut niin, että Ä yhä enemmän muistuttaa A:ta ja Ö O:ta. Tässä on tietysti huomioitava myös erilaisten tietokonepelien ja "lastenohjelmien" klounien tahallinen äännevääntely. Myös terveiden sosiaalisten kontaktien puute näkyy jo ääntämisessäkin. Ollapa lapsella edes mummo ja vaari, ettei tarttis aina istua nenä ruudussa.

Sattumalta kai meille kerrottiin, että johtokunta lakkautetaan. No, eipä sitä ole nähtykään. Ja mitä virkaa sillä on, kun globalisaatio on edennyt niin pitkälle, että kaikki päätökset tehdään YK:n selän takana toimivissa kuppikunnissa. Paikalla olleet kaksi opettajaa olivat nähtävästi myös kokeneet jonkinasteista avuttomuutta, koska meille kerrottiin, että heillä on nyt hyvin näitä avustajia. On psykologi ja on koulukuraattori ja monta muuta. Siinä onkin psykologilla ja kuraattorilla tehtävää, kun opettaja alkaa epäillä koko touhun mielekkyyttä. Mutta: "Jos sokea sokeaa taluttaa…"

Samaa vauhtia kun inhimillisyys vähenee, kasvaa tietokoneiden käyttö. Vanhempien ja opettajan välillä on nyt tietokone. Mutta ketä muita käyttäjiä oppilaan henkilökohtaisella tiedostolla on, jäi kuulematta. Mutta osataanpa se kyllä arvatakin.

 

Vai muka vapaa tietokone

Vuosi sitten ostimme Virtain lukiota käyvälle tyttärelle tietokoneen. Se maksoi vekkokauppa.comissa 300 euroa. Nyt toinen tytär aloitti Ylöjärven lukiossa ja toi kohta kotiin lapun, jossa meitä vaadittiin lainaamaan niiltä tietokonetta ohjelmistoineen ja samalla sitoutumaan 50 euron vuosivuokran lisäksi muihin mahdollisiin korvauksiin, joiden ylärajaa ei miltei kahden sivun pituisessa sopimustekstissä ollut määritelty.

Vaimo soitti (Ylöjärven) koululle, ja sai koulun tietokoneen hinnaksi 1100 euroa. Alkaa siis selvitä. Sekin on vielä järkevissä rajoissa, mutta herättää kyllä epäilyjä, että koulu vetää välistä ainakin puolet koneen todellisesta ostohinnasta. Todellisen miinakentän muodostavat kuitenkin ne tiedostot, jotka koneeseen on koulun tarpeita varten asennettu. Kyse ei ole vain vastuusta ohjelmistosta, vaan "glasnostista". Valtiollisen koululaitoksen käyttämissä "oppikirjoissa" on jo kauan ollut kovat tietosuojalausekkeet, jotka estävät oppilaille tarjottujen valheiden julkisen tehokkaan oikaisun ja estävät niiden julkista paljastamista. Jos vielä antaisimme suostumuksemme kyseisen materiaalin käytölle, rajoittaisimme edelleen omia mahdollisuuksiamme asettaa Ylöjärven kaupunki vastuuseen huonosta opetuksesta, oppilaiden pettämisestä ja valheellisen propagandan levittämisestä ja muusta demagogiasta.

Ehdotettu sopimusteksti on pitkä. Koska konetta ei voi käyttää normaalin tietokoneen tapaan, ei oman tietokoneen tarve poistu. Oma kone jää siis kuitenkin ostettavaksi. Ylikäymättömän esteen sopimustekstin hyväksymiselle muodostaa myös vaatimus tietokoneen käytön valvonnasta. Tehtävä on ylivoimainen ja sitä koskevat lausekkeet on tarkoitettu vanhempien syyllistämistä varten. Miten suuria rangaistuksia ja maksuja näistä laiminlyönneistä vanhemmille langetetaan, kuka maksaa oikeudenkäyntikulut jne. puuttuvat sopimustekstistä.

Ylöjärven lukiolaisille annetusta "ilmaisesta" tietokoneesta on puhuttu jo kauan, mutta kuten odottaa saattoi, ankkahan se oli.

 

Lukuvuoden alkaessa

Syvä osanottoni kaikille teille, jotka olette taas joutuneet kouluun. Älkää edes yrittäkö pärjätä koulussa, jonka päämääränä on tuhota teidät, älkääkä katkeroituko kohtaamastanne vääryydestä, vaan luovuttakaa itsenne ja asianne Jeesuksen Kristuksen johtoon. Hän on pelastaja. Hän antaa opettajan, joka johtaa kaikkeen totuuteen, Pyhän Hengen, kaikille liittolaisilleen, joka sitä häneltä anovat.

 

Lukuvuoden päättyessä

Valtio on kuin huonosti kasvatettu kakara. Se haluaa olla johtaja kaikessa, mutta kaikki, mihin se ryhtyy, menee pieleen. Voit pitää itseäsi onnellisena, jos nyt olet päässyt pois valtion koulujärjestelmästä. Voit vihdoinkin aloittaa opiskelun. Valtiollisen koululaitoksen jäljiltä sinä olet täynnä ennakkoluuloja ja katkeruutta, mutta unohda ne. Kaikki on aloitettava alusta:

Herran pelko on viisauden alku. (kts. Ps 111:10)

Tämä vanha IBM ei osaa tehdä hebrean vokaalimerkkejä, mutta näillä suomen kirjaimilla teksti olisi varmaan kirjoitettava näin: Reshit chokma jirat Jehovah.

Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti. (Ps 111:10)


Näin se on. op/2012-06-01

 

Tervehdys Minna,

vastaan tässä sähköpostiisi, jossa kirjoitat:

Kirjoittelit "pakkokoulusta". Kouluopetus ei ole lainkaan pakollista, edes Suomessa. Kotikoulutus täällä Englannissa on varsin yleistä, tyttäremme on suorittanut koulua vastaavia loppututkintoja kotoa käsin. Osa lapsista suorittaa jopa Amerikkalaisia tutkintoja tai kansainväkisiä tutkintoja tai avointa yliopistoa nuorella iällä. Tässä suomen linkki http://kotikoulu.net/

Hyvä Minna. Poimin ehdottamastasi sivustosta pari lausetta:

Perusopetuslain (21.8.1998/628) säädökset

25. pykälä Oppivelvollisuus

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta.

26. pykälä Oppivelvollisuuden suorittaminen

Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Jos oppivelvollinen ei osallistu tämän lain mukaisesti järjestettyyn opetukseen, oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä.

Hyvä Minna sisar, jos ylläoleva teksti ei sinun mielestäsi tarkoita pakkokoulua, niin mitä se sitten sinun mielestäsi tarkoittaa? Jos ja kun valtio pääsee määräämään opetussuunnitelmasta, ja valvoo sen toteutumistakin, ei enää ole juuri mitään väliä sillä, tapahtuuko se kotona vai koululuokassa. Kysymys onkin siitä, että valtion laatima opetussuunnitelma on tehty siten, ettei "perusopetuksen oppimäärää vastaavia tietoja" saavuteta: Matematiikkaa ei opita, ensimmäistäkään vierasta kieltä ei opita, äidinkielen oppitunnit käytetään irrelevanttiin lässytykseen ja niin edelleen. Näiden perusaineiden opetukseen olisi ensinnäkin käytettävä noin yksi tunti päivässä, että lapsella olisi edes teoreettiset mahdollisuudet saada "perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot". Mutta auta Armias, jos hoidat opetuksen kotona. Silloin on kaikki saatanan kytät niskassasi tarkkailemassa, että lapsi varmasti omaksuu kaikki opetustavoitteet huolimatta siitä, valtion koulua käyvät oppilaat saavat hyväksyttävät arvosanat osaamatta opetettujen aineiden alkeitakaan.

 

Röyhkeää painostusta

Tyttö sai tehtäväksi laatia tutkielman jostakin Euroopan maasta. Opettajan painostuksesta tutkielman kohteeksi oli valittu Itävalta. Sitä se on se monikulttuurifasismia käytännössä: Jos et valitse Saksaa tai Ranskaa, joudut fasistien hampaisiin. Itävalta näyttää vielä kelpaavan, kun siellä puhutaan saksaa.

Syysloman aikana kävimme Puolassa ja Slovakiassa. Nämä maat kiinnostavat, eikä pelkästään siksi, että osaamme jo ennestään yhtä slaavilaista kieltä. Seuraavaksi aiomme jatkaa matkaa niin, että kierrämme Unkarin ja Romanian Transilvanian kautta Ukrainaan ja takaisin. On se romania ainakin italian sukulaiskieli, jos on kerran pakko olla Roomaan päin kallellaan.

Ja mitä siellä Itävallassa sitten on? No, onhan se jesuiittojen ja inkvisition luvattu maa, Adolf Hitlerin kotimaa, juutalaisten psykologien temmellyskenttä, Habsburgien hirmuvallan haamu ja EU:n pesämuna.

 

Huono maku

Ekaluokkalainen toi koulusta kotiin lapun, jossa ilmoitettiin koulun järjestävän rosvoristeilyn kouluaikana. Luokkaretki muka. Olisikohan se rosvoristeily nyt sitä luokkavihaa?

Jumalattomat ihmiset palvelevat saatanaa. Ne ei osaa iloita mistään ja niitten huvitkin ovat vain saatananpalvontaa.

Saatana on itsepäinen. Ei ole monta vuotta siitä, kun meidän lapsille tarjottiin edellisen kerran rosvoristeilyä. Emme lähteneet. Samana päivänä, jolloin saatanan orjat menivät rosvoristeilylle, me menimme retkelle. Tässä kertomus siitä, miten sen päivän vietimme.

 

Koulupettymys

Koululaisten valvonta on yhä tiukempaa. Käytöstä seurataan yhä tarkemmin. Joku kuukausi sitten kerrottiin, että Pisa-tutkimuksien mukaan suomalaiset lapset käyttäytyvät KOLMANNEKSI HUONOIMMIN KOKO MAAILMASSA.

Jos lapset todella käyttäytyvät huonosti, niin kumpi on syyllinen - koulu/opettaja vai oppilas? Jos syyllisen määrittelee opettaja, on lopputulos selvä: oppilas on syyllinen. Mutta odota hetkinen. Kun sinä nyt olet "opiskellut" englantia neljä vuotta, ja yhä vieläkin teet läksysi täyttämällä tehtävävihkoon valmiiksi varatun paikan sanakirjasta etsimälläsi sanalla - ilman artikkelia ja prepositiota - ei vika voi olla sinussa. Olethan sinä oppinut suomeakin, ja nimenomaan siksi, etteivät NE ole olleet sitä sinulle opettamassa.

Peruskoulun opetusohjelmat, tuntijaot ja aineisto on niin huonoja, että normaali lapsi pettyy varmasti kouluun. Kun pettymys on aiheellista, on sen osoittaminenkin aiheellista. Opettajalle sitä ei kuitenkaan kannata osoittaa, opettaja on systeemin vanki yhtä hyvin kuin oppilaskin ja kaiken lisäksi opettajat on tehty maksamalla hiljaiseksi.

Voisin jatkaa kertomalla, kenen käskystä ja mitä varten koululaisten kusettaminen on saanut vuosikymmenet jatkua kenenkään siihen puuttumatta. Mutta en tee sitä tässä, vaan ehdotan videota aivan eri aiheesta. Sitä katsellessasi voit sitten mitä yhteistä on suomalaisten koululaisten koulupettymyksellä ja farmareiden murhilla Etelä-Afrikassa. Ja annan vielä vinkin: Kissinger.

Etelä-Afrikan sosialistihallinnon aikana on maassa tapettu tuhansia maanviljelijöitä ja hyökkäyksiä tehdään päivittäin. Lisäksi tulevat ne, jotka eivät ole kestäneet painostusta, ja tappaneet itsensä tai lähteneet maasta. Osoitteesta Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. löytyvän videon nimi on Revolution & Betrayal in South Africa (Vallankumous ja petos Etelä-Afrikassa)

Joko sytytti? Jos lisää vinkkejä vielä tarvitaan, niin tässä tulee: Kissinger on juutalainen ja Etelä-Afrikan valkoiset protestantteja.

 

Neljännen luokan kielivalinnat

Koulu tarjoaa mahdollisuutta valita toinen vieras kieli eli A2 kieli entisen englannin rinnalle, mikäli luokalta löytyy vähintään 12 oppilasta valittua kieltä opettelemaan. Tarjolla ovat saksa, ranska, ruotsi ja venäjä. Logiikka näyttää selvältä: Katolisen kirkon yhteistyökumppanien tai Suomen naapurimaiden kielet, ei kuitenkaan Eesti tai Norja.

Vanhempainillassa kävi sitten ilmi, ettei koululle synny todennäköisesti mitään A2-kielen opetusta, paitsi ehkä saksa, jos joku ryhtyy sitä oikein kovin agiteeraamaan. Kukahan se on nämäkin vaihtoehdot sanellut? Eivät sitä opettajatkaan tietäneet. Ja jos ennustetaan sitä, mitä kolmenkymmenen vuoden päästä tarvitaan, olisi kai parasta odottaa ensin muutama vuosi, ja käyttää nekin tunnit vaikka siihen, että oppilas oppisi edes jotakin muuta, kuin Uuden maailmanjärjestyksen propagandaa. Suomea ja englantia esimerkiksi.

Hölmön ja välinpitämättömän silmissä koulun tarjoamat vaihtoehdot saattavat näyttää anteliailta. Mutta kun katsotaan tuloksia, nähdään heti, että viisaampaa olisi ollut opetella jotakin hyvin, kuin rehvastella monen vieraan kielen olemattomalla taidolla.

Muistatkos muuten, kun tytöt tulivat ensimmäiseltä ruotsin tunnilta? Silmät kirkkaana he kertoivat nyt osaavan ruotsia. No, näyttäkää, sanoi äiti. Bää, Bää, vita lamm! No, sen verran minäkin osaan, ja lisäksi melkein yhtä paljon saksaa, ranskaa ja espanjaa: Bää, bää!

 

Ja taas sitä samaa

Katselin juuri yhtä koulusta oppilaalle annettua paperia, jossa jo tavanomaiseksi miellettyä perverssiä sukupuolikäyttäytymistä oltiin laajentamassa "opiskelijaparien" suuntaan.

Opiskelijoiden tilapäisavioliitot ovat todellinen ongelma. Mammonan hallitsemissa maissa käydään koulua kauan, eikä raha riitä perheen perustamiseen. Ystäväni Singaporessa kertoivat, että kun naispuolinen opiskelija lopulta valmistuu, hän on jo liian vanha oikeille avioliittomarkkinoille. Olipa avioliiton korkean solmimisiän syy mikä tahansa, aiheuttavat tilapäisavioliitot vain lisää ongelmia. Oikea avioliitto alkaa aina ensimmäisestä naimisesta, sanoivatpa pakanain lakikirjat mitä tahansa. Mutta hyväkään sääntö ei päde yksinään. Jos jotakin halutaan korjata, on hyväksyttävä koko Jumalan laki.

 

Lyseon lukio olikin EU:n propagandatoimisto

Olimme illalla Tampereen lyseon lukiolla kuuntelemassa, miten koulua markkinoidaan uusille asiakkaille. Hauskuutta ja EU-asennettahan siellä kaupattiin. Kun varsinainen tieto EU:sta tuntui vähäiseltä, päätin kysäistä lopuksi, onko EU:lla ja Neuvostoliitolla mitään eroa, ja miten sisäänlämpiävä EU soveltuu nykyiseen globalisoituvaan maailmaan? Rehtorin vastaus vahvisti epäilykseni. Rehtorin mukaan tarkoitus ei ole pelkkä EU-keskeisyys, vaan myös sen ulkopuoliseen maailmaan vaikuttaminen. Ettei asia olisi muuttunut kinasteluksi, jätin kommenttini sanomatta, mutta kerron sen tässä: Juuri niin teki Neuvostoliitto. Se oli sisäänlämpiävä, mutta yritti vaikuttaa muuhun maailmaan. Talvisota ja Etiopian "vallankumouksellisten" kasvattaminen Moskovassa, lähettäminen takaisin, aseistaminen, keisari Haile Selassien johtaman järjestäytyneen yhteiskunnan kaataminen ja siitä johtuva nälänhätä vain pari esimerkkiä mainitakseni. op/2012-01-26

PS: Voit hankkia (asiallista) EU-tietoutta esimerkiksi Sampo Terhon nettisivuilta http://www.sampoterho.net Alkajaisiksi ehdotan videoita, jotka löytynevät blogisivulta Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. sekä youtubesta. op/2012-02-03

 

Uskonnon opetusta Euroopan Unionissa

Teimme pienen matkan, ja lapset saivat koulutehtäviä matkan aikana suoritettaviksi. Katselin laivalla kahdeksanluokkalaisen uskontokirjaa ja vertasin sitä ala-asteen vastaavaan opetukseen. Systeemi näytti olevan sama kuin vapaamuurareilla: Ala-asteella ollaan "hurskaita", mutta ylemmissä kivikasvoisia raakalaisia, joille kerrotaan, että se ala-asteen opetus oli vain "ala-astetta" varten. Tarkoitushan on tehdä Totuus naurettavaksi.

Kirjassa kerrottiin satua Euroopan uskonnollisesta perinteestä. Kirkkoa ja sen yhteistyökumppaneita kehuttiin. Näin saatiin kirkon ja sen yhteistyökumppaneiden hirmuteot - jos vaikka oppilas sattuisi niistä jotain tietämään - näyttämään hyväntekeväisyydeltä. Kannattaa siis kysyä, keitä nämä hyväntekijät siis olivat, sillä siitähän ei kahdeksasluokkalaisille koulussa kerrota.

Suuren kansainvaelluksen aikoihin goottilaiset heimot omaksuivat Nikean kirkolliskokouksessa keisarin epäsuosioon joutuneen "areiolaisen teologian", mistä heille tuli heti vaikeuksia. Kirkon vaikutuspiirin ulkopuolelle jäi tässä vaiheessa vielä kaksi heimoa, frankit ja saksit, ja kun nämä omaksuivat keisarin suosiman kirkkokäsityksen, sai Rooman länsiosa heistä ne luotettavat liittolaiset, jotka tänä päivänä hallitsevat EU:ta: Ranskan ja Saksan.

Kirkon tärkein tehtävä on ollut kristinuskon hävittäminen Euroopasta. Sitä on tehty milloin minkäkin nimikkeen alla, mutta suunta on sama, kuin Neuvostoliitossa. Eikä ihme, sillä Euroopan Unionin komissiossa pääsihteerin paikalla istuu maolainen kommunisti Jose Manuel Barroso. Eurooppaa hallitsevan mytologisen demonin deviisi on: jos et saa sitä omaksesi, raiskaa se.

 

Mytologinen demoni Euroopan hallitsijana

Kreikkalaisten taruissa kerrotaan, kuinka heidän ylijumalansa Zeus raiskasi neidon, jonka nimi oli Europe. Europen lapsilta tämä raaka sukuhistoria salataan. Oppikirjassa esitettään valheellinen, EU:n tarpeisiin kaunisteltu versio, jonka papukaijamaisesta toistamisesta poika sai kokeissa täydet pisteet. Poika vastasi:

1. eurooppa sai nimen tytöstä, jonka nimi oli europe neidosta jonka Zeus varasti ja lensi euroopan yli

Nimi Euroopan Unioni tarkoittaa Zeuksen ja Europen liittoa. Tämä liitto ei ole vapaaehtoinen, vaan perustuu raiskaukselle. Tässä liitossa Euroopan karmeaksi kohtaloksi tuli suorittaa palveluksia Saatanalle.

Onneksi on Jeesus, joka voi vapauttaa ihmisen Saatanan vallasta nyt, ennen armon ajan päättymistä.

 

Oppilaan vaikea asema

Oppilas joutuu koulussa vaikeaan asemaan. Koulu vaatii lapselta hyvää käyttäytymistä, mutta koulu itse käyttäytyy täysin sopimattomasti. Koulu ei opeta faktoja eikä tosiasioita, vaan poliittisesti korrektia valhetta, ja jos se jonkin aineen kohdalta ei ole mahdollista, opetus tehdään niin tehottomaksi, että oppilaan on pakko joko raivostua tai masentua voimattomaan raivoonsa.

Selvitäkseen koulusta hengissä on oppilaan oltava henkisesti hyvin vahva. Jos oppilas siis selviytyy koulusta, häntä syytetään henkisestä vahvuudesta Frankfurtin koulukunnan kirjassa "Auktoritäärinen persoonallisuus" annettujen ohjeiden mukaan.

Jos miestä kaikesta huolimatta ei saada nujerrettua on niillä vielä jäljellä yksi, se viimeinen konsti. Mutta sekään ei tehoa niihin, jotka jo ovat naulinneet lihansa ja himonsa Jeesuksen kanssa ristille.

Jokaisen koululaisen olisi tiedettävä ainakin tämä: Maailma on Pahan vallassa, mutta Jeesus voi pelastaa siitä.

 

Yhteiskuntaopin alkeet

Koulumatkalla tyttö kertoi, että heillä on yhteiskuntaopin kokeet aiheesta EU. Osasin melkein arvata mitä siellä oli opetettu, ja kysyin: "Kuka valitsee jäsenet EU:n komissioon? Tyttö ei tiennyt, eikä sitä taida tietää moni muukaan. Jatkoin tenttaamista ja kysyin: "Montako jäsentä EU:n komissiossa on?" Ei taaskaan tietoa, mutta tiedätkö sitä sinäkään? Ihmisten mielenkiinto vangitaan toisarvoisiin asioihin, niin kuin siihen kumileimasimeen, joka komission tekemät lakiehdotukset hyväksyy. Mutta yksi asia on sentään selvä. Komission tekemät ehdotukset ovat äärikommunistien agendaa. Ja kun katselet, minkälaista väkeä komissiossa istuu, niin siinä on yhteiskuntaoppia kerrakseen. Komissiota johtaa maolainen kommunisti Jose Barroso. Huolellisesti kätketty menneisyys ei kaikista yrityksistä huolimatta ole pysynyt salassa. Tässä Barroso maolaisena nuorisojohtajana vuodelta 1976: Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Jos video ei auennut, koeta nimellä Barroso as a young, passionate Maoist student leader in 1976. Filmin lataaja esittelee EU:n nykyisen johtajan näin:

http://eux.tv/2009/01/20/117/ This video shows a 1976 interview with Jose Manuel Durao Barroso, now President of the European Commission, as a young, passionate Maoist student leader in Portugal, talking about a resolution adopted by the Revolutionary Students Commission on access to universities in Portugal. This was two years after the revolution. Distributed by Tubemogul.

Nykypäivän yhteiskunta kaikkine konnuuksineen on tietysti monimutkainen ilmiö, mutta onhan meillä oppikirja. Siinä sanotaan:

Siitä saakka kun liittoudutaan hänen kanssansa, hän harjoittaa petosta. Hän lähtee liikkeelle ja saa ylivallan vähällä väellä. Keskellä rauhaa hän hyökkää maakunnan lihavimpiin seutuihin ja tekee, mitä eivät hänen isänsä eivätkä hänen isiensä isät olleet tehneet: ryöstösaalista ja tavaraa hän jakelee omilleen; ja linnoituksia vastaan hän hankitsee juoniansa, säädettyyn aikaan asti. (Dan 11:23-24)

Myös Solanan salattu menneisyys on tullut julki. Äärisosialisti Javier Solanalla oli nuorempana jopa porttikielto Yhdysvaltoihin, mutta sekin oli vain silmänlumetta. Yht''äkkiä hänestä vain tuli Yhdysvaltojen Euroopan asioiden Best Man.

Näiden herrojen tarkoitus ei ole pelkästään johtaa EeUuta, vaan tuhota sen kulttuuri niin, ettei kristinusko enää nouse. Kun talous ja sotavoimat on hävitetty, kirkko antaa tukensa Paholaisen inkarnaatiolle, mikä juuri on koko hankkeen päämäärä.

 

Muuttuiko hiilen kiertokulku propagandan vaikutuksesta

Myös biologian oppikirjat ovat muuttuneet poliittisesti korrekteiksi. Pojan kirja kertoi sanoin ja kuvin hiilidioksidin vapautumisesta ilmakehään. Sitä lähti teollisuudesta, autoista hengityksestä, palamisesta ja ties mistä. Se oli muka sitä hiilen kiertokulkua luonnossa. Rehellinen kirjantekijä olisi kuitenkin esittänyt, että mitä enemmän metsiä meillä on, sitä enemmän ne sitovat hiilidioksidia takaisin luontoon.

Metsien tuhoutuminen on jatkunut nyt yli neljän vuosituhannen ajan. Kun heettiläiset rakensivat kaupunkejaan Kappadokian sydänmaille, metsä kaupunkien ympäriltä hävisi. Kun kreikkalaiset rakensivat laivoja puusta, he hakkasivat metsät ja eroosio vei mullat vuorilta. Sitten tulivat lampaat ja söivät viimeisetkin puuntaimet. Ei se meitä paljon ilahduta, että tiedämme hiilen vapautuvan takaisin luontoon, jollemme samalla huolehdi siitä, että metsiä istutetaan tuhottujen tilalle.

Poliittisesti korrektin oppikirjan tunnistaa helposti siitä, että se etsii keinoja miten syyttää valkoista, työtätekevää miestä, joka ei ainakaan periaatteessa vihaa Jumalan luomisjärjestystä. Venäläisetkin opetettiin kysymään: Kto vinovat? Katso, miten Jeesus opetti meitä hylkäämään poliittisesti korrektin syyttelyn ja keskittymään Jumalan tekojen tekemiseen:

Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?" Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus." (Joh 9:2-5)

Sana vai kuva

Koulukirjojen sisältöä valvotaan tarkasti. Suomen tasavalta on solminut sellaisia sopimuksia, ettei valtiollinen koululaitos pystyisi halutessaankaan antamaan kunnollista koulutusta suomalaisille lapsille. Mutta myös halu jakaa rehellistä ja täysipainoista tietoa puuttuu. Valheen valtaa edistääkseen koululaitos käyttää kansainvälisten sosiaalistutkimuslaitoksien kehittämiä tekniikoita, joilla valhe myydään lapsille ja heidän piittaamattomille vanhemmilleen.

Keskustelimme lasten kanssa aiheesta Suuri Pohjan sota. Koulukirja otsikoi aiheen "Moskovaan, Moskovaan" ikään kuin hyökkääjänä olisi ollut Ruotsi. Kerroin lapsille, että sota alkoi Baltian saksalaisten aloitteesta, koska he halusivat pitää latvialaisia, liiviläisiä ja eestiläisiä orjinaan vastoin Ruotsin tahtoa. Orjanomistajien järjestämään salaliittoon liittyivät Saksi, Puola, Tanska ja Venäjä. Kaikki nämä valtiot sitoutuivat hyökkäämään Ruotsin kimppuun. Kirjan otsikko oli siis kokonaan valhetta.

Kun koulukirjan valheellisuus oli todistettu, lapset kertoivat, että kirjaa ei käytetä koulussa juuri ollenkaan, sillä opettaja kertoo asian paljon tarkemmin, kuin mitä kirjassa on esitetty. Tosiaan, kirjan sisältö on otsikoiden ja kuvien varassa. Valheellisen otsikon jälkeen seuraa kuvitus, sillä kuvituksen avulla vahvistetaan otsikkojen luomia mielikuvia ja luodaan asenteita valheen ammattilaisten makuun. Kuvitusta on myöskin vaikeampi osoittaa valheelliseksi, kuin tekstiä. Tekstiä kirjan kokoon nähden onkin todella vähän.

Lasten väittämä opettajan antamasta suullisesta opetuksesta on epäilemättä tosi. Mutta opetus, joka kuullaan kerran tai kaksi, ei jää mieleen. Oppimistekniikoita vähänkin tunteva henkilö tietää varmasti, että uusi opittava aihe on kuultava tai luettava monen monta kertaa ja tiettyä suunnitelmaa noudattaen, ennen kuin opittava asia "jää päähän" ja vieläkin useammin, jos sitä aiotaan kriittisesti analysoida. Näin ollen opettajan antama opetus putoaa pois ja jäljelle jää vain kirjan otsikot ja mielikuvat, sillä niitä lapsi kantaa repussaan ja selailee tunneillaan kohtuullisen monta kertaa. Näin koulu varustaa lapset helvetin eväillä. op/2011-10-25

 

Salainen kansio

Meidät oli kutsuttu koululle "vanhempainiltaan". Aluksi tarjottiin kahvia, mutta me myöhästyimme tahallisesti, ettei tarvitsisi juoda riivaajien pöydästä. Kun tyhjää löpinää oli jatkunut puoli tuntia, mentiin luokanvalvojan luokkaan. Hän antoi salasanan, jolla pääsee katsomaan kansiota, joka muka on sähköinen reissuvihko, mikä on silkkaa valhetta.

Poliisivaltiossa pitää olla kaikista kansalaisista salaiset kansiot. Kerätään kaikki mahdolliset tiedot, ja etsitään niiden joukosta aina tarvittaessa valtiollisen terrorismin tarpeisiin sopiva asia. Salaiseen kansioon lapsi ei voi itse edes kurkistaa, ja luokanvalvoja sanoikin, että paras olisi että kansioon ei tulisi mitään merkintöjä.

Juoksevat asiat, ne jotka kuuluvat oikean reissuvihkon sivuille, hoidellaan edelleenkin paperilla. Rockefellereitä tuskin kiinnostaa, olemmeko tänään poissa koulusta flunssan vai hammaslääkärin takia. Mammonan palvelijoille tärkeitä ovat ilmiannot, joilla mahdollinen kritiikki voidaan vaimentaa ikään kuin laillisin keinoin. Tyypillinen esimerkki oli se vesilasijupakka, josta olen kertonut sivulla KOULU JA OPINNOT. Kouluun asennettiin juomavesiautomaatti, ja kun neljä tyttöä meni ja joi urheilutunnin jälkeen keittiön hanasta vanhaan malliin, tuli koulusta tytöille Rangaistuskirja jota johtavan opettajan mukaan säilytetään koulun kassakaapissa.

Vaadin silloin asian avointa käsittelyä, mutta koulu oli jo silloin suojannut itsensä juridisesti. Rangaistuskirja oli kirjoitettu neljälle oppilaalle, ja kun yhden oppilaan vanhemmat pelkäsivät koulun vastaiskua, he pyysivät, ettei asiaa käsiteltäisi julkisesti. Ja kun koulu vanhempien haastattelujen jälkeen tunsi olonsa turvatuksi, paljastui myös koko jupakan todellinen syy. Keskustapuoluelainen johtava opettaja Minna Sarvijärvi sanoi: "Koko Kuru nauraa niille sinun nettikirjoituksillesi". Aina positiivisesti ajatteleva Osmo kuitenkin tulkitsee lausunnon näin: Halleluja. Koko Kuru lukee minun nettikirjoituksiani.

 

Miten onni potkaisee.

Jumala tosiaan toimii kummallisen tuntuisesti. Minä sain niin paljon nelosia Nurmijärven Yhteiskoulun lukion eka luokalta, että pois oli lähdettävä. Olisin toki voinut suuttua siitä vääryydestä, mitä koulussa harjoitettiin, mutta Jumala halusi toisin. Potku koulusta oli onnen potku.

Eihän minulla silloin ollut mitään tietoa siitä helvetillisestä järjestelmästä, joka koulumaailmassa hallitsee. Oli pelkkää armoa, että pääsin sieltä pois ajoissa. Nyt hirvittää ajatellakin, mitä minulle olisi siellä saattanut tapahtua. Vähän myöhemmin samassa koulussa opiskeli muuan Vanhanen, jonka nimen kuuleminenkin puistattaa.

Kuitenkin suomalainen koulumaailma on ollut paljon parempi, kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen koululaitos. Kun melkein sata vuotta sitten Suomen kouluhallitus painoi ja jakoi kouluihin tshekkiläisen kerettiläispiispa Jan Amos Komenskin, alias Comenius, kirjaa Suuri opetusoppi, Yhdysvaltojen koululaitoksen kahvoissa oli jo Neuvostoliittoa jumaloiva sosialisti John Dewey.

Mitä Yhdysvaltojen koululaitos tänään on, siitä enemmän yli tunnin videossa "The College Conspiracy" (Lukiosalaliitto), kts. http://www.youtube.com/watch?v=VpZtX32sKVE

Yhdysvaltojen opiskelukupla on puhkeamassa. Opintovelkaa maan kansalaisilla on jo yli 800.000.000.000 dollaria. Oppilaita on vedetty pahasti retkuun. Heitä on uskoteltu luulemaan, että sitten te pääsette hyvään ammattiin ja saatte suuret tulot, joilla velat maksetaan. Tosiasiassa koulutettu USA on jo nyt orjuudessa, ja kohta ei ole orjilla leipääkään, jos ylipäätä jäävät eloon.

Vaikka Suomessa lähtökohdat ovat paremmat, muutoksen suunta on täälläkin kohti täyttä katastrofia. Ota siis pois lapsesi valtiollisesta koulusta, jos suinkin voit. Juuri äsken katselin kuudesluokkalaisen äidinkielen koetta. Ei poika vielä osaa erottaa verbiä adverbista eikä adjektiivia substantiivista. Ja kuitenkin E.N. Setälän Suomen kielen oppikirjassa on vain 136 sivua.

 

Kriittinen teoria peruskoulun opetussuunnitelmassa

Kuudennen luokan oppilas toi kotiin äidinkielen koepaperin. Koepaperi kertoi ällistyttävästä tietämättömyydestä. Seiska miikka oli silti tullut, vaikkei poika osaa erottaa adjektiivia objektista eikä verbiä substantiivista.

Samassa paperissa kerrottiin, että alkavan lukuvuoden aikana opiskellaan mediakriittisyyttä. Ja millä eväillä? Jos lapsi ei tiedä juuri mistään mitään, miten hän pystyy kriittisesti arvostelemaan jotakin? On kuitenkin yksi kriittisyyden laji, jonka harjoittamiseen ei vaadita mitään tietoa. Frankfurtin koulukunnan kehittämä kriittinen teoria - sen harjoittamiseen riittää, kun pistää hupun päähän ja tikut taskuun ja lähtee Lontooseen, tai jos se on jo kaatunut vastapuolen syliin, vaikka Malmöön.

 

Lukion uusi virkamies

Politrukilla on monta nimeä. Neuvostoliiton kauppalaivastossa politrukin nimenä oli "pervyi pomoshnik kapitana", kapteenin ensimmäinen apulainen. Puhelimetkin tehtiin sellaiseksi, että "ensimmäinen apulainen" saattoi huomaamatta salakuunnella kaikkia puhelinkeskusteluja. Eilen kävin Virtain lukiolla. Rehtori näytti luokan ja erikoista kunnioitusta äänessään huoneen, missä psykologi istuu.

Psykologia on humaani "tiede". Sen keksijät olivat perverssejä yksilöitä, ja kun he katsoivat peiliinsä, he päättelivät siitä, millainen on hyvä humaani. Mitä enemmän nämä hyvät humaanit saavat valtaa, sitä vaikeampaa on tavallisen ihmisen elämä.

 

Yhdyntävideoiden käyttötarkoitus

Sahalinin alueen syyttäjäviranomainen sai joku päivä sitten kuusitoista vuotta vankeutta alaikäisiin ryhtymisestä. Tekniikka oli seuraava: Hän kutsui alaikäisiä kotiinsa katsomaan "yhdyntävideoita" kuten koulumaailmassa hääräävät lapsenraiskaajat niitä täällä Suomessa nimittävät, ja kun kiihotustyö oli tehty kävi syyttäjä päälle kuin saatana.

Saatanan suunnitelmista pakottaa suomalaiset lapset katsomaan "yhdyntävideoita" koulussa on tihkunut tietoa julkisuuteen. En sitä epäile, ainahan roistot tekevät väkivaltaa, mikäli niitä ei panna kuriin.

Saatana on muuten kaikkein kaukoviisain "kedon eläimistä". Se tietää, että koulujen muuttaminen bordelleiksi tulee aiheuttamaan vastareaktioita, jonka takia saatanalle uskolliset joukot ovat laatineet lakeja kerätäkseen pois lasten vanhempien omistamat aseet. Kun myös oikeuslaitos on saman poliittisesti korrektin valtaeliitin hallussa, ei jumalattomalle ihmiselle jää mitään turvaa.

Jäljet johtavat Yhdysvaltojen juutalaisiin hallitsijoihin. Katso video "Senator Schumer wants your guns" (Senaattori Schumer haluaa sinun pyssysi, http://www.youtube.com/watch?v=aMNGc4yaw-A). Todellinen taistelu käydäänkin Jeesuksen kansan lapsista, eikä se kestä kauan. Meidän on vain huolehdittava siitä, ettemme ole missään juridisessa siteessä vihollisleirin kanssa. Äänestäminen näissä oloissa olisi majesteettirikos Kirkkauden Valtaistuinta vastaan. Ja ehdottomasti on vältettävä osallistumista ehtoollisen viettoon paholaisen orjien kanssa, ettemme joutuisi kärsimään viholliselle tulevasta rangaistuksesta. op/2011-05-30

 

Koululaitoksen juuret

Jeesus opetti näin:

Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä. (Matt 7:6)

Aika kauan tätä ohjetta noudatettiinkin, mutta 1400-luvun lopulla tshekkiläisen herätyksen maallistunut siipi päätti ottaa kouluihinsa myös ei-uskovien koulujen lapsia. Silloin repesi. Vainotun seurakunnan hyvää tarkoittavasta eleestä syntyi painajainen nimeltä Länsimainen sivilisaatio, sillä ei aikaakaan kun sen kasvatit hylkäsivät Jumalan ja ryhtyivät rakentamaan Baabelia ilman Jumalaa. Nyt tämä itsensä kiihottanut joukko taistelee Kristusta vastaan sellaisella antaumuksella, että myy vaikka äitinsä perkeleelle, jos se vähänkin luulee siten edistävän paholaisen suunnitelmia

Nykyaikaisen koululaitoksen isänä pidetään tshekkiläisen vapaaseurakuntaliikkeen Jednota Bratrskan viimeistä piispaa Jan Amos Komenskia. Hän eli aikana, jolloin koko tshekkiläinen herätys tuhottiin kolmekymmentä vuotta kestäneessä sodassa. Komenskin eli "Comeniuksen" elämäntyö oli siirtää kolmikymmenvuotisessa sodassa hävitetyn tshekkiläisen herätysliikkeen hedelmät kaiken maailman käyttöön.

Maailma otti ahneesti vastaan hävittämänsä kristikunnan työn hedelmät, jotka Komenski sille niin uhrautuvasti tarjosi. Ne maat, jotka heti ottivat käyttöön vainotun seurakunnan kehittämän koulujärjestelmän sellaisena, kun Komenski sen heille välitti, nousivat maailman vetureiksi. Ei siis ihme, että nämä maat nyt ovat maailman johtavia maita juutalaisten ideologien Marxin, Lukaczin, Horkheimerin, Adolfon jne. perustaman koulukunnan johdolla käytävässä kristinuskon vastaisessa taistelussa samalla kun koko Baabelin käytössä on nyt muut yleisen koululaitoksen hedelmät atomipommista geenimuunneltuihin tuholaisiin asti.

Komenski vietti viimeiset vuotensa maanpakolaisena Puolassa, Ruotsissa ja Hollannissa. Komenski kuoli 1670 maailman ihailemana suurmiehenä, mutta seurakunta oli hävitetty. Kaiken lisäksi Komenskin elämäntyö kantaa nyt katkeraa hedelmää. "Sivistynyt" ja "koulutettu" maailma pystyisi jo nyt hävittämään kaiken elollisen maan päältä ja se tuleekin sitä yrittämään. Jumala on kuitenkin luvannut puuttua peliin kesken kaiken niin, että tulevaisten sukupolvien siemen säilyy.

Kuten aina, myös tshekkiläisestä herätyksestä jäi jäännös ja aikoinaan Jumala kutsui sen esiin. Tshekkiläisen herätyksen uusi tuleminen tapahtui kuitenkin aivan ilman Komenskia ja hänen mainettaan. Muutamia kymmeniä uskovia perheitä oli säilynyt Moravian vuoristossa, Sleesiassa, Puolassa ja Liettuassa kun saksalainen pietisti, kreivi Zinzendorf , itsekin vainottu uskova, antoi Christian Davidille luvan noutaa katolisten vainoamia uskovia Saksiin kreivin maille asumaan. Kreivi antoi maat ja pakolaisperheet rakensivat kaupungin Herrnhutin vuoren rinteille.

Viiden vuoden kuluttua ensimmäisen perheen tulosta Herrnhutiin - vuonna 1727 - pakolaisseurakunta aloitti maailmanlaajuisen, kirkoista riippumattoman lähetystyön ja Jumala siunasi. Maailmalla tuskin on ainuttakaan uskovaa, joka ei olisi kiitollisuuden velassa näille noin 300 perheelle ja Jumalalle, joka heidän työnsä siunasi.

 

Koulu kyykyttää

Peruskoulua päättävä tyttö toi koulusta paperin, jossa kerrottiin koulun ilmoittavan lasten vanhemmille koululaisen käyttäytymisestä annetun arvostelun, mutta vain anomuksesta. Emme tehneet tarjottua anomusta. Meillä vapailla suomalaisilla on muutenkin sellainen tapa, ettei me anota varkailta sellaista, mikä on meidän ja meille kuuluu. Ja jos ne meidän omaamme vievät, me kantelemme siitä Jumalalle. Synnin orjille meillä ei ole muuta kerrottavaa kuin Jumalan valtakunnan evankeliumi.

Jos jotakin lähdetään arvostelemaan, pitää olla arvot. Suomalaisen peruskoulun arvomaailmaa sanotaan poliittisesti korrektiksi arvomaailmaksi. Jos koulu siis yli päätään ketään arvostelee, sen tulisi selvästi merkitä näkyviin, että arvostelu on tehty poliittisesti korrekteja arvoja mittapuuna käyttäen.

Kun koulu kuitenkin tekee lapsemme käyttäytymisestä arvion, niin ketä varten se tehdään? En luule suuresti erehtyväni, kun sanon, että Saatanaa varten se tehdään. Aivan varmasti tiedän kuitenkin vaan sen, että Poliittisesti korrektit käsitteet ja arvot ovat juutalaisten Frankfurtin koulukunnan keksimiä sitä nimenomaista tarkoitusta varten, että Jeesuksen Kristuksen nimi saataisiin hävitettyä maailmankirjoista. Amerikan juutalaisneuvoston pääsihteeri otti siitä vastuun, katso Davos 2008 video Faith and Modernization Youtubesta.

Me emme arvostele ketään poliittisesti korrektin arvomaailman perusteella. Meidän käytössämme on Jumalan valtakunnan arvomaailma.

 

Poliisivaltion virkamiesopettaja

Jatkokoulutuspäivillä opettajia neuvotaan virkamiesmäisyyteen. Ei nyt palata siihen, että tsaarin ajalla opettajat olivat ylimielisen koppavia "parempia ihmisiä", sillä nyt kysymys on vieläkin pahemmasta asiasta, kuin oman työn ylikorostuksesta. Virkamiesmäisyys on opettajalta vaadittu asenne - asenne, jossa opettajaa vaaditaan heittämään itsenäinen ajattelu syrjään, koska opettajaa tehdään pelkäksi politrukiksi levittämään riivaajien oppeja.

Riivaajien oppien mukaan ihmisen sielunvoimien vapauttamien hyvän ja pahan problematiikan kahleista tekee ihmisestä Jumalan veroisen. Saksalaisten filosofi Nietzsche puhui yli-ihmisistä ja Uuden Maailmanjärjestyksen tekijät, jotka ennen puhuivat valistuksesta, puhuvat jo transhumaanista olennosta. Kyse on kuitenkin aina samasta asiasta, ihmisen pyrkimyksestä valtaan sille paikalle, joka kuuluu Jumalalle.

Opettajat "valmistetaan" opettajainvalmistuslaitoksissa. Heille syötetään valmisruoka, jonka sisältöä he eivät tunne. Heiltä puuttuu myös kaikki perustava asiatieto, jonka varassa he voisivat kriittisesti arvioida heille tarjotun pakkoruokinnan sisältöä. Kun terve järki kaikesta huolimatta pyrkii nostamaan päätään, on opettajan torjuttava se itse, jos aikoo säilyttää asemansa poliisivaltion palkkalistoilla.

Maailmassa on monenlaista opettajaa. Riivaajien ratkaisu tälle ongelmalle on riivaajien absoluuttinen ylivalta, kaikkien tasa-arvoinen ja täydellinen alistumien riivaajien valtaan ja sen seuraamuksiin. Tasa-arvo on siis koodisana, jolla vaaditaan ehdotonta alistumista riivaajien valtaan kaikilta, muka "tasa-arvon" nimissä. Riivaajien määrittelemiä arvoja sanotaan "poliittisesti korrekteiksi" arvoiksi. Mitä ne ovat, selviävät "uuden vasemmiston" pääideologien Lukaczin, Horkheimerin, Adornon, Marcusen ym. juutalaisten "filosofien" ja "tiedemiesten" (Freud, Reich, Fromm etc.) teoksista. Näistä arvoista Lukacz sanoi, että niiden on välttämättä oltava demoonisia, koska länsimaisen sivistyksen hävittäminen sitä vaatii siitä nimenomaisesta syystä, että länsimainen sivistys perustuu Jumalan kunnioitukseen.

Kun poliisivaltion orjiksi alistetut virkamiesopettajat haluaa tuntea itsensä ihmiseksi, heille selitetään, että heillä on ihmisarvoa vain yhteisön osana. Riivaajien orjaksi alistettu opettaja ei pysty itse vapautumaan orjuudesta. Vapauteen on olemassa yksi tie, mutta se kulkee ahtaan portin kautta. Päästäksesi sisälle elämään sinun on kuoltava maailmalle ja seurattava Jeesusta. Siltä varalta, että haluaisit päästä vapaaksi, saattaa seuraavista sanoista olla hyötyä:

He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa, mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen: mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita, ja pimeyden synkeys on heille varattu. Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon, ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. (2.Piet 2:15-19)

Jos et tiedä, kuka oli Beorin poika Bileam oli, niin älä välitä. Opettajathan on jo pakotettu seuraamaan Lukaczin, Horkheimerin, Adornon, Marcusen, Freudin, Reichin ja Frommin tietä. Jeesuksen tie on niin selvästi erilainen, että mykkä juhtakin sen huomaa:

Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin, tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. (1.Tim 1:5-7)

Selvä kai se on, ettei papukaija ymmärrä, mitä puhuu. Mutta eihän sinun tarvitse olla papukaija, kun parempaakin on tarjolla:

Mutta kaiken loppu on lähellä. Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä "rakkaus peittää syntien paljouden". Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan, nurkumatta. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. (1.Piet 4:7-11)

Valhetta opetetaan ja kehutaan koulussa

Valehteleminen kielletään Raamatussa:

Älkää varastako, älkää valhetelko älkääkä lähimmäistänne pettäkö. (3.Ms 19:11)

Valtiollisessa koulussa lapselle opetetaan valhetta ja hyvin valehteleminen palkitaan.

Poika toi koulusta historian koelapun. Arvosana oli hyvä, mutta kun luin tekstiä jäi multa silmät pystyyn: Tällaisestako vastauksesta saa täydet pisteet! Ja sitten vaan historian kirja auki ja sieltähän se löytyi, syy siihen, miksi poika oli saanut valheesta täydet pisteet. Poika oli vain toistanut sitä, mitä kirjassa Otavan kirjassa Historian tuulet sanotaan sivulla 115:

Kuinka Eurooppa sai nimensä?

Foinikian kuninkaalla oli Europe-niminen tytär, johon pääjumala Zeus ihastui. Zeus päätti saada tytön omakseen. Koska kuningas piti Europea silmällä, ei Zeus voinut lähestyä tyttöä ihmishahmossa. Niinpä Zeus keksi juonen. Hän muutti itsensä valkoiseksi häräksi ja asettui laitumelle, jolla Europe tapasi kävellä. Kun Europe näki komean härän, hän taputti sitä. Härkä tempasi tytön selkäänsä ja lensi Kreetalle. Näin Foinikiasta länteen maita alettiin kutsua kadonneen tyttären mukaan Europeksi.

Otavan esitys on naisenraiskauksen ylistystä ja historiallisen aineiston vääristelyä. Jos Suomen tasavallassa olisi edes jonkinlaista kunnioitusta ansaitseva oikeuslaitos, olisi Otavan kirjaa käyttävän koulun ovessa jo iso munalukko ja opettajatkin joutuisivat linnareissun jälkeen kilometritehtaalle.

Tietoa Euroopan raiskauksesta on saatavissa aivan tarpeeksi. Myös taiteilijat ovat pitäneet siitä huolen. Euroopan raiskausta esittäviä frescoja, mosaiikkeja ja porsliininmaalauksia on säilynyt antiikin ajoilta asti. Euroopan Raiskaus (Rape of Europe; Abduction of Europe) on maalaustaiteen mestareiden kuten Vellecio Tizianon ("Titian"), Peter Rubensin, Paolo Veroneson, Giovanni B. Tiepolon, Francois Boucherin, Cornelius Schutin Jean Cousin vanhemman jne. töiden niminä. Ja kun Euroopan raiskauksesta puhutaan, olisi luetteloon kai vielä lisättävä Lissabonin sopimus.

 

Luokkakuva ennen ja kuvamafia nyt

Minulla on luokkakuvia Luhangasta, Joutsasta, Hyvinkäältä ja Nurmijärveltä. Siis sellaisia luokkakuvia, joiden tekijänoikeudet eivät ole minkään mafian hallussa. (Tai mikä niitä piruja tietää). Mutta lapsillani ei enää ole. Eivät voi sitten muistelmia kirjoittaessaan enää pistää luokkakuvaa näytille, kuinka meillä ennen vanhaan oli itsenäisessä Suomessa… Kaukonäköistä, eikö vaan? Ajatella sitäkin hallaa, mitä saatanan internationaalille tuottavat nyt ne tuhannet luokkakuvat, joita viikosta toiseen julkaistaan vaikka karjalaisten sanomalehdissä. Ja mikä taloudellinen menetys perkeleen tavaramerkin omistajasuvuille…

Kun mafiamerkki ilmestyi koulukuvaan, pidettiin meillä perheessä palaveri. Lapset halusivat kuvan, vaikka siihen ei saanut vapaata käyttöoikeutta, niin kuin siihen aikaan, kun Suomi oli vielä itsenäinen. Koulukuvan hankkiminen oli kuitenkin tehty miltei mahdottomaksi: koulusta kotiin tuotavassa tilauskupongissa oli ruksilla valittavia vaihtoehtoja, mutta ruutu pelkän luokkakuvan tilausta varten puuttui. Huomautin asiasta opettajalle, mutta eihän ne poliittisesti korrektit opettajat vanhempien pyynnöille korvaa lotkauta. Huomautin opettajalle myös kuvassa olevasta copyright-merkistä. Lopputulos oli, että joka vuosi tilasimme jonkun "paketin", mutta vain muutamille monista lapsistamme, ja muutamien kuponkiin teimme oman ruudun "VAIN LUOKKAKUVA", vaikka emme saaneetkaan siihen edes täyttä käyttöoikeutta.

Epäilimme jo silloin, että koulukuvan takana on opetusalan prostituoitujen mafia. Tämä epäily sai vahvistusta, kun tänä aamuna kuulimme asiasta radiossa. Koulut saavat provikkaa lapsien hyväksikäytöstä. op/2011-04-08

 

Kansakuntien loppu

Tyttö teki koulutyönä esitelmää Euroopan komissiosta. Tutki, etsi ja kirjoitti, mutta kun kysyin, kuka valitsee Euroopan komission jäsenet ja miten, oli vastaus selvä "En tiedä".

Kysy nyt itseltäsi, tiedätkö sinäkään, kuka valitsee Euroopan komission jäsenet. Minä kyllä luulen, että ne valitaan paholaisen uskollisten palvelijoiden salaisessa kokouksessa, mutta jo tiedät paremmin, niin kerro.

En usko, että tyttö pystyy tekemään kritiikin kestävää esitelmää Euroopan komissiosta, mutta tuskin siihen pystyy Ylöjärven Keihäslahden koulun opettajatkaan. Mutta odotetaan nyt mitä ne saavat aikaan.

Odotellessa kannattaa katsoa irlantilaisten tekemä video "End of Nations". Video on tehty ennen irlantilaisten kansanäänestystä siitä, hyväksyäkö Lissabonin sopimus vai ei. Tässä vinkit videon End of Nations, eli "Kansakuntien loppu" suomennettuihin osiin yksi ja viisi. Osassa viisi käsitellään EU:n rakenteita, siis myös EU:n komissiota.

Kansakuntien loppu, (End of Nations), osa I

http://www.youtube.com/watch?v=xIvCZzRTjSA

Kansakuntien loppu, (End of Nations), osa 5

http://www.youtube.com/watch?v=tr3_6qbXI_4&feature=related

Kuten muistetaan, Baabelin tornin rakentaminen päättyi, kun ihmiset eivät enää ymmärtäneet toisiaan kielivaikeuksien takia. Syntyi monta itsenäistä kansaa, mutta sitten nämä diktaattorit ryhtyivät taas niitä yhdistelemään.

Baabelin tornia rakennetaan taas. Mutta hankkeella on jo monta estettä. On kielimuuria, valtiollisia rajoja ja valtaryhmittymiä, rahan valta ja Jeesuksen Herruus. Ne ovat ottaneet itselleen sellaisen tehtävän, joka onnistuessaan veisi humanismin voittoon miljardien ihmisten veren hinnalla.

Samaa on yritetty jo ennenkin. Venäjän vallankumous tehtiin tappamalla miljoonia, mutta mitään hyötyä ei tappaminen sen tekijöille tuonut.

 

Mitä mieltä olet Kekkosesta

Lapsi sai kotitehtäväkseen kysyä, mitä mieltä vanhemmat ovat Kekkosesta tai jostain muusta Suomen presidentistä. Urkitaan siis, mitä mieltä ollaan Urkista, sillä eihän lapsi tiedä, mitä "väärien" mielipiteiden esittäminen poliittisesti korrektissa poliisivaltiossa merkitsee. En uskaltaisikaan kertoa mitään, jollen uskoisi Jumalaan.

Aloitan Kyösti Kalliosta. Hyvä mies jo pääministerinä ollessaan ja oli sitä loppuun asti.

Mannerheim oli eräs parhaimpia ei-uskovia ihmisiä, vaikka tietääkseni vaatikin aseista kieltäytyneitä Jeesuksen seuraajia sotaoikeuteen ja tapettavaksi. Muissa asioissa hän tajusi poliittiset realiteetit ja toimi sen mukaan. Hän lienee hämärästi ymmärtänyt senkin, ettei Suomi ollut sodassa Venäjää vastaan, vaan Sosialistista Internationaalia vastaan. Hän ei hyökännyt venäläiseen Leningrad-Pietariin eikä lähtenyt saksalaisten tai italialaisten rinnalle Leningradin saartoa murtamaan. Myös liittoutuneet tunnustivat tämän, sillä sodan jälkeen Mannerheimista tuli Suomen presidentti, vaikka sotarikolliset hirtettiin Nürnbergin sotarikostuomioistuimen päätöksellä. Tämä muuten raivostuttaa Israelia vieläkin. Miten saastaista tämä hyökkäily on, siitä voit lukea itse Manfred Gerstenfeldin kirjasta Behind the Humanitarian Mask. Sen sijaan, että Israel kiittäisi Mannerheimia ja Suomea, sen propagandajoukot uhkuvat vihaa siitä - tai sen varjolla -, ettei pieni Suomi suuren maailmansodan aikana pystynyt suojelemaan kahdeksaa juutalaista pakolaista.

Paasikivi oli tasapainoinen valtiomies, joka kuljetti aina mukanaan kahta kirjaa: Seitsemää veljestä ja Raamattua. Opiskeli 1890-luvulla Novgorodin yliopistossa, ja tunsi venäläisen ajattelutavan paremmin kuin kukaan Suomen presidenteistä sen jälkeen. Hän tiesi myös sosialistien pyrkimykset. Toimimalla oikein hän saattoi luottaa suomalaisten tukeen.

Kekkonen oli olevinaan Suomen asialla, mutta teki kaikkensa, saadakseen suomalaisten moraalisen selkärangan murrettua. Omaa selkärankaa hänellä tuskin olikaan. Olin kai siinä viisitoistavuotias, kun Hikiän aseman luona tehtiin rautatien yli maantiesiltaa. Ruokatunnilla miehet lukivat Jallusta Kekkosesta. Siinä kai kävi niin, että Jallu kiellettiin, mutta minä olen sitä mieltä, että olisi pitänyt kieltää Kekkonen.

 

Kristallinkirkasta fasismin opetusta Keihäslahden koulussa Ylöjärvellä vuonna 2011

Toisen maailmansodan aikana Otava oli se kustantaja, joka julkaisi Nürnbergin oikeudenkäynnissä kuolemaan tuomitun Rosenbergin puheet "Kohti Uutta Eurooppaa" suomalaisen laitoksen. Kuolemantuomiosta huolimatta Otava jatkaa yhä samaa fasistista linjaansa.

Fasismin päätavoite oli "lopullinen ratkaisu" - kristinuskon ja juutalaisuuden hävittäminen maailmasta. Vuonna 2010 Keuruulla painetun oppikirjan Historian tuulet, osa I, sisällysluettelosta Israel on jo hävitetty kokonaan. Kirjan fasistinen luonne käy ilmi heti kirjan sisällysluettelosta sivuilta 3-7:

Ensimmäinen jakso:

1. KADONNUTTA AIKAA ETSIMÄSSÄ

Mitä teit viime viikolla?

Historia on enemmän kuin yhden ihmisen muisti

Historian tutkija tulkitsee lähteitä kuin salapoliisi johtolankoja

2. VAARIN AJAN KOULUA JA VAPAA-AIKAA

Tuhat ja yksi yötä sairasvuoteella

Lapuan talo ja vaarallinen kokeilu

Koulussa oli kolme luokkaa yhdessä

Paljasjaloin ja vähillä kulkuvälineillä

Jokaisen suvussa on mielenkiintoisia tarinoita

3. MITÄ OLI ENNEN HISTORIAA

Kauhistuttavia löytöjä

Dinosaurukset - maapallon pitkäaikaiset valtiaat

Mihin dinosaurukset katosivat?

4. IHMISEN SYNTY - HISTORIAN ALKU

Ihmisen aika Afrikassa

Kivikauden kätevä ihminen

Tulen herrasta maailman valtiaaksi

Esihistoriaa tutkimassa

5. HISTORIAN AIKA-ANKKURIT

Ihminen on elänyt maapallolla vasta hyvin lyhyen ajan

ANKKURI 1: Aika voidaan jakaa osiin

ANKKURI 2: Historiallinen aika jaetaan ajanjaksoihin

ANKKURI 3: Ajan merkitseminen perustuu ajanlaskuun

ANKKURI 4: Vuosisata ja vuosituhannet

Toinen jakso:

6. IHMINEN OPPII MAANVILJELYN JA ASETTUU ALOILLEEN

Ensimmäiset kotieläimet tuotiin pyyntiretkiltä

Ammatit syntyivät, kun kylät kasvoivat

7. KORKEAKULTTUURI JOKIEN SUISTOISSA

Maailman ensimmäiset kaupungit

Joki toi lietettä ja kastelujärjestelmä hyvinvointia

Hallitsijakansat vaihtuivat aika ajoin

Mikä on korkeakulttuuri?

8. FARAOIDEN EGYPTI

Tulvat ja ajanlasku

Jumalallinen faarao

Egyptin 3000 vuotta

9. PYRAMIDIA TUTKIMASSA

Muumiot

Hieroglyfien arvoitus

Rosettan kivi

Pyramideihin käytettiin uskomaton määrä kiveä

10. ELÄMÄÄ JA KUOLEMAA FAARAOIDEN EGYPTISSÄ

Isä ja äiti olivat tasa-arvoisia

Kuolema oli uuden elämän alku

Kolmas jakso:

11. KREETA - ARVOITUSTEN SAARI

Kadonnutta palatsia etsimässä

Minolaisten palatsi kertoi kehittyneestä kulttuurista

Minolaisen kulttuuri tuhoutuminen

12. KREIKKALAISET - VÄLIMEREN KAUPPAKANSA

Kreikkalaiset olivat kauppiaita

Mykenen valtakausi

Troijan sodan vaiheita

Homeroksen tarinat

13. KREIKKALAISIA JUMALIA JA SANKAREITA

Zeus oli kreikkalaisten pääjumala

Oraakkeli oli tulevaisuuden ennustaja

Sankareista tuli ihmisten esikuvia

14. SPARTA JA AREENA

Spartalaisten elämä oli kurinalaista

Ateenaa hallittiin demokratian avulla

Ateenalaisten elämää

15. OLYMPIAN KISAT

Antiikin olympialaiset keskeyttivät sodatkin

Ammattilaisuus rappeutti olympialaiset

16. KREIKAN KULTTUURIA

Teatterissa kuuli kuiskauksenkin

Pylväikköjä ja portaita

Filosofit ja tiedemiehet antoivat ajattelemisen aihetta

17. KREIKKA JA PERSIA SODASSA

Kuningas Dareios suuttuu kreikkalaisille

Persian toinen hyökkäys

Muualta tulleet olivat barbaareja

18. ALEKSANTERI SUURI

Nuori kuningas tekee valloituksia

Aleksanteri menee Siwaan ja kohtaa oraakkelin

Aleksanteri kunnioittaa vihollistaan

Matka jatkuu, miehet kyllästyivät

Aleksanteri halusi yhdistää idän ja lännen

Neljäs jakso:

19. ROOMA OLI ALUKSI VAIN PIKKUKAUPUNKI

Myytti Rooman synnystä

Roomalaiset oppivat etruskeilta monia taitoja

20. ROOMALAISTEN ARKEA

Eriarvoiset roomalaiset

Isän rajaton valta - Pater familialis

Roomalainen koti

21. ROOMA KASVAA SUURVALLAKSI

Lyömätön legioona

Elämää armeijassa

Rooma haluaa Välimeren herraksi

Hannibal kolkuttelee Rooman portteja

Roomasta tulee Välimeren herra

22. NÄIN HALLITTIIN ROOMAN VALTAKUNTAA

Itsevarma nuorukainen

Sotapäälliköstä diktaattoriksi

Caesarin uudet vaatteet

Caesarin surma

Keisarien aika

23. VÄLIMERI - MEIDÄN MEREMME

Hajoita ja hallitse

Kaikki tiet vievät Roomaan

Roomalaisuus oli muotia

24. ROOMALAISTEN HUVIT

Sirkushuvit olivat antiikin formula-ajoja

Fyysistä voimaa ja väkivaltaa ihailtiin

Terve sielu terveessä ruumiissa

Pompeiji peittyy tuhkaan

Pompeijin rauniot kertovat roomalaisten elämästä

25. ROOMAN VALTAKUNTA HAJOAA

Rooma jakautuu kahtia

Kaikki halusivat palan rapistuvasta Roomasta

Viides jakso:

26. ANTIIKISTA KESKIAIKAAN

Kansainvaelluksen aika

Euroopan väestö syntyi kansainvaelluksista

Kuinka Eurooppa sai nimensä?

Uudenlainen talous

Kirkko jakautuu kahtia

27. BYSANTTI

Konstantinopoli sijaitsi hyvässä paikassa

Sodan uhkaa ja riitelyä

28. ISLAMILAINEN MAAILMA

Muhammed - islaminuskoisten profeetta

Islamin viisi peruspilaria

Islam toi arabien taitoja Eurooppaan

Kuudes jakso:

29. MISTÄ SUOMEN HISTORIA ALKAA?

Suomen vanhimmat esineet

Kivinen kirves ja puinen ongenkoukku

Muuttajat toivat uusia taitoja

Mitä kalliomaalaukset esittävät?

Huomattava uusi luolalöytö

30. PRONSSIA SUOMEEN

Pronssikausi muutti elämää Suomessa

31. SUOMI RIKASTUU RAUDAN JA TURKISTEN AVULLA

Kauppaa käytiin turkiksilla

Suomalaisista voitiin lukea Roomassa asti

Viljely kehittyi kotieläinten myötä

Tiet täydensivät vesireittejä

Hyökkääjiä vastaan puolustauduttiin mäen päältä

Viikingit pelottivat rannikon asukkaita

32. VIIKINGIT IDÄSSÄ, ETELÄSSÄ JA LÄNNESSÄ

Jokia pitkin haettiin Arabian hopeaa

Meriltä löytyi asumattomia seutuja

Viikingit olivat käteviä käsistään

Laivat olivat kapeita ja nopeita

33. SUOMALAISTEN TIETÄJIÄ JA JUMALIA

Tietäjä paransi loitsujen avulla

Maailman syntykin oli tietäjän tiedossa

Tietäjä piti yhteyttä vainajiin

Jumalia ja henkiolentoja

Kalevala kertoo Suomen muinaisuudesta

34. MEILLE JÄI MUITAKIN KUIN RAUNIOITA

Demokratia syntyi antiikin Kreikassa

Valtiot kehittyivät

Taidot siirtyivät

HAKEMISTO

SANASELITYKSET

Otavan kirjassa "Historian Tuulet" osassa I on 160 sivua. Jokaista kirjan sivua varten pitäisi oikeastaan kirjoittaa erillinen oikaisu, ja sitten kun valheiden oikaisu on tehty, pitäisi itse asiakin esittää - ei pelkästään kirjasta sen fasistisen päämäärähakuisuuden takia pois jätetyistä asioista, vaan kaikesta siitä, mistä kirjantekijät ovat valheitaan esittäneet.

Otavan "oppikirjan" "Historian Tuulet I - Kivikaudesta keskiaikaan" toi kotiimme Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulua käyvä poika. Ennen koulun alkua pyysin koulua antamaan oppikirjat hyväksyttäväksi, mutta sitä ei tapahtunut. Seurauksena tästä koko saasta on nyt leviämässä käsiin. Ei siinä mitään, että joku syöttää paskaa OMILLE lapsilleen, onhan se monikultturismi oikein muotia nykyään, mutta me haluamme varjella lapsiamme pakkopaskalta. Se, että minun pojalleni koulu syöttää paskaa, on fasismia sanan laajemmassa merkityksessä. Jos siis kerran Otavan lempilapsi Alfred Rosenberg hirtettiin, niin sitä suuremmalla syyllä pitäisi myös Suomen tasavallan äänestäjille, vastuunkantajille ja koululaitoksen palkkalaisille järjestää asiaankuuluva kurinpalautus, sillä ellei Tasavallan johto siihen pysty, niin sen suorittaa Lopullinen Auktoriteetti itse. Oikeudenmukaisuuden ylläpito on Jumalalle oikein sydämen asia. op/2011-03-29

 

Kouluterveyden terveiset Suomen koteihin

Suomen eduskunta on huorien miehittämä. Juuri muuta arviota poliisivaltion koululaitoksesta ei voi tehdä, koska viisitoistavuotias tyttö sai kouluterveydenhoitajalta kortsarin kotiin vietäväksi.

Suomen eduskunta toteuttaa tunnontarkasti Illuminatien ohjelmaa. Salaseuran jäsenille vähän ennen Ranskan vallankumousta esitetyssä ohjelmassa oli kuusi kohtaa:

1. Kuningasvallan ja kaiken laillisen hallituksen lakkauttaminen;

2. Yksityisen omistusoikeuden lakkauttaminen;

3. Perimysoikeuden lakkauttaminen;

4. Isänmaallisuuden lakkauttaminen;

5. Perheen lakkauttaminen avioliiton ja moraalin lakkauttamisen kautta sekä kasvattamalla ja kouluttamalla lapset valtion laitoksissa;

6. Kaiken uskonnon lakkauttaminen

Ohjelman tarkoitus oli tehdä tietä Paholaisen inkarnaatiolle eli Laittomuuden ihmiselle. Jos kyse olisi vain siitä, olisi Suomen eduskunnan uskollisuus Illuminatien ohjelmaa kohtaan suuri voitto Paholaiselle. Mutta ennen Laittomuuden ihmisen eli Anti-Kristuksen tuloa oikea Kristus hakee omansa pois maailmasta muutamaksi vuodeksi, koska Jumala sallii paholaisen globaalin maailmanvallan vain sitä varten, että hän sinä aikana tuhoaa koko Babylonialaisen järjestelmän.

Joku vuosikymmen sitten Suomen eduskunta oli erilaisten miesten hoidossa. Silloin Suomi taisteli sitä Sosialistista internationaalia vastaan, jonka tosin ei jakanut kortsareita lapsille, vaan vei lapset pitkän matkan päähän kodeistaan "kesätöihin".

Jos nyt vielä ihmettelet, miksi Venäjän väkiluku yhä vain laskee, ja syntyvyys Euroopan ja Pohjois-Amerikan kirkollisen kulttuurin omaksuneissa maissa on alle kriittisten rajojen, niin tiedä edes se, minkä länsimaiden tuhon suunnitelleet sosiaalitutkimuslaitokset hyvin tietävät: Eihän kukaan halua kasvattaa sellaisia lapsia, joista kasvattaja ei tiedä, kenen ne ovat. Valtio kyllä ottaa kaikenlaisia velvoitteita itselleen, mutta se ei koskaan pysty lunastamaan lupauksiaan. Jo päättyneet suuret "sosiaaliset eksperimentit" ovat vakuuttava näyttö siitä, miten helppoa Jumalalle selkänsä kääntäneen ihmisen tai kansan tuhoaminen on.

Yhdysvalloissa ei enää ihmetellä sitä, miksi kirkko on erotettu valtiosta, vaan sitä, miksi valtiota ei ole erotettu synagoogasta.

 

Orjuuden uusi tuleminen

Maaorjuus lakkautettiin Venäjällä meillä käytössä olevan kalenterin mukaan 03.03.1861 eli 150 vuotta sitten. Keisarina oli silloin Aleksanteri II. Ja minkälaisen palkan hän siitä sai? Hänet ammuttiin. Se, kuka ampui, ei enää ole poliittisesti korrektia kerrottavaa, sillä vuonna 1917 venäläiset joutuivat taas maaorjuuteen. Venäläisten uudet isännät tekivät "Vapauttaja-tsaarista" kirosanan. Raamattu otettiin pois. Aleksanterin patsaatkin hävitettiin. Vuonna 1991 Neuvostoliitto kaatui omaan mahdottomuuteensa, mutta sekään ei hävittänyt yläluokan ja rahvaan välistä syviä eroja. Siihen kun pystyy vain Jeesus.

Suomi kuului 1861 Venäjän keisarikuntaan, mutta meillä ei ollut maaorjuutta silloinkaan. Luterilaisten suurkirkon edessä Helsingissä on Aleksanteri II patsas paikoillaan, ja miksei olisi: hänen aikanaan venäläiset saivat omakielisen raamatun eikä sitä suomalaisiltakaan pois otettu.

Nyt Venäjällä kirjoitellaan maaorjuuden uudesta tulemisesta. Maan koululaitosta sopeutetaan palvelemaan sellaista työläisluokkaa, jolle sen suunnittelijat katsovan seksin, viinan, jääkiekon, popmusiikin shoppailun ja snobbailun riittävän suppean ammattialakoulutuksen lisäksi. Eikä ihme, sillä Venäjän uusikin koululaitos on tuontitavaraa.

Kunnollisen koululaitoksen luominen ei ole ammattitaidosta kiinni. Hyviä oppikirjoja on ja jollei ole, sellaisen voi tehdä kuten Setälä - meni viikonlopuksi saunakamariin, ja kun hän tuli sieltä ulos, oli paras suomenkielen kielioppi syntynyt. Ongelma on siinä, ettei maailmaa hallitseva paha kolminaisuus salli hyvien kirjojen käyttämistä. Jos tässä maailmassa haluaa tehdä vaikka pienenkin edistysaskeleen, on joka ainut kerta voitettava koko maailma uskon kautta Jeesukseen.

 

Kouluterveydenhuollon tehtäväkenttä laajenee poliisivaltion tarpeiden mukaan

Ylöjärven kaupungin "Kouluterveydenhuolto" lähetti tiedotteen "8. luokkalaiselle ja huoltajille. Siinä väitetään terveyttä ja hyvinvointia arvioitavan "kokonaisvaltaisesti" ja kerrotaan:

Tarkastukseen kuuluvat mm. pituuden, painon ja verenpaineen mittaukset, näön ja ryhdin tarkastukset sekä mieliala- ja päihdekyselyt. Tarkastuksessa pohditaan koulukäyntiä, terveydentilaa, murrosikää, terveystottumuksia ja oppilaan ihmissuhteita. Rokotusten voimassaolo tarkastetaan ennen peruskoulun päättymistä ja oppilaalle annetaan todistus rokotuksista yleensä 9. luokalla.

Lääkärintarkastuksessa nuori saa Nuorison terveystodistuksen, jota tarvitaan ammatillista koulutusta, ajo- ja mopokortin suorittamista sekä kutsuntoja ja työelämää varten tarvittavan terveydentilan todistamiseksi.

Poliisivaltion yhteiskuntasuunnittelijat tarvitsevat tietoa lapsista, voidakseen päättää, miten hyödyntää lasta omiin tarkoituksiinsa. Jos sinulla on omatunto, sinulle laaditaan henkilökohtainen aivopesuohjelma ja niin edelleen. Heti alkuun sinulle tehdään selväksi, että jos sinulla ei ole poliisivaltion papereita, he tulevat tekemään kaikkensa, että sinulle elämä täällä maan päällä tulee olemaan lyhyt ja tuskallinen.

On hyvä tietää, että Jumala on voimallinen ja Jumalan sana voimakkaampi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Sillä tehdään tyhjäksi paholaisen hankkeita. Poliisivaltiossa sinä et ole mitään, jollei sinulla ole "papereita". Mutta kuka näissä taistoissa voittaa, siitä enemmän Valeran haastattelussa, jonka suomenkielisen käännöksen teksti on tässä.

op/2011-02-15

Takaisin Osmon julkisivulle