Astahov pakkohuostaanotosta Vantaalla

op/2013-01-08

Alkuperäinen teksti sivulta http://www.rfdeti.ru/index.php ja sen käännös. Katso myös Osmon tekstit Ennennäkemättömän julma ja kyyninen ratkaisu ja Osmon kommentit STM tiedotteen 10.12.2012 johdosta, jotka löytyvät sivulta http://www.opsti.net/ledare.htm

 

Aluksi siis kopio Venäjän Federaation Presidentin lastenoikeuksien valtuuten lehdistötiedotteesta, joka on imuroitu osoitteesta http://www.rfdeti.ru/index.php:

--------------------------------------------------------------------------------

В Финляндии у Светланы Завгородней отобрали четверых детей

--------------------------------------------------------------------------------

2012-12-08 15:00

Об этом сообщил финский правозащитник Йохан Бекман.

У Светланы Завгородней забрали всех детей, в том числе грудного младенца, который родился в сентябре 2012 года. Причиной изъятия стало то, что Светлана отказалась сотрудничать с соцработниками в рамках разработанного для семьи плана реабилитации, так объяснили данное решение социальные службы города Вантаа.

Однако официальных комментариев от финских социальных служб не поступает в связи с требованиями местного законодательства не разглашать информацию.

Отметим, что финский закон подразумевает в таких случаях возможность для биологических родителей видеться со своими детьми в приемной семье, однако речь идет о достаточно редких встречах и в довольно сложных условиях и для детей, и для родителей.

Напомним, что, несмотря на многочисленные предложения со стороны российского МИД-а, на данный момент Российско-Финнская комиссия по решению вопросов, связанных с правами российских детей, проживающих на территории Финляндии, так и не создана.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов заявил, что это беспрецедентное по жестокости и цинизму решение, поскольку органы опеки приняли решение об изъятии детей не дождавшись суда.

Для защиты российских семей и детей в Финляндии необходимы решительные дипломатические и экономические шаги. Анастасии и ее мужу предстоит тяжелейшая борьба за детей. Такие бесчеловечные решения должны получать оценку Европейского Суда по правам человека. Все заверения политиков Финляндии о заботе, поддержке русскоязычных семей и детей разбиваются в прах такими бесчеловечными решениями. - заявил Павел Астахов.

Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка

 

Seuraavassa sen suomennos:

Suomessa Svetlana Zavgorodyiltä otettiin pois neljä lasta

2012-12-08 15:00

Tästä ilmoitti suomalainen oikeudenpuolustaja Johan Beckman.

Svetlana Zavgorodnyiltä vietiin kaikki lapset, syyskuussa 2012 syntynyt sylivauva mukaan luettuna. Pakkohuostaanoton syyksi, kuten Vantaan kaupungin sosiaalitoimi kyseistä päätöstä selittivät, tuli se, että Svetlana kieltäytyi tekemästä yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden kanssa perheelle laaditun kuntoutussuunnitelman puitteissa.

Virallisia kommentteja ei suomalaisen sosiaalitoimen tahoilta kuitenkaan anneta, johtuen siitä, ettei paikallinen lainsäädäntö ei salli tiedon levittämistä.

Huomautamme, että suomalainen laki edellyttää tällaisissa tapauksissa biologisille vanhemmille mahdollisuutta tavata lapsiaan sijaisperheen luona; kyse on kuitenkin sangen harvoista tapaamisista ja varsin vaikeissa olosuhteissa, sekä lapsien että vanhempien kannalta.

Muistutamme, että venäläisen Ulkoministeriön monilukuisista ehdotuksista huolimatta on Venäläis-Suomalainen komissio Suomen alueella asuvien venäläisten lasten oikeuksiin liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi toistaiseksi perustamatta.

VF:n Presidentin lapstenoikeuksien valtuutettu Pavel Astahov ilmoitti, että tämä on julmuudessaan ja kyynisyydessään ennennäkemätön päätös, koska huostaanottoelimet tekivät päätöksen lasten pakkohuostaanotosta oikeuden päätöstä odottamatta.

Venäläisten perheiden ja lasten suojelemiseksi Suomessa tarvitaan päättäväisiä diplomaattisia ja taloudellisia askeleita. Anastasian ja hänen miehensä edessä on mitä raskain taistelu lastensa puolesta. Tuonkaltaiset epäinhimillisille päätöksille on saatava Euroopan ihmisoikeustuomion arvio. Kaikki suomalaisten poliitikkojen vakuuttelut venäjänkielisten perheiden ja lasten tukemisesta poljetaan tuollaisilla epäinhimisillä päätöksillä tomuun, ilmoitti Pavel Astahov.

 

Takaisin Osmon kotisivulle