#591 haritoo heir

kyvystä, joka on Jumalalta saatu 1.Kor 7:7;

πνευματικόν hengellinen armolahja, s. o. kristillinen rakennus Rom 1:11;

armolahja, armoitus, s.o. Jumalan lahja, jonka kautta synnit annetaan anteeksi ja ijankaikkinen elämä saadaan Rom 5:15. 16. 6:23;

plur. erilaisista kristityille tulevista armolahjoista Rom 11:29;

armolahja, armahtaminen, s. o. pelastus suuresta vaarasta, katso πρόσωπον, l, b, 2.Kor 1:11;

χαρίσματα armolahjat, s. o. erinomaiset kyvyt, joilla yksityiset kristityt etevällä tavalla kristillistä seurakuntaa hoitavat ja sen elämää edistävät Rom 12:6, vert. 7. 8. 1.Kor 1:7. 12:4. 31. 1.Piet 4:10;

sam. χαρίσματα ιανάτων parantamisten, parannusten armolahjat 1.Kor 12:9. 28. 30;

sam. sing. evankeliumin saarnaajan viran hoitamisen kykyjen kokonaisuudesta 1.Tim 4:14. 2.Tim 1:6.

* χαριτόω

sup. ω,

aor. 1 εχαρίτωσα,

pf. part. pass. κεχαριτωμένος

(χάρις)

- 1) tehdä suloiseksi, mieluiseksi, otolliseksi;

- 2) ottaa armoihin, armoittaa, τινα Ef. 1:6;

pass. Luuk. l:28.

Χαρράν ja Χάρραν, η, taipum.

(ןרח kuiva l. poltettu seutu, ררח palaa)

kreik. Κάρραι, lat. Garrae,, Haran,

ikivanha kaupunki läntisessä Mesopotamiassa, josta Abraham lähti Kanaan maalle 1.Mos 12:5, Krassuksen siellä kärsimästä tappiosta kuuluisa Apt 7:2, 7:4.

χάρτης, ου, ο

(χαράσσω, katso χάραγμα)

charta, paperi, joka valmistettiin papyros kasvista siten, että ensin kuori irroitettiin ytimestä, sitten leikattiin ydin sormen levyisiksi viipaleiksi, jotka vieretysten levitettiin Nilin vedellä kostutetulle laudalle, näiden poikki levitettiin sitten toinen viipaleiden kerros, jonka jälkeen molemmat kerrokset painolla puristettiin kokoon ja kuivattiin auringon paisteessa 2.Joh 12. *

χάσμα, τος, τό,

(ΧΑΩ, χαίνω, χάσκω, hio, hisco, ammottaa)

kita;

aukko, juopa Luuk. 16:26. *

χειλος, εος, το, gen. plur. χειλέων,

(χέω ΧΑΩ, katso χάσνα)

huuli,

a) vars. Matth. 15:8. Mark. 7:6. Rom. 3:13. 1.Kor 14:21. 1.Piet 3:10;

καρπος χειλέον katso καρπός, 2, Hepr. 13:15;

- 2) kuv. reuna, ääri, χειλος της θαλάσσης meren ranta Hepr. 11:12.

χειμάζω

(χειμα sade, myrsky, sateen aika, talvi, χεω vuodattaa)

ahdistaa, painaa, rasittaa myrskyllä, pass. Apt 27:18. *

χείμαρρος, ου, ο, pro tav. χειμάρροος, sup. χειμάρρους,

(χειμα, katso χειμάζω, ρέω, ρόος vuoksi)

sadepuro, puro Joh 18:1. *

χειμών, ωνος, ο,

(χειμα, katso χειμάζω)

- a) sateinen myrsky, sademyrsky, myrsky Matth. 16:3. Apt 27:20;

- b) talvi Joh. 10:22. 2.Tim 4:21;

χειμωνος talvella Matth. 24:20. Mark. 13:18. - Talvi alkoi Qislev kuun puolivδlissä ja kesti koko Tebeth kuun ynnä Schebath kuun alkupuolen.

χείρ, χειρός, ι, akk. χειρα ja χειραν,

käsi,

- a) vars. Matth. 3.12. Mark 3:1, Lk 6:6. 1.Tim 2:8, Hebr 12:12. y. m.;

απτομαι, απιλαμβάνομαι, κρατέω, πιάζω ym. gen. kera, katso näitä verbejä;

εργάζωμαι, εσθίω ym. dat. kera;

ο ασπασμος τη εμη χειρί tervehdys minun kädelläni, 1.Kor 16:21, Kol 4:18. 2.Thess 3:17;

αιρω, δέω, εκπετάννυμι, εκτείνω, εμβάπτω, επιτίθημι, καθαρίζω, κατασείω, νίπτω ym. akk. kera;

η επίθεσις των χειρον 1.Tim 4:14, 2.Tim 1:6, Hebr 6:2;

hebr. פ דיב mukaan