#590 harisma

η χάρις του θεου η σωτήριος Jumalan autuaaksi tekevä armo Tit. 2:11;

ο λόγος της χάριτος armon sana, katso λογος, I, 4, Apt 14:3. 20:32;

το ευαγγέλιον της χάριτος του θεου Jumalan armon evankeliumi Apt 20:24;

armo, s. o. Kristuksen rakkaus, jonka johdosta Hän on tullut ihmiseksi, kärsinyt, kuollut ja ihmisille autuuden hankkinut Joh 1:14. 17. 2.Kor 8:9. Rm 5:15. Gal 1:6;

armo, s. o. Jumalan laupeus, jonka johdosta Hän voimallansa ihmisten mieliin vaikuttaa kääntymistä Kristuksen puoleen, säilyttää, johdattaa ja vahvistaa heitä uskossa, Jumalan tuntemisessa ja rakkaudessa sekä kehoittaa heitä kristillisten hyvien avujen harjoittamiseen 2.Kor 4:15. 6:1. 2.Thess 1:12;

οι πεπιστευκότες δια της χάριτος jotka armon vaikutuksesta olivat uskoneet Apt 18:27;

υπο χάριν ειναι olla armon alla, olla armon vaikutuksen alaisena, vastak. υπο νόμον ειναι Rm 6:14. 15;

εκπίπτειν της χάριτος katso εκπίπτω, 2, Gal 5:4;

προσμένειν τη χάριτι katso προσμένω Apt 13:43;

armo, s. o. Jumalan armon vaikutuksen tulokset Apt 11:23;

armo, joka voimassa pitää ja auttaa Kristuksen asian puolesta taistelevia 1.Kor 15:10. 2.Kor 1:12;

armo, joka vahvistaa Kristuksen palvelijoita vaivoja kärsimään 2.Kor 12:9;

- 3) armo, s. o. se, josta on armoa kiittäminen,

- a) mielen tila, jossa jku on jumalallisen armon hallittavana, armon tila Rm 5:2. 2.Tim 2:1. 1.Piet 5:12. 2.Piet 3:18;

- b) armo, armon osoitus 2.Kor 1:15;

armolahja, rakkauden lahja, lahja 1.Kor 16:3. 2.Kor 8:6. 7. 19;

πασα χάρις kaikenlainen armo, s. o. kaikenlaiset hyvδt lahjat, jotka Jumalan rakkaus ihmisille antaa 2.Kor 9:8;

ο θεος πάσης χάριτος kaiken armon Jumala 1.Piet 5:10;

armo, s. o. Jumalan armon apu 1.Piet 5:5. Jak. 4:6

armo, s. o. kristityille tullut autuus 1.Piet 1:10. 13;

λαβειν χάριν αντι χάριτος, katso αντι, e, Joh 1:16;

χάρις ζωης elδmän armo, s. o. armo, joka antaa ijankaikkisen elämän 1.Piet 3:7;

armo, s. o. voima ja kyky, jonka armo antaa Ef. 4:7;

ποικίλη χάρις moninainen armo, s. o. kristityille annettujen erilaisten kykyjen ja lahjojen kokonaisuus 1.Piet 4:10;

armo, s. o. apostolin viran saamisen arvo ja tämän viran hoitamisen kyky, λαβειν χάριν και αποστολήν = χάριν της αποστολης Rm 1:5;

sam. η χάρις η δοθεισα μοι Rm 12:3. 6. 15:15. 1.Kor 3:10. Gal 2:9. Ef. 3:2. 7;

δοθεισα υμιν teille annettu armo, kristityille annetuista tiedon ja ymmärryksen lahjoista 1.Kor 1:4;

εμοι εδόθη η χάρις αυτη minulle on annettu tämä armo, inf. kera Ef. 3:8;

armon osoitus, hyväntahtoisuuden harrastus, jonka Jumalan armo on herättänyt 2.Kor 8:1;

- 4) kiitollisuus, kiitos,

χάριτι kiitoksella 1.Kor 10:30;

εν τη χάριτι kiitollisuudessa Kol 3:16;

χάριν εχειν τινί kiittää jkta Luuk. 17:9. 1.Tim 1:12. 2.Tim 1:3. Hepr. 12:28;

χάρις τω θεω scil. εστω kiitos olkoon Jumalalle Rm 7:25 Tisch. 1.Kor 15:57. 2.Kor 2:14. 8:16;

οτι Rm 6:17;

lisättynä επί τινι jstakin 2.Kor 9:15;

kiitos, s. o. palkka, palkinto, scil. Jumalan annettava Luuk. 6:32. 33. 34.

χάρισμα, τος, τό,

(χαρίζομαι)

armolahja, hyvä teko, jonka jku ilman ansiota saa;

UT:ssa, Jumalan antama armolahja, armolahja, luonnollisesta itsensä pidättäväisyyden