#589 harin haris

χαρίζομαι

fut. -ίσομαι,

pf. κεχάρισμαι,

aor. 1 εχαρισάμην,

aor. 1 pass. εχαρίσθην,

fut. 1 pass. χαρισθησομαι,

(χαρις)

dep. med. gratificor, menetellä jkn mieliksi, toimia jkn mielen mukaan, noudattaa jkn mieltä, olla jkn mieliksi,

- a) osoittaa hyväntahtoisuutta;

- b) antaa, suoda

---

anteeksi, armahtaa 2.Kor 2:7;

τινί antaa anteeksi jklle Ef. 4:32. Kol 3:13;

c. acc. rei, τί jtakin 2.Kor 2:10;

τινι την αδικίαν 2.Kor 12:13;

τα παραπτώματα Kol 2:13;

- c) hyväntahtoisesti, armosta, armoksi, lahjaksi antaa, lahjoittaa, τινί τι jklle jtakin Luuk. 7:21. Rom 8:32, Gal 3:18. Fil 2:9;

pass. 1.Kor 2:12. Fil. 1:29;

antaa anteeksi, kuitata suoraksi, velkaa Luuk. 7:42. 43;

τινί τινα antaa, lahjoittaa, jδttää jkta jklle l. jkn haltuun, pass. Apt 3:14. Filem. 22;

antaa jkta jklle pelastettavaksi vaarasta Apt 27:24;

jkta jklle mielivaltaisesti pideltäväksi tahi rangaistavaksi, pass. Apt 25:11;

sam. εις απώλειαν Apt 25:16.

χάριν, adv.

(akk. sanasta χάρις)

praep. tapaan gen. kera, tähden, vuoksi, varten, hyväksi Gal 3:19. Tiit 1:11. Juud. 16;

τούτου χάριν sentähden Ef 3:1;

τούτου χάριν, ίνα sentδhden, että Ef 3:14. Tiit 1:5;

ου χάριν sentδhden, että Luuk. 7:47;

χάριν τίνος minkätähden? 1.Joh 3:12;

αφορμην διδόναι λοιδορίας χάριν antaa tilaa häväistykseen 1.Tim 5:14.

χάρις, ιτος, η, akk. χάριν ja χάριτα, akk. plur. χάριτας,

(χαίρω, sukua on carus, gratus)

- 1) sulo, suloisuus, armaus, ihanuus, herttaisuus, ihastus,

λόγοι χάριτος gen. qualitatis, ihanat sanat Luuk. 4:22;

χάριν διδόναι τοις ακούουσι antaa kuulijoille ihastusta Ef. 4:29;

εν χάριτι sulossa, s.o. suloista Kol 4:6;

- 2) suosio, mielisuosio, lempeys, suopeus, hyväntahtoisuus, hyvänsuonti, armo, χάρις παρά τινι jkn suosio Luuk. 2:52;

εχειν χάριν πρός τινα olla jkn suosiossa Apt 2:47;

χάρις εναντίον τινός suosio jkn edessδ Apt 7:10;

χάρις εστιν επί τινα (Jumalan) armo l. suosio on jkn pδällä l. kanssa, s. o. seuraa ja auttaa jkta Luuk. 2:40. Apt 4:33;

χάριν, χάριτας καταθέσθαι τινι, katso κατατίθημι Apt 24:27. 25:9;

suosion l. hyväntahtoisuuden osoitus 2.Kor 8:4;

ευρίσκειν χάριν παρα τω θεω, katso παρα. II, b, Luuk. 1:30;

sam. ενώπιον του θεου Apt 7:46;

τουτο χάρις scil. εστίν se on armo, s. o. se tuottaa meille Jumalan armoa 1.Piet 2:19;

lisättynä παρα τω θεω Jumalan edessä 1.Piet 2:20;

παραδίδοσθαι τη χάριτι του θεου tulla annetuksi Jumalan armon haltuun Apt 14:26. 15:40;

Jumalan tahi Kristuksen armo, joka sisältää kaikki Jumalan hyvät lahjat, epistolain alku- ja päätössanoissa Rom 1:7. 16:20. 24. 1.Kor 1:3. 16:23. 2.Kor l:2. 13:13. Gal. l:3. 6:18. Ef. 1:2. 6:24. Fil. 1:2. 4:23. Kol. 1:2. 4:18. 1.Thess 1:1. 5:28. 2.Thess 1:2. 3:18. 1.Tim 1:2. 6:21. 2.Tim 1:2. 4:22. Tiit 1:4. 3:15. Filem. 3. 25. Hepr. 13:25. 2.Joh 3. 1.Piet 1:2. 2.Piet 1:2. 3:18;

sam. Ilm 1:4. 22:21;

χάρις armo, johon on yhdistetty jonkin hyvδn lahjan antajan hyväntahtoisuuden ja lahjan saajan ansaitsemattomuuden käsite Rom 11:6;

κατα χάριν armon tapaan, vastak. κατα οφείλημα velan verosta Rom 4:4. 16;

χάριτι, εξ εργον armosta, töistä Rm 11:6;

κατ' εκλογην χάριτος, katso εκλογη Rm 11:5;

vars. armo, joka on ilmestynyt siinä, että Jumala antaa ihmisille synnit anteeksi ja ijankaikkisen elämän Rom 3:24. 5:17. 20. 21. 1.Kor 15:10. Gal l:15. 2:21. Ef. 1:6. 2:5. 7. 8. Fil. 1:7. Kol.1:6. 2.Thess 2:16. 1.Tim 1:14. 2.Tim 1:9. Hepr. 2:9. 10:29. 12:15. 13:9. 1.Piet l:10. Jud. 4;

ευρίσκειν χάριν löytää armoa Hepr. 4:16;