#570 ipsoma fagos

υψωμα, ου, ο,

(υψοω)

mikä on korotettu;

korkea rinne, korkea varustus 2.Kor 10:5;

korkeus Rm 8:39.

 

Φ

φαγος, ου, ο,

(εφαγον)

syömäri Matth. 11:19. Luuk. 7:34. Katso Liite I

φαγω, katso εσθιω.

φαιλονης, φαιλωνης, φελονης ja φελωνης, ου, ο,

(per metath. pro φαινολης)

p ae n u l a, päällysvaate, päällysvaippa 2.Tim 4:18. *

φαινω,

fut. φανω,

aor. 2 pass. εφανην,

fut. 2 pass. φανησομαι,

(φαω tuoda valoon) tuoda valoon, saattaa loistamaan, näyttää;

- 1) akt. loistaa, paistaa, levittää valoa, το φως Joh l:5. 1.Joh 2:8;

ο λογος Joh 5:35. 2.Piet 1:19;

sam. Ilm 1:16. 21:23;

- 2) pass. a) loistaa, paistaa, kiiltää, kimmeltää Matth. 24:27. Fil 2:15. Ilm 8:12;

- b) tulla valoon, astua l. tulla näkyviin, näkyä, ilmestyä, ilmaantua, näyttää itsensä, olla nähtävänä Matth. 2:7. 13:26. 24:30. Luuk. 9:8. Jaak 4:14;

τινι Matth. l:20. 2:13. 19. Mark. 16:9;

φαινομενα näkyväiset Hebr. 11:3;

ουδεποτε εφανη ουτως εν τω Ισραηλ, katso ουτω, 3, Matth.9:33;

- c) silmälle esiintyä, näkyä, osoittua, näyttää, c. nom. praed. jksikin, jnakin, jltakin Matth. 6:16. 18.

23:27. 28. 2.Kor 13:7;

ινα (scil. η αμαρτια) että synti synniksi näkyisi Rm 7:13;

c. dat. pers. Matth. 6:5;

ο αμαρτωλος που φανεται missä on syntinen näkyvä?,

katso που, a, 1.Piet 4:18;

- d) mielipiteestä ja arvostelusta, näkyä, näyttää, tuntua, τι υμιν φαινεται miltä teistä näyttää? mitä arvelette? Mark. 14:64;

εφανησαν ωσει ληροι tuntuivat hullutukselta Luuk. 24:11.

Φαλεκ ja Φαλεκ, o, taipum,

(גלפ jako)

Falek, eräs Kristuksen esi-isistä Luuk. 3:35. *

φανερος, α, ον,

(φαινομαι)

näkyvä, nähtävä, silminnähtävä, ilmeinen, julkinen, selkeä, tunnettu, julki tunnettu Gal 5:19;

εν πασι kaikkien seassa, kaikille 1.Tim 4:15;

εν αυτοις heissä Rm 1:19;

τινι Apt 4:16. 7:13;

φανερον γινεσθαι, tulla ilmi, ilmeiseksi, tunnetuksi Mark. 6:14. 1.Kor 3:13. 14:25;

εν υμιν teidän seurassanne ilmaantua 1.Kor 11:19;

εν c. dat loci Fil 1:13;

φανερον ποιειν τινα ilmoittaa jkta, s. o. ilmoittaa mikä ja minkälainen jku on Mt 12:16. Mark 3:13;

φανερον ελθειν tulla ilmi Mark. 4:22. Luuk. 8:17;

εν τω φανερω julkisesti Matth. 6:4, näkyvissä Rm 2:28;

tunnettava, εν c. dat. rei, jssakin 1.Joh 3:10.

φανεροω, sup. ω,

fut. -ωσω,

aor. 1 εφανερωσα,

pf. pass. πεφανερωμαι,

aor. 1 pass. εφανερωθην,

fut. 1 pass. φανερωθησομαι,

(φανερος)

tehdä näkyväksi, nähtäväksi, ilmeiseksi, julkiseksi, selkeäksi, tunnetuksi, näyttää, ilmaista, ilmoittaa, julistaa, saattaa l. tuoda julkisuuteen, valoon, valkeuteen,

- a) c. acc. rei Joh 2:11. Rom 1:19. 1.Kor 4:5. 2.Kor 2:14. Kol 4:4. y. m.;

pass. tulla näkyväksi, ilmi, ilmeiseksi, ilmoitetuksi, julkisuuteen, tiettäväksi, valoon, valkeuteen, ilmestyä Joh. 3:21. Rom 16:26. Ef. 5:13. Ilm. 3:18. y. m.,

- b) c. acc. pers. Joh. 7:4. 21:l. y. m.;

pass. Mark. 16:14. Joh. 21:14. 2.Kor 5:10. 1.Tim 3:16. y.m.;

φανερουμενοι οτι εστε koska selvää on, että olette 2.Kor 3:3;

sam. 1.Joh 2:19.