#569

olemassa, katso ανταναπληρόω Kol. 1:24;

καταρτίζω 1.Thess 3:10;

το υμων υστέρημα teidδn puutoksenne, s.o. poissa olonne 1.Kor 16:17;

το υμων υστέρημα της πρός με λειτουργίας, katso αναπληρόω Fil. 2:30; - b) puute, puutos, kφyhyys, varattomuus Luuk. 21:4. 2.Kor 8:14. 9:12. 11:9.υστέρησις, εως, η, (υστερέω) puute, puutos, kφyhyys, varattomuus Mark. 12:44; κατ΄ υστέρησιν puutteen pakosta Fil 4:11.υστέρον, katso υστερος.

υστερος, α, ον,

myöhempi, jälempi, seuraava, tuleva, εν υστέροις καιροις tulevina aikoina 1.Tim 4:1;

neutr. υστερον adv.

sitten, sittemmin, sen jälkeen, viimein, vihdoinkin Matth. 4:2. 21:29. 32. 37. 25:11. 26:60. Mark. 16:14. Joh 13:86. Hepr. 12:11;

υστερον πάντων kaikkien jδlkeen, kaikkien viimein Matth. 22:27. Luuk. 20:32.

υφαίνω, kutoa Luuk. 12:27 Tisch. *

υφαντός, ή, όν,

(υφαίνω)

kudottu Joh 19: 23. *υψηλός, η, όν,

(υψος)

- a) vars. korkea, ορος Matth. 4:8. 17:1, Mark. 9:2. Ilm 21:10; τειχος Ilm 21:12;

neutr. τα υψηλά, hepr. םימורמ, korkeudet, s. o. taivas Hepr. 1:3;

korkea, s. o. korkeuteen kohotettu,

υψηλότερος των ουρανων taivaita korkeampi Hepr. 7:26;

μετα βραχίονος υψηλου kohotetulla kδsivarrella, s. o. mitä suurimmalla voimalla Apt 18:17;

- b) kuv. korkea, ylhäinen, arvossa pidetty Luuk. 16:15, υψηλά φρονειν ajatella korkeita, s. o. ylpeillδ Rom 12:16.

υψηλοφρονέω, sup. ω,

(υψηλόφρων korkeita ajatteleva, υψηλός, φρήν)

ajatella korkeita l. ylpeitä, ylpeillä Rom 11:20. 1.Tim 6:17.

υψιστος, η, ον,

(superl. sanasta εψι korkeasti)

korkein, ylin, ylimmäinen,- a) paikasta, neutr. τα υψιστα, korkeimmat paikat, korkeudet, s.o. taivas Matth. 21:9. Mark. 11:10. Luuk. 2:14. 19:38;

- b) arvosta ja vallasta, hepr. ןוילע, ο θεος υψιστος korkein, ylimmδinen Jumala Mark. 5:7. Luuk. 8:28. Apt 16:17. Hepr. 7:1; sam. ο υψιστος Apt 7:48;

υψιστος Luuk. 1:32. 35. 76. 6:35.

υψος, εος, τό, (υψι korkeasti)

korkeus Ef. 3:18. Ilm. 21:16;

korkeus, s.o. taivas Luuk. 1:78. 24:49. Ef 4:8;

korkeus, s. o. korkea, suuri arvo Jak. 1:9.

υψόω, sup. ω,

fut. -ώσω,

aor. 1 υψωσα,

aor. 1 pass. υψώθην,

fut. 1 pass. υψωθήσομαι,

(υψος)

korottaa, kohottaa, ylentää, nostaa ylös, nostaa korkeuteen, τινά Joh. 3:14;

ristiinnaulittavasta Jesuksesta Joh. 3:14. 8:28. 12:34;

lisättynä της γης maasta Joh. 12;32, ja on tδmδn sanan käyttämisestä Joh. 8:28. 12:32

huomattava, että Jesus, samalla kuin Hän käyttää tätä sanaa ristin kuolemastansa, käyttää sitä taivaaseen astumisestansakin pass. εως του ουρανου olla korotettu taivaasen saakka, kuv. mitä korkeimmasta ja autuaallisimmasta tilasta Matth. 11:23. Luuk. 10:15; τινά korottaa jkta, s. o. saattaa jkta kunniaan, onnellisuuteen, autuuteen Luuk. 1:52. Apt 13:17. 2.Kor 11:7. Jak. 4:10. 1.Piet 5:6; εαυτόν ylentδä itseänsä, s.o. ylpeillä Matth. 23:12. Luuk. 14:11. 18:14;

τη δεξία αθτου oikealle kδdellensä l. puolellensa, s. o. valtansa osallisuuteen, toisten mukaan, oikealla kädellänsä, s. o. jumalallisen valtansa voimalla Apt 5:31; sam. pass. Apt 2:33.