#540 teleioo

τελειόω,

sup. ω,

aor. 1 ετελείωσα,

pf. τετελείωκα,

pf. pass. τετελείωμαι,

aor. 1 pass. ετελειώθην,

(τέλειος)

- 1) saattaa päätökseen l. perille, päättää, täyttää, τον δρόμον Apt 20:24;

το εργον Joh 4:34. 5:36. 17:4;

τας ημέρας viettää, olla loppuun Luuk. 2:43;

med. τελειουμαι, saatan perille mitδ, tehtäväkseni on pantu Luuk. 13:32;

- 2) tehdä täydelliseksi, täydentää, saattaa täydellisyyteen, tehdä täydeksi, pass. tulla täydelliseksi, olla täydellinen 1.Joh 2:5. 4:12. 17;

η δύναμίς μου εν ασθενεία τελειουται minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa, s. o. juuri heikoissa osoittuu minun voimani mitä täydellisimmässä määrässä 2.Kor 12:9;

εκ των εργων η πίστις ετελειώθη usko tuli täydelliseksi töistä, s. o. osoittui töissä semmoisena kuin sen tulee olla Jak. 2:22;

ο φοβούμενος ου τετελείωται εν τη αγάπη joka pelkää ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa 1.Joh 4:18;

ινα ωσι τετελειωμένοι εις εν että he täydellisentyisivät yhdeksi Joh 17:23;

ηδη τετελείωμαι jo olen tullut täydelliseksi Fil 3:12;

- 3) tehdä täydelliseksi, viedä perille, toimittaa, saada aikaan, saada toimeen, viedä l. saattaa jkta l. jtakin jklle tahi jllekin määrättyyn päämäärään, ουδέν Hepr. 7:19;

τινά saattaa jkta hänelle tulevaan asemaan, Jumalasta, joka on saattanut Kristuksen taivaalliseen kunniaan Hepr. 2:10;

pass. Hepr. 5:9. 7:28;

ihmisistä, jotka tulevat autuuden tilasta osallisiksi Hepr. 11:40. 12:23;

tehdä täydelliseksi, s. o. tehdä jkta soveliaaksi autuuden saavuttamiseen ja jo tässä elämässä antaa hänelle siitä varman toivon Hepr. 10:1. 14;

lisättynä κατά συνείδησιν Hepr. 9:9;

- 4) saattaa täytäntöön, täyttää, pass, tulla täytetyksi, käydä täytäntöön, η γραφή Joh 19:28.

τελείως, adv.

(τέλος)

täydellisesti, ελπίσατε pankaa täydellinen toivo 1.Piet 1:13. *

τελείωσις,

(τελειόω)

- 1) täyttäminen, täyttämys, täytäntöön meno Luuk. 1:45;

- 2) täydellisyys Hepr. 7:11.

* τελειωτής, εως, η,

(τελειόω)

täyttäjä, päättäjä, perille viejä, της πίστεως uskon päättäjä, Kristuksesta, joka itsessään on saattanut uskon sen korkeimpaan määrään ja meille tarjoo suurinta uskon esikuvaa Hepr. 12:2. *

τελεσφορέω,

sup. ω,

(τελεσφόρος päähän asti kantava, τέλος, φορέω)

kantaa päähän asti, synnyttäjistä, jotka käyvät raskaina sikiön syntymiseen saakka;

saattaa kypsyyteen, scil. τους καρπούς Luuk. 8:14. *

τελευτάω,

sup. ω,

aor. 1 ετελεύτησα,

pf. part. τετελευτηκώς,

(τελευτή)

- l) trans. päättää, viedä päätökseen l. loppuun, τον βίον elämänsä, s. o. kuolla;

- 2) intr. päättyä, loppua, kuolla Matth. 2:19. 9:18. 22:25. Mark. 9:44. 46. 48. Luuk. 7:2. Apt 2:29. 7:15. Hepr. 11:22;

hepr. תומי תומ mukaan, θανάτω τελευτάτω on kuolemalla kuoleva, s. o. on totisesti kuoleva Matth. 15:4. Mark. 7:10.

τελευτή, ης, η,

(τελέω)

päätös, loppu, elämän loppu, kuolema Matth. 2:15. *

τελέω,

sup. ω,

aor. 1 ετέλεσα,

pf. τετέλεκα,

pf. pass. τετέλεσμαι,

fut. 1 pass. τελεσθήσομαι;

aor. l pass. εθελέσθην,

(τέλος)

- 1) päättää, τον δρόμον 2.Tim 4:7;

päättää, s. o. puhua loppuun, τους λόγους Matth. 7:28. 19:1. 26:1;

sam. τας παρβολάς Matth. 13:58;

ου μη τελέσητε τας πόλεις του Ισραήλ te ette varmaan päätä, s. o. te ette varmaan