#533

Sosípator

sotírios

 

tossa, kristinuskon vastustaja Apt 18:17;

- 2) Eräs kristitty, Paavalin kumppani, jonka taru kertoo olleen yhden 70 opetuslapsesta ja myöhemmin tulleen Kolofonin piispaksi 1.Kor 1:1.

Ζωσίπατρος, ου, ο, Sosipater, eräs kristitty, Paavalin sukulainen, jonka taru kertoo sittemmin tulleen Ikoniumin piispaksi ja joka ehkä on sama mies, kuin Apt 20:4 nimellä Ζώπατρος mainittu Rm 16:21. *

σωτήρ, ηρος, ο,

(σώζω)

vapahtaja, pelastaja, auttaja, klass. kielessä usein Zeus jumalan y. m. jumalien lisänimi;

UT:ssa, Jumalasta Luuk. 1:47. 1.Tim 1:1. 2:8. Tiit 1:3. 2:10. 3:4;

lisättynä δια Ιησου Χριστου Jud. 25;

σωτηρ πάντων kaikkien vapahtaja 1.Tim 4:10, vert. Ps 24:5. 27:1. Jes 12:2. 17:10. 45:15. 21. Mik. 7:7;

Jesuksesta, Vapahtaja Luuk. 2:11. Apt 5:31. 13:23;

του κόσμου Joh 4:42. 1.Joh 4:14;

ημων 2.Tim 1:10. Tiit 1:4. 2:13. 3:6;

σοτηρ Ιησους Χριστός 2.Piet 1:11. 2:20. 3:18;

ο κύριος και σωτήρ 2.Piet 3:2;

σωτηρ του σώματος ruumiin, s. o. seurakunnan vapahtaja Ef 5:23;

tuomiolle tulevasta Kristuksesta Fil 3:20.

σωτηρία, ας, η,

(σωτήρ)

vapahdus, pelastus Apt 7:25;

εξ εχθρων Luuk. 1:71;

hengen pelastus, säilyttäminen, varjelus, terveys Apt 27:34. Hepr. 11:7;

uskonnollisessa merkityksessä, pelastus, autuus Luuk. 19:9. Joh. 4:22. Apt 4:12. 13:47. Rm 11:11. 2.Thess. 2:13. 2.Tim 3:15. Hepr. 2:3. 6:9. Jud 3;

vastak. απώλεια Fil 1:28;

αιώνιος σωτηρία ijankaikkinen autuus Hepr. 5:9;

ο λόγος της σωτηρίας ταύτης tämän autuuden sana Apt 13:26;

το ευαγγέλιον της σωτηρίας υμων teidän autuutenne evankeliumi Ef 1:13;

οδος σωτηρίας autuuden tie Apt 16:17

κέρας σωτηριας katso κέρας, 1, b, Luuk. 1:69;

ημερα σωτηρίας autuuden päivät s. o. aika, jolloin autuus tarjoutuu omistettavaksi 2.Kor 6:2;

ηγεισθαί τι σωτηρίαν katsoa jtakin autuudeksi, s. o. autuutta tarkoittavaksi 2.Piet 3:15;

καταεργάζεσθαι την εαυτου σωτηριαν saattaa autuutensa asian päähän asti Fil 2:12;

κληρονομειν σωτηρίαν periä autuuden Hepr. 1:14;

ομολογειται εις σωτηρίαν tunnustetaan itsensä autuuden osallisuuteen Rom 10:10;

ινα εν αυτω αυξηθητε εις σωτηρίαν että Hänessä kasvaisitte siksi kuin autuaiksi tulette 1.Piet 2:2; autuus, joka jo tässä elämässä tulee totisten kristittyjen osaksi 2.Kor 1:6. 7:10. Fil 1:19;

σωτηρία εν αφέσει αμαρτιων autuus syntien anteeksi antamisessa Luuk. 1:77;

σωτηρίας τυχειν μετα δοξης αιωνίου saavuttaa sen autuuden, joka on ijankaikkisen kirkkauden kanssa yhdistetty 2.Tim 2:10;

autuus, joka on oleva kaikista maallisista vaivoista vapautettujen autuaitten oma Kristuksen toisen tulemisen jälkeen Rm 13:11. 1.Thess 5:8. 9. Hepr. 9:28. 1.Piet 1:5. 9. 10;

Jumalan autuus, autuaitten ylistysvirsissä Ilm 7:10. 12:10. 19:1.

σωτήριος, ον,

(σωτήρ)

vapahtava, pelastava, autuaaksi tekevä, autuutta tuottava, η χάρις Tit. 2:11;

neutr. το σωτήριον subst. autuus, του θεου Jumalan autuus, s. o. jonka Jumala on päättänyt Luuk. 8:6. Apt 28:28;

autuus, s. o. se, jossa tämä autuus nähdään ja jonka kautta se on saatava aikaan, Vapahtajasta Luuk. 2:30;

η περικεφαλαία του σωτηρίου autuuden kypäri, s. o. autuuden toivo, joka antaa kristitylle turvallisen mielen hänen taistelussansa maailmassa Ef 6:17.