#532 soma sosthenes

soma (jatkoa)

somatikos

Sosthenes

ten ja eläinten, a) kuten Homeroksessakin, jossa elävä ruumis on δέμας, kuollut ruumis, raato Luuk. 17:37. Apt 9; 40. Hepr. 13:11;

plur. Joh. 19:31;

τινός Matth. 27:58.

Mark. 15:43. Luuk. 23:52. 55. Joh 19:38. 40. y. m.;

- b) elävä ruumis, eläinten Jak. 3:3;

ihmisten Luuk. 11:34. 12:23. 1.Kor 6:13. y.m.;

εν σώματι ειναι olla ruumiissa, maallisesta elämästä Hepr. 13:3;

vastak. το πνευμα Eom. 8:10. 1.Kor 5:3. 7:34. Jak. 2:26;

vastak. ψηχή 1.Thess 5:23;

τα δια του σώματος scil. πραχθέντα mitä on ruumiin kautta tullut toimeen 2.Kor 5:10;

το σωμα της ταπεινώσεως ημων meidän alennuksemme ruumis, s. o. maallinen ruumiimme, jonka vastakohdaksi asetetaan το σωμα της δόξης αυτου Hänen, s. o. Kristuksen kirkkauden ruumis Fil 3:21;

δια του σώματος του Χριστου Kristuksen ruumiin kautta, s. o. sen kautta, että Kristuksen ruumis kuoletettiin Rom 7:4;

το σωμα της σαρκός lihan ruumis, s. o. luonnollinen ruumis, jonka vastakohtana on Kristuksen ruumis l. seurakunta Kol 1:22;

σωμα του θανάτου kuoleman ruumis, s. o. kuoleman vallan alainen ruumis Rom 7:24;

koska ruumis sisältää lihaa ja lihassa kiihoituksia syntiin, sanotaan synti βασιλεύειν εν τω σώματι, hallita ruumiissa Rom 6:12;

sam. αι πράξεις του σώματος ruumiin, s. o. synnilliset vehkeet Rom 8:13;

koska ruumis on sielun palvelija ja tahdon toimittamisen välikappale joko hyvässä tahi pahassa, sanotaan: σωμα της αμαρτίας synnin, s. o. syntiä palveleva ruumis Rom 6:6;

το σωμα της σαρκός lihan, s. o. lihan himoille alttiina oleva ruumis Kol 2:11;

δοξάζετε τον θεον εν τω σώματι ιμων kunnioittakaa Jumalaa teidän ruumiissanne 1.Kor 6:20;

sam. Rom 12:1. Fil 1:20;

- c) koska vanhojen, lainsäädännön kannalta orjissa etupäässä arvosteltiin ruumiin voimia, on σώματα orjia Ilm 18:13;

kasvien ruumis 1.Kor 15:37, 38

σώματα επουράνια taivaalliset ruumiit, s. o. enkelien, toisten taivaankappaleiden ja enkelien, joiden vastakohdaksi asetetaan επίγεια maalliset, s. o. kasvien, eläinten ja ihmisten 1.Kor 15:40;

- 3) kuv. ruumis, s. o. useampien ihmisten yhteys, yhteiskunnallinen, siveellinen ruumis, seurakunnasta Rom 12:5. 1.Kor 10:17. 12:13. Ef 2:16. 5:23. Kol 1:18. 2:19. 3:15;

lisättynä του Χριστου 1.Kor 10:16. 12:27. Ef 1:23. 4:12. 5:30. Kol 1:24;

tämän siveellisen ruumiin pää on Kristus Ef 4:16. 5:23. Kol 1:18. 2:19;

εν σωμα και εν εν πνευμα Ef 4:4;

- 4) toisistaan erotetaan η σκία ja το σωμα varjo ja ruumis, s.o. varjo ja itse asia l. todellisuus Kol 2:17.

σωματικός, η, ον,

(σωμα)

- a) ruumiiseen kuuluva, ruumiillinen, ruumiin, η γυμνασία 1.Tim 4:8;

- b) ruumiillinen, ruumiin näköinen Lk 3:22.

σωματικως, adv.

(σωματικος)

ruumiillisesti, ruumiillisella tavalla, ruumiillisessa muodossa, = εν σωματικω ειδει Kol 2:9. *

Σώπατρος, ου, ο,

Sopater, eräs kristitty, Paavalin kumppani Apt 20:4. *

σωρείω,

fut. -ευσω,

pf. part. pass. σεσωρευμενος

(σωρός läjä)

läjittää, koota läjään l. läjäksi, koota, kokoilla, τι επι τι, Rom 12:20, katso ανθραξ;

pass. olla peitetty, raskautettu, τινί jllakin 2.Tim 3:6.

Σωσθένης, ου, ο,

Sosthenes,

- l) Juutalaisten synagogan esimies Korin-