# 531

shema

soma

 

kein Apt 13:44. 19:26. Hepr. 9:22.

σχημα, τος, το,

(εχω, σχειν)

habitus, ryhti, olento, käytös, meno, olo, muoto,σχηματι ευρεθεις ως αντρωπος havaittiin olennossaan kuin ihminen, s.o. oli näkönsä, käytöksensä, puheensa, tekonsa, elämänlaatunsa y. m. puolesta niinkuin ihminen Fil 2:8;

του κοσμου τουτου tämän maailman muoto 1.Kor 7:31.

σχιζω,

fut. -ισω,

aor. 1 εσχισα,

aor.1 pass. εσχισθην,

halkaista, halkeilla, lohkoa, pirstoa, jakaa, leikata rikki, reväistä, repiä, τι Lk 5:36;

pass. haljeta, αι πετραι Mt 27:51;

aueta, οι ουρανοι Mark 1:10;

revetä, ratketa, το καταπετασμα Lk 23:45;

lisättynä ει δυο kahtia Mt 27:51. Mark 15:38;

το δικτυον Joh 21:11; leikata paloiksi l. rikki,τι Joh. 19:24, kuv. pass. jakautua, puolueisin Apt 14:4. 23:7.

*σχισμα, τος, το, (σχιζω) - l) halkeama, reikä, läpi Mt 9:16. Mark 2:21; - 2) kuv. jakautuminen, jakaus, riita, eripuraisuus, eri mieli Joh 7:43. 9:16. 10:19. 1.Kor 1:10. 11:18. 12:25.σχοινιον, ου, το,

(dem. sanasta σχοινος, ου, το, kahtia)

kahilaköysi;

köysi Joh. 2:15. Apt 27:32.

σχολαζω,

(σχολη)

- l) lakata työstä; vitkastella;

- 2) olla joutilas, minulla on aikaa, joutoa, tilaisuutta, häiritsemättä saada antautua jhnkin,τινι 1.Kor 7:5;

- 3) olla tyhjä, οικος Mt 12:44.

σχολη, ης, η,

(σχειν)

pidättäminen;joutilaisuus työstä;

lepo;

joutilaisuus julkisista toimista, aika l. tilaisuus antautua, tieteellisiin harrastuksiin;paikka, jossa tieteellisiä asioita esitellään, opetuspaikka, opisto, koulu Apt 19:9. *

σώζω,

fut. σωσω,

aor. 1 εσωσα,

pf. σεσωκα,

impf. pass. εσωζομην,

pf. pass. 3 p. sing. σεσωσται, ja σεσωται,

aor. 1 pass. εσωθην,

fut. 1 pass. σωθησομαι,

(σως salvus, eheδ)

säilyttää eheänä, pelastaa, vapahtaa, auttaa,

- a) τινω tehdδ terveeksi, parantaa, antaa terveyden jklle Mt 9:22. Mark 5:34. 10:52. Lk 7:50. 8:48. 17:19. 18:42. Jak 5:15;

pass. tulla terveeksi, parantua, saada terveytensä Mt 9:21. Mark 5:23, 28. 6:56. Lk 8:36, 50. Joh 11:12. Apt 4:9, 14:9;

pelastaa, vapahtaa vaarasta, auttaa Mt 8:25. 14:30. 24:22. 27:40, 42, 49. Mark 13:20, 15:30, 31. Lk 23:35. 37, 39;

pass. Apt 27:20, 31. 1.Piet 4:18;

την ψυχήν suojella, säilyttää henkensä Mt 16:25. Mark 3:4. 8:35. Lk 6:9. 9:24;

τινα εκ c. gen. loci pelastaa jkta jstakin Jud. 5;

εκ της ωρας ταυτης tästä hetkestä, s. o. tämän hetken tuottamasta vaivasta Joh 12:27;

εκ θανατου Hepr 5:7;

- b) pelastaa, vapahtaa, siitä pelastuksesta, jonka Vapahtaja on aikaan saanut synnistä ja vääryydestä, απο των αμαρτιων synneistä Mt 1:21; sam. Apt 2;40. Rom 5:9. Jak 5:20. y. m.; positive, vapahtaa, pelastaa, tehdä autuaaksi Lk 8:12. Joh 5:84. Apt 2:21. Rom 11:14. 1.Kor 1:21. 1.Thess 2:16. 2.Thess 2:10. 2.Tim 1:9. Tit 3:5. 1.Piet 3:21. y. m.;

τινα εις τιν βασιλειαν του κυριου αιωνιον vapahtaa jkta Herran ijankaikkiseen valtakuntaan 2.Tim 4:18;

οι σωζομενοι jotka, tulevat autuaiksi Lk 13:23, vastak. οι απολλιμενοι, 1.Kor 1:18. 2.Kor 2:15.

σωμα, τος, το,

(σως eheδ)

mikä on eheätä, kokonaista;

ruumis,

- l) ihmis-