#529

sy'stauróo

Syhar

 

συσταυρόω,

sup. ω,

pf. pass. συνεσταύρωμαι,

aor. 1 pass. συνεσταυρώθην,

(σύν, σταυρόω)

samalla l. yhdessä ristiinnaulita, τινά τινί jkta jkn kanssa;

UT:ssa aina pass. τινί jkn kanssa Matth. 27:44. Mark. 15:32, joissa toinen lukuparsi on συν αυτω, Joh 19:32;

kuv. vanhan ihmisen kuolettamista Rom 6:6. Gal 2:20.

συστέλλω,

aor. 1 συνέστειλα,

pf. pass. συνέσταλμαι,

part. συνεσταλμένος,

(σύν, στέλλω)

asettaa, panna yhteen l. kokoon,

- a) vetää kokoon, purjeita;

ahtauttaa, vähentää, supistaa;

lyhentää, pass. ο καιρος συνεσταλμένος aika on lyhennetty, s. o. armon aika ei ole pitkä 1.Kor 7:29;

- b) panna kokoon, peittää, korjata, ruumista Apt 5:6.

συστενάζω,

(σύν, στενάζω)

yhdessä l. samalla huoata, huokailla Rom 8:22. *

συστοιχέω,

sup. ω,

(σύν, στοιχέω)

yhdessä seisoa l. astua samassa rivissä; siitä, seisoa vastattain toisella puolella;

kuv. vastata, olla yhden veroinen, τινί Gal 4:25. *

συστρατιώτης, ου, ο,

(σύν, στρατιώτης)

sotilaskumppani, sotakumppani, sotatoveri, kuv. hengellisessä merkityksessä, joka toisen kumppanina taistelee Kristuksen asian puolesta Fil 2:25. Filem. 2.

συστρέφω,

aor. 1 συνέστρεψα,

part. συστρέψας,

(σύν, στρατιώτης)

- l) vääntää, punoa kokoon, koota Apt 28:3;

- 2) ajaa yhteen, koota;

pass. tulla kokoon, kokoontua Matth. 17:22, jossa toinen lukuparsi on αναστρεφομένων.

συστροφή, ης, η,

(συστρέφω)

- l) kokoon vääntäminen, punominen;

kokoominen;

- 2) yhteenjuoksu, salaliitto Apt 28:12;

yhteenjuoksu, meteli Apt 19:40.

συσχηματίζω,

(σύν, σχηματίζω muodostaa, kaavostaa, σχημα)

muodostaa, kaavostaa samanlaiseksi, yhdenlaiseksi;

pass. muodostua, kaavaantua, τινί jnkin mukaiseksi Rom 12:2. 1.Piet 1:14.

Συχάρ ja Σιχάρ, η, taipum.

(muutamien mukaan, רכש väkijuoma, tahi רכש päihtynyt, siis juoppokaupunki; toisten mukaan, רקש valhe, siis valhekaupunki, mitkä molemmat nimitykset Juutalaiset näkyvät antaneen Sikemin kaupungille siellä harjoitetun epäjumalanpalveluksen takia)

Sykar l. Sikar, muinainen Sikem, ikivanha, kuuluisa Samarian kaupunki Efraimin alueella, ahtaassa laaksossa Garizim ja Ebal vuorten juurella, 390 stadiota, 69,473 km. Jerusalemista, usein mainittu

patriarkkojen historiassa. Jakob oleskeli siellä paljo ja Josef on siellä haudattu. Josua määräsi sen vapaakaupungiksi ja leviittakaupungiksi ja hänen aikanansa oli se Israelin sukukuntien yhteinen kokouspaikka. Tuomarien aikana oli se jonkun aikaa Abimelekin perustaman kuningaskunnan pääkaupunki,

mutta Abimelek valloitti ja hävitti sen, kun se oli häntä vastaan nostanut kapinan. Sittemmin rakennettiin se uudestaan ja Salomon poika ja jälkeläinen, Rhehabeam, piti siellä kansankokouksen, joka aikaan sai 10 sukukunnan luopumisen. Kaupunki tuli valtakunnan jaon perästä kuulumaan Israelin valtakuntaan ja oli jonkun aikaa Jerobeamin asuinpaikkana. Se oli vielä olemassa Babelin vankeuden aikana ja oli sen jälkeen. Samarialaisten jumalanpalveluksen pääpaikka. Johannes Hyrkanus valloitti sen ja hävitti sen läheisyydessä olevan Garizimin vuoren temppelin. Vapahtajan ajan jälkeen oli sen nimi Neapolis, nykyään Nablus. Joh 4:5. Apt 7:16.