#528

tuntea tuskaa, tuskaantua, vaivaantua Rom 8:22. *

συνωμοσία, ας, η,

(συνόμνυμι, tehdä valaliittoa, σύν, ομνυμι)

valaliitto, valallinen liitto l. sitoumus Apt 28:13. *

Σύρα, ας, η,

(fem. sanasta Σύρος)

Syrian nainen Mark. 7:26. *

Συράκουσαι ja Συρακουσαι, ων, αι,

Syrakusa, Sicilian kuuluisa pääkaupunki, Korinton uutisasutus, johon kuului viisi kaupunginosaa: Nasos, Akradina, Tyka, Epipolse ja Neapolis ja jonka kehä Strabonin kertomuksen mukaan oli 180 stadiota, 32,064 km. pitkä, kuuluisa hyvistä satamistansa, Arkimedeen syntymäkaupunki Apt 28:12. *

Συρία, ας, η,

(hepr. םרא ylänkö, םור olla korkea)

Syria, se Aasian osa, jonka itäisenä rajana oli Eufrat ja Arabia, eteläisenä Palestina, läntisenä Foinikia ja Välimeri sekä pohjoisena Taurus ja Amanus vuoret. Kuului ensin Babylonian, sittemmin Persian valtakuntaan ja joutui Aleksander suuren aikana Makedonian vallan alle. Hänen kuolemansa jälkeen jäi se Makedonian maakunnaksi, mutta tuli Ipsuksen tappelun jälkeen v. 801 e. Kr. itsenäiseksi kuningaskunnaksi Seleukus Nikatorin vallan alla. Seleukuksen jälkeläisten aikana kuului Syriaan myöskin Palestina, joka Makkabealaisten johdolla vapautti itsensä Syrialaisten vallasta 176-143 e. Kr. V. 64 valloitti Syrian Pompejus, jonka jälkeen sitä ynnä Kilikiaa ja Palestinaa hallitsivat Romalaiset prokonsulit ja propretorit Matth. 4:24. Luuk. 2:2. Apt 15:23. 41. Gal 1:21. y. m.

Σύρος, ου, ο,

Syrialainen, Syrian asukas, Syriasta kotoisin oleva Luuk. 4:27. *

Συροφοίνισσα, Συραφοινίκισσα ja Σύρα Φοινίκισσα, ης, η,

(Συροφοινίκη Syrofoinikia, se meren rannalla oleva Syrian maakunnan osa, johon Foinikia kuului)

Syrofoinikian nainen Mark. 7:26. - Koska Foinikialaiset olivat V. T:n Kananealaisia, on samalla naisella Matth. 15:22 nimitys Χαναναία. *

Σύρτις, εως, η Σύρτιν,

(σύρω)

Syrtis. Kaksi tämännimistä hiekkakaria oli Välimeressä Kartagon ja Kyrenaikan välillä, joista toinen Syrtis minor, oli Kerkinen ja Meninksin saarten välillä, toinen, Syrtis major, lähempänä Kretan saarta, johon laiva, jossa Paavali matkusti, helposti saattoi joutua Apt 27:17. *

σύρω,

impf. εσυρον,

vetää, τί Joh 21:8. Ilm 12:4;

vetää, laahata, riepoittaa, τινά jkta oikeuden eteen, vankeuteen Apt 8:3;

εξω της πόλεως Apt 14:19;

επι τους πολιτάρχας Apt 17:6.

συσπαράσσω,

aor. 1 συνεσπάραξα,

(σύν, σπαράσσω)

vääntää, kieritellä, raadella, τινά Mark. 9:20. Luuk. 9:42.

σύσσημον, ου, τό,

(σύν, σημα)

yhteinen merkki l. tunnustähti;

sovittu l. edeltäpäin päätetty merkki Mark. 14:44. *

* σύσσωμος, ου, ο,

(σύν, σωμα)

samaan ruumiiseen kuuluva, samaa ruumista oleva, saman ruumiin, jolla kuv. tarkoitetaan kristillistä seurakuntaa Ef 3:6. *

* συστασιαστής, ου, ο,

(σύν, στασιαστής)

kapinan nostossa osallinen, kapinakumppani, kapinatoveri Mark. 15:7, jossa toinen lukuparsi on στασιαστων. *

συστατικός, ή, όν,

(συνίστημι)

suositteleva, kehuva, επιστολαί suosituskirjeet, puoltokirjeet, kehumuskirjeet 2.Kor 3:1. *