#526

syn'istano,

syn'teleia

katso επί, B, 2, a, α, Mark. 6:52;

ymmärrettävä asia edellisestä nähtävä Matth. 13:19. Mark. 7:14;

absol. Matth. 13:13. 14. 15. 15:10. Mark. 4:12. 8:17. 21. Luuk. 8:10. Apt 7:25. 28:26. 27. Rom 15:21. 2.Kor 10:12;

hepr. mukaan ο συνιων tahi συνιείς ymmärtäväinen, s. o. hurskas Rom 3:11. Katso Liite I.

συνιστάνω ja συνιστάω, katso συνίστημι.

συνίστημι, συνιστάνω ja συνιστάω,

part. συνιστων,

plur. συνιστάντες,

inf. συνισταν,

aor.1 συνέστησα,

pf. συνέστηκα,

part. συνεστώς,

(σύν, ιστημι)

- l) asettaa yhteen seisomaan, asettaa yhteen, asettaa samaan paikkaan, aor. 2, pf. ja plqpf., intr. merk. seisoa yhdessä, συνεστωτας αυτω jotka seisoivat Hänen kanssansa l. vieressänsä Luuk. 9:32;

- 2) asettaa jkta jkn haltuun, suosioittaa, suosittaa, suositella, jättää suosioon, saattaa suosioon, sulkea suosioon, τινά 2.Kor 3:1. 10:12. 18;

τινά τινι sulkea jkta jkn suosioon, suositella jkta jklle Rom 16:1. 2.Kor 5:12;

προς συνείδησιν omantunnon edessä 2.Kor 4:2;

συνιστωντες εαυτους ως θεου διάκονοι jotka itseämme suosioon suljemme Jumalan palvelijoina 2.Kor 6:4;

kehua, kiittää, pass. saada kiitosta, kehumista, υπό τινος 2.Kor 12:11;

- 3) asettaa yhteen, yhteen asetettujen ja toisiinsa verrattujen asiain johdosta opettaa; siitä, osoittaa, näyttää, näyttää toteen, todistaa, vahvistaa, τί Rom 3:5. 5:8;

kahden akk. kera Gal 2:18;

acc. c. inf. kera 2.Kor 7:11;

- 4) panna kokoon, pf. intr. merk. olla kokoon pantu, olla syntynyt, εκ τινος και διά τινος jstakin ja jnkin kautta 2.Piet 3:5;

olla olemassa, jllakin on olentonsa l. olemuksensa, τα πάντα συνεστηκεν εν αυτω kaikella on Hänessä olemuksensa Kol 1:17. Liite I.

συνκ, katso συγκ

συνλ, katso συλλ

συνμ, katso συμμ

συνοδεύω,

(σύν, οδεύω)

yhdessä olla matkalla, kulkea, matkustaa, kanssa Apt 9:7. *

σύνοδία, ας, η,

(συνοδεύω)

yhteinen matka; matkaseura, matkaseurue, matkue, karavani Luuk. 2:44. *

σύνοιδα, pf. 2, katso συνειδον.

συνοικέω,

sup. ω,

(σύν, οικέω)

elää yhdessä, τινί jkn kanssa, aviollisesta yhdessä olosta 1.Piet 3:7. *

συνοικοδομέω,

sup. ω,

(σύν, οικοδομέω)

- a) samalla l. yhdessä muiden kanssa rakentaa;

- b) rakentamalla panna kokoon, yksityisistä rakentaa kokonaisuudeksi, rakentaa kokoon, pass. Ef 2:22. *

* συνομιλέω,

sup. ω,

(σύν, ομιλέω)

puhua, keskustella, τινί jkn kanssa Apt 10:27. *

* συνομορέω,

sup. ω,

(συνόμορος jolla on yhteinen raja, σύν, ομορος samanrajainen, ομός sama, ορος raja)

olla samanrajainen, olla jnkin viereinen l. vieressä, τινί Apt 18:7. *

συνοχή, ης, η,

(συνέχω)

koossa pitäminen;

kuv. ahtaus, ahdistus, tuska Luuk. 21:25;

καρδίας 2.Kor 2:4.

συνπ, katso συμπ

συνστ, katso συστ

συντάσσω,

aor. 1 συνέταξα,

(σύν, τάσσω)

- a) samalla l. yhdessä järjestää, järjestää yhteen;

- b) määrätä, säätää, käskeä, τινί Matth. 21:6. 26:19. 27:10.

συντέλεια, ας, η,

(συντελέω)

consummatio, päätös, loppu, του αιωνος Matth. 13:39. 24:3. 28:20;

του αιωνος τούτου Matth. 13:40;

των αιώνων Hepr. 9:26.