#524

synepitithimi

syn'eu'oheo

 

συνεπιτίθημι,

aor. 2 med. συνεπεθέμην,

(σύν, επιτίθημι)

yhdessä asettaa, panna, laskea jtakin jkn päälle;

med. yhdessä hyökätä, rynnätä, karata, ahdistaa Apt 24:9. *

συνέπομαι,

impf. συνειπόμην,

(σύν, επομαι seurata)

yhdessä seurata, seurata, saattaa, τινά Apt 20:4. *

συνεργέω,

sup. ω,

(συνεργός)

yhdessä tehdä työtä, olla työkumppani, olla palvelusveli 1.Kor 16:16. 2.Kor 6:1;

tehdä työtä, vaikuttaa mukana l. yhdessä, auttaa Mark. 16:20;

τοις εργοις olla vaikuttavainen töiden kanssa Jak. 2:22;

τινί εις τι jkn puolesta vaikuttaa jksikin Rom 8:28.

συνεργός, όν,

(σύν, ΕΡΓΩ)

yhdessä työtä tekevä, yhdessä vaikuttava;

UT:ssa, työkumppani, työtoveri, apulainen, palvelusveli, palvelijaveli, auttaja, c. gen. pers., joka yksissä neuvoin jkn kanssa tekee työtä Kristuksen valtakunnan edistämiseksi Rom 16:3. 9. 21. Fil 2:25. 4:3. Filem. 1. 24;

θεου 1.Thess 3:2;

plur. 1.Kor 3:9;

c. gen. rei, της χαρας υμων teidän ilonne palvelijaveljet, s. o. meidän tehtävänämme on auttaa teitä iloitsemaan 2.Kor 1:24;

εις υμας teitä kohtaan, s. o. evankeliumin edistämiseksi teidän seassanne 2.Kor 8:23;

εις την βασιλείαν του θεου Jumalan valtakunnan edistämiseksi Kol 4:11;

τη αληθεία totuuden hyväksi l. palveluksessa 3.Joh 8.

συνέρχομαι,

impf. συνηρχόμην,

aor. 2 συνηλθον, 3 p. plur. σιυνηλθαν,

pf. συνελήλυθα,

part. συνεληλυθώς,

plqpf. 3 p. plur. συνεληλύθεισαν,

(σύν, ερχομαι)

- l) tulla yhteen,

- a) tulla kokoon, kokoontua, absol. Mark. 3:20. Luuk. 5:15. Apt 1:6. 2:6. 10:27. 16:13. 19:32. 21:22. 28:17;

εις c. acc. loci Apt 5:16;

πρός τινα jkn tykö Mark. 6:33;

επι το αυτό yhteen 1.Kor 11:20. 14:23;

c. dat. pers. jkn kanssa, s. o. jkn tykö Mark. 14:53. Joh 11:33;

c. adv. loci, Apt 25:17;

οπου Joh. 18:20;

εις το φαγειν syömistä varten 1.Kor 11:33;

εις τι jksikin (seuraukseksi) 1.Kor 11:17. 34;

εν τεκκλησία seurakunnassa, s. o. seurakuntana, toisten mukaan, seurakunnan kokouksessa 1.Kor 11:18;

- b) tulla yhteen, aviopuolisoista Matth. 1:18;

sam. lisättynä επι το αυτό 1.Kor 7:5;

- 2) yhdessä tulla, lähteä, matkustaa, seurata, τινί jkn kanssa, jkta Luuk. 23:55. Apt 1:21. 9:39. 10:23. 45. 11:12. 21:16;

εις το εργον Apt 15:38. Katso Liite I.

συνεσθίω,

impf. συνήσθιον,

aor. 2 συέφαγον,

(σύν, εσθίω)

syödä yhdessä, τινί jkn kanssa Luuk. 15:2. Apt 11:3. 1.Kor 5:11;

εσθίειν και συμπίνειν τινί syödä ja juoda, s. o. elää l. oleskella jkn kanssa Apt 10:41;

μετά τινος Gal 2:12.

σίνεσις, εως, η,

(συνίημι)

- l) yhteen juokseminen, virtojen;

- 2) ymmärrys, käsityskyky Mark. 12:33. Luuk. 2:47. 1.Kor 1:19. Ef 3:4. Kol 2:2. 2.Tim 2:7;

πνευματική hengellinen ymmärrys Kol 1:9.

συνετός, ή, όν,

(συνίημι)

ymmärtäväinen, viisas, oppinut Matth. 11:25. Luuk. 10:21. Apt 13:7. 1.Kor 1:19.

συνευδοκέω,

sup. ω,

(σύν, ευδοκέω)

yhdessä mielistyä, suostua jhnkin, yhdessä hyväksyä jtakin, c. dat. rei Luuk. 11:48. Apt 8:1;

absol. Apt 22:20;

inf. kera, suostua jhnkin 1.Kor 7:12. 13;

c. dat. pers. τοις πράσσομαι antaa suostumuksensa (niiden) harjoittajille Rom 1:32.

συνευωχέω,

sup. ω,

(σύν, ευωχέω)

pitää hyvänä, hyvästi kestitä, ευ, εχω)

yhdessä pitää hyvänä l. kestitä, med. yhdessä pitää pitoja l, olla pidoissa Jud. 12;

τινί jkn kanssa 2.Piet 2:13.