#522

syndeo

syneidisis

 

rauhan side Ef. 4:3;

ητις εστι σύνδεσμοσ της τελεότητος joka on täydellisyyden side, rakkaudesta, jossa kaikki hyvät avut ovat niin yhdistetyt, että täydellisyys on olemassa Kol 3:14;

εις σύνδεσμον αδικίας ορω σε οντα näen sinun olevan vääryyden kahleessa, katso ειμί, V, 2, a, Apt 8:23.

συνδέω,

pf. pass. συνδέδεμαι,

(σύν, δέω sitoa)

- l) koota, sitoa yhteen;

- 2) ylt'ympäriltä l. joka haaralta sitoa;

- 3) sitoa l. kahlehtia jkta samalla kuin toista, pass. οι συνδεδεμένοι jotka myöskin sidotuita l, kahleissa olette Hepr. 13:3. *

συνδοξάνω,

aor. 1 pass. συνεδοξάσθην,

(σύν, δοξάζω)

- l) yhdessä hyväksyä;

- 2) yhdessä kirkastaa, scil. τω Χριστω Kristuksen kanssa, pass. Rom. 8:17. *

σύνδουλος, ου, ο,

(σύν, δουλος)

orjakumppani; palveluskumppani, palvelusveli, joka yhdessä toisen kanssa palvelee samaa herraa,

- a) vars. Matth. 18:28. 29. 31. 33. 24:49;

- b) Kristuksen palvelijoista, jotka evankeliumin julistamisessa ovat kumppaneja, palvelusveli, virkaveli, virkakumppani Kol 1:7. 4:7;

- c) joka toisten kanssa tunnustaa saman Herran Jesuksen ja Hänen käskyjänsä tottelee Ilm 6:11;

- d) joka muiden kanssa on saman Jumalan vallan alaisena Messiaan valtakunnassa, enkeleistä ihmisten palvelusveljinä Ilm 19:10. 22:9.

συνδρομή, ης, η,

(συντρέχω)

yhteenjuoksu, kokoon juokseminen, του λαου Apt 21:30. *

συνεγείρω,

aor. 1 συνήγειρα,

aor. 1 pass. συνηγέρθην,

(σύν, εγείρω)

yhdessä herättää, nostattaa, pass. yhdessä nousta;

UT:ssa, yhdessä herättää siveellisestä kuolemasta uuteen, Kristukselle pyhitettyyn ja autuaalliseen elämään, ημας τω Χριστω meidät Kristuksen kanssa Ef. 2:6;

sam. pass. Kol 3:1;

εν Χριστω Kol 2:12

συνέδριον, ίου, τό,

(σύν, εδρα istuin)

yhteisistunto; Kreikkalaisissa, istunto l. kokous, johon hallitusmiehet, tuomarit, lähettiläät y. m. kokoontuvat neuvottelemaan, tuomitsemaan ja yhteisistä asioista päättämään;

UT:ssa

- l) istunto, kokous, neuvottelu,

συνήγαγον συνέδριον kutsuivat kokouksen kokoon Joh 11:47;

- 2) Jerusalemin suuri neuvoskunta l. neuvosto, talm. ןירדהנס, Synedrium magnum, johon kuului 71 jäsentä ylimmäisiä pappeja, vanhimpia ja kirjanoppineita ja joka Juutalaisissa Babelin vankeuden jälkeen oli korkein hengellinen ja maallinen tuomioistuin. Sen puheenjohtaja, jonka nimitys oli ןיד בית בא (sanasta אשו korottaa) korotettu, korkea, ensimmäinen, myös הבישיה ראש, caput synedrii, säännön mukaan ylimmäinen pappi; varapuheenjohtajan nimitys oli ןיד תיב בא, pater domus judicii. Neuvoskunnan istuntohuone oli temppelivuorella pakanain ja Juutalaisen kansan esikartanoiden välillä, mutta neuvoskunta saattoi muuannekin kokoontua, esim. ylimmäisen papin palatsiin. Sen alkuperän johtivat Juutalaiset 4.Mos 11:16. 17 mainitusta vanhemmistosta. Neuvoskunnan langettama kuolemantuomio oli, ollakseen lainvoimainen, Romalaisen maaherran vahvistettava Matth. 5:22. Mark. 14:55. Luuk. 22:66. Apt 5:21. 27. y. m.; neuvoskunnan istuntohuone l. kokoussali Apt 4:15;

- 3) tuomioistuin, oikeus, = κρίσις, katso κρίσις, 4, Matth. 10:17. Mark. 13:9.

συνείδησις, εως, η

(συνειδον)

conscientia, yhdessä tietäminen, yhdys-