#521

7:26 Tisch., jossa toinen lukuparsi on συνήλασεν. +

συναναβαίνω,

aor. 2 συνανέβην,

(σύν, άναβαίνω)

yhdessä kulkea, mennä, lähteä, matkustaa ylöspäin, ylempänä olevaan paikkaan, esim. Jerusalemiin, σύν τινι jkn kanssa, εις c. acc. loci Mark. 15:41. Apt 13:31.

* συνανάκειμαι,

impf. 3 p. plur. συνανέκειντο,

(σύν, ανάκειμαι)

yhdessä olla pitkällänsä, ruoalla, aterialla, τινί jkn kanssa Matth. 9:10. Mark. 2:15. Luuk. 14:10;

οι συνανακείμενοι yhdessä aterioitsevat, pöytävieraat, vieraat Matth. 34:9. Mark. 6:22. 26. Luuk. 7:49. 14:15.

συναναμίγνυμι,

(σύν, αναμίγνυμι sekoittaa)

sekoittaa yhteen;

pass. sekaantua, antautua, ryhtyä, ruveta jkn seuraan, pitää seuraa l. seurustella jkn kanssa, τινί Kor 5:9. 11. 2.Thess 3:14.

συναναπαύομαι,

aor. 1 συνανεπαυσάμην,

konj. συναναπαύσωμαι

(σύν, αναπαύω)

yhdessä levätä; yhdessä virkistää, virvoittaa itsensä, τινι jkn kanssa, seurassa Rom 15:32. *

συναντάω, sup. ω, fut. -ήσω,

aor. 1 συνήντησα,

(σύν, αντάω kohdata, αντί)

tulla vastaan, kohdata, tavata,

τινί jkta Luuk. 9:37. 22:10. Apt 10:25. Hepr. 7:1.10, tapauksista, sattua, tapahtua, tulla osaksi,

τινί jklle Apt 20:22.

συνάντησις, εως, η,

(συναντάω)

yhteen tuleminen, kohtaaminen, εις συνάντησίν jkta vastaan, jkta kohtaamaan Matth. 8:34. *

συναντιλαμβάνομαι,

aor. 2 συναντελαβόμην,

(σύν, αντιλαμβάνω)

yhdessä jkn kanssa ryhtyä, ruveta, käydä käsiksi jhnkin;

olla avullinen, olla l. tulla avuksi, auttaa, τινί Luuk. 10:40. Rom 8:26.

συναπάγω,

aor. 1 pass. συναπήχθην,

(σύν, απάγω)

yhdessä l. samalla viedä, johdattaa pois;

pass. yhdessä jnkin kanssa tulla viedyksi, johdatetuksi, saatetuksi, temmatuksi, τινί jnkin vaikutuksesta, jllakin, jnkin kautta tulla siihen viedyksi Gal 2:13. 2.Piet 3:17;

τοις ταπεινοις olla alhaisten puoleen vedettävä, vastak. τα υψηλα φρονειν Rom 12:16.

συναποθνήσκω,

aor. 2 συναπέθανον,

(σύν, απόθνήσκω)

yhdessä kuolla,

τινί jkn kanssa Mark. 14:31;

scil. υμας εμοί 2.Kor 7:3;

scil. τω Χριστω 2.Tim 2:11.

συναπόλλυμι,

aor. 2 med. συναπωλόμην,

(σύν, απόλλυμι)

yhdessä turmella, hukuttaa;

med. yhdessä hukkua, τινί jkn kanssa Hepr. 11:31. *

συναποστέλλω,

aor. 1 συναπέστειλα,

(σύν, αποστέλλω)

lähettää yhdessä;

lähettää mukaan, lähettää jkn kanssa 2.Kor 12:18. *

* συναρμολογέω,

sup. ω,

(σύν, αρμολόγος liittävä, yhdistävä, αρμός liitos, ΑΡΩ liittδä, λέγω)

yhdistää, liittää yhteen, pass. Ef 2:21. 4:16.

συναρπάζω,

aor. 1 σύνήρπασα,

plqpf. συνηρπάκειν,

aor. 1 pass. συνηρπάσθην,

(σύν, αρπάζω)

yhdessä väkivallalla ottaa kiinni, τινά Apt 6:12. 19:29;

temmaista, τινά Luuk. 8:29;

pass. tulla temmatuksi mukaan, joutua aaltojen valtaan l. ajettavaksi, laivasta Apt 27:15.

συναυλίζομαι,

(σύν, αυλίζομαι)

yhdessä asua, olla, oleskella, seurustella, τινί jkn kanssa Apt 1; 4, jossa toinen lukuparsi on συναλιζόμενος. *

συναυξάνω,

(σύν, αυξάνω)

yhdessä lisätä, kasvattaa, edistää;

pass. kasvaa yhdessä Matth. 13:30. *

συνβ, katso συμβ

σύνδεσμος, ου, ο,

(συνδέω)

liitos, jolla ruumiin osat toisiinsa yhdistetään Kol 2:19;

side, της ειρήνης rauhan side Ef. 4:3;

ητις εστι σύνδεσμος της τελεότητος joka on täydellisyyden side, rakkaudesta, jossa kaikki hyvät avut ovat niin yhdistetyt, että täydellisyys on olemassa Kol 3:14;

εις σύνδεσμον αδικίας ορω σε οντα näen sinun olevan vääryyden kahleessa, katso ειμί, V, 2, a, Apt 8:23.