#520

 

 

aikoina rakennettiin niitä kaupunkien sisässä. Niissä pidetyssä jumalanpalveluksessa luettiin Lakia, s. o. Moseksen viisi kirjaa, Profeettoja y.m. Raamatun kirjoja, joita joku tav. pappi tahi vanhin julki luki, käänsi Syrokaldean kielelle ja selitti. Sen jälkeen puhui joku läsnä oleva kansalle, jossa puheessa hän sovitti äsken luettua kuulijaansa uskonnollisiin tarpoisin. Vihdoinkin luettiin siunaus, johon seurakunta vastasi amen, ja kokous hajosi Apt 13:43.

Synagogan virkamiehiä oli:

- l) Synagogan esimies, αρχων της συναγωγης, joka johti jumalanpalvelusta ja siinä valvoi järjestystä Luuk. 8:41. 49. 18:14. y.m.;

- 2) Vanhimmat, πρεσβύτεροι, myös αρχισυναγωγός, jotka muodostivat jonkunmoisen neuvoskunnan, jonka puheenjohtaja synagogan esimies oli, ja jotka auttoivat esimiestä hänen virantoimituksissaan Mark 5:22. Apt 13:15;

- 3) Rukoilija, jolla oli toimenansa seurakunnan kokouksissa lausua rukoukset ja joka samalla oli synagogan sihteeri ja käytännöllisten asiain hoitaja;

- 4) Palvelija, υπερέτης, joka toi esiin luettavat Raamatun kirjat, siivosi ja puhtaana piti synagogan, sekä avasi ja sulki sen ovet Luuk. 4:20;

- 5) Almujen kokoojat.

- Synagogissa oli erityisiä kunniapaikkoja, πρωτοκαθεδριαι, kirjanoppineita varten Matth. 23:6. vert. Jak. 2:3, vielä βημα, se korotettu paikka, jossa lukija seisoi, erityisiä paikkoja miehiä, naisia

ynnä proselyytoja varten Matth. 4:23. Mark 1:21. Luuk. 4:15. Joh 6:59. Apt 6:9. y. m.

- Synagogassa pantiin myös muutamia rangaistuksia, esim. ruoskitseminen täytäntöön Matth. 10:17. Mark. 13:9. Luuk. 12:11. Apt 9:2. y. m.

συναγωνίζομαι,

aor. 1 inf. med. συναγωνίσασθαι,

(συν, αγωνίζομαι)

taistella l. kilvoitella yhdessä jnkn kanssa, taistelussa l. taistelemalla auttaa jkta, τινι εν ταις προσευχαις rukouksissanne Rom. 15:30.

συναθλέω,

sup. ω,

aor. 1 συνήθλησα,

(σύν, αθλέω)

yhdessä jkn kilvoitella l. taistella, τινι εν τινι jnkin kanssa jssakin Fil 4:3;

τη πίστει dat. comm. uskon puolesta Fil 1:27.

συναθροίζω,

aor. 1 συνήθροισα,

part. συναθροίσας,

pf. part. pass. συνηθροισμένος,

(σύν, αθροίζω)

yhdessä muiden kanssa koota, koota, kutsua kokoon, τινάς Apt 19:25;

pass. tulla kokoon, kokoontua Luuk. 24:33. Apt 12:12.

συναίρω,

aor. 1 inf. συναραι,

(σύν, αιρω)

- l) yhdessä muiden kanssa nostaa;

- 2) λόγον tehdä suoritusta, suorittaa laskuja l. asioita, selittää 1. tehdä selväksi asioita, laskea lukua Matth. 18:24;

μετά τινος jnkin kanssa Matth. 18:23. 25:19.

συναιχμάλωτος, ου, ο,

(σύν, αιχμάλωτος )

vankikumppani, vankeuskumppani Rom 16:7. Kol 4:10. Fil 23

συνακολουθέω,

sup. ω,

impf. συνηκολούθουν,

aor. 1 συνηκολούθησα

(σύν, ακολουθέω)

yhdessä muiden kanssa seurata l. saattaa, seurata, tulla mukaan, τινί Mark 5:37. Luuk 23:49.

συναλίζω,

(σύν, αλίζω koota, αλις koossa)

koota, kokoilla; pass. kokoontua, tulla kokoon, tulla .yhteen,

αυτοις heidän kanssansa Apt 1:4. *

συναλλάσσω,

(σύν, αλλάσσω)

muuttaa jtakin niin, että se tulee yhteen jnkin kanssa, joka sille on vastakkaista, yhdistää, sovittaa, συνήκκασσεν αυτουσ εις ειρήνην koetti (impf. ilmoittaa koetusta) saattaa heitä rauhaan, koetti sovittaa heitä Apt 7:26 Tisch., jossa toinen lukuparsi on συνήλασεν. +