#519

syn'ago synagogi

 

 

kien ohessa l. lisäksi, paitsi näitä kaikkia Luuk. 24:21;

- 7) αμα σύν 1.Thess 4:17. 5:10, katso αμα, 1;

II) Yhdistyksissä ilmoittaa σύν:

- 1) yhteyttä, yhdenlaisuutta, seuraa;

- 2) yhteen l. kokoon tapahtuvaa liikuntaa l. toimintaa:

- 3) kaikinpuolisuutta;

- 4) itsekseen, s. o. mielessä olevaisuutta tahi mielessä tapahtuvaa toimintaa. Katso Liite I,

συνάγω,

fut. -άξω,

aor. 2 συνήγαγον,

pf. pass. συνηγμαι,

part. συνηγμένος

aor. 1 pass. συνήχθην,

fut. 1 pass. συναχθήσομαι,

(σύν, αγω)

- a) ajaa, viedä, tuoda, kuljettaa, kantaa kokoon l. yhteen, koota, kokoilla, kerätä, keräillä, c. acc. rei Luuk. 15:13. Joh 6:12. 13. 15:6;

οθεν Matth. 25:24. 26;

εις τι jhnkin Matth. 3:12. 6:26. 13:30. Luuk. 3:17;

που Luuk. 12:17;

εκει Luuk. 12:18;

καρπόν εις την ζωην αιώνιον koota hedelmää ijankaikkiseen elämään Joh 4:36;

μετά τινος jkn kanssa Matth. 12:30. Luuk. 11:23;

koota, verkko kaloja Matth. 13:47;

koota, s. o. yhdistää, εις εν Joh. 11:52;

kutsumuksella koota, kutsua kokoon, τινάς Matth. 2:4. 22:10;

συνέδριον Joh 11:47;

την εκκλησίαν Apt 14:27;

το πληθος Apt 15:30;

τινας εις c. acc. loci Ilm 16:16;

επί τινα jkn tykö Matth. 27:27;

pass. tulla kootuksi, tulla kokoon, kokoontua, keräytyä, absol. Matth. 22:41. 27:17. Mark. 2:2. Luuk. 22:66.

Apt 13:44. 15:6. 20:7. 1.Kor 6:4. Ilm 19:19;

εις c. acc. loci Matth. 26:3. Apt 4:5;

επί τινα jkn tykö Mark. 5:21, jkta vastaan Apt 4:27;

προς τινα jkn tykö Matth. 13:2. 27:62. Mark. 4:1. 6:30. 7:1;

tv c. dat. loci Apt 4:31. 11:26;

μετά τινος jkn kanssa Matth. 28:12;

c. adv. loci, ου Matth. 18:20. Apt 20:8;

οπου Matth. 26:57. Joh. 20:19;

εκει Matth. 24:28. Luuk. 17:37. Joh. 18:2;

-b) viedä mukaansa, kotiinsa, ottaa luoksensa, vieraaksensa, huoneesensa Matth. 25:35. 38. 43.

συναγωγή, ης, η,

(συνάγω)

Kreikkalaisissa, kokoominen, kerääminen, viljan, hedelmien y. m.;

ihmisten kokoontuminen, kokous;

- UT:ssa,

- l) kokous, seurakunta, του σατανα jota saatana hallitsee Ilm. 2:9. 3:9;

- 2) synagoga,

- a) kokous, seurakuntakokous, Juutalaisten kokous, johon kokoonnuttiin rukoilemaan sekä kuulemaan Raamatun lukemista ja selitystä, jommoisia kokouksia pidettiin joka sabbati- ja juhlapäivänä,

myöhempinä aikoina myöskin joka viikon toisena ja viidentenä päivänä Luuk. 12:11. Apt 9:2. 13:43. 26:11;

tämä nimi siirtyi kristittyjen seurakuntakokouksille Jak. 2:2;

- b) synagoga, s. o. huone, johon Juutalaiset kokoontuivat pitämään jumalanpalvelustansa. Nämät paikat,

hepr. תסנכה תיב, kokoushuone, perustettiin aikaisin, vert. Apt 15:21, luultavasti Babelin vankeuden aikana, jolloin uskonnollisten kokousten tarve tuli Juutalaisille tuntuvaksi, ja perustettiin palauksen jälkeen Babelista Palestinassakin, jossa ne Makkabealaisten aikana tulivat aivan yleisiksi. Jesuksen ja apostolien aikana oli vähintäkin yksi synagoga joka kaupungissa, isommissa kaupungeissa useampia, ja Jerusalemissa kerrotaan niitä olleen 460 tahi 480. Palestiinan ulkopuolellakin oli niitä Syrian, Vähän Aasian ja Kreikan kaupungeissa, joissa asui Juutalaisia, vert. Apt 9:2. Tavallisesti olivat ne kukkuloilla, alassa, kaupunkien ulkopuolella ja jonkun virran rannalla, koska Juutalaisten oli tapana ennen rukousta pestä itseänsä, mutta myöhempinä