#518

 

 

joka erilaisuus U. T:n kielessä useammin on sikseen jätetty kuin huomioon otettu, cum, kanssa, seurassa, -ineen,

I)

- l) lauselmissa, joissa aktivisen verbin subjekti sanotaan olevan tahi toimivan σύν τινι jkn kanssa,

a) seurasta,

ειμι σίν τινι olla jkn kanssa l. seurassa, seurata jkta Luuk. 7:12. 8:38. 22:56. Apt 27:2;

olla, oleskella jkn kanssa l. seurassa Luuk. 24:44. Apt 4:13. 18:7. Fil 1:23. Kol 2:5. 2.Piet 1:18;

οι σύν τινι οντες jotka ovat jkn kanssa, jkn seuralaiset Mark. 2:26. Apt 22:9;

οι σύν τινι ym scil. οντες jkn seuralaiset, jkn kumppanit Luuk. 5:9. 9:32. 24:24. 33;

nom. lisättynä,

οι σύν εμοι πάντες αδελφοί kaikki minun kanssani olevat veljet Rom. 16:14. Gal 1:2;

jkn virkakumppanit, virkaveljet Apt 5:17. 21;

οι συν αυτοω τεχνιται hänen ammattikumppaninsa Apt 19:38;

ειμι σύν τινι olla jkn kanssa l. puolella, pitää jkn puolta Apt 14:4;

auttaa jkta, η χάρις του θεου η συν εμοι Jumalan armo, joka on minun kanssani, s. o. joka minua auttaa, voimassa pitää 1.Kor 15:10;

σύν τινι yhdistettynä seisomista, istumista, olemista, käymistä ilmoittavien verbien kera Luuk. 20:1. 22:56. 24:29. Apt 2:14. 4:14. 8:31. y. m.;

γίνεσθαι yhtyä jkhn Luuk. 2:13;

παραγίνεσθαι tulla jkn kanssa Apt 24:24;

sam. Luuk. 7:6. Joh. 21:3. Apt 5:26. 10:20. 2.Kor 9:4. y.m.;

sam. muiden verbien kera Apt 5:l. 14:13. 20:36. 21:5. Fil 2:22. Jak. 1:11;

ζην 1.Thess 5:10;

αποθνήσκειν Matth. 26:35. Rom. 6:8;

πειστεύειν Apt 18:8;

- 2) lauselmissa, joissa jkn sanotaan σύν τινι jkn kanssa kokevan jtakin vaikutusta tahi olevan yhdistettynä jkhn, jota verbin teko kohtaa, τινι σύν τινι, αποστόλοις συν ολη τη εκκλησία näkyi hyväksi apostoleille ynnä koko seurakunnalle, jossa paikassa, jos olisi ollut και ολη εκκλησία, olisi annettu sama arvo apostoleille ja seurakunnalle mutta tällä järjestelmällä tahdotaan antaa etusija apostoleille Apt 15:22;

sam. Apt 23:15. 1.Kor 1:2. 2.Kor 1:1. Fil 1:1;

σύν τινι τινά tahi τί Mark 15:27. 1.Kor 10:13;

συν αυτω Hänen kanssansa, s. o. kun on antanut Hänet meille Rom 8:32;

τινα tahi τι σύν τινι Matth. 25:27. Mark. 8:34. 2.Kor 1:21. Kol 2:13. 4:9;

τι σύν τινι jtakin jnkin kanssa Gal 5:24. Kol 3:9;

τις tahi τι σύν τινι passivisten verbien jälkeen Matth. 27:38. Mark. 9:4. Luuk. 23:32. 1.Kor 11:32. Gal 3:9. Kol 3:3. 4. 1.Thess 4:17;

- 3) välistä pro καί, εγένετ ορμη Ιουδαίων συν τοις αρχουσιν αυτων pro και των αρχόντων αυτων Apt 14:5;

sam. Luuk. 23:11. Apt 3:4. 10:2. 23:15. Ef 3:18;

- 4) siitä, joka jklla on mukanansa, jota hän kantaa tahi jolla hän on varustettu,

συν τη χάριτι ταύτη viemään mukaansa tätä lahjaa 2.Kor 8:19;

συν τη δινάμει του κυρίου υμων Ιησου Χριστου meidän Herramme Jesuksen Kristuksen voimalla varastettu, toisten mukaan, koska UT:ssa se, jolla jku on varustettu, ilmoitetaan εν sanalla: meidän Herran Jesuksen Kristuksen voiman kanssa, mikä voima personana ajatellaan kokouksessa läsnä olevaksi 1.Kor 5:4;

- 5) συν Χριστω ζην elää Kristuksen kanssa, s. o. olla sisällisessä yhteydessä Kristuksen kanssa 2.Kor 13:4;

- 6) yhteydestä, joka jllakin asialla l. tapahtumalla on toisen asian kanssa, συν πασι τουτοις näiden kaik-