#517

vert. Symfero 4851 - syn 4862

 

συμφέρω,

aor. 1 συνήνεγκα,

part. συνενέγκατες,

(σύν, φέρω)

- l) kantaa, viedä, tuoda kokoon, τας βίβλους Apt 19:19;

- 2) kantaa yhdessä, kantaa muiden kanssa, tuoda apua, auttaa, olla avuksi, hyödyttää, olla hyödyksi, olla hyödyllinen, τινί jklle 1.Kor 6:12. 10:23. 2.Kor 8:10;

συμφέρει, on hyödyllistä, hyödyksi, terveellistä, edullista, hyvää, tarpeellista, inf. kera Matth. 19:10. 2.Kor 12:1;

acc. c. inf. kera Joh 18:14;

τινι ινα jkn l. jklle on hyφdyllistä, että Matth. 5:29. 30. 18:6. Joh 11:50. 16:7;

το συμφέρον mikä on hyvää, hyödyllistä 1.Kor 12:7;

sam. plur. Apt 20;20;

επι το συμφέρον parhaaksemme Hepr. 12:10;

τινός jkn parasta, hyöty, etu 1.Kor 7:35. 10:33, joissa paikoissa toinen lukuparsi on σύμφορον.

σύμφημι

(σύν, φυμί)

sanoa yhdessä, sanoa samaa;

myöntää, tehdä tunnustusta, suostua, το νόμω, οτι καλός, suostun lakiin, s. o. siihen lain lausuntoon itsestänsä, että se on hyvä, myönnän lain hyväksi Rom 7:16. *

σύμφορος, ον,

(συμφέρω)

yhteen kantava;

sopiva, hyödyllinen, edullinen;

neutr. τινός jkn parasta, hyöty, etu 1.Kor 7:35. 10:38, joissa paikoissa toinen lukuparsi on συμφέρον.

* συμφυλέτης, ου, ο,

(σύν, φυλή)

samaa sukua l. kansaa oleva, kansalainen 1.Thess 2:14. *

σύμφυτος, ον,

(συμφύω)

yhdessä kasvanut,

- l) synnynnäinen, myötäsyntynyt;

- 2) yhteen kasvanut, yhdeksi kasvanut, ει σύμφυτοι γεγόναμεν τω ομοιώματι του θανάτου αυτου, αλλα και

(scil. τω ομοιώματι) της αναστάσεως εσόμεθα jos olemme niiksi tulleet, jotka ovat yhdeksi kasvaneet Hänen kuolemansa muotoisuuden kanssa, niin olemme myöskin yhdeksi kasvavat ylösnousemuksen muotoisuuden kanssa Rom 6:5. *

συμφύω,

aor. 2 pass. συνεφύην,

(σύν, φύω)

kasvattaa yhdessä;

pass. kasvaa, nousta, versoa yhdessä l. samalla Luuk. 8:7. *

συμφωνέω,

sup. ω,

fut. -ήσω,

aor. 1 συνεφώνησα,

aor.1 pass. συνεφωνήθην,

(σύν, φωνέω)

ääntää, soida yhdessä, laulusta ja soittokoneista;

UT:ssa kuv. ääntää, soida yhdessä,

- a) myöntää, suostua, olla samaa mieltä, sopia, περί τινος jstakin Matth. 18:19;

τινί jkn kanssa olla yhtäpitäväinen Apt 15:15;

sopia, soveltua, τινί jhnkin Luuk. 5:36;

pass. συνφωνειταί τισι jkuiden näkyy hyväksi, jkut sopivat keskenänsä, suostuvat, päättävät, inf. kera Apt 5:9;

- b) sopia, tehdä sopimusta, μετά τινος εκ τινος jkn kanssa jstakin Matth. 20:2;

sam. c. dat. pers, et gen. pretii Matth. 20:13.

* συμφώνησις, εως, η,

(συμφωνέω)

yhteen sointuminen, yhdyntä, yksimielisyys, yksineuvoisuus, προς τινα jkn kanssa 2.Kor 6:15. *

συμφωνία, ας, η,

(σύν, φωνή)

eri äänien tahi soittokoneiden yhteen sointuminen, soitto, laulu, musiikki Luuk. 15:25. *

σύμφωνος, ον,

(σύν, φωνή)

yhteen sointuva; yksimielinen, yhteen sopiva, yhteen käyvä, εκ συμφώνου keskinäisestä l. kummanpuolisesta sopimuksesta 1.Kor 7:5. *

συμψηφίζω,

aor. 1 συνεψήφισα,

(σύν, ψηφίζω)

lukea, laskea kokoon, τας τιμάς Apt 19:19. *

* σύμψυχος, ον,

(σύν, ψυχή)

yksimielinen, samanmielinen Fil 2:2. *

σύν,

praep. dat kera,

(ξύν, κύν, c o n, sukua on ξυνός, κοινός)

ilmoittaa yhteyttä, seuraa ja on erilainen μετά sanasta siten, että σύν osoittaa lähempää yhteyttä, μετά etäisempää,