#516 Simmorfos 4832 - simpresviteros 4850

σύμμορφος, ον,

(σύν, μορφή)

samanmuotoinen, samankaltainen, τινός jnkin kaltainen Rom 8:29;

sam. τινί Fil 3:21

* συμμορφόω, sup ω

(σύμμορφός)

= συμμορφίζω Fil 3:10 Griesb.*

συμπαθέω, sup. ω,

aor. 1 συνεπάθησα,

(συνπαθής)

- a) kärsiä, kokea samaa kuin jku;

- b) tuntea myötätuntoisuutta, sääliä, τινί Hepr. 4:15. 10:34.

συμπαθής, ές,

(σύν, πάθος, πάσχω)

samaa kärsivä, kokeva, tunteva 1.Piet 3:8. *

συμπαραγίνομαι,

aor. 2 med. συμπαρεγενόμην,

(σύν, παραγίνομαι)

- a) yhdessä l. sen ollessa tulla, επί τι jhnkin Luuk. 23:48;

- b) tulla puolustajaksi, avuksi, τινί jklle (syytetylle) 2.Tim 4:16.

συμπαρακαλέω,

sup. ω,

aor. 1 pass. συμπαρεκλήθην,

(σύν, παρακαλέω)

- l) yhdessä kutsua l. käskeä;

- 2) muiden kanssa lohduttaa, vahvistaa, virkistää, συμπαρακληθηναι εν υμιν että minäkin virkistyisin teidän seurassanne Room. 1:12. *

συμπαραλαμβάνω,

aor. 2 συμπαρέλαβον,

(σύν, παραλαμβάνω)

- a) yhdessä ottaa;

- b) ottaa mukaansa, seuraansa, kumppaniksensa, τινά Apt 12:25. 15:37. 38. Gal. 2:1.

συμπαραμένω,

fut. -μενω,

(σύν, παραμένω)

yhdessä olla, pysyä, pysyä hengissä, elää, τινί jkn kanssa Fil 1:25. *

συμπάρειμι

(σύν, πάρειμι)

yhdessä olla läsnä l. saapuvilla, τινί jkn kanssa Apt 25:24. *

συμπάσχω

(σύν, πάσχω)

kärsiä yhdessä l. samalla Rom 8:17. 1.Kor 12:16.

συμπέμπω

aor. 1 συνέπεμψα,

(σύν, πέμπω)

lähettää mukaan, τινα μετά τινος jkta jkn kanssa 2.Kor 8:18;

sam. τινί jkn kanssa 2.Kor 8:22.

 

συμπεριλαμβάνω

aor. 2 part. συμπεριλαβών

(σύν, περί, λαμβάνω)

- l) yhdessä ottaa, tarttua;

- 2) syleillä, τινά Apt 20:10*

συμπίνω,

aor. 2 συνέπιον

(σύν, πίνω)

juoda yhdessä, τινί jkn Apt 10:41. *

συμπίπτω

aor. 2 συνέπεσον,

(σύν, πίπτω)

kaatua, kukistua, romahtaa kokoon, huone Luuk. 6:49 Tisch., jossa toinen lukuparsi on επεσε. *

συμπληρόω,

sup. ω,

(σύν, πληρόω)

kokonaan täyttää, täyttää, συνεπληρουντο heidät täytettiin, s. o. peitettiin laineilla, purjehtivista, joiden

venheen aallot täyttävät Luuk. 8:23

ajasta, pass. tulla täytetyksi, olla käsillä Luuk. 9:51. Apt 2:1.

katso ημέρα.

συμπνίγω,

impf. συνέπνιγον,

aor. 1 συνένιξα,

(σύν, πνίγω)

kuristaa, kiristää kokoon, tukahuttaa Matth. 13:22. Mark. 4:7. 19;

συμπνίγονται tukahutetaan, υπό τινος Luuk. 8:14;

ahdistaa, tunkea, τινά Luuk. 8:42.

συμπολίτης, ου, ο,

(σύν, πολίτης)

muiden kanssa samaa kansalaisoikeutta nautitseva, kansalainen, τινός Ef. 2:19. *

συμπορεύομαι,

impf. συνεπορευόμην,

(σύν, πορεύομαι)

- l) yhdessä kulkea, mennä, matkustaa, τινί jkn kanssa l. seurassa Luuk. 7:11. 14:25. 24:15;

- 2) tulla kokoon, kokoontua, πρός τινα jkn tykö Mark. 10:1.

συμπόσιον, ίου, τό,

(συμπίνω)

comp o t a t i o, yhdessä juonti, pidot, kemut, ateria;

plur. συμπόσια per meton. ruokailevien rivit, ruokakunnat,

hepr. mukaan, συμπόσια συμπόσια pro κατα συμπόσια ruokakunnittain Mark. 6:39, vert. πρασιά. *

* συμπρεσβύτερος, ου, ο,

(σύν, πρεσβύτερος) seurakunnan vanhimman kumppani l. virkaveli 1.Piet 5:1. *

συμφάγω, katso συνεσθίω.