#513 syzeugnimi 4801 - sykofanteo 4811

kanssa Rom 6:8;

sam. 2.Tim 2:11.

συζεύγνυμι,

aor. 1 συνέζευξα,

(σύν, ξεύγνυμι iestää yhteen)

iestää yhteen;

yhdistää, solmia, liittää yhteen, avioliittoa Matth. 19:6. Mark. 10:9.

συξητέω, sup. ω,

impf. 3 p. sing. συνεζήτει,

(σύν, ζητέω)

- a) yhdessä etsiä, yhdessä tutkia;

- b) UT:ssa,

riidellä, väitellä, kiistellä, absol. Mark. 12:28. Luuk. 24:15;

τινι jkn kanssa Mark. 8:11. 9:14. Apt 6:9;

sam. προς τινα Mark. 9:16. Apt 9:29;

προς εαυτούς = προς αλλήλους Mark. 1:27;

kun seuraa alistettu kysymyslause, το τίς opt. kera Luuk. 22:23;

τί ind. kera Mark. 9:10.

συξήτησις, εος, η,

(συζητέω)

kummanpuolinen kyseleminen;

riita, väittely, kiista Apt 15:2. 7. 28:29.

* συζητητής, ου, ο,

(συζυτέω)

riitelijä, väittelijä, kiistäjä 1.Kor 1:20. *

σύζυγος, ον,

(συζεύγνυμι)

saman ikeen alle yhdistetty, samanikeinen, semmoisesta, joka avioliiton, sukulaisuuden, toimen, työn, harrastusten y. m. puolesta on toiseen yhdistetty, siitä: puoliso, kumppani, toveri, γνήσιε σύζυγε tosi toverini, jolla nimityksellδ Paavali luullaan tarkoittavan jotakin evankeliumin julistamisen työtoveriansa, jonka nimeä ei tunneta. Mutta kun tämä sana on luettavana kolmen nimeltä mainitun henkilön joukossa, tuntuu luonnollisemmalta otaksua tämän sanan olevan nom. propr. ja että Paavali mainitessaan Syzyguksen nimen samalla viittaa sen merkitykseen, jolla hän tahtoo sanoa: sinä oikea etkä vaan nimen puolesta Syzygus Fil 4:3. *

συζωοποιέω, sup. ω,

aor. 1 συνεζωοποίησα,

(σύν, ζωοποιέω)

tehdä eteväksi jkn kanssa l. samalla kuin jku, τω Χριστω Kristuksen kanssa Ef. 2:5;

sam. συν αυτω Hδnen kanssansa Kol 2:18, missä molemmissa paikoissa tarkoitetaan uutta siveellistä elämää.

συκάμινος, ου, η, hepr. המקש, josta V. T:ssa on ain. plur. םימקש ja תומקש, Picus Aegyptia, Picus Sycomorus, Sykomori, metsäfiikunapuu, silkkiäisfiikunapuu. Tämä puu on fiikunapuiden sukua, mutta on lehtiensä ja näkönsä puolesta valkoisen silkkiäispuun kaltainen. Egyptissä, josta se luullaan olevan kotoisin, ja Palestinassa kasvaa se yleisesti tasangoilla ja laaksoissa kuivassa maassa. Runko on mukurainen, kasvaa korkeaksi ja sen lukuisat, tuuheat oksat levittävät laajalle ympärilleen siimestä. Hedelmät ovat muotonsa ja tuoksunsa puolesta fiikunain kaltaisia. Συκάμινος ja συκομορέα ovat oikeastaan toisistaan siten erotettavat, ettδ edellinen on silkkiäispuu, mutta näitä nimiä käytetään usein promiscue Luuk. 17:6. 19:4.

συκη, ης, η,

(sup. p r o συκέα)

fiikunapuu, kasvaa yleisesti Palestinassa ja on viiniköynnöksen kanssa maan etevimpiä tuotteita. Sen lehdet ovat isot ja antavat siimestä, jonka tähden "asuminen viini- ja fiikunapuunsa alla" kuvailee rauhallista ja levollista oloa. Niitä on useampia lajia Matth. 21:19. Mark. 11:13. Luuk. 18:6. Joh 1:49. Jak. 8:12. Ilm 6:13. y. m.

συκομορεα, συκομοραία ja συκομωρέα = συκάμινος Luuk. 19:4. *

συκον, ου, το, συκη

puun kypsynyt hedelmä, fiikuna Matth. 7:16. Mark. 11:13. Luuk. 6:44. Jaak. 3:12.

συκοφαντέω, sup. ω,

aor. 1 εσυκοφάντησα

(συκοφάντης fiikunain ilmiantaja, συκον, φαίνω)

olla fiikunain ilmiantaja, jota nimitystä käytettiin niistä, joilla oli toimenansa urkkia ja antaa ilmi niitä, jotka vastoin kieltoa