#512 sygkleio

liikuttaa, kiihoittaa, yllyttää, τον λαόν Apt 6:12. *

συγκλείω,

aor. 1 συνέκλεισα,

pf. part. pass. συγκεκλεισμένος,

(σύν, κλείω)

sulkea yhteen l. kokoon, s. o.

- a) sulkea kaikki yhteen, saada, πληθος, Luuk. 5:6;

- b) kaikilta puolilta l. joka haaralta sulkea, τινα εις τι jkta jhnkia, s. o. niin jättää jkta jnkin

valtaan, että hän on sen hallittava, τινα εις απείθειαν sulkea kaikki uskottomuuden omaksi Rom. 11:32;

sam. τινα απο αμαρτίαν jkta synnin alle Gal 3:22;

pass. Gal 3:23.

* συγκληρονόμος, ου, ο, η,

(σύν, κληρονόμος)

perintökumppani, saman perinnön perillinen l. osakas, samassa perinnössä osallinen, perillinen jkn kanssa Rom 8:17. Ef 3:6;

c. gen. rei Hepr. 11:9. 1.Piet 3:7.

συγκοινωνέω, sup. ω,

aor. 1 konj. συγκοινωνήσω

(σύν, κοινωνέω)

olla osallinen jkn kanssa jssakin, tulla jnkin asian osallisuuteen, tulla osalliseksi, ottaa osaa jhnkin, c. dat. rei Ef. 5:11. Fil 4:14. Ilm 18:4.

συνκοινωνός, ον,

(σύν, κοινωνός)

yhdessä muiden kanssa osallinen jsskin osallinen, osakas, osainen, c. gen. rei Rom 11:17, 1.Kor 9:23;

lisättynä gen. pers., jonka kanssa jku on jstakin osallinen Fil 1:7;

εν c. dat. rei Ilm 1:9.

συγκομίζω

aor. 1 συνεκόμισα

(σύν, κομίζω)

-1) kantaa yhteen, viljaa, hedelmiä y.m.;

-2) yhdessä muiden kanssa kantaa, viedä pois, ruumiita poltettavaksi l. haudattavaksi, haudata Apt 8:2. *

συγκρίνω,

aor. 1 συνέκρινα

inf. συγκριναι

(σύν, κρίνω)

- 1) asettaa, sovittaa, liittää, sitoa yhteen, πνευματικοις πνευματικά hengellisten kanssa l. hengelliset hengellisiin hengelliset, s. o. yhdistää Hengen ilmoittamia asioita Hengen opettamiin opetuspuheisiin l. hengellisiä asioita opettaessaan käyttää Pyhän Hengen eikä rhetorien opettamaa puhetapaa 1.Kor 2:13;

- 2) verrata, vertailla τινά τινι jkta jkhn 2.Kor 10:12

συγκύπτω

(σύν, κύπτω)

olla kumarruksissa Luuk 13:11. *

*συγκυρία, ας, η,

(συγκυρέω tulla yhteen, σύν, κυρέω kohdata)

yhteensattuminen, kohtaus, sattuma, satunnaisuus, κατα συγκυρίαν sattumalta Luuk. 10:31

συγχαίρω,

aor. 2 pass. συνεχάρην

(σύν, χαίρω)

iloita, riemuita, olla iloinen jkn kanssa, c. dat. pers,, jonka kanssa iloitaan Luuk. 1:58. 15:6, 9;

sam. c. dat. rei, τη αληθεία pitää yhtä iloa totuuden kanssa 1.Kor 13:6;

absol. iloita yhdessä, useammista 1.Kor 12:26;

toivottaa onnea, onnitella, c. dat. pers. Fil 2:17. 18.

συγχέω, συγχύνω ja συγχύννω

impf. συνέχεων ja συνέχυνον

pf. pass. συγκέχυμαι

aor. 1 pass. συνεχύθην

(σύν, χέω)

confundo, vuodattaa, valaa, kaataa yhteen l. kokoon, ην η εκκλησία συγκεχυμένη kansanjoukko

oli ilman järjestystä Apt 19:32;

saattaa l. nostaa meteliin, kiihoittaa, yllyttää Apt 21:27;

pass. Apt 21:31;

hämmentää, hämmästyttää, pass. hämmästyä Apt 2:6;

hämmentää, saattaa hämille, τινά Apt 9:22.

συγχράομαι, sup. ωμαι

(σύν, χράομαι)

yhdessä käyttää;

pitää seuraa, seurustella, seurailla τινί jkn kanssa Joh 4:9. *

συγχύνω ja συγχύννω katso συγχέω

σύγχυσις, εως, η

vuodattaminen yhteen;

meteli Apt 19:29. *

συζάω

fut. συζησω

(σύν, ζάω)

yhdessä elää, absol. maallisesta elämästä 2.Kor 7:3;

τω Χριστω Kristuksen kanssa Rom 6:8;

sam. 2.Tim 2:11.