##511 syggenis

συγγενίς, ίδος, η,

(fem. sanasta συγγενής)

sukulainen Luuk. 1:36, jossa toinen lukuparsi on η συγγενής. *

συγγνώμη, ης, η,

(συγγιγνώσκω ajatella yhdessä, olla yksimielinen, myöntää)

myönnytys, salliminen, suominen,

κατά συγγνώμην myönnytyksenä 1.Kor 7:6. *

συγκάθημαι,

(σύν, κάτημαι)

istua yhdessä, μετά τινος jkn kanssa Mark. 14:54;

sam. τινί Apt 26:30.

συγκαθίζω,

aor. 1 συνεκάθισα,

(σύν, καθίσω)

- a) trans. asettaa jkn kanssa istumaan, asettaa jkn kanssa, τινα εν c. dat. loci Ef 2:6;

- b) intr. asettua yhdessä istumaan, istua yhdessä Luuk. 22:55.

* συγκακοπαθέω,

sup. ω,

aor. 1 imp. συγκακοπάθησον,

(σύν, κακοπαθέω)

yhdessä jkn kanssa kärsiä pahaa 2.Tim 2:3;

c. dat. comm. τω εύαγγελίω evankeliumin puolesta l. hyväksi 2.Tim 1:8.

* συγκακουχέω,

sup. ω,

(σύν, κακουχέω)

toisen kanssa pahasti pidellä;

pass. tulla jkn kärsimisen kumppaniksi, tulla l. ruveta jkn kärsimisestä osalliseksi, kärsiä jkn kanssa, τινί Hebr. 11:25. *

συγκαλέω,

sup. ω,

aor. 1 συνεκάλεσα

aor. 1 med. συνεκαλεσάμην,

(σύν, καλέω)

kutsua kokoon, koota, τινάς Luuk. 15:6;

την σπειραν Mark. 15:16;

το συνέδριον Apt 5:21;

med. kutsua kokoon luoksensa, kutsua luoksensa, koota tykönsä Luuk. 9:1. 15:9. 23:13. Apt 10:24. 28:17.

συγκαλύπτω,

pf. part. pass. συγκεκαλυμμένος

(σύν, καλύπτω)

kaikilta puolin l. kokonaan peittää, salata, kätkeä, pass. Luuk. 12:2. *

συγκάμπτω,

aor. 1 συνέκαμψα,

imp. σύγκαμψον,

(σύν, κάμπτω)

taivuttaa, notkistaa, kumarruttaa kokoon, kuv. τον νωτόν τινος jkn selkää, s. o. saattaa jkta hengelliseen orjuuteen Rom. 11:10. *

συγκαταβαίνω,

aor. 2 συγκατέβην,

part. συγκαταβάντες,

(σύν, καταβαίνω)

jkn kanssa astua, tulla, mennä, matkustaa alas, ylempänä olevasta Jerusalemista meren rannalla olevaan Caesareaan Apt 25:5. *

συγκατάθεσις, εως, η

(συγκατατίθημι)

yhteen l. kokoon asettaminen (äänien);

suostumus, sovinto, sopimus, yksimielisyys 2.Kor 6:16. *

συγκατατίθημι,

pf. part. med. συγκατατεθεμένος,

(σύν, κατατίθημι)

yhdessä jkn kanssa l. samalla kuin jku panna, asettaa, laskea alas;

med. yhdessä jkn kanssa panna l. laskea äänensä (ψηχον) urnaan;

siitä, äänestää yhdessä, suostua, olla samaa mieltä, olla yksimielinen, olla osallinen, τη βουλη και τη πράξει τινός Luuk. 23:51. *

συγκαταψηφίζω,

aor. 1 pass. συνκατεψηφίσθην

(σύν, κατά, ψηφίζω)

- l) panemalla urnaan (κατά) laskea jkta jkuiden (σύν) joukkoon, äänestämällä määrätä jkta jkuiden joukkoon,

pass. äänestyksellä tulla luetuksi l. valituksi jkuiden joukkoon, μετά τινων Apt 1:26;

- 2) med. yhdessä jkuiden kanssa äänestää jkta vastaan, tuomita. *

συγκεράννυμι,

aor. 1 συνεκέρασα,

pf. part. pass. συγκεκραμένος ja Tisch. συγκεκερασμένος,

(σύν, κεράννυμι)

sekoittaa yhteen, koota l. yhdistää erilaisia aineita kokonaisuuteen, liittää yhteen, το σωμα 1.Kor 12:24;

τί τινι yhdistää l. liittää jtakin jhnkin, ουκ ωφέκησεν εκείνους μη συγκεκερασμένος τη πίστει τοις ακούσασιν ei hyödyttänyt heitä, kun ei se uskon kautta sekaantunut l. liittynyt kuulijoihin Hepr. 4:2.

συγκινέω,

sup. ω,

aor. 1 συνεκίνησα,

(σύν, κινέω)

yhdessä muiden kanssa liikuttaa, kiihoittaa, yllyttää, τον λαόν Apt 6:12. *