#510 Stygitós

part. pass. εστρωμενος per metathesin muodosta στορνυμι rungosta ΣΤΟΡΕΩ sterno, levittää, panna levälleen, hajoittaa, ιματια εν τη οδω Matth. 21:8;

εις την οδον Mark. 11:8;

scil. τιν κλινην levittδä, s. o. tehdä vuodetta Apt 9:34;

varustaa vuoteilla, pass. Mark. 14:15. Luuk. 22:12.στυγητός, ή, όν,

(στυγέω, inhota, kauhistua)

inhottava, kauhuksi oleva Tit. 3:3 *

στυγνάζω,

aor. 1 part. στυγνάσας,

(στυγνός, tristis, synkkδ)

olla synkkä, surullinen, murheellinen, tulla synkäksi, surulliseksi, murheelliseksi, επί τινι jstakin Mark. 10:22;

synkistyä, pilviin peittyvä taivas Matth. 16:8.

στυλος ja στύλος, ου, ο,

(ιστημι)

pylväs, patsas. στυλοι πυρός tulen patsaat, s. o. patsaan muotoiset liekit Ilm 10:1; ποιήσω αυτον στυλον εν τω ναω του θεου μου olen tekevä hänet pylvääksi Jumalani temppelissä, s. o. olen antava hänelle turvallisen ja varman sijan uuden Jerusalemin temppelissä l. taivaassa Ilm 3:12;

henkilöistä, joiden etevyydellä ja arvolla seurakuntaa kannatetaan Gal 2:9; στυλος της αληθείας totuuden pylväs l. patsas, s. o. tuki, kristillisestä seurakunnasta 1.Tim 3:15.

Στωικός,

(στοά scil. ποικίλη Athenassa)

stoalainen, plur. οι Στωικοι Stoalaiset, filosofien oppikunta, jonka perustaja on Zeno Cittiumista synt. v. 340 e. Kr. ja joka kuten hänen seuraajansakin Kleanthes synt. noin v. 260 ja Krysippus synt. noin 240 opettivat στοα ποικιλη nimisessδ pylväskäytävässä, josta oppikunta on nimensä saanut. Stoalaisten mukaan on maailma tulta oleva elävä olento, jonka sielu Jumala ja jonka ruumis luonto on. Ihmissielu on samaa olentoa kuin tämä maailmansielu ja lähtee siitä, mutta on yksityisenä olentona katoavainen. Sielun korkein ominaisuus on järki. Hyve on siinä, että kaikki järkeä tottelee ja hyve on korkein hyvä ja ihmisen suurin onnellisuus. Kaikki muut maallisen onnen edut ovat arvottomia, jonka tähden eivät myöskään kärsimiset mitenkään saata häiritä viisaan onnellisuutta. Tämän hyveen, jonka nojalla viisas tulee maailman kuninkaaksi, saavuttaa ihminen omalla voimallaan. Ihmissielut niinkuin kaikki muutkin ovat olemassa yleiseen maailman paloon saakka, johon ne hukkuvat. Muutamien näiden filosofien ynnä Epikureilaisten kanssa joutui Paavali väittelyyn, kun hän Athenan torilla julisti evankeliumin totuutta Apt 17:18. *

σύ,

gen. σου,

dat. σοί,

akk. σέ,

plur. υμεις,

gen. υμων,

dat. υμιν,

akk. υμας,

2 p. pron. pers. tu, sinä,

nom σύ ja υμεις erityisellδ painolla vok. edellä, συ Βηθλεεμ Matth. 2:6; συ παιδίον Luuk. 1:76;

sam. Joh 17:5, Apt 1:24. 1.Tim 6:11 y. m.;

gen. σου, υμων subst. kera sinun, teidän Matth. 4:6. Mark 10:43. Luuk. 12; 30. 2.Kor 1:24 y.m.; τί εμοι και σοί, katso εγω 4;

pannaan yleensä ilmi, kun sillä on erityinen paino Matth. 3:14. Luuk. 22:70. y. m.

συγγένεια, ας, η,

(συγγενής)

- l) sukulaisuus;

- 2) sukulaisten yhteys, sukulaiset, omaiset, suku, perhe Luuk 1:61. Apt 7:3, 7:14.

συγγενής, ες, dat. plur. συγγενέσιν ja συγγενευσιν,

(σύν, γένος)

samansukuinen, sukulainen, omainen Mark. 6:4. Luuk. 2:44, 21:16;

τινός Luuk. 14:12. Joh 18:26. y. m.;

laveammassa merkityksessä, sukulainen, s.o. kansalainen Rom 9:3.