#501 speiroo

Mark. 15:16. Apt 10:1. 21:31. 27:1;

sotajoukon osasto, manipulus, kolmas osa kohorttia, osasto, joukko Joh 18:3. 12.

σπείρω,

aor. 1 εσπειρα,

pf. part. pass. εσπαρμένος,

aor. 2 pass. εσπάρην,

spargo, hajoittaa;

kylvää,

- a) vars. absol. Matth. 6:26. 13:3. 4. 18. 19. Mark. 4:3. 4. 14. Luuk. 8:5. 12:24. 2.Kor 9:10;

c. acc. rei σπέρμα, ζιζάνια, κόκκον Matth. 13:24. 25. 27. 37. 39. Mark. 4:32. Luuk. 8:5. 1.Kor 15:36. 37;

paikallismääräysten kera, εις τας ακάνθας Matth. 13:22. Mark. 4:18;

εν τω αγρω Matth. 13:24;

επι της γης Mark. 4:31;

επί c. acc. loci Matth. 13:20. 23. Mark. 4:16. 20;

παρα την οδόν Matth. 13:19;

- b) kuv. absol. Matth. 25:24. 26. Luuk. 19:21. 22. Joh 4:37. 2.Kor 9:6;

τί Gal. 6:7;

σπείρειν εις την σάρκα, εις το πνευμα kylvää lihaan, Henkeen, s. o. tehdä mitä liha tahi Henki vaatii, jossa kuvauksessa liha ja Henki on verrattu erilaisiin peltoihin, joiden mukaisia hedelmiä ihmiset töissänsä osoittavat Gal. 6:8;

τον λόγον kylvää sanaa, s. o. opettaa Mark. 4:14. 15;

ουτός εστιν ο παρα την οδον σπαρείς tämän kävi samoin kuin maantien viereen kylvetyn Matth. 13:19;

sam. Matth. 13:20-23. Mark. 4:16. 18. 20;

το σωμα ruumis, koska se siemenen tavalla maahan kätketään 1.Kor 15:42. 43. 44;

καρπος δικαιοσύνης Jak. 3:18;

σπειρειν τινι τι kylvää jklle jtakin, s. o. antaa jklle jtakin, josta hän sitten saapi ikäänkuin kylvöstä itselleen niittää hyvää satoa 1.Kor 9:11.

σπεκουλάτωρ, ορος ja ωρος, ο,

(lat.)

speculator, vakooja;

keisarin vartijasoturi, jota käytettiin sanansaattajaksi, käskyjen toimittajaksi, ja kuoleman tuomioiden täytäntöön panijaksi;

samanlaisesta Herodeksen vartijasoturista, mestaaja, mestausmies Mark. 6:27. *

σπένδω,

libo, toimittaa juomauhria;

UT:ssa, uhrata, pass. tulla uhratuksi, tulla vuodatetuksi uhriksi 2.Tim 4:6;

siitä, jonka veri vuodatetaan Jumalan asian puolustamisessa Fil 2:17.

σπέρμα, τος, το,

(σπείρω)

mikä on kylvetty;

siemen,

- a) josta kasvi nousee,

- α) siemen, jyvδ, plur. Matth. 13:32. Mark. 4:31. 1.Kor 15:38;

sing. collective Matth. 13:24. 27. 37. 38. 2.Kor 9:10;

- β) kuv. siemen, s. o. jäännös, josta uusi suku kasvaa Rom. 9:29, vert. Jes. 1:9;

- b) miehen siemen,

- α) vars. siemen, siitä, mikä siemenestä kasvaa, siemen, s. o. jälkeläiset Rom. 9:7. 8;

εις καταβολην σπέρματος, katso καταβολή 2, Hepr. 11:11;

ανιστάναι ja εξανιστάναι σπέρμα τινί herättää l. kasvattaa jklle siementä Matth. 22:24. Mark. 12:19. Luuk. 20:28;

εχειν σπέρμα jklla on siemen, s. o. lapsia Matth. 22:25;

αφιέναι σπέρμα jδttää jälkeensä siementä, s. o. lapsia Mark. 12:20. 22;

τινός Luuk. 1:55. Joh 7:42. 8:33. 37. Apt 3:25. 7:5. 6. Rom 1:3. 9:7. 2.Kor 11:22. 2.Tim 2:8. Hepr. 2:16. y. m.;

Abrahamin siemenestä Gal 3:10. 19;

το σπέρμα το εκ του νόμου laista oleva siemen, s. o. luonnolliset jälkeläiset, ja το σπέρμα το εκ πίστεως Αβρααμ Abrahamin uskosta oleva siemen, s. o. ne, jotka yhteytensδ takia Abrahamin uskon kanssa ovat hänen jälkeläisiksensä sanottavat Rom 4:16;

sam. Rom 4:18. 9:8. Gal. 3:29;

sam. kristityistä Ilm 12:17;

- β) siemen, s. o. se, jossa on elon voima, το σπέρμα του θεου Jumalan siemen, s. o. Jumalan Pyhä Henki, josta