#440

ja ruumis, jossa lauseessa πνευμα on inhimillisen luonnon järjellinen osa, kyky käsittämään jumalallisia ja ijankaikkisia asioita, jossa Jumalan henki osoittaa vaikutustansa; πνευμα on ihmisen jaloin ja ylevin osa, jolla hδn kykenee käsittämättömiä, näkymättömiä ja ijankaikkisia asioita ymmärtämään, se on, lyhyesti sanoen, se huone, jossa usko ja Jumalan sana asuvat" (Lutherus), αχρι μερισμου ψυχης και πνευματος, katso μερισμος, 2, Hepr. 4:12;

εν ενι πνευματι, μια ψυχη yhdessä hengessä, yhdessä mielessä Fil 1:27;

το πνευμα τινος jkn henki Mark. 2:8. 8:12. Luuk. 1:47. Apt 17:10. Rom 1:9. 8:16. 1.Kor 5:4. 16:18. 2.Kor 2:13. 7:13. Gal 6:18. 2.Tim 4:22. Filem. 25;

dat. τω πνευματι, hengessä, ilmoittaa paikan, jossa jku jtakin tekee tahi kokee Joh. 11:33. 13:21. Apt 18:25. Rom 12:11. y. m.;

dat. relationis Matth. 5:3. Luuk. 1:80. 2:40. 1.Kor 7:34. 1.Piet 3:18. 4:0;dat. comm. 2.Kor. 2:13;

πνευματα προφητων profeettojen henget, joita Pyhä Henki johtaa ja hallitsee 1.Kor 14:32;

- 4) henki, s. o. henkiolento,- a) yl. Luuk. 24:37. 39. Joh 4:23. Apt 23:8;

πνευμα ζωοποιουν eläväksi tekevä henki, kuolleista nousseesta Vapahtajasta 1.Kor 15:45;πατηρ των πνευματων henkien, s. o. ihmishenkien ja enkelien isδ Hepr. 12:9;

- b) henki, s. o. ihmissielu ilman ruumista Hepr. 12:23. 1.Piet 3:19;

- c) ihmistä korkeampi ja Jumalaa alhaisempi henki, s. o. enkeli, plur. Hepr. 1:14;

paha henki Luuk. 9:39. Apt 16:18;

plur. Matth. 8:10. 12:45. Luuk. 10:20. 11:26. y. m.;

πνευμα ακαθαρτον Matth. 10:1. Mark. 1:23. 26. 27. Luuk. 4:36. Apt 5:16. Ilm 16:13. y. m.; αλαλον, κωφον Mark. 9:17. 25;

πονηρον Luuk. 7:21; 8:2. Apt 19:12. 13. 15. 16;

- d) Kristuksen henki 1.Tim 3:16;

lisättynä αγιωσυνης Rom 1:4; αιωνιον ijankaikkinen henki Hepr. 9:14;

- 5) Pyhä Henki, πνευμα αγιον, το αγιον πνευμα, το πνευμα το αγιον Matth. 1:18. 20. 3:11. Mark. 1:8. 3:29. 12:36. Luuk. 1:15. 35. 2:25. 26. Joh 1:33. 7:39. Apt 1:2. 5. 8. 16. Rom 9:1. 1.Kor 6:19. 2.Kor 6:6. Ef. 1:13. 1.Thess 1:5. 6. 2.Tim 1:14. Tiit 3:5. Hepr. 2:4. Jud. 20. y. m.;

του θεου Jumalan Henki Matth. 3:16. 12:18. 28. 1.Kor 2:11. 3:16. Ef. 3:16. 1.Joh 4:2;

του πατρος Isδn Henki Matth. 10:20;

του κυριου Herran, s. o. Jumalan Henki Luuk. 4:18. Apt 5:9, sam. Kristuksen 2.Kor 3:17. 18; Χριστου Rom 8:9;

Ιησου Χριστου Fil 1:19;

οι επτα πνευματα Jumalan seitsemδn Henkeä Ilm 4:5. 5:6;

το πνευμα ja πνευμα Matth. 4:l. Mark. 1:10. 12. Luuk. 4:1. 14. Joh 1:32. 33. Apt 2:4. Rom 8:6. 16. 1.Kor 2:4. 10. 2.Kor 1:22. Gal 3:5. 14. Ef. 4:3. Fil 2:1. 2.Thess 2:13. y. m.;

της αληθειας totuuden Henki 1.Joh 4:6;

εν πνευματι Hengessδ Ef. 2:22. 3:5;

- 6) henki, s. o. mieli ja voima, joka jkssa on vaikuttamassa, tahi joka ilmoittaa, minkälainen jku kykynsä, tunteittensa, harrastustensa y. m. puolesta on, της προφητειας profetian l. ennustuksen henki Ilm 19:10;

εν πνευματι Ηλιον on varustettuna Eliaan hengellä l. Eliaan henkisenä Luuk. 1:17;

το πνευμα του κοσμου maailman henki 1.Kor 2:12;

sam. Rom 8:15. 11:8. 2.Kor 11:4. Ef. 4:23. 1.Joh 4:6. y. m.

πνευματικός, ή, όν

(πνευμα)

klass. kielessä: tuulinen, ilmaisa;

UT:ssa,