#438 plision

ρουμένος Hδnen täyttämänsä, joka kaikki kaikissa täyttää Ef 1:23;

εις παν το πλήρωμα του θεου kokonaan Jumalan täyttämäksi, s. o. että olisitte seurakunta, jonka Jumala kokonaan täyttää l. että te täytettäisiin kaikella Jumalan täydellisyydellä Ef 3:19;

του Χριστου Kristuksen täydellisyys, s. o. Kristuksen vaikuttama tila, jossa olemme Hänen voimallaan ja hyvillä lahjoillansa täytetyt Ef 4:13;

- 2) se, joka jotakin täyttää, esim. tavarat, jotka täyttävät laivan;πλήρωμα πόλεως kaupungin asukkaat;

UT:ssa sam. mikä jtakin täyttää, mikä jssakin on, täyte, täytin, täyttämys, η γη και το πλήρωμα αυτης maa ja mikδ siinä on 1.Kor 10:26. 28;

δώδεκα κοφίνον πληράματα kaksitoista korillista Mark. 6:43, jossa toinen lukuparsi on κοφίνους πλήρεις;sam. σπυρίδων πληρώματα Mark. 8:20; tilkka I. paikka, jolla reikδ vaatteissa paikataan ja joka reiän täyttää Matth. 9:16. Mark. 2:21;

täysilukuisuus Rom 11:12. 25;

ajasta: täysinäisyys, täyttämys, του χρόνου, των καιρων, Gal 4:4. Ef 1:10;

- 3) runsaus, yltäkylläisyys, täydellisyys, täysinäisyys Joh 1:16. Kol 1:19. 2:9;

- 4) = πλήρωσις, tδyttäminen, täyttämys, s. o. täydellinen noudattaminen, του νόμου Rom 13:10.

πλησίον, adv.

(neutr. sanasta πλησίος, α, ον, läheinen, sukua on πέλας lδhellä, πελαζω lδhestyttää, lähestyä)

lähellä, likellä, gen. kera Joh. 4:5;

art. kera, ο, η, το πλησίον scil. ων, lδhellä oleva, lähimmäinen,

- a) ystävä Matth. 5:43;

- b) jku toinen ihminen ken hyvänsä;

kun puhe on kahdesta, lähimmäinen, toinen Apt 7:27. Hepr. 8:11;

kristinuskon mukaan ilman kansallisuuden ja uskonnon erotusta, lähimmäinen, mikä käsite selvimmin on esitetty Vapahtajan vertauksessa Luuk. 10:25- 37, Matth. 19:19. 22:39. Mark. 12:31. 38. Luuk. 10:27. Rom 13:9. 10. Gal 5:14. Ef. 4:25. Jak. 2:8. 4:12;

πλησίον ειναί τινος olla jkn lähimmäinen, s. o. olla sen arvoinen, että jkn käy häntä kumppaninansa ja ystävänänsä pitäminen Luuk. 10:29;

sam. active, osoittaa jklle kumppanin ja ystävän tekoja Luuk. 10:36.

πλησμονή, ης, ή,

(πίμπλημι)

täyttäminen, tyydyttäminen, tyydytys, προς πλησμονήν σαρκός lihan tyydytykseksi Kol. 2:23. *

πλήσσω,

aor. 2 pass. επλήγην,

lyödä,

pass. tulla lyödyksi, taivaankappaleista, jotka kadottavat valonsa ja käyvät, pimeiksi Ilm 8:12. *

πλοιάριον, ιου, τό,

(dem. sanasta πλοιον)

pieni laiva, vene Mark. 3:9. Joh 6:23. 21:8. y. m.

πλοϊον, ιου, τό,

(πλέω)

pursi, vene, haaksi, laiva Matth. 4:21. 22. Mark. 1:19. Luuk. 5:2. Joh. 6:17. Apt 20:13. Jak. 3:4. Ilm 8:9. y.m.

πλόος,

sup. ους, gen. πλόου, πλου ja πλοός, ο,

(πλέω)

purjehtiminen, purjehdus, merimatka Apt 21:7. 27:9. 10.

πλούσιος, ία, ον,

(πλουτος)

rikas, varakas, varallinen, äveriäs Matth. 27:57. Luuk. 12:16. 14:12. 16:1, 19. 18:23. 19:2;

ο πλούσιος subst. Luuk. 16:21. 22. Jak. 1:10. 11;

οι πλούσιοι Luuk. 6:24. 21:1. 1.Tim 6:17. Jak. 2:6. 5:1. Ilm 6:15. 13:16;

ilman art. πλούσιος Matth. 19:23. 24. Mark. 10:25. 12:41. Luuk. 18:25;

kuv. rikas, c. dat. rei, jota on runsaasti Ef. 2:4. Jak. 2:5;absol. rikas, s. o. runsaassa määrässä omistava kristillisiä hyveitä ja ijankaikkisuuden toivoa Ilm 2:9. 3:17;

επτώχευσε πλούσιος rikkaana ollessaan tuli köyhäksi, vaikka oli rikas, tuli köyhäksi, Kristuksesta 2.Kor 8:9, vert. Fil 2:6. Katso Liite I.

Tästä sivulle 439