#437 pliroo

dellisyys, s. o. täydellinen ymmärrys Kol. 2:2;

täysi vakaumus, varma luottamus 1.Thess 1:5.

πληρόω,

sup. ω,

fut. -ώσω,

aor. 1 επλήρωσα,

pf. πεπλήρωκα,

impf. pass. επληρούμην,

pf. pass. πεπλήρωμαι,

aor. 1 pass. επληρώθην;

fut. 1 pass. πληρωθήσομαι,

fut. med. πληρώσωμαι

(ΠΛΗΡΟΣ = πλήρης)

- 1) täyttää, pass. tulla täyteen Matth. 13:48;

täyttää, s. o. tyydyttää, την χρείαν Fil 4:19;

tehdä rikkaaksi, pass. πεπλήρωμαι minulla on yllin kyllin Fil 4:18;

olla täytetty l. täynnä, s. o. minulla on runsaassa määrässä, hepr. mukaan, c. acc. rei, jota runsaasti omistetaan Fil 1:11. Kol 1:9;

εκ τινος tulla jtakin tδyteen Joh 12:3;

ηχος επλήρωσε τον οικον täytti huoneen Apt 2:2;

c. gen. rei, της διδασκαλίας Apt 5:28;

τινα täyttää jkta, s. o. vallata jkn mieltä, c. gen. rei, jllakin Apt 2:28. Rom 15:13. 14. 2.Tim 1:4;

c. dat. rei Rom. 1:29. 2.Kor 7:4;

εν c. dat. instrum. Ef. 5:18. Kol 4:12, jossa jälkimmäisessä paikassa toinen lukuparsi on πληροφορημένοι;

πληρουν την καρδίαν τινος tδyttää, s. o. vallata jkn sydämen Joh 16:6. Apt 5:3;

kristityt sanotaan πληρουσθαι olevan täytettyinä, olevan täydelliset, tulevan täydellisiksi, he kun runsaassa

määrässä ovat saaneet Pyhän Hengen voimaa ja lahjoja, εν αυτω Hδnessä, s. o. yhteytensä takia Kristuksen

kanssa Kol 2:10;

εις παν το πλήρωμα του θεου, katso πλήρωμα, l, Ef. 3:19;

taivaaseen astunut Kristus sanotaan πληρουν τα πάντα tδyttävän kaikki, scil. jumalallisella voimallaan ja vaikutuksellaan Ef. 4:10;

sam. med. πληρουσθαι τα πάντα εν πασιν itsellensä, s. o. tarkoitustensa saavuttamiseksi täyttää kaikki kaikissa Ef 1:28;

- 2) täyttää, panna täyteen,

- a) paikkaa tahi esinettä Matth. 23:32;

pass. Luuk. 3:5;

- b) täyttää, s. o. päättää,

-- α) lukua Ilm 6:11;

hepr. mukaan, aika sanotaan πληρουσθαι, ja olevan πεπληρωμένος, kun se aika on kulunut loppuun, jonka

jälkeen jkin asia on tapahtuva Mark. 1:15. Luuk. 21:24. Joh 7:8. Apt 7:23. 30. 9:23. 24:27;

--β) tδyttää, tehdä l. saattaa täydelliseksi Fil. 2:2. 2.Thess 1:11;

pass. Joh 3:29. 15:11. 16:24. 17:13. 2.Kor 10:6. 1.Joh 1:4. 2.Joh 12. Ilm 3:2;

το πάσχα Luuk. 22:16;

-- γ) tδyttää, päättää, viedä perille, toimittaa Luuk. 7:1. Apt 12:25. 13:25. 14:26. 19:21. Kol 4:17;

το ευαγγέλιον viedδ perille evankeliumin, s. o. evankeliumin julistamisen Rom 15:19;

sam. τον λόγον του θεου Kol 1:25;

- c) täyttää, saattaa päätökseen, päättää, toteuttaa, tehdä, pitää,

-- α) velvollisuuksia, tehtäviä Matth. 3:15. Luuk. 9:31. Rom 8:4. 13:8. Gal. 5:14;

-- β) sanoja, lupauksia, ennustuksia, ινα tahi οπως πληρωθη η γραφη, το ρηθεν ettδ täytettäisiin l. kävisi täytäntöön Matth. 1:22. 2:15. 17. 23. Mark. 14:49. 15:28. Luuk. 1:20. 4:21. Joh 12:38. 13:18. Apt 1:16. 3:18. Jak. 2:23. y. m.;

-- γ) absol. täyttää, s. o. aikaan saada, että Jumalan tahto, joka laissa on ilmoitettu, tulee oikealla tavalla totelluksi, ja että Jumalan lupaukset, jotka profeetat ovat julistaneet, käyvät täytäntöön Matth. 5:17. Katso Liite I.

πλήρομα, τος, το,

(πληρόω)

- 1) täytetty, täyttämä, esim. laiva, joka on sotamiehiä ja aseita täynnä;

UT:ssa kristillisestä seurakunnasta, joka on Jumalan ja Kristuksen voimalla ja hyvillä teoilla täytetty, täyttämä, täynnä olevaisuus, täydellisyys, το πλήρωμα του τα πάντα εν πασι πληρουμένος Hδnen täyttämänsä, joka kaikki kaikissa täyttää Ef 1:23;

tästä sivulle 438

εις παν το πληρωμα του θεου kokonaan Jumalan täyttämäksi, s. o. että olisitte seurakunta, jonka Jumala kokonaan täyttää l. että te täytettäisiin kaikella Jumalan täydellisyydellä Ef 3:19;

του Χριστου Kristuksen täydellisyys, s. o. Kristuksen vaikuttama tila, jossa olemme Hänen voimallaanja hyvillä lahjoillansa täytetyt Ef 4:13;

- 2) se, joka jotakin täyttää, esim. tavarat, jotka täyttävät laivan;πληρωμα πολεως kaupungin asukkaat;

UT:ssa sam. mikä jtakin täyttää, mikä jssakin on, täyte, täytin, täyttämys, η γη και το πληρωμα αυτης maa ja mikδ siinä on 1.Kor 10:26. 28;

δωδεκα κοφινον πληροματα kaksitoista korillista Mark. 6:43, jossa toinen lukuparsi on κοφινους πληρεις;sam. σπυριδων πληρωματα Mark. 8:20; tilkka I. paikka, jolla reikδ vaatteissa paikataan ja joka reiän täyttää Matth. 9:16. Mark. 2:21;

täysilukuisuus Rom 11:12. 25;

ajasta: täysinäisyys, täyttämys, του χρονου, των καιρων, Gal 4:4. Ef 1:10;

- 3) runsaus, yltäkylläisyys, täydellisyys, täysinäisyys Joh 1:16. Kol 1:19. 2:9;

- 4) = πληρωσις, tδyttäminen, täyttämys, s. o. täydellinen noudattaminen, του νομου Rom 13:10.

 

Takaisin Osmon kotisivulle