#429

Syrian maaherran Vitelliuksen edessä, joka lähetti hänet Romaan asiastansa vastaamaan. Keisari Tiberius oli sillä välin kuollut, mutta hänen jälkeläisensä Kaligula lähetti Pilatuksen maanpakolaisuuteen Viennaan, jossa Pilatus Eusebiuksen kertomuksen mukaan sittemmin tappoi itsensä. Pilatuksen vaimo, jonka nimi kerrotaan olleen Prokla tahi Klaudia Prokla oli Vapahtajan tutkimisen aikana nähnyt unen, jonka johdosta hän varoitti Pilatusta ryhtymästä mihinkään toimeen vanhurskasta miestä vastaan Matth. 27:2. Mark. 15:1. Luuk. 3:1. Joh 18:29. Apt 3:13. 1.Tim. 6:13. y. m.

πίμπλημι,

aor. 1 έπλησα,

aor. 1 pass. επλήσθην,

inf. πλησθηναι,

fut. 1 πλησθήσομαι,

(ΠΛΕΩ, josta πλέος, πλειος, πλέως, πλήρης)

täyttää, τί Luuk. 5:7;

τί τινος jtakin jllakin Matth. 27:48;

pass. Matth. 22:10. Apt 19:29;

täyttää mielen l. sielun, mielenliikutuksista ja tunteista, jotka jkn kokonaan valtaavat, pass.φόβου Luuk. 5:26, θάμβους Apt 13:9, ανοίας Luuk. 6:11, ζήλου Apt 5:17. 13:45, θυμου Luuk. 4:28. Apt 3:10;πνεύματος αγίου Pyhällä Hengellä Luuk. 1:15. 41. 67. Apt 2:4. 4:8. 31. 9:17. 13:9;

ennustuksista, tulla täytetyksi, käydä täytäntöön Luuk. 21:22;

ajasta, tulla täytetyksi, kulua loppuun, päättyä Luuk. 1:23. 57. 2:6.πιμπράω, sup. ω, pro πίμπρημι,

polttaa;

paisuttaa, pass. paisua, turvota Apt 28:6. *

πιν, aor. 2 inf. Lachm., katso πίνω.

πινακίδιον, ίου, τό,

(dem. sanasta πινακίς, ίδος, = πίναξ)

- a) pieni lauta, taulu;

- b) kirjoitustaulu, tav. puusta tehty ja vahalla peitetty Luuk. 1:63. *

πίναξ, κος, ο,

- 1) lauta, taulu;

- 2) lautanen, vati Matth. 14:8, 11. Mark. 6:25. 28. Luuk. 11:89.πίνω,

fut. πίομαι, 2 p. sing. πίεσαι,pf. πέπωκα, 3 p. plur. πέπεκαν,aor. 2 επιον,

imp. πιέ,

inf. πιειν ja kansan kielen mukaiset muodot πιν ja πειν,

juoda, absol. Luuk. 12:19. Joh 4:7. 10. 1.Kor 11:25;

kuv. juoda, s. o. mieleensä omistaa sitä, mikä hengellistä elämää virkistää ja ihmistä ijankaikkiseen elämään kasvattaa Joh. 7:87;

εσθίειν και πίνειν syödä ja juoda, s. o. elää tavallista ihmiselämää, Kristuksesta, joka ei elänyt nasirien sääntöjen mukaan, kuten esim. Johannes Kastaja, eikä pidättänyt itseänsä muutamista aterioista, kuten esim. fariseukset Matth. 11:18. 19; c. acc. rei Matth. 6:25. 31. 26:29. Mark. 14:25. 16:18. Ilm 16:6; juoda, s. o. pitää l. käyttää juomana, nauttia Luuk. 1:15. 12:29. Rom 14:21. 1.Kor 10:4;

το ποτήριον maljaa l. kalkkia, s. o. mitä on kalkissa 1.Kor 10:21. 11:27. y. m.; η γη sanotaan πίνειν τον υετόν juovan, s. o. laskevan sisäänsä sadetta Hepr. 6:7;

εκ gen. kera, joka ilmoittaa astian, josta juodaan Matth. 26:27. Mark. 14:23. 1.Kor 10:4. 11:28;

εκ gen. kera, joka ilmoittaa juoman Matth. 26:29. Mark. 14:25. Joh. 4:13. 14. Ilm 14:10. 18:3;

από gen. kera Luuk. 22:18.

πιότης, ητος, η,

(πίων lihava)

lihavuus, mehevyys Rom. 11:17. *πιπράσκω,

impf. επίπρασκον,

pf. πέπρακα,

aor. 1 pass. επράθην,

inf. πραθηναι

pf. part. pass. πεπραμένος,

(περάω kuljettaa toiselle puolelle, muuanne)

myydä, τί Matth. 18:46. Apt 2:45. 4:34. 5:4;

c. gen. pretii Matth. 26:9. Mark. 14:5. Joh12:5;

τινά jkta orjaksi, pass. Matth. 18:25;

πεπραμένος υπο την αμαρ-