#373

muista erotetaan,

- 1) yl. yksityisten henkilöiden nimestä Mark. 3:16. 6:14. Apt 13:8. y. m.;

ω tahi η ονομα scil. ην jolla oli nimi Luuk. 1:26. 27. 2:25. 8:41. 24:13. 18. Apt 13:6;

ου το ονομα jonka nimi oli Mark. 14:32;

και το ονομα αυτου, αυτης ja hänen nimensä oli Luuk. 1:5. 27;

ονομα αυτω scil. ην tahi εστίν hänellä oli nimi, hänen nimensä oli Joh 1:6. 3:1. 18:10. Ilm 6:8;

ονόματι ja nom. propr. nimeltä Matth. 27:32. Mark. 5:22. Luuk. 1:5. Apt 5:1. Ilm 9:11. y. m.;

τουτομα, s. o. το ονομα acc. absol. nimeltä Matth. 27:57;

ονομά μοι scil. εστίν minulla on nimi, minun nimeni on Mark. 5:9. Luuk. 8:30;

εχειν ονομα jkn nimi on Ilm 9:11;

καλειν το ονομά τινος, katso καλέω, 2;

ονόματι καλούμενος, katso καλέω, 2;

καλειν τινα επί τω ονόματι, katso επί, B, 2, a, η,

καλεισθαι ονόματί τινι, katso καλέω, 2;

κατ' ονομα, katso κατά, II, 3, a, γ;

εκβάλλω το ονομά τινος, katso εκβάλλω

επικαλεισθαι το ονομα, katso επικαλέω, 2;

ονόματα βλασφημίας, = βλάσφημα pilkkanimiä, s. o. nimiä, joilla Jumalan majesteetillisuutta loukataan Ilm 13:1. 17:3;

nimi, asetettuna todellisuuden vastakohdaksi, ονομα εχεις, οτι ζης, και νεκρος ει sinulla on nimi, että elät, ja olet kuollut Ilm 3:1;

= titulus, nimi, arvonimi, nimitys, περι ονομάτων (Messiaan) nimistä Apt 18:15;

sam. Ef. 1:21. Fil. 2:9. 10. Hepr. 1:4;

- 2) hepr. mukaan, nimi, s. o. jkn arvo, valta, tahto, käsky, avut, teot y. m.;

εις ονομα προφήτου profeetan nimeen, s. o. katsoen hänen profeetan arvoonsa l. sentähden, että hän on profeetta Matth. 10:41, sam. v. 42;

βαπτίζειν τινα εις ονομά τινος, katso βαπτίζω, 2;

tehdä jtakin εν ονόματί τινος jkn nimessä, s. o. jkn käskystä, jkn arvolla varustettuna, jkn asiata ajaen, ο ερχόμενος εν ονόματι κυρίου, Messiaasta Matth. 21:9. 23:39. Mark. 11:9. Luuk. 13:35. 19:38. Joh 12:13;

εν το ονόματι του πατρός μου Joh 5:43. 10:25;

εν τω ονόματι τω ιδίω omassa nimessään, s. o. omasta päätöksestään ja omalla arvovallallaan varustettuna Joh 5:43;

επι τω ονόματί τινος jkn nimessä, s.o. vaatien itselleen jkn nimeä ja arvoa Matth. 24:5, Mark. 13:6. Luuk. 21:8;

jkn nimessä, s. o. sentähden, että jku on jkn oma Matth. 18:5. Mark. 9:37. Luuk. 9:48;

jkn nimessä, s. o. jkn vallan voimalla Mark. 9:39. Luuk. 9:49;

V. T:n הוחי םש mukaan, Jumalan nimi, s. o. kaikki Hänen korkeat ominaisuutensa ja jumalallinen majesteettinsa Matth. 6:9. Luuk. 1:49. Joh 12:28. Rom 15:9. 1.Tim 6:1. Hepr. 2:12. Ilm 13:6. y. m.;

sam. UT:ssa, το ονόματι Ίησου Jesuksen Kristuksen, Herran nimi, Hänen Messiaan arvostansa, jumalallisesta voimastansa, hyvistä töistänsä j. n. e. Matth. 12:21. Joh 1:12. Apt 8:12. 2.Thess l:12. 2.Tim 2:19. 1.Joh 3:23. 5:13. y. m.

Monta merkitystä on lauselmalla εν τω ονόματι Ίησου Jesuksen nimessä:

- a) Jesuksen käskystä ja vallalla Apt 10:48. 1.Kor 5:4. 2.Thess 3:6;

- b) rukoilemalla Jesuksen apua Luuk. 10:17. Apt 3:6. 4:10. 16:18. Jak. 5:14;

- c) Jesuksen nimen voimalla Mark. 16:17;

- d) tunnustamalla Jesuksen nimeä Apt 4:12. 9:27. 28. 1.Kor 6:11;

- e) nojautumalla Jesuksen nimeen Joh 14:13. 14. 26. 15:16. 16:24. Ef. 5:20. Kol 3:17;

- f) Kristuksen nimen tähden 1.Piet 4:14;

- εις το ονομά μου συνάγεσθαι tulla

Sivulle 374