#334

tuksi, muuttua Rom. 12:2;

την αυτην εικόνα μεταμορφούμεθα me muutetaan l. muutumme samaan kuvaan 2.Kor 3:18.

μετανοέω,

sup. ω,

fut. -ήσω,

aor. 1 μετενόησα,

(μετά, νοέω jδlestäpäin ajatella toisin)

muuttaa mielensä l. ajatuksensa, joutua l. tulla katumukseen, katua Luuk. 17:3. 4. 2.Kor 12:21;

εν σάκκω και σποδω katua katumuspuvussa ja tuhassa, mitä hartaimman ja katkerimman katumuksen osoitukseksi Matth. 11:21. Luuk. 10:18;

muuttaa mielensä, mieleltänsä muuttua l. parantua, joka ilmestyy synnin inhoomisessa ja hylkäämisessä Matth. 3:2. 4:17. Mark. 1:15. Luuk. 13:3. 5. 15:7. 10. 16:30. Apt 2:38. 3:19. 17:30. Ilm 2:5. 16. 3:3. 19;

μετανοειν εις το κήρυγμα τινος muuttaa mielensä jkn saarnan mukaan Matth. 12:41. Luuk. 11:32;

απο της κακίας kδäntää mielensä l. kääntyä pahuudesta Apt 8:22;

sam. εκ τινος jstakin Ilm 2:21. 22. 9:20. 21. 16:11;

μετανοειν και επιστρέφειν επι τον θεόν muuttaa mielensä ja kääntyä Jumalan puoleen Apt 26:20;

inf. kera, joka ilmoittaa tarkoituksen Ilm 16:9.

μετάνοια, οιας, η,

(μετανοέω)

jälestäpäin toisin ajatteleminen, mielenmuutos l. parannus, ajatuksen muutos, katumus, kääntymys, joka ilmestyy synnin inhoomisessa ja hylkäämisessä Matth. 3:8.11. Luuk. 3:8.15:7. 24:47. Apt 26:20;

βάπτισμα μετανοίας, katso βάπτισμα;

διδόναι τινι μετάνοιαν antaa jklle mielenmuutosta, vaikuttaa jkssa mielenmuutosta Apt 5:31. 11:18. 2.Tim 2:25;

τινα εις μετάνοιαν καλειν kutsua jkta mielenmuutokseen Matth. 9:13. Mark. 2:17. Luuk. 5:32;

αγειν Rom 2:4;

ανακαινίζειν εις μετάνοιαν jälleen uudistaa mielenmuutokseen Hepr. 6:6;

χωρησαι εις μετάνοίαν tulla mielenmuutokseen 2.Piet 3:9;

μετανοίας τόπον ουχ ευρεν hδn ei löytänyt (itsessään) sijaa mielenmuutokselle Hepr. 12:17;

katumus 2.Kor 7:9. 10;

απο νεκρων εργων katumus kuolleista töistä, s. o. mielenmuutos, jolla meitä johdetaan kuolleista töistä Hepr. 6:1.

μεταξύ, adv.

(μετά, ξύν = σύν)

- 1) välillä,

- a) ajasta, εν τω μεταξύ sillä välin, sill'aikaa Joh. 4:31;

- b) paikasta, praep. tapaan gen. kera, välillä, keskellä, vaiheilla, kesken Matth. 23:35. Luuk. 11:51. 16:26. Apt 12:6. 15:9;

μεταξυ σου και αυτου sinun ja hänen välillä, s. o. kahden kesken Matth. 18:15;

μεταξυ αλλήλων keskenδnsä Rom 2:15;

- 2) myöhemmässä kielessä, jälestäpäin, sitten, εις το μεταξυ σάββατον seuraavana l. ensi tulevana sabbatina Apt 13:42.

μεταπέμπω,

aor. 1 pass. μετεπέμφθην,

part. μεταπεμφθείς,

aor. 1 med. μετεπεμψάμην,

(μετά, πέμπω)

- 1) lähettää jkta jkn jälkeen;

- 2) lähettää hakemaan, tuomaan, noutamaan jkta, hakea, haettaa, kutsuttaa jkta, med. luoksensa Apt 10:5. 29. 11:13. 24; 24. 26;

εις c. acc. loci Apt 10:22. 25:3;

pass. μεταπεμφθείς kutsuttuna Apt 10:29.

μεταστρέφω

aor. 1 μετέστρεψα,

inf. μετεστρέψαι,

aor. 2 pass. μετεστράφην,

imp. 3 p. sing. μεταστραφήτω,

fut. 2 pass. μεταστραφήσομαι,

(μετά, στρέφω)

kääntää ylösalaisin, kääntää, vääntää nurin, muuttaa, turmella Gal 1:7;

pass. kääntyä, muuttua, εις τι jksikin Apt 2:20. Jak. 4:9.

μετασχηματίζω,

fut. -ίσω,

aor. 1 μετεσχημάτισα,

(μετά, σχηματίζω muodostaa, kaavostaa, σχημα)

muodostaa toisenlaiseksi, muuttaa, τί