#312

"kaikissa puhutuissa sanoissa löytää hän puhuvan sanan." (Godet). Messias on Sana aina olentona, jossa Jumalan sana asuu ja jossa Jumalan sana puhuu, kuten Hän myöskin on Viisaus sinä olentona», jossa Jumalan viisaus asuu ja puhuu. Logos on niinmuodoin samaa merkitsevä käsite kuin Jumala, koska Hänessä on koko jumaluuden täydellisyys ja koska Hän tekee tämän jumaluuden täydellisyyden tunnetuksi ihmisille siten, että Hän itse tuli ihmiseksi ja ilmestyi ihmisten seassa toimittamaan korkeinta ilmoituksen-osoitusta, joka ihmisten seassa on mahdollinen. Koska Juutalaisten jumaluusoppiin oli sekaantunut Logos-käsitteestä monta väärää käsitystä, jotka olivat lähteneet itämaalaisessa filosofiassa olevista jumaluuden emanationeista ja jotka varsinkin tahtoivat näyttää toteen, "ett'ei Jumalan korkein emanationi ollut ijankaikkisuudesta salatun Jumalan kaltainen", niin asetti Johannes näiden väärien Logos-käsityksien poistamiseksi evankeliuminsa alkusanoihin lauseen, joka osoittaa, että tämä Sana on Jumala itse ja on ajan täytyttyä tullut ihmiseksi Joh 1:1. 14. 1.Joh 1:1. Ilm 19:13.

λογχη, ης, η,

- l) keihäänkärki, kärki;

- 2) keihäs Joh. 19:34. *

λοιδορεω, sup. ω, (λοιδορος) hδväistä, kiroilla, kirota, pilkata, τινα Joh 9:28. Apt 28:4;

pass. 1.Kor 4:12. 1.Piet 2:23.

λοιδορια, ας, η, (λοιδορος) hδpäiseminen, häväistys, kiroileminen, pilkka

1.Tim 5:14. 1.Piet 3:9.

λοιδορος, ου, ο, häpäisijä, kirooja, pilkkaaja 1.Kor 5:11. 6:10.

λοιμος, ου, ο (λιμος) rutto, ruttotauti Matth. 24:7. Luuk. 21:11;

kuv. turmiota tuottavasta, vahingollisesta ihmisestä Apt 24:5.

λοιπος, η, ον, (λειπω, λελοιπα) reliquus, jδtetty, jäänyt, jälellä oleva;

plur. muut, toiset, subst. kera ja ilman sitä Matth. 22:6. Mark. 16:13. Apt 17:9. Gal 2:13. y. m.;

niistä, jotka ovat toista väkeä, seuraa y. m. Luuk. 8:10. Apt 5:13. Rom 11:7. 1.Kor 7:12. y.m.;

pakanoista Ef. 2:3. 1.Thess 4:13. 5:6;

τα λοιπα muut asiat l. seikat Mark. 4:19. Luuk. 12:26. 1.Kor 11:34. Ilm 3:2;

neutr. το λοιπον ja λοιπον adv. tapaan, a) vielδ, yhä Matth. 26:45. Apt 27:20. 1.Kor 7:29. 2.Tim 4:8. Hepr. 10:13;

του λοιπου yhä Gal 6:17;

b) lopuksi, vihdoin, mitä muuten jhnkin tulee Ef. 6:10. Fil. 3:1. 4:8. y. m.;

sam. ο δε λοιπον 1.Kor 4:2.

Λουκας, α, ο, (sup. latinalaisesta Lucanus) Luukas, evankelista, kaiken todennäköisyyden mukaan pakanakristitty ja syntynyt Antiokiassa. Oli ammatiltaan lääkäri. Seurasi apostoli Paavalia tämän toisella lähetysmatkalla Troadasta Makedoniaan. Paavalin myöhemmilläkin matkoilla oli Luukas hänen kumppaninsa ja seurasi häntä Romaankin. Evankeliuminsa ja Apostolien Teot kirjoitti Luukas Paavalin johdolla ja omisti ne molemmat Teofilukselle Kol. 4:14. 2.Tim 4:11. Filem. 24. Katso Liite I.

Λουκιος, ιου, ο, (lat.) Lucius, Kyrenestä kotoisin oleva Antiokian seurakunnan opettaja; tarun mukaan sittemmin Laodikean piispa Apt 13:1. Rom. 16:21.

λουτρον, ου, το, (λουω) kylpy, peso, sekä kylpy että kylpypaikka; UT:ssa kasteesta, peso, του υδατος veden peso Ef. 5:26;

λουτρον παλιγγενεσιας και ανακαινοσις πνευματος αγιον uuden syntymisen peso ja Pyhän Hen- |

gen uudistus, joksi kastetta sanotaan