#311 logos..

kyistä V. T:ssa Mark. 7:13. Rom. 13:9. Gal 5:14;

- γ) sana, s. o. lupaus Rom. 3:4. 9:6. Hepr. 4:2;

- δ) hepr. הוהי רבד mukaan, ο λογος του θεου Jumalan sana, jolla Jumala profeetoille tahi profeettojen kautta on tulevia tapahtumia ilmoittanut Ilm 1:2, 9. y. m.;

- c) sana, s. o. sanan l. lauseen sisältö, ajatus Matth. 19:11;

sana, s. o. ydinsana, ydinlause 1.Tim 1:15. 3:l. 2.Tim 2:11. Tit. 3:8;

sana, sananlasku Joh. 4:37;

- 3) puhe,

a) s. o. puhuminen Apt 14:12. 2.Kor 10:10. Jak. 8:2. y. m.;

δια λογον suusanalla, suullisesti Apt 15:27;

περι ου πολυς ημιν josta meillä on paljo puhumista l. puhuttavaa Hepr. 5:11;

ο λογος υμων teidän puheenne Matth. 5:37. Kol 4:6;

- b) puhe, s. o. puhekyky, puhetaito 1.Kor 12:8. 2.Kor 11:6. Ef. 6:19;

- c) puhe, opetuspuhe, esitelmä, opetusesitelmä Luuk. 4:32, 36. Joh 4:41. Apt 4:4. 1.Kor 1:17. 2:4. y. m.;

- d) puhe, opetus Apt 6:4. Kol 4:8. Tit. 2:8. 1.Piet 3:1;

c. gen. pers., joka opettaa Joh. 5:24. Apt 2:41. 1.Kor 2:4. y. m.: ο λογος ο εμος minun puheeni Joh 8:31. 37. y. m.;

= κηρυγμα, saarna, c. gen. obj. 2.Kor 5:19. 6:7. Ef. 1:13. Kol 1:5. 2.Tim 2:15. Jak. 1:18. y. m.;

- 4) sana, s. o. oppi Apt 18:15. 2.Tim 2:17. 4:15. y. m.;

εν παντι λογω kaikessa opissa 1.Kor 1:5;

vars. Kristuksen autuuden oppi Matth. 13:20. Mark. 4:14. Luuk. 1:2. Joh. 14:24. Apt 15:35. y. m.;

c. gen. pers., joka opettaa Apt 2:41;

του θεου Luuk. 5:1. 1.Kor 14:36. Kol. 1:25. 1.Joh 1:10. y. m.;

c. gen. appos. Apt 15:7;

c. gen. obj. Apt 14:3. 20:32. Hepr. 5:13;

c. gen. qualit. Fil 2:16;

- 5) kertomus Matth. 28:15. Apt 1:1:

ihmisten puhe, maine, huhu, sanoma Joh 21:28. Apt 11:22;

περι τινος Luuk. 5:15;

λογον εχειν τινος minulla on jonkin asian maine Kol 2:23;

- 6) asia, seikka, kohta, asianhaara Matth. 21:24. Mark. 11:29. Luuk. 20:3. Apt 8:25. 15:6;

εχειν λογον προς τινα minulla on kanne l. syytös jkta vastaan Apt 19:38;

παρεκτος λογου πορνειας huoruuden syytä lukuun ottamatta Matth. 5:32;

- 7) asia, tapahtuma, tapaus Mark. 1:45;

II) ajattelemisen, ratio,

- l) järki;

- 2) luvunpito, välinpito, lukuun-ottaminen,

λογον ποιεισθαι τινος pitää lukua l. väliä jstakin Apt 20; 24;

- 3) lasku, δοσεως και ληψεος Fil 4:15, katso δοσις;

εις λογον υμων teidän laskuunne, s. o. teidän hyväksenne Fil 4:17;

συναιρειν λογον μετα τινος, katso συναιρω;

- 4) tili, λογον διδοναι tehdδ tiliä Rom. 14:12;

sam. αποδιδοναι Hepr. 13:17. 1.Piet 4:5;

c. gen. rei jstakin Luuk. 16:2. Apt 19:40;

sam. περι τινος Matth. 12:36;

αιτειν τινα λογον περι τινος vaatia jklta tiliä jstakin 1.Piet 3:15;

προς ον ημιν ο λογος jolle meidän on tili tehtävänä Hepr. 4:13;

- 5) syy, peruste, κατα λογον syystδ Apt 18:14;

τινι λογω mistδ syystä? minkätähden? mitä varten? Apt 10:29;

III) ο Λογος, Λογος του θεου, Λογος της ζωης Sana, Jumalan Sana, elämän Sana, s. o. Herra, Kristus. Ensimmäinen historiallinen juuri λογος sanan käyttämiseen tässä merkityksessä tavataan 1.Mos. l, jossa monta monituista kertaa luemme: Jumala sanoi. Nämät Jumalan sanat käsittää Johannes yhdeksi, suureksi, personallisesti vaikuttavaksi Sanaksi;