#265

kaan Matth. 2:16;

ευαγγελιον κατα Ματθαιον y. m. evankeliumien päällekirjoituksissa, evankeliumi Mattheuksen y. m. mukaan l. evankeliumi semmoisena kuin Mattheus y. m. on sen kirjoittanut;

- β) syystδ ja aiheesta, mukaan, jälkeen, johdosta, tähden, -sta, -stä, nojalla,

κατα πασαν αιτίαν mistδ syystä tahansa Matth. 19:3;

κατα την χάριν του θεου Jumalan armon jδlkeen 2.Thess. 1:12. 2.Tim 1:9;

κατα φύσιν luonnollinen Rom 11:21. 24;

η κατα πίστιν δικαιοσύνη uskon mukainen vanhurskaus Hepr. 11:7;

sam. Rom 8:28. 9:11. 1.Kor 12:8. 2.Kor. 13:10. Gal. 2:2. Fil 1:20. y. m.;

adv. tapaan,κατ' εξουσίαν, ανάγκην, εκούσιον, γνωσιν, επίγνωσιν, αγνοιαν, katso näitä sanoja;

- d) tarkoituksesta,κατ' επαγγελιαν ξωης saarnaamaan l. julistamaan elämän lupausta 2.Tim 1:1;

κατα πίστιν aikaan saamaan uskoa Tit. 1:1;

ΙΙΙ) Yhdistyksissδ ilmoittaa κατά:

- 1) liikuntoa ylhäältä alhaallepäin;

- 2) järjestänsä tapahtuvaa toimintaa;

- 3) olemista l. tilaa jnkin alla;

- 4) perinpohjaisuutta hävittämistä merkitsevissä sanoissa;

- 5) jälessä l. takaapäin tapahtuvaa toimintaa;

- 6) suhdetta ja jakoa;

- 7) vihollista toimintaa. Katso Liite I.

καταβαίνω,

impf. 3 p. plur. κατέβαινον,

fut. καταβήσομαι,

aor. 2 κατέβην,

imp. κατάβηθι ja κατάβα,

pf. καταβέβηκα,

(κατά, βαίνω astua)

astua, mennä, kulkea, tulla alas,

- 1) henkilöistä,

- a) vars. absol. Luuk. 6:17. 17:31. Joh 5:7. y. m.;

από c. gen. loci Matth. 8:1. Mark. 9:9. y. m.;

εκ c. gen. loci Matth. 17:9;

εις c. acc. loci Mark. 13:15. Apt 8:38. Ef. 4:9;

- b) tulla alas, laskeutua, absol. Matth. 3:16. y. m.;

εκ του ουρανου Matth. 28:2. Joh 1:32. y. m.;

- 2) asioista, tulla, tulla alas, tulla lasketuksi, laskeutua Apt 10:11. 11:5. Ilm 3:12. 21:2. 10;

από c. gen. pers. Jak. 1:17;

langeta, pudota, tulla, tulesta ja sateesta Matth. 7:25. 27. Luuk. 9:54. Ilm 13:13. y. m.;

remahtaa, λαιλαψ Luuk. 8:23;

valua, θρόμβοι επι την γην Luuk. 22:44;

mennä alas, tiestä Apt 8:26;

katso αναβαίνω

καταβάλλω,

aor. 1 κατεβλήθην,

(κατά, βάλλω)

- 1) heittää, viskata alas l. pois Ilm 12:10;

kaataa maahan, pass. 2.Kor 4:9;

- 2) laskea, panna, θέμελιον Hepr. 6:1.

καταβαρέω, sup. ω,

aor. 1 κατεβάρησα,

(κατά, βαρέω)

taakalla l. painolla painaa alaspäin;

raskauttaa, vaivata, τινά 2.Kor 12:16. *

καταβαρύνω,

(κατα, βαρύνω = βαρέω)

raskauttaa Mark. 14:40, jossa toinen lukuparsi on βεβαρημένοι. *

κατάβασις, εως, η,

(καταβαίνω)

- 1) astuminen alaspäin;

- 2) paikka, josta astutaan, του ορους vuorelta, vuoren alarinne Luuk. 19:37. *

καταβιβάζω,

fut. 1 pass. καταβιβασθήσομαι,

(κατά, βιβάζω viedδ)viedä alas;

heittää, viskata, työntää, sysätä alas, pass. 'εως αδου Matth. 11:23. Luuk. 10:15.

καταβολή, ης, η,

(καταβάλλω)

- 1) heittäminen, viskaaminen alaspäin;

- 2) perustuksen laskeminen, perustaminen, perustus, εις καταβολην σπέρματος siemenen perustamiseen Hepr. 11;11;

κόσμου maailman perustuksen laskeminen, s. o. luominen Matth. 13:35. Luuk. 11:50. Hepr. 4:3. Ilm 13:8. y. m.

καταβραβεύω,

(κατά, βραβεύω)

olla palkintotuomarina jkta vastaani l. jkn vahingoksi, julistaa kelvottomaksi palkinnon saamiseen; τινα ottaa l. viedδ jklta palkintoa, s. o. elämän kruunua Kol. 2:18. *