#260

Matth. 20:8. 22:3. 25:14. Luuk. 19:13;

κατ' ονομα itsekutakin nimeltä Joh 10:8, jossa toinen lukuparsi on φονει Kristuksesta Matth. 2:15. 4:21. Mark. 1:20;

tuomarien eteen Apt 4:18. 24:2;

έκ c. gen. loci Matth. 2:15;

kuv. εις τι, kutsua jhnkin, jnkin osallisuuteen, Jumalasta, joka evankeliumin saarnalla kutsuu ihmisiä Rom 8:30. 9:24. 25. 1.Kor 1:9. Gal 1:6. 5:8. 1.Thess 2:12. 2.Tim 1:9. y.m.;

εξίως της κλήσεως, ης (attract. pro η) ελήθητε semmoisina kuin se kutsumus vaatii, jolla teitä on kutsuttu Ef. 4:1;

kutsua s. o. kehoittaa jtakin harrastamaan, εις μετάνοιαν Luuk. 5:32;

kutsua, s. o. kaikkivaltiaana käskeä, καλουντος τα μη οντα ως οντα joka kutsuu olemattomat juurikuin ne olisivat Rom. 4:17;

- 2) nimittää, sanoa jksikin, antaa nimeä jklle, pass. tulla nimitetyksi, minun nimeni on, minua sanotaan, minua sanotaan nimeltä, minulle annetaan nimi, nom. kera Matth. 2:23. 27:8. Luuk. 1:32. 60. 62. 2:4. y. m.;

καλούμενος jonka nimi on, jota sanotaan Luuk. 7:11. 9:10. Apt 7:58. y. m.;

sam. ο καλούμενος Luuk. 6:15. 8:2. Apt 1:23. 10:1. 13:1. y. m.;

ονόματι nimeltä Luuk. 19:2;

καλεισθαι ονόματί τινι, minua nimitetään jllakin nimellä Luuk. 1:61;

καλειν τινα επι τω ονόματί τινος katso επί. B, 2, a, η;

hepr. ומש תא ארק mukaan, καλειν το ονομά τινος akk. kera, joka ilmoittaa nimen, lausua jkn nimenä, antaa jklle nimen, antaa jklle nimeksi Matth. 1:21. 23. 25. Luuk. 1:13. 31;

pass. Luuk. 2:21. Ilm. 19:13;

tulla sanotuksi, nimitetyksi jksikin, omistaa jnkin nimeä, käydä jatakin, olla jnakin pidetty Matth. 5:9. 19. Luuk. 1:32. 35. Rom 9:26. Jak. 2:23. y. m.;

εν Ισαάκ κληθήσεται σοι σπέρμα Isakissa on sinulle siemen nimitettävä. Rom 9:7. Hepr. 11:18. Katso Liite I

καλλιέλαιος, ου, η,

(κάλλος kauneus, ελαία)

jalo öljypuu Rom 11:24. *

καλλίων, ον, komp., katso καλός.

* καλοδιδάσκαλος, ου, ο, η,

(καλός, διδάσκαλος)

hyvyyden, jalouden, kunniallisuuden opettaja Tiit 2:3. *

Καλοι λιμένες,

(καλός, λιμήν)

Kauniit satamat, hyvä satama, lahti Kretassa, Lasean kaupungin läheisyydessä, nykyään Limenes Kali Apt 27:8. *

καλοποιέω, sup. ω ,

(καλός, ποιέω)

tehdä hyvää, toimia, menetellä kunniallisesti l. oikein 2.Thess 3:13. *

καλός, ή, όν,

kaunis, ihana, jota Kreikkalaiset käyttivät kaikesta, joka muodon, etevyyden, siveyden, hyödyllisyyden y. m. puolesta oli kunnollista, joten se tietää, kaunis, ihana, hyvä, etevä, erinomainen, kallis, hyödyllinen, oivallinen,

- a) muodon ja näön puolesta, kaunis Luuk. 21:5;

- b) luontonsa puolesta, hyvä, kelvollinen, käytettävä, luonnon tuotteista Matth. 13:48. Luuk. 3:9. 6:43;

γη Matth. 13:8. 23. Mark. 4:8. 20;

ο νομος Rom 7:16. 1.Tim 1:8;

διδασκαλία hyvä, oikea, jalo 1.Tim 4:6;

kallisarvoinen Matth. 13:45;

ihmisistä, joilla on jkin toimi, hyvä, jalo, oivallinen, kelvollinen, kunnollinen, kunnon Joh 10:11. 14. 1.Tim 4:6. 2.Tim 2:3. 1.Piet 4:10;

sam. asioista, jotka ilmoittavat jtakin tointa, εργον Matth. 26:10. Mark. 14:6. Joh. 10:32. 33. 1.Tim 3:1;

sam. 1.Tim 1:18. 6:12. 2.Tim 4:7;

καλόν εστιν on hyvää, hyödyllistä, terveellistä, inf. kera 1.Kor 7:1;

τινί Matth. 18:8. 9. 1.Kor 7:26;

acc. c. inf. kera Mark. 9:43. 45. Hepr. 13:9;

εί Matth. 26:24. Mark.