#257 kaige

nimi. Prokuraattori Valerius Gratus asetti hänet ylimmäisen papin virkaan noin v. 18 j. Kr., jossa virassa hän pysyi koko Pontius Pilatuksenkin hallitusajan. Kun Pontius Pilatus oli ajettu maanpakolaisuuteen, pani Syrian maaherra Vitellius Kaifaksen viralta pois ja asetti hänen jälkeläiseksensä Jonathanin, ylimmäisen papin Ananuksen pojan, katso 'Αννας Matth. 26:3. 57. Luuk. 3:2. y. m.

καίγε,

(καί, γέ)

katso γέ, 3, e.

Κάϊν, ο, taipum.

(ןיק luotu olento, הנק luoda, myös saada, josta: saatu)

Kain, Adamin esikoinen, veljen murhaaja Hepr. 11:4. 1.Joh 3:12;

τη οδω Κάϊν πορεύεσθαι vaeltaa Kainin tiellä, vääristä opettajista Jud. 11.

Καϊνάν ja Καϊνάμ, ο, taipum.

(ןויק keihään tekijä)

Kainan l. Kainam,

- 1) Arfaksadin poika Luuk. 3:36;

- 2) Enoksen poika Luuk. 3:37.

καινός, ή, όν, uusi,

- 1) muodollisessa suhteessa, s. o. äsken tehty, käyttämätön, kulumaton Matth. 9:17. Mark. 2:21. Luuk. 5:36. Joh 19:41. y.m.;

uusi ja sen johdosta parempi, täydellisempi, διαθήκη Matth. 26:28. Mark. 14:24;

ουρανοί, γη, 2.Piet 3:13. Ilm 21:1;

γέννημα της αμπέλου Matth. 26:29. Mark. 14:25. y.m.;

- b) aineellisessa suhteessa, laadultaan uusi, joka ennen ei ole ollut, tavaton, kuulumaton Mark. 1:27. Apt 17:19. Joh 13:34. 1.Joh 2:7. 8. Ilm 5:9. y. m.;

komp. καινότερος uudempi (kuin heidδn entiset keskustelu-aineensa) Apt 17:21.

καινότης, ητος, η,

(καινός)

uutuus, uudistus, uusi olo, uusi meno, uusi tila, uusi asema Rm 6:4;

έν καινότητι πνεύματος Hengen uudessa menossa, s. o. sisällisen ja ulkonaisen elämämme uusi tila, jonka Pyhä Henki vaikuttaa Rm 7:6.

καίπερ, conj.

(καί, πέρ)

vaikka, ehkä,

tav. part. kera Fil. 3:4. Hepr. 5:8. 7:5. y. m.;

kerran c. verb. fin. καίπερ εστίν Ilm 17:8, jossa parempi lukuparsi on και πάρεσται.

καιρός, ου, ο,

(κάρα, τό, pää; καίριος capitalis)

- 1) oikea mitta, oikea määrä;

- 2) oikea ajan määrä, ajan vaihe, ajankohta, määrä- 1. määrätty aika, aika, hetki, tilaisuus, oikea hetki, oikea aika, sopiva aika,

- a) määrätty aika Rm 13:11. 2.Kor 6:2;

αχρι καιρον ajaksi Luuk. 4:13. Apt 13:11;

προς καιρόν ajaksi Luuk. 8:13. 1.Kor 7:5;

προς καιρον ώρας hetkeksi aikaa 1.Thess 2:17;

κατα καιρον mδärä-aikoina Joh 5:4;

oikealla ajalla Rm 5:6;

προ καιρου ennen aikaa Matth. 8:29. 1.Kor 4:5;

εν εκείνω τω καιρω sinä aikana, siihen aikaan Matth. 11:25. 12:1. 14:1. Ef. 2:12;

εν τω νυν καιρω nykyisenä ajalla Rm 3:26. 11:5. 2.Kor 8:13;

εν παντι καιρω joka hetki, alinomaa Luuk. 21:36. Ef. 6:18;

εις τίνα καιρω mihin aikaan 1.Piet 1:11;

c. gen. rei Matth. 13:30. Mark. 11:13. Luuk. 1:20. 19:44. 2.Tim 4:6. y. m.;

των νεκρων κριθηναι kuolleiden tuomion aika Ilm 11:18;

- b) sopiva, riittävä aika, tilaisuus Apt 24:25. Gal 6:10. Hepr. 11:15;

παρα καιρον ηλικίας vastoin ikδnsä aikaa Hepr. 11:11;

- c) rajoitettu aika, ajanjakso, aikakausi, plur. Apt 17:26;

καιροι καρποφόροι hedelmää tekevät ajat, s.o.- vuoden ajat, jolloin hedelmät kasvavat ja kypsyvät Apt 14:17;

καιρον και καιρους και ημισυ καιρου vuoden ja kaksi vuotta ja puolen vuotta Ilm. 12:14, vert. v. 6, Dan 7:25. 12:7 mukaan;

juhla-aika Gal. 4:10;

- d) pelastuspäätöksen toteuttamisen ajoista, ο καιρός aika, jolloin Kristus oli tuleva Mark. 1:15;

plur. tämän