#207 eufimia

ευφημία, ας, η,

(εύφημος)

hyvä maine, vastak. δυσφημία 2.Kor 6:8. *

εύφημος, ον,

(ευ, φήμη)

hyvämaineinen, hyvältä kuuluva Fil 4:8. *

ευφορέω, sup. ω,

aor. 1 ευφόρησα ja ηυφόρησα,

(εύφορος helppo kantaa; joka helposti kantaa)

- 1) kantaa helposti;

- 2) kasvaa hyvin, olla hedelmällinen Luuk. 12:16. *

ευφραίνω

impf. pass. ευφραινόμην ja ηυφραινόμην,

aor. 1 ευφράνθην ja ηυφράνθην,

fut. 1 ειφρανθήσομαι,

(ευ, φρήν)

ilahuttaa, τινά jkta 2.Kor 2:2;

pass. tulla iloiseksi, riemastua, olla iloinen, riemuita, iloita,

absol. Luuk. 12:19. 15:32. Apt 2:26. Rom 15:10. Ilm 11:10. y. m.;

εν τινι jstakin Apt 7:41;

sam. επί τινι Ilm 18:20;

viettää iloista elämää, huvitella Luuk. 16:19.

Ευφράτης, ου, ο,

(תרפ arab. makea vesi, ja א prostheticum)

Eufrates, Eufrat, suuri ja kuuluisa virta, joka saa alkunsa Armeniassa, juoksee Assyrian, Syrian, Mesopotamian ja Babylonin kaupungin läpitse ja purkaa Tigris virtaan yhtyneenä vetensä Persian lahteen Ilm 9:14. 16:12.

ευφροσύνη, ης, η,

(ευφρων iloinen, katso ευφραίνω)

iloisuus, hilpeys, ilo, riemu Apt 2:28. 14:17.

ευχαριστέω, sup. ω,

aor. 1 ευχαρίστησα ja ηυχαρίστησα,

aor. 1 pass. ευχαριστήθην

(ευχάριστος)

olla kiitollinen, kiittää, vars. Jumalaa, ateriain alussa Matth. 15:86. Mark. 8:6. Luuk 22:17. Joh 6:11. 1.Kor 11:24. y. m.;

τινί jkta Luuk. 17:16. Apt 27:35. Rom 14:6. Fil 1:3. Kol 1:3. y. m.;

περί τινος jkn tähden 2.Thess 1:3. 2:13;

επί τινι jstakin 1.Kor 1:4;

υπέρ τινος jkn tδhden Ef 1:16, jstakin 1.Kor 10:30. Ef 5:20;

διά τινος jkn tähden Rom 1:8;

ότι Luuk. 18:11. Joh 11:41. 1.Kor 1:14. y. m.;

pass. tulla kiitetyksi, kiitos tulee lausutuksi, τί jstakin 2.Kor 1:11. .

ευχαριστία, ας, η,

(ευχάριστος)

kiitollisuus, kiittäminen, kiitos Apt 24:3. Ef 5:4. Fil 4:6 y. m.;

τινι jklle 2.Kor 9:11;

plur. 2.Kor 9:12. 1.Tim 2:1. Katso Liite I.

ευχάριστος, ον,

(ευ, χαρίζομαι)

kiitollinen Kol 3:15. *

ευχή, ης, η,

(εύχομαι)

- 1) rukous Jak 5:15;

- 2) lupaus, jommoisia Juutalaiset tekivät takaisin saadusta terveydestä, pelastuksesta vaaroista y.m. syistä ja joilla he sitoutuivat jonkun ajan olemaan viiniä maistamatta ja antamaan hiuksensa kasvaa; tämän ajan kuluttua he leikkauttivat tukkansa ja uhrasivat, ευχην έχειν minulla on lupaus suoritettavana Apt 18:18;

εφ εαυτων, katso επι, A, I, 1, f;

vert. 4.Ms 6 luku.

εύχομαι,

impf. ηυχόμην ja ευχόμην,

aor. 1 ηυξάμην ja ευσάμην,

(= αυχέω, αύω huutaa)

huutaa, puhua ääneen;

med. puhua ääneen omaksi hyväksensä, omasta itsestänsä;

siitä,

- 1) rukoilla, pyytää, anoa, προς τον θεόν rukoilla Jumalan puoleen, acc. c. inf. kera 2.Kor 13:7;

υπέρ τινος jkn puolesta Jak. 5:16;

- 2) toivoa,

τω θεω Jumalalta Apt 26:29;

τί 2.Kor 13:9;

acc. c. inf. kera Apt 27:29. 3.Joh 2;

ηυχόμην ειναι soisin olevani Rm 9:3. Katso Liite I.

εύχρηστος, ον,

(ω, χρηστός, χράομαι)

helppo käyttää, käytettävä, hyödyllinen, τινί jklle 2.Tim 2:21. Filem 11;

εις τι jhnkin, jssakin 2.Tim 4:11.

ευψυχέω, sup. ω,

(εύψυχος iloinen, ευ, ψυχή)

olla hyvällä mielellä, tulla hyvälle mielelle Fil 2:19. *

ευωδία, ας, η,

(ευώδης hyvδnhajuinen, ευ, όζω, pf. όδωδα)

- 1) hyvä haju,